Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Hier leert u hoe u een nieuw project aanmaakt in de desktop. In de desktop koppelt u vervolgens éénmalig uw portalproject aan het desktopproject.

Tevens leggen we u uit hoe u met verschillende roosterbestanden en versies van roosterbestanden dient om te gaan.

DESKTOP Projectbeheer


Starten van de desktop

Vanuit het portal start u de desktop. Dit kunt u doen via de knop <Start Zermelo Desktop> in de hoofdmenubalk. 


De desktop omgeving start op, met toegang tot de gegevens die in het portal staan.

U ziet dit aan het groene lampje linksonder in beeld in de desktop omgeving.

Wanneer u onverhoopt de verbinding zou verliezen of u start de desktop op vanuit de installatiemap dan ziet u hier een rood lampje.

Nieuw roosterproject in de desktop

Voor elk schooljaar werkt u in een nieuw project. Een project is derhalve gelijk aan een schooljaar en het is handig het project ook deze naam te laten bevatten.
Binnen een project maakt u het jaarrooster (basisrooster), dagroosterwijzigingen en toetsroosters.

Binnen het project bevinden zich op den duur méérdere roosterbestanden, de zogenaamde *.udmz bestanden.

Wanneer u de software voor het eerst opstart dan krijgt u twee keuzes aangeboden:

 • Nieuw project
 • Project openen

Wanneer u al eens een project heeft geopend dan krijgt u er twee keuzes bij:

 • Meest recente project
 • Recente projecten
   

Wanneer u kiest voor Nieuw project dan wordt u gevraagd een projectnaam in te voeren.

Wanneer u meerdere scholen binnen dezelfde scholengroep kent, deelt u samen één portal.
Om verwarring te voorkomen is het raadzaam om in de projectnaam de schoolnaam/afkorting te verwerken.

Bijvoorbeeld: Schooljaar 2018-2019 MCMC


Vervolgens wordt u gevraagd een bestandslocatie te selecteren voor de projectmap.

De gegevens die u in de desktop omgeving bewerkt worden hier lokaal opgeslagen. Denkt u hierbij aan:

 • roosterbestanden, inclusief de door u opgeslagen versies van deze bestanden
 • administratieve bestanden
 • export bestanden
 • prullenbak bestanden (Zermelo heeft zijn eigen prullenbak!)
 • automatisch gegenereerde backup bestanden

Nieuw of bestaand roosterbestand

Nadat u een bestandslocatie heeft geselecteerd, wordt u gevraagd of u een nieuw roosterbestand (*.udmz) wilt aanmaken, een bestaand roosterbestand wilt inlezen of meerdere roosterbestanden aan elkaar wilt ritsen alvorens u het inleest.

Als u een roosterbestand (udmz) heeft van het afgelopen jaar, kiest u voor Bestaand Roosterbestand. De verschillende domeinen worden dan meteen gevuld. Leerlingen, docenten, vakken, lessentabel enz worden dan overgenomen in het nieuwe project. Als u geen bestaand zermelo roosterbestand heeft, kiest u voor Nieuw Roosterbestand. U zult alle data vervolgens moeten importeren.

Als u een roosterproject aanmaakt op basis van een bestaand roosterbestand, vergeet dan niet om vervolgens het lesdomein leeg te maken, zodat u met een schoon lesdomein het nieuwe schooljaar op gaat bouwen.
Vergeet ook niet om via Projectbeheer > Naam wijzigen de naam van het roosterbestand aan te passen. Indien u uw tijdvakken zelf jaarspecifieke naam heeft gegeven (bv 1819tv1) moet u de tijdvakken in de desktop eerst hernoemen voor u de juiste dagen kunt downloaden. 
Zie ook de andere aandachtspunten.

Koppelen van het project

Om er voor te zorgen dat de desktopomgeving weet met welke gegevens in het portal hij mag synchroniseren dient u het Roosterproject éénmalig te koppelen aan het portalproject.

Bij de Gegevenscontrole ziet u dat uw desktopproject nog niet gekoppeld is.

