Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Als u voor een vak of afdeling lesgroepen en een (voorlopige) lessentabel heeft kunt u lessen aanmaken. U kunt handmatig lessen maken of deze automatisch laten genereren. In het Groepen en Lessen scherm is het maken van lessen de volgende stap in de roostervoorbereiding. De lessen kunt u later nog bewerken of koppelen. 

DESKTOP Beheer > Schoolstructuur > Groepen en Lessen


VMBO-beroepsgericht

Om de lessen voor praktijkafdelingen aan te maken, kunt u gebruik maken van Pegasus. De theorielessen moeten nog wel op de hieronder beschreven manier aangemaakt worden. Dit mag ná het doorlopen van Pegasus.

Lessen overnemen uit het portal

U kunt de lessen (inclusief koppelingen en lessenverdeling) overnemen vanuit het portal met de knop en hoeft handmatig geen lessen meer aan te maken. Zie ook de handleiding voor Groepen en Lessen.

Handmatig lessen maken

Net als bij het maken van lesgroepen, kunt u in het Groepen en Lessen scherm (te openen via Beheer > Groepen en Lessen) de lessen handmatig maken of automatisch laten genereren. 

Handmatig lessen maken

U selecteert één of meerdere lesgroepen (klassikaal of cluster) en maakt voor deze groepen met de knop  de benodigde lessen aan.  

Handmatig lessen verwijderen

Overbodige lessen verwijderen

Een teveel aan lessen geeft een rode melding in het Groepen en Lessenscherm. U krijgt deze melding als de lessen zijn aangemaakt en daarna de lessentabel naar beneden wordt bijgesteld. De overbodige lessen verwijdert u met de knop  in de knoppenbalk. 

Vreemde lessen verwijderen

Vreemde lessen zijn lessen van een vak dat niet (meer) op die afdeling voorkomt.

Lessen waar als vak een activiteit of afwezigheid bij staat worden niet als vreemde les gezien.

U heeft lessen gemaakt, waarna u hoort dat dit vak niet meer op die afdeling wordt gegeven. Als u via de basislessentabel de koppeling tussen het vak en de afdeling verwijdert, krijgt u 'Vreemde lessen'. In het Groepen en Lessen scherm verschijnen rode vraagtekens.

De lessen staan nog in het domein, terwijl het vak niet meer aan een afdeling is gekoppeld. U selecteert de stamklassen en verwijdert de vreemde lessen met de knop  in de knoppenbalk.

Handmatig koppelen van lessen

In Zermelo koppelt u lessen, geen groepen.

Lessen koppelen over meerdere afdelingen

Binnen het Groepen en Lessen scherm zijn de lessen van groepen op verschillende afdelingen te koppelen via het menu Koppelstructuren > Koppelen van lessen over meerdere afdelingen.

Wilt u lessen van verschillende vakken koppelen over afdelingen, dan kunt u de werkwijze hanteren onder Lessen koppelen binnen een afdeling.

 • Klik de afdelingen aan waarvan u lessen wilt koppelen. 
 • In het venster dat opent, selecteert u op elke afdeling een lesgroep van hetzelfde vak (zie '1' in de afbeelding). Bovenin het scherm verschijnen de lessen van beide groepen.

 • U selecteert twee lessen, de lesID's worden geel, en u klikt op de grijze knop <Koppel> boven de geselecteerde lessen (zie '2' in de afbeelding). 
 • In een nieuw scherm krijgt u een voorstel voor de koppeling en u accepteert deze met <OK>.

Wanneer lessen gekoppeld zijn, kunt u in hetzelfde scherm met de grijze knop <Ontkoppel> de lessen weer losmaken van elkaar

Beide lessen moeten in hetzelfde tijdvak plaatsvinden om ze te kunnen koppelen.

Lessen koppelen binnen een afdeling

Het koppelen van lessen binnen dezelfde afdeling doet u in het domein.

 • In het Groepen en Lessen scherm selecteert u de groepen waarvan u lessen wilt koppelen. 
 • Via  of sneltoets <L> worden de lessen in het Lesdomein getoond.
 • In de les van één groep, voegt u de andere groep toe. U typt in de kolom 'Grp' ook de andere groepsnaam, gescheiden door een komma (bijv: V5.WISA1,V5.WISC1).
 • U typt in de kolom 'Vak' ook de andere vaknaam, gescheiden door een komma (bijv: WISA,WISC). 
 • U herhaalt de twee stappen hierboven voor alle lessen die u wilt koppelen.
 • De overbodige lessen, waar nu slechts één groep staat, selecteert u en via Bewerken > Verwijder of de knop  verwijdert u de lessen. 

Groepsloze lessen maken

Een groepsloze les, bijvoorbeeld een vergadering, kan aangemaakt worden door in het lesdomein een les toe te voegen. De naam van de 'les' die in het rooster te zien moet zijn, dient als vak aanwezig te zijn. Als dit niet het geval is, kunt u deze toevoegen bij Beheer > Schoolstructuur > Vakken. Het toevoegen van een nieuwe les in het lesdomein gaat als volgt.

 • Ga naar Roosteren > Overzicht
 • Kies voor Bewerken > Nieuw
 • Dubbelklik op Doc om docenten toe te voegen en op Vak voor het vak
 • Als van tevoren bepaald is op welk moment in de week deze ‘les’ moet plaatsvinden, dan dubbelklikt u op Uur en Dag
 • Duurt de 'les' langer dan één lesuur? Pas dan ook het getal achter In te roosteren aan naar het aantal lesuren dat nodig is. Als u de les direct in het domein bewerkt, moet dit getal in de kolom Gewenst aantal posities komen te staan
 • Sluit het scherm af met <OK>

Mocht u veel groepsloze lessen tegelijk willen aanmaken, dan kunt u ook gebruik maken van de vervangerspool, zie Aanmaken van de vervangerspool. Maak bijvoorbeeld de code verg aan en geef aan dat er voor elke docent één les met deze code toegevoegd moet worden.


Trefwoorden

Koppelingen, lessen toevoegen, rode lesgroepen, leskoppelingen, vraagtekens

 • No labels