Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

PORTAL 20.03

In het portal kunt u verschillende overzichten raadplegen op het gebied van lesstatistieken. De overzichten tonen zowel de aantallen lessen als de klokuren. Lesstatistiek gaat over de gegeven lessen. Het verschil met de onderwijstijd, die ook in het portal bijgehouden wordt, zijn de activiteiten en toetsen. Lesstatistiek vormt samen met de activiteiten en de toetsen de totale onderwijstijd.

De lesstatistiek wordt op drie manieren weergegeven:

 • Per week
 • Per vak
 • Per jaar

PORTAL > Management > Lesstatistiek


Op deze pagina

Zie ook:

Algemeen

Alle lessen die vanuit de desktop gepubliceerd worden naar het portal, vormen de basis voor de verschillende overzichten. We maken onderscheid tussen alles wat gepland is en wat uiteindelijk gerealiseerd is. Er is altijd een filtering op afdeling. U heeft ook de mogelijkheid de totalen boven de tabel te tonen:


Lesstatistiek per week

In het paneel Planning ziet u een viertal kolommen:

 • Verplicht: dit zijn alle reguliere lessen waar de leerling naar toe moet
 • Ingeschreven: dit zijn alle optionele lessen waar een leerling zich voor in kan schrijven en dat ook heeft gedaan
 • Voorgeschreven: dit zijn alle optionele lessen waarvoor de leerling is ingeschreven door de mentor of maatwerkcoördinator
 • Totaal: totaal aantal lessen waarvoor de leerling wordt verwacht


In het paneel Realisatie ziet u een drietal kolommen:

 • Uitval: aantal lessen (regulier + optioneel) die uitvallen door een afwezige docent
 • Gegeven: aantal lessen (regulier en optioneel) die hebben plaatsgevonden
 • Uitvalpercentage: deel van het totaal aantal lessen dat is uitgevallen


In het paneel Lestijd ziet u één kolom met de totale lestijd per leerling in klokuren:

Lesstatistiek per vak

In dit tabblad kunt u op leerlingniveau de statistieken per vak opvragen. U selecteert eerst een leerling. Vervolgens krijgt u een tabel en een diagram te zien:

Wat is er allemaal te zien?

 1. Er is veel uitval geweest voor het vak Biologie
 2. Robbert-Jan heeft zichzelf relatief vaak voor het vak Economie ingeschreven
 3. Robbert-Jan is door de mentor/maatwerkcoördinator regelmatig ingeschreven voor het vak Nederlands (voorgeschreven)

In onderstaand diagram zoomen we in op één vak, netl:

 1. Klik op de rij van het vak of typ de naam van het vak in de cel boven de kolom Vak
 2. We zien in week 03, 04, 05, 06, 07, 08 en 10 uitschieters naar boven, veroorzaakt door voorgeschreven en ingeschreven lessen
 3. De rode stippellijn geeft de standaard lessentabel voor het vak weer


Downloaden diagram

U kunt het diagram downloaden als afbeelding. U gebruikt hiervoor de knop <Diagram downloaden> rechts bovenin 


Lesstatistiek per jaar

Het derde tabblad geeft de lesstatistieken per jaar. Zodra u een afdeling heeft geselecteerd, krijgt u alle leerlingen in beeld. Zodra u een leerling selecteert, verschijnt het bijbehorende diagram.

U kunt per leerling, per week zien hoeveel uur deze leerling heeft gevolgd. Bovenaan de kolom kunt u de totalen per week van alle leerlingen zien. In de kolom Lestijd > Totaal ziet u het aantal klokuren wat de individuele leerling heeft gevolgd dat schooljaar. 

Wanneer zichtbaar?

U kunt de pagina Lesstatistiek alleen zien in uw portal als u één van de onderstaande schoolfuncties heeft:

 • Formatiebeheerder
 • Roostermaker (school)
 • Maatwerkcoördinator (van de afdelingen waarvan deze maatwerkcoördinator is)
 • Teamleider (van de afdelingen die in het team zitten)
 • Decaan (lesstatistiek per vak, van de afdelingen waarvan deze decaan is)
 • Mentor (lesstatistiek per vak, van de leerlingen die in de mentorklas zitten)Trefwoorden

lesstatistiek, klokuren, lesuren, optioneel, verplicht, realisatie, uitval