Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Een persoonlijk rooster met maatwerkvakken geeft de leerling de mogelijkheid extra vakken te volgen, te verdiepen of te versnellen. Het kan ook een uitkomst zijn voor topsportleerlingen of leerlingen die wat meer tijd willen besteden aan vakken waar ze minder goed in zijn. Op onderstaande pagina vertellen wij u hoe u maatwerkleerlingen verwerkt in de software.

DESKTOP 19.02

Op deze pagina

Zie ook:

Maatwerkroosters en keuzeroosters

Tijdens deze cursus, voor roostermakers, wordt het nieuwe onderdeel Maatwerk uitgebreid behandeld.

Informatie en inschrijven

Soorten Maatwerkroosters

Maatwerkroosters bieden de school de mogelijkheid om leerlingen te laten verdiepen, verbreden of versnellen. 

Verbreden

Indien u een leerling laat verbreden wil dat zeggen dat hij of zij een extra vak op de eigen afdeling volgt.

Verdiepen

Indien u een leerling laat verdiepen wil dat zeggen dat hij of zij een gekozen vak op een ander niveau/afdeling volgt. 

Versnellen

Indien u een leerling laat versnellen wil dat zeggen dat hij of zij een gekozen vak op hetzelfde niveau in een hogere jaarlaag volgt. 

Vakkenpakket leerling aanpassen

Indien u een leerling in plaats van een regulier pakket een maatwerkpakket wilt geven past u als eerste het vakkenpakket aan. In het portal bij Leerlingen > Pakketkeuze klikt u het extra vak aan, met daarbij het juiste label. Dit doet u in de eigen afdeling van de leerling. Indien u wilt verdiepen of versnellen klikt u vervolgens met de rechtermuisknop op het vak en kiest u voor Niveau-aanpassing. In het volgende scherm klikt u de afdeling aan waarin u wilt dat de leerling het vak gaat volgen. 

Vakken met een niveau aanpassing kunt u herkennen aan de 'N' rechts bovenin de hoek.  


Moet een leerling alle lessen kunnen volgen?

Om de maatwerkleerlingen in te kunnen roosteren, kunt u aangeven hoe belangrijk het is dat een leerling, die u laat versnellen, verdiepen of verbreden, volledig wordt ingeroosterd voor dit vak. Wij onderscheiden hier vier verschillende categorieën in: 

Verplichte maatwerkvakken

De leerling moet alle lessen van het vak volgen. Na het inrichten van het vakkenpakket, zoals hierboven beschreven, bent u klaar. 

Sprokkelvakken

De leerling moet zoveel mogelijk lessen kunnen volgen van het vak. Na het inrichten van het vakkenpakket klikt u met de rechtermuisknop op het vak en kiest u voor 'sprokkelen'. 

Uw vak komt er dan als volgt uit te zien:   bij sprokkelen in de eigen afdeling.  bij sprokkelen in een andere afdeling.


Zelfstudievakken

De leerling volgt het vak als zelfstudievak, het volgen van de lessen is minder belangrijk. Na het inrichten van het vakkenpakket klikt u met de rechtermuisknop het vak en kiest u voor 'zelfstudie'. U dient vervolgens bij Onderwijs > Afdelingen in de kolom 'Pakketdelen zelfstudie' aan te geven welk label er gebruikt is om een zelfstudievak aan te duiden. Dit doet u om in de desktop over te kunnen nemen dat dit vak in zelfstudie gevolgd moet worden. 

Uw vak komt er in het vakkenpakketscherm als volgt uit te zien:  bij zelfstudie in de eigen afdeling.  bij zelfstudie in een andere afdeling.

Vrijstelling

Indien een leerling een vrijstelling heeft klikt u met de rechtermuisknop op het vak en kiest u voor 'vrijstelling'. Uw vak komt er als volgt uit te zien: 

Formatie berekenen met maatwerkleerlingen

Om te bepalen hoeveel leerlingen er verwacht worden in een afdeling bij een vak hanteert Zermelo de volgende principes:

  • Leerlingen die een maatwerkvak verplicht volgen tellen wel mee voor de formatie.

  • Leerlingen die een maatwerkvak sprokkelen tellen wel mee voor de formatie. 

  • Leerlingen die een maatwerkvak in zelfstudie volgen tellen niet mee voor de formatie. 

