Pagina-navigatiestructuur
Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata

Inleiding

Via het menu Onderhoud > Mondelingen Bewerken kunt u mondelingen aanmaken voor één of meer vakken.

In ons voorbeeld zijn docent BE, Afdeling 5 en lokaal 004 vrij gemaakt om mondelingen te kunnen roosteren.


Menu Onderhoud > Mondelingen bewerken

Mondelingen aanmaken

In het mondelingen scherm kunt u middels de knop <Maak Standaard Opzet> aangeven voor welke vakken op welke afdeling u mondelingen wilt aanmaken.

Selecteer links in beeld de afdeling waarvoor u mondelingen wilt maken. Vervolgens klikt u op de lesgroepen waarvoor u mondelingen wilt maken.
In de kolom "Aantal minuten mondeling" geeft u aan hoe lang de mondelingen moeten duren.
Voor elke leerling in deze lesgroepen wordt een mondeling aangemaakt. 

In ons voorbeeld worden er mondelingen van 10 minuten aangemaakt voor de lesgroepen EN1, EN2 en EN3 op afdeling 5.

Middels de knop <Maak standaard mondelingen en verlaat dit scherm> maakt u de mondelingen aan komt u terug in het onderliggende scherm "Mondelingen".
 

De knop <Annuleren> kunt u gebruiken om het scherm te verlaten, maar heeft u eenmaal mondelingen gemaakt, dan kunt u deze niet met deze actie annuleren. 
U kunt reeds gemaakte standaardmondelingen wel verwijderen door bij de lesgroep waarvoor u de mondelingen wil verwijderen in de kolom "Aantal met standaard mondeling" te klikken.
De regel wordt dan rood en de mondelingen worden verwijderd als u de knop 
<Maak standaard mondelingen> gebruikt.


 U ziet nu dat er op afdeling 5 voor het vak EN daadwerkelijk 65 mondelingen zijn aangemaakt.

Van het geselecteerde mondeling ziet u informatie in het venster "Geselecteerde mondeling".
Hier kunt u eventueel het aantal minuten dat het mondeling duurt aanpassen.

Meervoudige selectie

Standaard opent het scherm zich in de modus "Enkelvoudige selectie".
Wilt u meerdere mondelingen kunnen selecteren, dan kunt meervoudige selectie aanzetten via het menu Modus > Meervoudige selectie.
 

Samenvoegen / splitsen

Wanneer u meerdere mondelingen geselecteerd hebt (in de modus meervoudige selectie), kunt u deze samenvoegen via het menu Opties > Samenvoegen.
Zo kunt u voor een groepje leerlingen een mondeling inroosteren.

Andersom kunt u groepjes leerlingen ook weer opsplitsen via het menu Opties > Splitsen.

Meerdere docenten op een mondeling

Wanneer u een (of meerdere) mondelingen geselecteerd hebt, kunt u in het venster "Docentselector" een (of meerdere docenten) toekennen.
Wanneer u op een docentafkorting klikt wordt deze groen en kunt u deze terugzien in de regel van het (of de) geselecteerde mondeling(en). 


 

  • Geen labels