Om te koppelen gaat u als volgt te werk:

 • Klik op de regel (ongekoppeld)
 • Sla uw project desgewenst op

 • Klik op de regel met het bijbehorende portalproject
 • Klik op de knop met het groene vinkje
 • U ziet nu bij de Gegevenscontrole:

Uw desktopproject is nu aan het bijbehorende portalproject gekoppeld. Bij de gegevenscontrole ziet u de eventuele verschillen tussen beide.


Versiebeheer

We adviseren u om regelmatig uw project op te slaan, maar ook om regelmatig een nieuwe versie van het actieve roosterbestand aan te maken. U kunt elke versie van eigen commentaar voorzien, zodat altijd duidelijk is welke status de versie heeft.

Binnen één project zult u uiteindelijk meerdere typen roosterbestanden hebben; een basisrooster, een dagroosterbestand, een toetsroosterbestand, gearchiveerde bestanden. Elk type bestand krijgt een aparte submap in de map roosterbestanden van uw projectmap. Per submap ziet u de versies van dat roosterbestand (udmz). In onderstaande afbeelding ziet u een basisrooster, een dagroosterbestand voor week 6 en een toetsroosterbestand.

In de verkenner ziet dat er zo uit:

Als we nu de map Basisrooster openen in de verkenner zien we het volgende:

 • Het .lock bestand heeft te maken met het feit dat u het bestand in Zermelo geopend heeft (en dat een collega het basisrooster niet tegelijkertijd kan openen).
 • In het .xml bestand worden o.a. de versies bijgehouden (dit bestand mag niet zomaar worden aangepast!).
 • De vier udmz bestanden zijn de vier versies die er in dit geval van het basisrooster zijn.


Bestandslocatie openen

In het menu Projectbeheer > Project kunt u met de optie 'Bestandslocatie openen' uw project in de verkenner openen.

Bestanden niet via de verkenner aanpassen

Wanneer u een bestand wilt hernoemen, verwijderen, o.i.d. dient u dit altijd binnen de software te doen! Dus niet in de verkenner!


Elk type roosterbestand kan meerdere versies bevatten. In onderstaand voorbeeld (Projectbeheer > Bestandsopties > Versiebeheer) ziet u een viertal versies van het basisrooster. Ieder voorzien van een opmerking.

Wisselen van versie

Wanneer u het project opent zal in principe altijd de laatste versie geopend worden. Wellicht wilt u een keer wisselen naar een oudere versie. Dit kunt u in het versiebeheer doen door op de regel van die versie te klikken. De regel wordt blauw. Wanneer u nu het versiebeheer afsluit met het groene vinkje, zal deze versie geopend worden.

Versie verwijderen

Klik op de knop  of gebruik de menuoptie Versies > Verwijderen. U krijgt een lijst met alle versies, behalve de actieve. Hierin kunnen de versies die verwijderd moeten worden, worden geselecteerd.

Back-up bestanden instellen en terugplaatsen

Wanneer u in het hoofdscherm bent maakt Zermelo elke 5 minuten een back-up bestand. U kunt zelf aangeven bij Projectbeheer >  Instellingen Backups na hoeveel minuten een back-up gemaakt moet worden. Daarnaast kunt u ook aangeven hoeveel back-ups er gemaakt mogen worden voordat de oudste wordt overschreven. Wanneer u op maximaal aantal back-ups klikt dan ziet u dat deze standaard op -1 staat. Dit betekent dat er oneindig veel back-ups weggeschreven zullen worden. U kunt hier een getal tussen de 1 en 100 invullen. Bij overschrijding van het gekozen aantal zal de oudste back-up verwijderd worden. De back-up instellingen vult u per roosterbestand in.

Bij Projectbeheer > Backup terugplaatsen kunt u een van de gemaakte back-ups terugplaatsen. De naam van een back-up bestaat uit de datum en tijd waarop de back-up gemaakt is. Wanneer u een back-up heeft teruggeplaatst, kunt u deze terug vinden bij Versiebeheer. Teruggeplaatste back-ups zijn herkenbaar aan de opmerking 'Teruggeplaatst op'. 


Back-ups worden alleen in hoofdmenu aangemaakt

Tijdens het werken aan een bestand dient u met enige regelmaat terug te gaan naar het hoofdscherm om gebruik te maken van de back-up functionaliteit. Alleen in dit scherm worden er back-ups gemaakt.


Trefwoorden

Roosterproject, project, nieuw schooljaar

 • No labels