Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In het menu Management op het portal vindt u overzichten die u ondersteunen bij het bewaken van verschillende processen op uw school. Zo vindt u er de menu's Procesbewaking en Overgangsmatrix, om respectievelijk de voortgang van prognoses en pakketkeuzes bij te houden, en om bij te houden hoeveel leerlingen in-, door- en uitstromen elk jaar. De schoolfuncties Formatiebeheerder en Roostermaker hebben toegang tot dit menu. 

  • No labels