Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

DESKTOP 3.13

In de desktop kunt u vanaf versie 3.13 de mentoraatcontrole aanzetten op een afdeling. Deze zal controleren of de leerlingen van een mentorgroep ook les hebben van de mentor. Door deze tool te gebruiken hoeft u niet meer handmatig de verzamelingseisen aan te maken. Bovendien wordt u gewaarschuwd wanneer er een te zware eis is ingevoerd of wanneer er door een wijziging in de lessenverdeling een randvoorwaarde moet worden aangepast.

Per afdeling geeft u in het portal aan wat de mentorgroepen zijn en wie de mentor is. In de desktop richt u in welk vak het mentorvak is. Vanuit de controle tool worden indien nodig de bijbehorende deelverzamelingen aangemaakt. We zullen dit hieronder stap voor stap toelichten.

DESKTOP Beheer > Mentoraatcontrole

U kunt echter de mentoraatcontrole ook direct vanuit andere vensters starten:
Beheer > Groepen en lessen. Menu Opties > Mentoraatcontrole.
Leerlingen > Groepindelingen Pro. Menu Extra > Mentoraatcontrole
Roosteren > Roosteren met herindelen. Menu Extra > Mentoraatcontrole.

Mentorgroepen en mentoren aangeven in het portal

PORTAL In het portal moet u drie dingen doen. U geeft aan wat de mentorgroepen zijn, wie de mentoren zijn, en welke mentor aan welke groep is gekoppeld.

  1. Onderwijs > Schoolstructuur > Roostergroepen. Zet bij de mentorgroepen een vinkje in de kolom "Mentorgroep?". Dit kan zowel voor stamklassen als voor clustergroepen. 
  2. Onderwijs > Schoolfuncties > Mentoren. Klik op <Toevoegen> om een bestaande docent toe te voegen als mentor.
  3. Deze stap kunt u uitvoeren in twee verschillende schermen.
    1. Onderwijs > Schoolstructuur > Roostergroepen: Selecteer in de kolom Mentor(en) de juiste mentor.
    2. Onderwijs > Schoolfuncties > Mentoren: Klik in de regel van de mentor onder de juiste mentorgroep.

Wanneer in het portal de juiste mentoren aan de juiste mentorgroepen hangen kunt u in de desktop de mentoraatcontrole inrichten.

Mentoraatcontrole inrichten in de desktop

DESKTOP De mentoraatcontrole tool zal u in vier stappen naar deelverzamelingseisen leiden die ervoor zullen zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen les krijgen van hun mentor in een ander vak dan het mentoraatsvak. Er zijn meerdere manieren waarop u deze tool kunt benaderen.

Menu: Beheer > Mentoraatcontrole

Andere routes:

Beheer > Groepen en lessen. Menu Opties > Mentoraatcontrole.
Leerlingen > Groepindelingen Pro. Menu Extra > Mentoraatcontrole
Roosteren > Roosteren met herindelen. Menu Extra > Mentoraatcontrole.

Open de mentoraatcontrole via één van de bovenste menu-opties. Hieronder leest u hoe u stap voor stap de verzamelingseisen voor mentoraat inricht.

Wanneer u rode meldingen ziet vóórdat u alle vier de stappen hebt doorlopen, dan is dit geen probleem. Nadat u stap 1 tot en met 4 hebt toegepast, kunt u nog lichtrode meldingen zien. Deze kunnen worden opgelost door leerlingen opnieuw in te delen (bijvoorbeeld via Phoenix of met de knop bij Groepsindelingen).

Stap 1: Kies de mentoraatvakken

Klik op de afkorting die uw mentorvak heeft. Heeft het mentorvak in de bovenbouw een andere vakafkorting dan in de onderbouw? Selecteer dan beide afkortingen.

Stap 2: Mentorgroepen

Controleer of precies alle mentorgroepen groen zijn. Zo niet, ga terug naar het portal om dit aan te passen en ververs daarna de desktop.

Stap 3: Mentoren

Controleer bij elke mentorgroep of in de regel 'Mentor (uit portal)' de juiste mentor staat. Zo niet, ga terug naar het portal om dit aan te passen en ververs daarna de desktop.

De getallen in de regel 'Geen les van mentor in niet-mentorvak' geven aan hoeveel leerlingen op dit moment nog niet correct zijn ingedeeld.

