Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Bij lesstatistiek kunt u per leerling zien hoeveel lessen die leerling in een bepaalde week of gedurende het gehele jaar heeft gevolgd.

PORTAL 19.02

Op deze pagina

Zie ook:

Weekstatistiek

Bij Lesstatistiek kunt u per leerling, per vak zien hoeveel uren de leerling gedurende een bepaalde week heeft gevolgd of verwacht wordt te gaan volgen. U vindt scherm in het portal bij Management > Lesstatistiek > Weekstatistiek.

De vakken waarvan verwacht wordt dat de leerling alle lessen volgt zijn groen gekleurd. Het aantal komt overeen met het aantal lessen dat de leerling volgt. Als een vakje blauw kleurt betekent dit dat er één of meerdere lessen zijn waarvoor de leerling is afgemeld. Als u uw muis over het vakje beweegt vertelt de tooltip u wat er precies aan de hand is. 

In het voorbeeld hierboven kunt u de uren zien van het vak entl. De leerling heeft 3 uren in entl in zijn rooster. 2 hiervan zijn optioneel, 1 is verplicht. De verplichte les ziet u hieronder in de rode vierhoek. Voor de optionele lessen kan een leerling zich aanmelden, afmelden of nog geen keuze hebben gemaakt.

In het rooster hieronder ziet u in het zwarte vierkant een afgemelde les. Dit is een optionele les waarvan deze leerling heeft aangegeven niet aanwezig te zijn. Bij de weekstatistiek zien we daarom een 1 achter 'afgemeld'. Tot slot ziet u in het blauwe vierkant een keuzemoment waarvoor de leerling nog geen keuze heeft gemaakt. Deze zien we bij de weekstatistiek terug onder 'gepland'. De leerling heeft nog geen keuze gemaakt dus bij 'aangemeld' staat nog 0. De les in het rode vierkant is een reguliere verplichte les.

Jaarstatistiek leerling

Bij Jaarstatistiek leerling vindt u dezelfde gegevens als bij Weekstatistiek, alleen weergegeven per jaar. Waar u bij weekstatistiek alle leerlingen van een afdeling onder elkaar weer kon geven, dient u hier in het filter één leerling te selecteren. De uren worden hier per vak weergegeven.

Jaarstatistiek onderwijs

Bij Jaarstatistiek onderwijs kunt u per leerling de verwachte lestijd zien. Dit wordt onder 'Lestijd gepland' ook in klokuren weergegeven. U filtert op afdeling. De uren worden hier per leerling weergegeven.


Trefwoorden

Lesstatistiek, Jaarstatistiek, lestijd, Management, klokuren

  • No labels