Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Wanneer u een nieuw project aanmaakt in het portal, kunt u dat doen op basis van een bestaand project. Een aantal zaken wordt dan alvast voor u ingericht.


PORTAL Beheer > Roosterprojecten


Nieuw project start in het portal!

U start de roostervoorbereiding in het portal. U maakt een nieuw project voor volgend schooljaar aan, zonder meteen al een desktopproject aan te hoeven maken.

Algemeen

De volledige roostervoorbereiding vindt plaats in het portal. Dat betekent dat u het project voor het volgende schooljaar aanmaakt in het portal. Vervolgens vindt de volledige roostervoorbereiding in het portal plaats. Denkt u hierbij aan tijdvakken, vakanties, lessentabel, bulkbevordering, prognoses enzovoort.

Pas wanneer u start met (proef) clusteren en (proef) roosteren, is het nodig een project in de desktop aan te maken en deze éénmalig te koppelen aan het portalproject


Nieuw project toevoegen

Om in het portal een project toe te voegen doet u het volgende:

 • Ga naar Beheer > Roosterprojecten
 • Klik op de knop <Toevoegen>
 • Selecteer de school
 • Selecteer het nieuwe schooljaar
 • Selecteer eventueel het project op basis waarvan het nieuwe project aangemaakt moet worden. Selecteer hier geen project als u schoon wilt beginnen
 • Klik op <Toevoegen>

U heeft nu een nieuw portalproject gemaakt.

Nieuw project gebaseerd op een bestaand project

Als u gebruik maakt van de optie om een nieuw roosterproject te baseren op een bestaand roosterproject, dan neemt het portal bij het aanmaken van het nieuwe project een groot aantal eigenschappen over van het gekozen schooljaar. We geven u hier een overzicht van de gegevens die worden overgenomen.

 • Beheer
  • Projectinstellingen
 • Onderwijs
  • Schoolstructuur: tijdvakken, geactiveerde secties, teams, vestigingen en lokalen
   • Let op: Het aantal tijdvakken wordt overgenomen, u moet zelf nog de tijdvakken vullen met weken
  • Schoolfuncties: instellingen, decanen, mentoren, teamleiders, sectieleiders, formatiebeheerders, leerlingadministratie en roostermakers
   • Let op: Mentoren worden overgenomen zonder de klas, omdat de klas nog niet bestaat in het nieuwe project
  • Afdelingen
  • Keuze-aanbod
  • Lessentabel
  • Geplande groepen
   • Let op: de informatie in de kolommen, zoals sectie, vaktype en splitsingsnorm, wordt overgenomen, het benodigde aantal groepen moet u zelf aanmaken
 • Personeel
  • Contracten: categorie, hoofdvestiging, team, nevenvestiging, schaal, trede en wgl%
   • Let op: De start- en eindatum, en opmerkingen voor docent en directie worden niet overgenomen
  • Persoonlijk budget: gekozen aanvulling, waarde uit spaarpot, opmerking docent en opmerking directie
   • Let op: Het kan zijn dat persoonlijk budget nog op 0 staat, als de aanstellingen worden toegevoegd, wordt het aantal uren automatisch berekend
  • Sectieverdeling: deelname aan sectie
   • Let op: De 1e of 2e graads planning wordt niet overgenomen
  • Takenverdeling: geactiveerde taken per vestiging en takenverdeling
   • Let op: De start- en eindatum worden niet overgenomen

De overige onderdelen moet u zelf opnieuw inrichten. 

Trefwoorden

roosterproject, project toevoegen, roosterproject toevoegen, nieuw schooljaar aanmaken

 • No labels