  • Leerlingen met een vrijstelling tellen niet mee voor de formatie. 

U kunt dit bij geplande groepen terugzien. 

Als een leerling een vak op een andere afdeling (verdiepen of versnellen) volgt, telt een leerling op zijn of haar oude afdeling niet meer mee. 


Let op: Kolommen kunnen verborgen zijn

De kolommen 'Lln zelf' en 'Lln vrij' kunnen verborgen zijn. Door met uw rechtermuisknop op 'Lln sprok' te klikken kunt u deze kolommen zichtbaar maken.

Vakkenpakketten in de desktop

Om te kunnen roosteren met de maatwerkleerlingen moet het vakkenpakket overgenomen worden in de desktop. Dit doet u in de desktop bij Leerlingen > Vakkenpakket. Met de knop <Pakketten> neemt u de pakketten over uit het portal. In onderstaande afbeelding kunt u zien wat het resultaat is.

In het blauwe vierkant kunt u zien dat er leerlingen uit andere afdelingen zijn die het vak (fatl in dit geval) op deze afdeling komen volgen. Als u de muis erop houdt ziet u een tooltip die aangeeft om welke leerlingen het gaat. Voor reguliere leerlingen, sprokkelleerlingen en zelfstudie-leerlingen zijn aparte rijen gemaakt.

In het rode vierkant ziet u leerlingen die in uw afdeling zitten, maar het vak fatl op een andere afdeling volgen. Zij tellen voor het aantal leerlingen in deze afdeling dus niet meer mee. 

In het zwarte vierkant ziet u leerlingen uit uw afdeling, die het vak ook in deze afdeling volgen maar als sprokkel- of zelfstudie-leerling ingericht zijn. 

Roostervoorbereiding

Om lessen te kunnen volgen moet u een leerling aanmelden bij een lesgroep. U doet dit in het scherm Leerlingen > Lesgroepindelingen. Voor het aanmelden van maatwerkleerlingen kunt u gebruik maken van een automaat: .

  • Reguliere leerlingen tellen volledig (1) mee in de groepsgrootte.
  • Sprokkelleerlingen tellen half (0,5) mee in de groepsgrootte.
  • Zelfstudie-leerlingen tellen voor 0,1 mee in de groepsgrootte.

U kunt met randvoorwaarden instellen dat u wilt sturen op zo min mogelijk botsingen tussen maatwerklessen en reguliere (verplichte) lessen. Dit doet u bij Roosteren > Roosteren Pro > Leerlingen uitgebreid. U kunt 1 van de 2 randvoorwaarden voor keuzelessen gebruiken om de instelling naar wens te maken. U kunt aangeven of u de randvoorwaarde wilt laten gelden voor alle keuzelessen, vakkeuzelessen, groepskeuzelessen en/of maatwerklessen. 

Maatwerklessen publiceren

Het publiceren van maatwerklessen gaat op dezelfde manier als het publiceren van een regulier rooster. 

Gebruik dezelfde versie van de software

Let op: alle roostermakers dienen tegelijkertijd op versie 19.02 van de software over te stappen om foutloos te kunnen publiceren.

Weergave in het portal

In het portal kunt u de roosters bekijken. U ziet het rooster van 1 week. Met de knop  kunt u de assen omdraaien.

Een les kan op verschillende manieren worden weergegeven.

Reguliere les

Een reguliere les wordt weergegeven als een wit vakje met in blauwe letters de informatie. 

In het portal:

In de webapp voor de leerling:

1 of meerdere optionele lessen op een moment

Een leerling die op een moment 1 of meerdere optionele lessen heeft ziet dit aan het groene plusje. Als de leerling hierop klikt kan hij of zij een keuze maken voor de les. Als deze keuze gemaakt is, wordt het groene plusje een groen vinkje.

In het portal:

 > 

In de webapp voor de leerling: 

 > 

Afgemelde les

De mentor, roostermaker of maatwerkcoördinator kan een leerling ook afmelden voor een optionele les. De leerling ziet dan een rood vierkantje in zijn of haar rooster. 

In het portal:

In de webapp voor de leerlingen:

U vindt hier meer informatie over de inschrijfmodule in het portal


Trefwoorden

Maatwerk , sprokkelen, sprokkel, zelfstudie, verdiepen, verbreden, versnellen, vakkenpakket, maatwerkleerlingen, gepersonaliseerd leren

  • No labels