Tip

Heeft u een mentor die alleen les geeft in een vak dat door weinig leerlingen gekozen is, bijvoorbeeld een docent Latijn? Dan kunt u er voor kiezen om voor deze mentorgroep te negeren dat zoveel mogelijk leerlingen in de mentorgroep ook les krijgen van hun mentor. Zet dan onder de juiste mentorgroep een vinkje in de regel 'Negeren'.

Stap 4: Randvoorwaarden en deelverzamelingen

In stap 4 ziet u welke deelverzamelingseisen aangemaakt moeten worden.

Klik op <Toepassen> om de eisen daadwerkelijk aan te maken. Dan zult u zien dat daarna de eisen gesteld zijn.


Deelverzamelingseis en maximaal klassikaal

U moet na het gebruik van Phoenix en Maximaal Klassikaal zelf controleren of de mentoraatcontrole nog steeds voldoet aan alle deelverzamelingseisen.

Als u met de mentoraatcontrole een deelverzamelingseis aanmaakt voor een mentorgroep in een clusterafdeling, dan kan in een enkel geval de deelverzamelingseis verdwijnen. Dit gebeurt als u met behulp van Maximaal Klassikaal de deelverzamelingseis verandert in een identieke eis, alsof er twee eisen zijn. Dit kan ook gebeuren doordat de automaat een clustergroep klassikaal maakt. Als u Maximaal Klassikaal en Phoenix verlaat, dan bestaat de deelverzamelingseis nog. Gaat u echter weer terug naar Phoenix en Maximaal Klassikaal, dan heeft de identieke eis de deelverzameling vervangen. Mocht u of Maximaal Klassikaal de deelverzamelingseis weer weghalen, omdat dat gunstiger is voor het clusterschema, dan heeft u helemaal geen eisen meer die ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen les krijgen van de mentor. Pas als u terug gaat naar Groepen en Lessen of één van de roosterschermen, kunt u zien dat er onterecht een mentorgroep is die geen deelverzamelingeis meer heeft.


Mentoraatcontrole bijwerken in de desktop

Aan de hand van twee voorbeelden laten we zien wanneer de mentoraatcontrole waarschuwt dat er iets moet veranderen aan de deelverzamelingseisen voor mentoraat. In het eerste geval is er een te strenge eis. In het tweede geval is het door een wijziging in de lessenverdeling onmogelijk geworden om elke leerling les te laten krijgen van de mentor.

Er is een te strenge eis

Stel de lessenverdeling is veranderd, waardoor de mentor meer les geeft op de afdeling dan eerder. Zo gaf docent men35 bijvoorbeeld eerst alleen les aan econ4, maar na een wijziging in de lessenverdeling staat deze docent ook op econ2. Dan is de reeds ingerichte mentoraateis, die zegt dat alle leerlingen uit econ2 ook in mentorgroep bg3 moeten zitten, te streng. U ziet op verschillende plekken in de software dat er iets aan de hand is met de mentoraateisen.

Gaat u opnieuw naar de mentoraatcontrole, dan ziet u dat de eis 'bg3 is een deelverzameling van econ2' te zwaar is. Daarboven ziet u dat de minder zware eis, namelijk dat bg3 een deelverzameling is van econ2 én econ4, wordt aangemaakt wanneer u op <Toepassen> of op <Toepassen en sluiten> klikt. 

De oorspronkelijke eis wordt niet automatisch verwijderd, omdat het kan zijn dat u deze eis om een andere reden wilt bewaren. Wilt u deze te zware eis wel verwijderen? Klik dan in de kolom 'Actie'.

Mentor geeft geen les meer op afdeling

Stel de lessenverdeling is veranderd, waardoor de mentor geen les meer geeft op de afdeling. Dan ziet u op verschillende plekken in de software dat er ineens leerlingen zijn die geen les meer hebben van hun mentor:

Gaat u opnieuw naar de mentoraatcontrole, dan ziet u dat de mentor van de mentorgroep geen les meer geeft op de afdeling. Er zijn dan drie opties. De lessenverdeling wordt opnieuw gewijzigd, er komt een andere mentor op de mentorgroep, of de eis dat elke leerling les moet krijgen van de mentor vervalt. In dat laatste geval zet u een vinkje in de regel 'Negeren'.

Trefwoorden

mentor, mentorgroep, mentorvak, mentoraat, mentoraatgroep, mentoraatsvak, mentortool, mentoraattool, mentorcontrole, mentoraat controle

  • No labels