Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Wanneer u de mondelingen over de dagen heeft verdeeld, kunt u deze vervolgens op een tijdstip inroosteren. Mondelingen houden zich, net als toetsen niet aan reguliere lestijden.

DESKTOP Onderhoud > Toetsrooster > Mondelingen bewerken


Mondelingen handmatig roosteren in de tijd

Met de knop <Roosteren in de tijd> opent u een venster, waarin u de individuele mondelingen op een bepaald tijdstip kunt inroosteren. Klik op de mondeling en daarna op <Activeer> of gebruik de spatiebalk om de lijst met mondelingen van die dag van die docent in beeld te krijgen. Standaard opent het venster zich in de Overschuif modus (menu Modus > Overschuif) waarin u een enkele mondeling kunt slepen naar de gewenste positie. 

Alle mondelingen worden in eerste instantie ingepland op dezelfde tijd, aan het begin van de dag.

U kunt een mondeling naar een positie slepen door in de regel van de docent het corresponderende blokje aan te klikken en het naar de gewenste tijd te verslepen.

Hierbij geldt dat:

  • een paarse mondeling (blokje) botst met een ander mondeling
  • een rode mondeling (blokje) botst met een les of toets
  • een groene mondeling (blokje) veilig op dat tijdstip geroosterd kan worden.

Indien u een mondeling alsnog naar een andere dag wilt verplaatsen, dan kunt u dat doen door met de rechtermuisknop het mondeling aan te klikken en aan te geven naar welke dag u het mondeling wilt verplaatsen. U kunt er ook voor kiezen om alle mondelingen van deze dag te verplaatsen naar een andere dag.


Elementen van een mondeling weergeven

U kunt op de <Z> op het toetsenbord drukken om de elementen van een bepaalde mondeling in beeld te brengen. Wanneer u in de modus overschuif of trein zit krijgt u op dat moment de leerlingen betrokken bij de mondeling te zien. Ook krijgt u er dan een paar hulplijnen erbij, waarmee het makkelijker is om de tijd te bepalen.


Kies docent

Via de menuoptie Kies docent kunt u een selectie maken van docenten waar u naar wilt kijken. Wilt u alle docenten zien die betrokken zijn bij de mondelingen van de sectie Duits dan selecteert u deze sectie.

Als u vervolgens in de regel van een docent met mondeling klikt met uw rechtermuisknop, dan kunt u deze docent vastzetten en blijft de docent zichtbaar als u bijvoorbeeld een andere vaksectie selecteert via het menu Kies docent. Op dezelfde manier kunt u een docent ook weer losmaken, de nietjes om de docentcode verdwijnen dan weer.

Tijdrasterinstelling voor mondelingen

Het kan zijn dat u uw mondelingen niet kunt verplaatsen in de tijd. In dit geval sluit de lengte van een mondeling niet aan op de tijdrasterinstelling die wordt gebruikt. Standaard rekent het scherm waarin u de mondelingen kunt verplaatsen in stappen van 5 minuten. De mondelingen moeten dan wel wel een duur hebben van 5, 10, 15, 20, minuten en zo verder. Wanneer u mondelingen heeft aangemaakt die niet een veelvoud van 5 minuten van duur zijn (bijvoorbeeld 6 minuten), dan dient u de tijdrastervariant aan te passen.

Deze optie zit in het scherm Mondelingen Roosteren in de tijd > Opties > TijdrasterinstellingenVervolgens geeft u aan dat u wilt werken met een "minuut raster". Een mondeling kan dan elke minuut in het rooster beginnen.


Mondelingen automatisch roosteren in de tijd

U kunt ook gebruik maken van de knop <Automaat>, die een voorstel genereert voor welke mondeling op welk tijdstip geroosterd gaat worden. De automaat zal (indien mogelijk) de mondelingen aansluitend inroosteren echter, zonder pauzes. Wanneer u het scherm verlaat middels de <OK> knop, dan kunt ziet u dat uw mondelingen op diverse tijden zijn ingeroosterd.

Indien u pauzes wel wilt inroosteren kunt u het beste gebruik maken van de "Trein modus" via het menu Modus > Trein. Het mondeling dat u versleept zal alle mondelingen die in de weg staan voor zich uit duwen.

Als u klaar bent met het plaatsen van de mondelingen op een tijdstip, dan verlaat u het scherm met het groene vinkje. Eventueel kunt u uw mondelingen bekijken in het mondelingen domein via het menu Projectbeheer > Mondelingen.

Bijzitters roosteren

In het scherm van Roosteren in de tijd kunt u tevens bijzitters toekennen aan de mondelingen. Via het menu Modus > Bijzitter komt u in de 'Bijzitter modus'. Wanneer u een mondeling selecteert en u klikt op de knop <Activeer> of u drukt op de spatiebalk, dan komen de meest geschikte bijzitters bovenaan te staan. Om een bijzitter toe te kennen klikt u recht onder het betreffende mondeling in de regel van de docent. 

In ons voorbeeld ziet u dat docent cir als bijzitter is geplaatst op het mondeling van docent men14. Docent cir staat tussen blokhaken. Als u dit niet kunt zien, kunt u de schaal aanpassen door de tijdbalk bovenin aan te klikken en slepen. In het overzichtsscherm met alle mondelingen kunt u vervolgens de bijzitters goed zien.

Voor meer informatie over het plaatsen van bijzitters (surveillanten) verwijzen we u graag naar de pagina Het plaatsen van een surveillant.

Lokalen roosteren

De laatste mogelijkheid van het scherm van Roosteren in de tijd is het toekennen van lokalen aan de mondelingen. Via het menu Modus > Lokaal komt u in de 'Lokaal modus'. Wanneer u een mondeling selecteert en u klikt op de knop <Activeer>, komen de meest geschikte lokalen bovenaan te staan. Om een lokaal toe te kennen klikt u recht onder het betreffende mondeling in de regel van het lokaal.

In ons voorbeeld ziet u dat de mondelingen van men14 met bijzitter cir alvast geroosterd zijn in lokaal A022.

Voor meer informatie over het toekennen van lokalen aan mondelingen of toetsen verwijzen we u graag naar de pagina Lokalen toekennen.