Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In het portal geeft u aan welke lokalen voorkomen in uw roosterproject. U kunt het lokaal een naam geven en een capaciteit aangeven. Verdere gegevens over lokalen verwerkt u in de desktop. Meer hierover kunt u lezen op Randvoorwaarden lokalen


PORTAL Onderwijs > Schoolstructuur > Lokalen

Lokaal (portal) toevoegen

In het portal maakt u per roosterproject lokalen aan.

 1.  Ga naar Onderwijs > Schoolstructuur > Lokalen
 2.  Klik op <Toevoegen>
 3.  Vul een naam in, geef een hoofdvestiging of eventuele nevenvestiging aan. Voer de les capaciteit en de ouderavond capaciteit in en klik op <Toevoegen>

Voer bij Capaciteit (les) in hoeveel leerlingen tegelijkertijd in het lokaal passen. De capaciteit (ouderavond) wordt gebruikt met het roosteren van de ouderavond en geeft aan hoeveel gesprekken (tafels) in het lokaal mogen plaatsvinden. 

Lokaal (portal) verwijderen

U kunt een lokaal als volgt verwijderen:

 1. Ga naar Onderwijs > Schoolstructuur > Lokalen
 2. Selecteer een lokaal door op een regel te klikken
 3. Met de regel geselecteerd klikt u op de knop <Verwijderen> om het lokaal te verwijderen
 4. U kunt dit voor meerdere lokalen tegelijk doen door meerdere lokalen te selecteren

Lokalen (portal) hernoemen

 1. Ga naar Onderwijs > Schoolstructuur > Lokalen
 2. Dubbelklik op een lokaal
 3. Voer de nieuwe naam in in de kolom 'Naam' en toets Enter om dit door te voeren


Hernoemt u lokalen ten behoeve van een ouderavond? Wanneer u lokalen reeds heeft toegevoegd aan gesprekken tussen ouders en docenten wordt het afgeraden om lokalen te hernoemen in het portal. Het lokaal zal namelijk van de gesprekken worden gehaald. Indien u toch de lokalen wenst te hernoemen dient u daarna het lokalenrooster van de gesprekken goed na te kijken.

Lokalen (portal) met een CSV-bestand importeren

U kunt meerdere lokalen tegelijk toevoegen of aanpassen door deze te importeren.

 1. Ga naar Onderwijs > Schoolstructuur > Lokalen
 2. U kunt lokalen importeren via de optie CSV-import, die via de knoppenbalk te benaderen is:  

  U krijgt dan het volgende scherm te zien:

  1. Kies bij Bestand voor Bestanden kiezen en selecteer uw csv-bestand

  2. (Optioneel) Selecteer de correcte Tekencodering 

  3. (Optioneel) Selecteer het correcte Scheidingsteken

  4. Om naar stap 2 te gaan van het importeren kiest u voor Verder

 3. Nadat u in de vorige fase gekozen heeft voor Volgende wordt onderstaand scherm gestart:

  1. In dit scherm kunt u met de drop-down menu's kolomkoppen koppelen aan kolommen uit uw import bestand
  2. Nieuwe lokalen kunt u herkennen aan het  symbool, lokalen die al in het portal staan waar gegevens gewijzigd worden zijn te herkennen aan het  symbool
  3. Door te kiezen voor de knop <Nieuwe importeren> voegt u alleen de lokalen toe met het  symbool. Met de knop <Bestaande bijwerken> voegt u geen nieuwe lokalen toe, u maakt hiermee de informatie van de lokalen met een  symbool gelijk met de informatie uit uw bestand. U kunt voor de knop <Synchroniseren> kiezen om beide acties tegelijkertijd uit te voeren
  4. Wanneer u een regel niet wilt meenemen in de import, kunt u in dit scherm de regel selecteren, de regel wordt blauw, nu is deze te verwijderen door op uw toetsenbord op de Delete knop te drukken.

Lokalen (desktop) toevoegen en verwijderen

Lokalen kunt u toevoegen aan de desktop door deze te downloaden uit de portal. U kunt op de pagina Lokalen synchroniseren teruglezen hoe u dat kunt doen. 

Trefwoorden

Lokaal, lokaal toevoegen, lokaal verwijderen, lokaal portal

 • No labels