Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Het is vaak ook handig om naast het rooster nog bepaalde mededelingen te kunnen publiceren. U wilt bijvoorbeeld aangeven dat het een verkort rooster is of dat leerlingen niet moeten vergeten hun boeken in te leveren.

PORTAL Roosters > Mededelingen

Toevoegen van een mededeling

  • Bij Mededelingen op het portal klikt u op <Toevoegen>
  • U geeft aan van wanneer tot wanneer een mededeling zichtbaar moet zijn
  • Ook geeft u een titel en een uitgebreidere omschrijving op
  • U moet ook aangeven voor welke vestigingen deze mededeling zichtbaar is. Het kan namelijk zijn dat sommige gebruikers alleen rechten hebben om de mededelingen van hun eigen vestiging te zien. Een docent ziet bij die instelling overigens de mededelingen voor alle vestigingen van de school waarop hij/zij lesgeeft.

Verwijderen van een mededeling

  • Bij Mededelingen op het portal selecteert u de mededelingen die u wilt verwijderen
  • U klikt op <Verwijderen> en bevestigt. 


  • No labels