Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

PORTAL 20.03

Met de komst van de keuzelessen is het berekenen van de onderwijstijd veranderd. U kunt in het portal nu de onderwijstijd per leerling bekijken. Deze gegevens kunt u ook exporteren. De onderwijstijd wordt weergegeven in klokuren en bestaat uit lessen, toetsen en activiteiten. 


PORTAL > Management > OnderwijstijdOp deze pagina

Zie ook:

Algemeen

Alle lessen die vanuit de desktop gepubliceerd worden naar het portal, vormen de basis voor dit overzicht. Samen met de inschrijvingen en uitval vormt dit de gerealiseerde onderwijstijd. 

Onderwijstijd per afdeling

Op de pagina Onderwijstijd in het portal selecteert u een afdeling. Als u het scherm opent ziet u direct een staafdiagram met de gerealiseerde onderwijstijd van de gehele geselecteerde afdeling. In het voorbeeld hieronder ziet u dat er 29 leerlingen zijn van wie de gerealiseerde onderwijstijd op jaarbasis tussen de 650 en 699 uur ligt. 

Onderwijstijd per leerling

Binnen de geselecteerde afdeling ziet u onderaan een lijst met alle leerlingen. U ziet per leerling, per week de gerealiseerde onderwijstijd in klokuren. Klikt u een specifieke leerling aan, dan ziet u het diagram van deze leerling. De onderwijstijd is in de kolom realisatie uitgesplitst in lessen, toetsen en activiteiten. U kunt deze uitsplitsing ook zien in de tooltip als u uw muis op een waarde in een groene cel onder de kolom Weken houdt.

Als u op een leerling klikt ziet u bovenin een diagram met de onderwijstijd van deze leerling. In de legenda bovenin ziet u welke kleuren overeenkomen met lessen, toetsen en activiteiten. Als u hierop klikt kunt u deze variabelen zichtbaar en onzichtbaar maken. De rode stippellijn geeft aan hoeveel onderwijstijd uw leerling moet maken om aan de jaarnorm te komen. Deze norm wordt gecorrigeerd als u verder in het jaar bent, om te zien of u 'op schema' zit. De rode lijn past zich ook aan bij weken die minder dan vijf lesdagen bevatten. Dit diagram kunt u downloaden door op 

 te klikken. Als u uw muis op de balk van één specifieke week stilzet krijgt u ook een overzicht waar de onderwijstijd uit bestaat. 

Indien u vanuit de onderwijstijd wilt inzoomen op de gerealiseerde lessen klikt u op het vergrootglas. Hiermee komt u in het lesstatistiekscherm terecht van de betreffende leerling. 

Onderwijstijd meetellen

Standaard wordt de duur van een afspraak (les, toets of activiteit), zoals deze in het rooster staat, geteld voor de onderwijstijd. Indien u hiervan af wilt wijken, bijvoorbeeld bij een excursieweek waarbij extra weekenduren meegerekend worden, kunt u dit zelf aanpassen. Dit doet u in het portal bij Afspraken.

PORTAL > Roosters > Afspraken

U zoekt de bijbehorende afspraak op, zet een vinkje voor het handmatig bewerken en in de kolom OW tijd (min) geeft u handmatig aan hoeveel minuten u wilt rekenen voor deze les, toets of activiteit. 

Wanneer zichtbaar?

U kunt de pagina Onderwijstijd alleen zien in uw portal als u één van de onderstaande schoolfuncties heeft:

  • Formatiebeheerder
  • Maatwerkcoördinator
  • Roostermaker (school)


Trefwoorden

onderwijstijd, gerealiseerd, gerealiseerde, jaarnorm, norm, lessen, toetsen, activiteiten