Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Voor individuele leerlingen of groepen leerlingen kunt u taken aanmaken. Voor deze taken vult u een aantal klokuren in, hetgeen u vervolgens kunt effectueren in een bepaalde periode. Deze klokuren tellen mee bij de berekening van de onderwijstijd.

DESKTOP Management > Overzichten > Leerlingtaken


Op deze pagina

Zie ook:

Leerlingtaken aanmaken

Zodra u de leerlingtaken heeft opgestart, verschijnt het volgende venster:

Om een nieuwe leerlingtaak aan te maken gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in het menu op Bewerken > Taken > Nieuwe taak.
 2. Geef de taak een afkorting en een naam (tweede  en derde kolom van links).
 3. Klik in de meest rechtse kolom om de taak te definiëren als leerlingtaak.


Let op

Leerlingtaken dient u altijd in het basisrooster aan te maken!

Periode aanmaken

Nadat we een leerlingtaak hebben aangemaakt, moeten we weten in welke dagen de klokuren van de taak verdeeld zullen worden. 
Is het een taak die over het hele schooljaar wordt uitgesmeerd?
Of loopt de taak gedurende één of meerdere we(e)k(en)? Bijvoorbeeld bij een werkweek.

In het laatste geval dient u een periode aan te maken voor de betreffende week. Dit doet u als volgt:

 1. In het venster Taken, klikt u in het menu op Periodes > Bewerken.
 2. Klik in het menu op Periodes > Nieuwe periode.
 3. Typ de naam voor deze periode in de meest rechtse kolom.
 4. Selecteer - in de bij deze periode behorende kolom - de dagen die deel uit maken van deze periode.
 5. Klik op <OK>.
   

Let op

Het is belangrijk om geen dagen vast te leggen in periodes waarop geen lessen worden gegeven.
Met andere woorden: alleen dagen die ook daadwerkelijk binnen de lesperiode vallen, worden meegeteld bij de berekening van de onderwijstijd.

Onderwijstijd op een zaterdag/zondag/vakantiedag gaat dus verloren!
Wanneer (bijvoorbeeld) een werkweek in een vakantie of weekeinde valt, kunt u beter alleen de echte lesdagen aan de periode toevoegen.


Periode toekennen

De taak en de periode die we hebben aangemaakt, moeten nu nog aan elkaar gekoppeld worden. Met andere woorden, de taak moet geëffectueerd worden in een bepaalde periode van het schooljaar. Dat gaat als volgt:

 1. Klik in het menu Periodes op Toekennen.
 2. Selecteer bij de taak de juiste periode.
 3. Klik op <OK>.
 4. Klik nogmaals op <OK> om terug te keren naar het eerste scherm van de leerlingtaken.

Aantal klokuren invoeren

Tenslotte dient u bij de leerlingen het aantal klokuren bij de aangemaakte taak in te voeren. Er zijn 4 niveaus waarop u dit kunt doen:

 • Afdelingen.
 • Stamklassen.
 • Vakken.
 • Leerlingen.

Bij de betreffende Afdelingen / Stamklassen / Vak op Afdeling / Leerlingen, vult u per taak het totaal aantal klokuren in die er voor staan.


Een voorbeeld

Stel dat de leerlingen in afdeling b4 en k4 één volledige week op excursie naar de Ardennen gaan.
Ze vertrekken op zondag en komen de week erna op zaterdag weer thuis.

In de dagroostermodule heeft u een activiteit aangemaakt bij afdeling b4 en k4 voor alle uren op maandag tot en met vrijdag.
Als u 9 lesuren van 45 minuten heeft, dan komt dat neer op een totaal van 9 x 5 x 45 minuten = 2050 minuten.
Omgerekend naar klokuren is dat: 34 (onafgerond 34,17).

Er is bepaald dat de leerlingen 50 klokuren voor deze werkweek krijgen.
In dit geval komt u dus 16 klokuren tekort. Hier maakt u een leerlingtaak voor aan.

Wanneer u 16 klokuren bij de taak 'werkweek' invult, worden deze over de 5 lesdagen van de betreffende periode uitgesmeerd.
Per dag wordt zal er 3,2 klokuur aan extra onderwijstijd worden berekend.

Leerlingen die een deel van het jaar op school zitten

Als een leerling niet het hele jaar op school zit, wordt de onderwijstijd van deze leerling lager. Als u dan het gemiddelde uitrekent van de onderwijstijd van een klas of een afdeling, haalt zo'n leerling het gemiddelde omlaag. Dit kunt u herstellen door bij de leerlingtaken op individueel niveau een aanpassing te maken voor onderwijstijd van de betreffende leerling.

Een voorbeeld: een leerling is op school van het begin van het schooljaar tot aan de kerstvakantie. Hij is hiermee 17 van de 36 weken op school en heeft in die periode 470 klokuren aan onderwijstijd gehad. De rest van de klas komt aan 1000 uur.

Het verschil (1000-470) is dan het aantal uren dat je deze leerling als extra taak kunt geven.

 1. Maak een extra taak aan met als omschrijving Compensatie verblijfsduur op school, en maak daar een leerlingtaak van. U hoeft er geen periode voor in te stellen.
 2. Ga bij leerlingtaken naar het perspectief Individueel en zoek de leerling op.
 3. Geef de leerling 530 uur (in dit voorbeeld) voor deze taak.
 • No labels