Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op deze pagina vindt u informatie over het gebruik van de overgangsmatrix.

Op deze pagina

Zie ook:

Overgangsmatrix

 1. Ga in het portal naar Management > Overgangsmatrix
 2. Selecteer een overgang

Aan de linkerzijde ziet u verticaal de afdelingen en de absolute leerlingaantallen. In bovenstaand voorbeeld hebben we gekozen voor de overgang van 2016-2017 naar 2017-2018. Dat betekent dat u verticaal links van de matrix aantallen ziet van leerlingen die in het schooljaar 2016-2017 in de betreffende afdeling zaten.

U kunt kiezen  welke informatie u wilt zien, dus van welke school naar welke school. Standaard komen alle scholen binnen het portal in beeld. Dit kunt u beperken bij de twee selectieschermen bovenin.

Waar gaan leerlingen naartoe?

Horizontaal kunt u zien waar leerlingen van een bepaalde afdeling het volgende schooljaar terecht komen.

Voor afdeling b3 zijn er in totaal 53 leerlingen voor het schooljaar 2016-2017.

Van die 53 leerlingen zijn:

 • 3 leerlingen uitgestroomd (extern)
 • 10 leerlingen blijven zitten in b3
 • 39 leerlingen bevorderd naar b4
 • 1 leerling doorgestroomd naar k4

Waar komen leerlingen vandaan?

We kunnen uit de matrix ook de herkomst van de leerlingen in schooljaar 2017-2018 herleiden.

In 2017-2018 zitten er 37 leerlingen in b3:

 • 10 leerlingen zijn doubleurs
 • 25 leerlingen komen van bk2
 • 1 leerling komt van h2
 • 1 leerling komt van k3


 • Een eventuele Toeslagfactor LWOO wordt niet verwerkt in dit overzicht.
 • De totalen per afdeling zijn onafhankelijk van de selecties voor overgangen en projecten.
Trefwoorden

overgangsmatrix, managementinformatie, leerlingaantallen

 • No labels