Page tree


Onze handleiding is verplaatst naar Zermelo Support
Klik op de link als je niet in 10 seconden automatisch wordt doorgestuurd.


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Via de toetsroostermodule kunt u mondelingen aanmaken voor één of meer vakken. In ons voorbeeld zijn docent BE, Afdeling 5 en lokaal 004 vrij gemaakt om mondelingen te kunnen roosteren.

DESKTOP Onderhoud > Toetsrooster > Mondelingen bewerken

Mondelingen aanmaken

DESKTOP 19.04

Om mondelingen te roosteren gaat u naar Onderhoud > Toetsrooster > Mondelingen bewerken of u klikt op de knop <Mondelingen> als u het venster Toetsen roosteren geopend heeft. In de vernieuwde weergave van het mondelingen roosteren ziet u vier vensters, Mondelingen, Leeringen pool, Informatie mondeling, en Docentenselector (Docenten kiezer).

U maakt nieuwe mondelingen aan middels de knop <Standaard opzet>. In het venster dat opent geeft u aan voor welke lesgroepen op welke afdeling u mondelingen wilt aanmaken. Overigens kunt u hier ook zien welke soorten en hoeveel leerlingen betrokken zijn bij de lesgroepen, denk daarbij aan reguliere leerlingen, interne maatwerk leerlingen en externe maatwerk leerlingen.

Selecteer links in beeld de afdeling waarvoor u mondelingen wilt maken. Vervolgens klikt u op de lesgroepen waarvoor u mondelingen wilt maken. In de kolom Aantal minuten mondeling geeft u aan hoe lang de mondelingen duren. Voor elke leerling in deze lesgroepen wordt een mondeling aangemaakt. 

In ons voorbeeld worden er mondelingen van 10 minuten aangemaakt voor de lesgroepen dutl1, dutl2 en dutl3 van v5.

Als u op het groene vinkje klikt, maakt u de mondelingen aan komt u terug in het onderliggende venster Mondelingen. Met de knop <Maak mondelingen> maakt u de mondelingen ook aan en blijft u in hetzelfde venster.
 

De knop met het rode kruis kunt u gebruiken om het scherm te verlaten, maar heeft u eenmaal mondelingen gemaakt, dan kunt u deze niet met deze actie annuleren.

U kunt reeds gemaakte standaardmondelingen wel verwijderen door bij de lesgroep waarvoor u de mondelingen wil verwijderen in de kolom Aantal met standaard mondeling te klikken. De regel wordt dan rood en de mondelingen worden verwijderd als u het venster sluit met het groene vinkje.


 U ziet nu dat er op afdeling v5 voor het vak dutl daadwerkelijk 63 mondelingen zijn aangemaakt.

Indien u een mondeling selecteert, ziet u in het venster Geselecteerde mondeling meer informatie over het desbetreffende mondeling. Hier kunt u eventueel het aantal minuten dat het mondeling duurt en de omschrijving aanpassen.

Meervoudige selectie

Standaard opent het scherm zich in de modus Enkelvoudige selectie. Wilt u meerdere mondelingen kunnen selecteren, dan kunt u meervoudige selectie aanzetten via het menu Modus > Meervoudige selectie of sneltoets <M>.
 

Samenvoegen / splitsen

Wanneer u meerdere mondelingen geselecteerd heeft (in de modus meervoudige selectie), kunt u deze samenvoegen via het menu Opties > Samenvoegen of sneltoets <S>. Zo kunt u voor een groepje leerlingen een mondeling inroosteren.

Andersom kunt u groepjes leerlingen weer opsplitsen via het menu Opties > Splitsen of sneltoets <K>.

Meerdere docenten op een mondeling

Wanneer u één of meerdere mondelingen geselecteerd heeft, kunt u in het venster Docentenselector docent(en) toekennen. Wanneer u op een docentafkorting klikt wordt deze groen en kunt u deze terugzien in de regel van het (of de) geselecteerde mondeling(en).