Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In de desktop legt u het schema van de lesuren vast. U heeft hier ook de mogelijkheid om verschillende varianten aan te maken. Bijvoorbeeld omdat u het aantal leerlingen per pauze wilt beperken of omdat u soms met een verkort lesrooster wilt werken. We leggen u hier uit hoe u dit kunt inrichten.
 

DESKTOP Beheer > Schoolstructuur > Lesuren

Op deze pagina

Zie ook


Lesuren en -tijden

In het menu Beheer > Schoolstructuur Lesuren, kunt u lesuren en tijden aanmaken en aanpassen. 
Wanneer u voor het eerst een project opbouwt met Zermelo, zal het scherm leeg zijn. 
Wel is alvast het eerste lesuur aangemaakt.

U gaat als volgt te werk:


 • Kies een notatie voor de lesuren via het menu Notatie
 • Klik in de cel onder het eerste lesuur en typ de naam van het tweede lesuur
 • Maak zo ook de overige lesuren aan
 • Pas eventueel de lesduur aan
 • Vul op de juiste plek de pauzes in


Het schema kan er dan als volgt uitzien:

De schuifpauze

Bij veel scholen is er sprake van een zogenaamde "schuifpauze", om de pauzes te spreiden en daarmee het aantal leerlingen per pauze.

U gaat als volgt te werk:

 • Ga naar het menu Beheer  Schoolstructuur  Lesuren.
 • Klik in het menu Varianten op Nieuwe variant.
 • Maak de gewenste wijzigingen ten opzichte van de Basis variant.

 • Klik in het menu Varianten op Varianten per afdeling per dag
 • Geef per afdeling/dag aan met welke variant er gewerkt wordtEen verkort lesrooster

Wanneer er dagen zijn met een verkort lesrooster is er ook sprake van een tijdrastervariant.

 • Ga naar het menu Beheer  Schoolstructuur  Lesuren.
 • Klik in het menu Varianten op Nieuwe variant.
 • Maak de gewenste wijzigingen ten opzichte van de Basis variant.
 • Klik in het menu Varianten op Varianten per afdeling per dag.
 • Geef per afdeling/dag aan met welke variant er gewerkt wordt.


Basisrooster of dagroosterbestand

Mogelijk is er bij u op school structureel op één of meerdere dagen sprake van verkort lesrooster.
In dat geval past u de variant toe in het basisrooster.

Het kan natuurlijk ook incidenteel voorkomen.
In dat geval knipt u eerst de betreffende week af als dagroosterbestand en past u in dat bestand de variant toe.

Tijdraster op lesniveau

In het zeer uitzonderlijke geval dat er gekoppelde lessen tussen twee afdelingen zijn, waarvan de ene een andere variant gebruikt dan de andere, kiest de software min of meer willekeurig een variant.
Mocht dit de verkeerde zijn dan kunt u altijd een extra eigenschap maken in het lesdomein met de naam "#TijdrasterSpeciaal".

Daar kunt u de tijdrastervariant invoeren die gewenst is en daarmee de start- en eindtijd van elke les manipuleren.

Incidenteel ander tijdraster

Als u bij een les incidenteel een ander tijdrastervariant wilt gebruiken, moet u daarvoor een omweg gebruiken:

 • ga naar het lesdomein en maak een extra eigenschap aan met de volgende naam: #TijdrasterSpeciaal (let op de schrijfwijze)
 • selecteer in de kolommen de kolom Tijdrastervariant én deze kolom
 • pas in de nieuwe kolom de variant handmatig aan: u ziet dan de andere kolom wijzigen.

Geen lesuren verwijderen

U kunt het aantal lesuren in een variant niet aanpassen. U werkt dus in elke variant met hetzelfde aantal lesuren.

Overlappende lesuren

Het kan voorkomen dat er overlap ontstaat tussen lesuren. Docenten die in beide varianten lesgeven, kunnen daardoor in onwenselijke situaties terechtkomen. U krijgt een waarschuwing, maar zult dit zelf handmatig in de gaten moeten houden. De roosterautomaten houden hier namelijk geen rekening mee.

Trefwoorden

Schuifpauze, pauze, pauzetijden, lesduur, lesvariant, tijdvariant, verkort rooster