Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

U kunt lokalen vrij roosteren omdat u deze lokalen wilt gebruiken voor de toetsweken.

DESKTOP Onderhoud > Voorbereiding > Lokalen vrijmaken

Lokalen vrijmaken

U kunt lokalen vrij roosteren omdat u deze lokalen wilt gebruiken voor de toetsweken. Op deze manier kunt u een vleugel alleen gebruiken voor de toetsen en zullen de lessen, die daardoor uit een lokaal worden gehaald, in een ander lokaal moeten worden ingeroosterd. Wij adviseren om deze lokaalproblemen via het dagrooster op te lossen.

U gaat via Onderhoud > Voorbereiding > Lokalen vrijmaken naar het scherm "Activiteiten en afwezigheden bewerken".


Belangrijk

U haalt nu de lokalen van de lessen, herstellen kan alleen door handmatig de lokalen weer terug te plaatsen! De originele lokalen worden niet onthouden.