Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In het scherm van de geplande lessen ziet u het resultaat van uw geplande groepen. In dit overzicht staat per regel een geplande groep met het aantal lesuren dat die groep moet krijgen.

Het scherm van de geplande lessen is de plek om geplande lessen te koppelen.

U kunt in dit scherm daarnaast:

 • het aantal lesuren van een groep aanpassen
 • het aantal docenten van een groep aanpassen (ook in bulk)
 • het standaard aantal lessen per docent van een groep aanpassen (ook in bulk)
 • de lesvergoeding (aantal klokuur per les) aanpassen (ook in bulk)
 • de correctie lesvergoeding aanpassen (ook in bulk)
 • de lesvraag handmatig aanpassen (ook in bulk)
 • opmerkingen plaatsen voor de roostermaker of de formatiebeheerder.

PORTAL Onderwijs > Geplande lessen


Geplande lessen

Het scherm van de geplande lessen geeft een overzicht met op elke regel een geplande groep met diens aantal geplande lesuren:

Zo is er een eigen regel voor het vak 'lo' op afdeling 'm1' voor de geplande groep 'm1lo.grp1'. Het gepland aantal lesuren is in beide tijdvakken 4 uur in de week.

Bewerken geplande lessen

U kunt een lesregel met geplande lessen bewerken.

Aantal lesuren aanpassen

Standaard wordt voor een geplande groep de lessentabel ingevuld. U kunt echter handmatig het aantal lesuren per tijdvak aanpassen:

 1. Zet een vinkje in de kolom voor het eerste tijdvak.
 2. Dubbelklik in de kolom van een tijdvak en pas handmatig het aantal lesuren aan.

Geplande groepen waarvan de lessentabel handmatig is aangepast zijn te herkennen aan het icoontje .

U ziet dit icoontje ook terug bij Geplande groepen en de Lessenverdeling.

Aantal docenten aanpassen

Standaard wordt voor een geplande groep het aantal docenten vanuit het scherm Geplande groepen overgenomen. U kunt hier echter per groep van afwijken:

 1. Zet een vinkje voor de kolom 'Doc / les'.
 2. Dubbelklik in de kolom 'Doc / les' en pas handmatig het verwacht aantal docenten aan.

Aantal klokuren per les aanpassen

Standaard wordt voor een geplande groep de klokuurvergoeding vanuit het scherm Afdelingen overgenomen. U kunt hier echter per groep van afwijken:

 1. Zet een vinkje voor de kolom 'Klu / les'.
 2. Dubbelklik in de kolom 'Klu / les' en pas handmatig de klokuurvergoeding aan.

Geplande lessen koppelen

U kunt lessen van twee of meer groepen als volgt koppelen:

 1. Selecteer twee of meer lesregels met behulp van CTRL+klik of SHIFT+klik
 2. Klik op de knop <Koppelen> boven de balk.
 3. Vul eventueel aangepaste informatie of een opmerking toe in het pop-up venster en klik op <Toevoegen>.

U heeft nu een extra lesregel gekregen voor de gekoppelde lessen, te herkennen aan het icoontje . Standaard worden zoveel mogelijk lessen gekoppeld. U kunt dit aantal zelf nog aanpassen:

 1. Zet een vinkje in de kolom voor de lesuren van het eerste tijdvak.
 2. Vul handmatig per tijdvak in hoeveel lessen er gekoppeld moeten worden:
   

In bovenstaand voorbeeld is één lesuur van het vak 'bwi' gekoppeld tussen b3 en k3. Beide groepen hebben ook nog 7 uur in de week zonder elkaar les.

Twee koppelingen over dezelfde lesgroepen

Het kan natuurlijk voorkomen dat u meerdere koppelingen wilt over meerdere groepen. (Veel voorkomend bij koppelingen met praktijkvakken).

Een voorbeeld:

BWI is een 14 uurs vak en we willen een koppeling van 12 uur van de drie klassen M4a, M4b en M4c én een koppeling 2 uur van de groepen M4a en M4b.

Stap 1: Koppel allereerst de 3 groepen voor 12 uur zoals hierboven omschreven.

Stap 2: Zet nu de vinkjes voor "handmatig bewerken" bij de groep van de kleine koppeling: M4a en M4b. U kunt deze twee lesregels nu selecteren en koppelen. De koppeling krijgt nu de oorspronkelijke lessentabel, deze zult u handmatig moeten bewerken.

Resultaat:


Gekoppelde lessen aanpassen

Het kan voorkomen dat u tijdens het roosterproces of gedurende het jaar een koppeling moet aanpassen.

De meest eenvoudige manier waarop u dit kunt doen is de volgende:

 1. Klik in de regel van de gekoppelde les in de kolom groep.
 2. Filter in het nieuw geopende scherm op het vak en of de afdeling van de groep die u wilt toevoegen of verwijderen.
 3. Vink de checkbox uit om een groep te ontkoppelen/verwijderen uit de koppeling of vink een groep aan om deze toe te voegen.

Onderstaand plaatje toont bovengenoemde stappen van boven naar beneden.

Gekoppelde lessen verwijderen

Het kan voorkomen dat u tijdens het roosterproces of gedurende het jaar een koppeling moet verwijderen.

De meest eenvoudige manier waarop u dit kunt doen is de volgende:

 1. Selecteer de regel met de gekoppelde lessen.
 2. Klik op <Verwijderen>

Let op: in de lessenverdeling is nu ook de docent die op de groep stond van de lessen afgehaald.


Geplande groepen/roostergroepen

In het scherm van de geplande lessen kunt u terugzien welke roostergroep bij een geplande groep hoort. Dit is te zien als u in desktop in het Groepen en Lessenscherm de roostergroepen hebt geactiveerd.
Heeft u nog geen roostergroepen geactiveerd, dan kunt u in het scherm van de geplande lessen de naam van de geplande groep zien:


U kunt in Onderwijs > Geplande groepen (details) de koppelingen tussen geplande groepen en roostergroepen zien en bewerken.

Trefwoorden

Groepsgebonden lessentabel, aangepaste lessentabel, aangepaste lesuren, koppelen, koppelstructuren, lesvergoeding, lesgroepen koppelen