Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In de CAO VO 2014-2015 zijn overgangsregelingen opgenomen voor Klein Bapo en Groot Bapo. We bespreken op deze pagina de overgangsregelingen en laten u zien hoe deze zijn overgenomen in de Budgetmodule.

LET OP: u moet bij een docent die voor deze regeling in aanmerking komt, aangeven dat hij de regeling gebruikt. Er is een (verborgen) kolom: BAPO? Deze staat normaal aangevinkt bij docenten die al langer bekend zijn in het portal, bij nieuwe docenten adviseren we u te controleren of dit vinkje aan staat.

Op deze pagina

Overgangsregeling Klein Bapo

De CAO VO 2014-2015 schrijft:

7.4.1a 52 De werknemer in de leeftijdscategorie tot 56 jaar die op 31 juli 2014 gebruik maakt van de regeling BAPO behoudt gedurende maximaal vijf jaar recht op een verlofomvang van jaarlijks maximaal 170 uur tegen een eigen bijdrage van 50% over het aantal verlofuren dat uitstijgt boven 50 uur. Het overgangsrecht stopt zodra werknemer gebruik kan maken van het aanvullend verlofbudget als bedoeld in artikel 7.2 lid 3.

7.4.1b De werknemer in de leeftijdsgroep van 52 tot 56 jaar die op 31 juli 2014 geen gebruik maakt van de regeling BAPO behoudt gedurende maximaal vijf jaar het recht om alsnog gebruik te maken van het recht als bedoeld in lid a. Deze keuzemogelijkheid eindigt zodra de werknemer de leeftijd van 57 jaar heeft bereikt. Zolang werknemer geen keuze heeft gemaakt, heeft hij recht op het basisbudget zoals bedoeld in artikel 7.1 lid 1.

In de Budget module is er een overgangsregeling gemaakt voor de oude Klein Bapo. Daarbij geldt:

  • Op de peildatum (31-07-2014) moet iemand ouder zijn dan 52 en jonger dan 56.
  • Docent heeft dan recht op een aanvulling van 120 (eerste aanvulling) op zijn basisbudget van 50, zodat hij op een totaal van 170 uit komt.
  • In de eerstvolgende maand dat iemand 57 jaar is, valt hij in de reguliere levensloop regeling en krijgt deze de tweede aanvulling vanaf die maand.

Overgangsregeling Groot Bapo

De CAO VO 2014-2015 schrijft:

7.4.2a De werknemer in de leeftijdscategorie 56 jaar en ouder die op 31 juli 2014 gebruik maakt van de regeling BAPO behoudt tot einde dienstverband het recht op een verlofomvang van jaarlijks maximaal 340 uur tegen een eigen bijdrage van 50% over het aantal verlofuren dat uitstijgt boven 50 uur.

7.4.1b. De werknemer in de leeftijdscategorie van 56 jaar en ouder die op 31 juli 2014 geen gebruik maakt van de regeling BAPO behoudt gedurende maximaal vijf jaar het recht om alsnog gebruik te maken van het recht als bedoeld in lid a. Zolang werknemer geen keuze heeft gemaakt, heeft hij recht op het basisbudget zoals bedoeld in artikel 7.1 lid 1. Indien werknemer daarnaast op enig moment gebruik maakt van het aanvullend verlofbudget zoals bedoeld in artikel 7.2 lid 3, vervalt op dat moment zijn recht op de overgangsregeling.

In de Budget module is er een overgangsregeling gemaakt voor de oude Groot Bapo. Daarbij geldt:

  • Op de peildatum (31-07-2014) moet iemand 56 jaar zijn of ouder 
    Docent heeft recht op een aanvulling van 120 (eerste aanvulling) en 170 (tweede aanvulling) op zijn basisbudget van 50, zodat hij op een totaal van 340 uit komt.
  • Docent mag hier tot het eind van het dienstverband gebruik van maken
  • De regeling heeft (met uitzondering van schooljaar 2014-2015) geen invloed op het totaal aantal klokuur dat een docent mag besteden, maar op de financiering van deze uren. 

Uitwerking komende 5 jaar

Bovenstaande voorwaarde is verwerkt in het onderdeel Budget van de module Formatie. In onderstaande tabel is schematisch het aantal uren getoond. Blauw geeft de overgangsregeling Klein Bapo aan en groen is de overgangsregeling Groot Bapo. Per regel geeft het vetgedrukte getal aan wat het totale recht van een docent is. Let Op! Vanaf de eerstvolgende maand dat iemand 57 is krijgt hij/zij de 1e en 2e aanvulling. Onderstaande tabel kijkt naar het jaar in zijn geheel. 

    

Overgangsregeling 5 jaar

Levensfase bewust

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

lftd

Basis

1e

2e

tot.

1e

2e

tot

1e

tot

1e

tot

1e

tot

1e

tot

52

5050

120


170

53

5050

120


170

120

17054

5050

120


170

120

170

120

170

55

5050

120


170

120

170

120

170

120

17056

5050

120

170

340

120

170

120

170

120

170

120

170

57

50

120

170

340340


340


340


340


340

58

50

120

170

340340


340


340


340


340

59

50

120

170

340340


340


340


340


340

60

50

120

170

340340


340


340


340


340

  • No labels