Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Nadat u de mondelingen heeft aangemaakt is het zaak deze mondelingen te verdelen over de dagen. Vervolgens kunt u ook een tijdstip inroosteren.

DESKTOP Onderhoud > Toetsrooster > Mondelingen bewerken


Mondelingen verdelen over de dagen

Middels de knop <Verdelen over dagen> opent zich een overzicht van alle mondelingen, welke op dit moment nog niet over de dagen zijn verdeeld. U kunt hier handmatig de mondelingen over de dagen verdelen of gebruik maken van de automaat.

Voordat u dat kunt doen, dient u de software eerst te vertellen hoeveel mondelingen er in totaal geroosterd kunnen worden. Middels de knop <Max per dag> krijgt u een overzicht van het aantal vrije momenten (lesuren) in het rooster van de docent.
Middels de knop <Zet max. op aant. vrij> geeft u aan hoeveel mondelingen er per vrij moment kunnen worden geroosterd.

In ons voorbeeld betreft het docenten men01, pin en sld16, die ook nog andere lessen geven gedurende de week en docent sld16 heeft ook nog een roostervrije dag. Per dag zijn er 9 lesuren, waarop er 3 mondelingen kunnen worden geroosterd. Per dag ziet u het maximum aantal te plannen mondelingen per docent en aan het begin van de regel ziet u hoeveel mondelingen een docent maximaal kan afnemen gedurende de hele week. Docent men01 heeft 5 mondelingen en heeft plek voor 108, voor docent pin is dit 20 en 117, en voor docent sld16 is dit 43 en 63.

Via de knop <OK> keert u terug naar het onderliggende venster Mondelingen verdelen over dagen.

In het overzicht van alle mondelingen kunt u handmatig de mondelingen over de dagen verdelen door in de regel van een mondeling te klikken in de cel behorende bij de gewenste dag. U kunt ook de knop <Automaat> gebruiken om voor u een voorstel te maken. Dit kunt u eventueel handmatig wijzigen. 

Wanneer u een gewenste verdeling over de dagen heeft, dan kunt u deze overnemen door op het groene vinkje te klikken en het venster af te sluiten.