Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Het is vaak handig om naast het rooster bepaalde mededelingen te kunnen publiceren. U wilt bijvoorbeeld aangeven dat het een verkort rooster is of dat leerlingen niet moeten vergeten hun boeken in te leveren. U kunt ervoor kiezen een mededeling voor alle leerlingen op het hoofdscherm van het portal te zetten of om een specifieke mededeling mee te geven aan een les.

PORTAL Roosters > Mededelingen

DESKTOP Publiceren > Publiceer Roosters


Toevoegen van een mededeling op het hoofdscherm

PORTAL Roosters > Mededelingen

Als u een mededeling wilt toevoegen aan het hoofdscherm, de welkomst pagina, van het portal, dan doet u dat in het menu Roosters.

  1. Ga naar Roosters > Mededelingen
  2. Klik op <Toevoegen>
  3. Geef aan in welke periode de mededeling zichtbaar moet zijn
  4. Geef een titel en de tekst van de mededeling zelf op
  5. Geef aan voor welke vestiging(en) de mededeling zichtbaar moet zijn. 


Mededeling voor een vestiging

U kunt leerlingen de rechten geven om de mededelingen van hun eigen vestiging te zien. Docenten kunt u de rechten geven om de mededelingen te bekijken van alle vestiging(en) van de school waarop hij/zij les geeft.


Verwijderen van een mededeling van het hoofdscherm

PORTAL Roosters > Mededelingen

Ook het verwijderen van een mededeling van het hoofdscherm van het portal doet u in het menu Roosters.

  1. Ga naar Roosters > Mededelingen
  2. Selecteer de mededeling(en) die u wilt verwijderen
  3. Klik op <Verwijderen>
  4. Bevestig u keuze met <Verwijderen>.

Toevoegen van een opmerking bij een specifieke les

DESKTOP Publiceren > Publiceer Roosters

Nadat u uw wijzigingen in het dagrooster heeft gemaakt, publiceert u uw rooster. In het uploadscherm kunt u in de kolom 'Eigen opmerkingen' uw opmerking invullen.

Uw leerlingen kunnen in de Zermelo Webapp uw opmerking eenvoudig lezen. De opmerking wordt weergegeven als Roosterinformatie.


  • No labels