Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Bij het verdelen van de lessen geeft u per lesgroep aan welke docent de les zal geven. U heeft de mogelijkheid meerdere docenten per lesgroep te plannen en deze te verdelen over de lessen, of over verschillende weken. 


PORTAL Personeel > Lessenverdeling

Geen formatiemodule?

Ook als uw school geen gebruik maakt van de Zermelo Formatie Module kunt u gebruik maken van de lessenverdeling in het portal.

Op deze pagina

Zie ook:

Docent op een les zetten

U zet een docent als volgt op een les:

 1. Open het scherm Personeel > Lessenverdeling

Klik in een cel om een docent op een les te plaatsen

De docent is nu op alle geplande lessen van de groep geplaatst. U ziet ook het netto aantal lesuren terug in de cel.

Lessenverdeling fixeren

U kunt de lessenverdeling per groep fixeren, zodat u deze niet per ongeluk kunt wijzigen.

Zet een vinkje in de kolom 'Fix?'

Meerdere docenten op een les zetten

U kunt ook twee docenten op een les zetten.

 1. Klik de eerste docent op de les

Zet met CTRL+klik de andere docent(en) op de les.

Docent op vakkeuzeles

Wanneer u vakkeuzelessen heeft aangemaakt bij geplande groepen, kunt u daar uiteraard ook gewoon een docent op zetten. 

Docenten verdelen over lessen

Als u meerdere docenten op een lesgroep heeft gezet, kunt u in het scherm van de lessenverdeling (details) de docenten verdelen. Dit doet u als niet alle docenten alle lessen gedurende het hele schooljaar geven.

Om snel naar de geselecteerde les te gaan in het detailscherm, kunt u op het vergrootglas klikken dat achter de betreffende les staat.

In dit scherm ziet u vervolgens een aparte regel voor elke docent die aan de les hangt. In bovenstaand voorbeeld een regel voor docent bjr en een regel voor docent bln. U kunt nu deze regels bewerken om de gewenste situatie te verkrijgen.

Scenario 1: Een groep krijgt 3 lesuren in de week. Twee lesuren worden gegeven door docent bjr en één lesuur wordt gegeven door docent bln:

 1. Open het scherm Personeel > Lessenverdeling (details)
 2. Zet voor de lessentabel bij bjr een vinkje
 3. Geef aan dat deze docent 2 lessen gaat verzorgen.
 4. Zet voor de lessentabel bij bln een vinkje
 5. Geef aan dat deze docent 1 les gaat verzorgen

Scenario 2: Een groep krijgt 3 lesuren in de week. Alle lesuren worden in tijdvak 1 gegeven door docent 'xxx'. In tijdvak 2 worden de lessen gegeven door docent 'zzz':

 1. Open het scherm Personeel > Lessenverdeling (details)
 2. Zet voor de lessentabel een vinkje
 3. Geef aan dat docent 'xxx' 3 lessen in tv1 verzorgt, en docent 'zzz' 3 lessen in tv2

Scenario 3: Een groep krijgt 3 lesuren in de week. Alle lesuren worden tot en met week 42 gegeven door docent 'xxx'. Vanaf week 43 worden de lessen gegeven door docent 'zzz':

 1. Open het scherm Lessenverdeling (details)
 2. Dubbelklik bij de docent 'xxx' in de kolom 'T/m week' en vul hier 42 in.
 3. Dubbelklik bij de docent 'zzz' in de kolom 'Vanaf week' en vul hier 43 in.


De kolom 'Totaal' laat de totale lesvraag per lesgroep zien. Als u meerdere tijdvakken heeft, dan is de lesvraag per tijdvak te zien.

Bij Personeel > Lessenverdeling kunt u het totaal aantal uur per tijdvak dat een docent les geeft zien door met de cursor op de afkorting van de docent te gaan staan.


Inzet op andere vestigingen

Technisch is het mogelijk om een docent te koppelen aan een lesgroep die hoort bij een andere vestiging. U krijgt in Lessenverdeling (details) direct een melding dat er een docent gekoppeld is aan een vestiging waar hij/zij niet aan gekoppeld is. U kunt dit kan herstellen. De lesgroep is te herkennen aan de oranje regel. 

Saldo

In het scherm van de lessenverdeling is het ook mogelijk om verschillende saldo's terug te zien:

 • Het lesuursaldo: deze cel toont informatie over de totale inzet lessen en het resterende lessaldo.
  In onderstaand voorbeeld moet docent bjr 15,5 lessen geven, volgens de formatieplanning. Hij is nu voor 5,0 lessen ingezet, dus er blijft nog 10,5 uur over om te verdelen. • Het sectiesaldo: deze cel bevat informatie over het aantal te plannen lessen in een sectie, de huidige inzet in de sectie en het resterende sectiesaldo.
  In onderstaand voorbeeld is bij de sectieverdeling ingevuld dat docent bjr 15 1e graads lessen moet gaan geven in sectie Engels. Hij is momenteel voor 1 uur 1e graads lessen ingezet, dus er blijft nog 14 uur over. Er is geen 2e graads sectie saldo ingevuld. In het totaal worden de 2e graads lessen afgetrokken van het sectiesaldo, dit resulteert in  een saldo van 10,0.
 • Klokuursaldo: deze cel bevat informatie over het aantal klokuur dat een docent beschikbaar is voor lessen en taken, de actuele lesinzet en de actuele inzet taken.
  In onderstaand voorbeeld is bjr 901 uur beschikbaar voor lessen en taken. Momenteel is hij voor 250 klokuur ingezet voor lessen en 125 klokuur voor taken. 901-250-125= 526. Er blijft nu nog 526 klokuur over voor lessen en/of taken.

Geplande groepen/roostergroepen

In het scherm van de lessenverdeling kunt u in de kolom Groep zien welke roostergroepen er bij een geplande groep horen, mits u de roostergroepen hebt geactiveerd in de desktop (in het Groepen en Lessenscherm):


Ook in het scherm van lessenverdeling (details) ziet u de roostergroepen weer terug:Als de roostergroepen nog niet geactiveerd zijn, dan ziet u de naam van de geplande groep terug in het scherm van de lessenverdeling:


De naam van de geplande groepen ziet u wederom terug in het scherm Lessenverdeling (details):

Trefwoorden

Lessenverdeling, lessenplanning, docentenverdeling, lestoekenning, docenttoekenning