Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Nadat u in het portal de afdelingen en het keuze-aanbod heeft ingericht, kunt u de lessentabel eventueel nog bewerken. Hier heeft u de mogelijkheid om het aantal lesuren per vak per afdeling en eventueel per tijdvak in te voeren.PORTAL Onderwijs > Lessentabel

Lessentabel aanpassen

  1. Selecteer een roosterproject en vestiging.
  2. Zet het bewerken open met behulp van de knop <Bewerken>.
  3. Klik op een cel en typ het aantal lesuren in.
  4. Klik op de <Toevoegen>.


Controle

U heeft nu als roostermaker de mogelijkheid de lessentabel te laten controleren / aanpassen. Immers, meerdere personen kunnen in het portal bij de lessentabel.

De lessentabel importeren

U kunt in het portal de lessentabel ook importeren. Voordat u dit doet, dient elk vak gekoppeld te worden aan minstens één afdeling bij Onderwijs > Keuze-aanbod.

Met kleuren wordt aangegeven of er een nieuw vak (groen) wordt toegevoegd of dat er een wijziging is (paars) in het aantal lesuren.

Het importbestand dient verticaal de vakcodes te hebben en horizontaal de lessentabel, per afdeling, per tijdvak.


Groepsgebonden lessentabel

Als u bezig bent met het project voor 2017-2018, dient u in het portal de groepsgebonden lessentabel aan te maken. Immers, de hele roostervoorbereiding zit in het portal en dus ook de lessentabel)

In het scherm van Geplande lessen kunt u voor alle geplande groepen een regel zien met het aantal lessen (de lessentabel)
 

Dit is ook de plaats waar u voor één groep de lessentabel kunt aanpassen. Dit gaat als volgt:

  1. Plaats een vinkje links van de periode. (u kunt nu de kolom rechts daarvan bewerken)
  2. Dubbelklik op het aantal lesuren
  3. Voer het nieuwe aantal in

Merk op dat er nu een oranje vierkant verschijnt :


De aanpassing kunt u vervolgens downloaden naar de desktop via de Lesconnector in het Groepen en Lessen scherm


Trefwoorden

aangepaste lessentabel, aangepaste lessentabel verwijderen, lesuren aanpassen, geplande lessen