Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In het portal worden alle basisgegevens voor het personeel ingevoerd; aanstellingsgegevens, verloven, uitbreidingen ter vervanging, startersinformatie, persoonlijk budget gegevens, en eventueel in welke salarisgroep iemand valt. Het doel hierbij is aan de kant van het onderwijsaanbod alle gegevens op zo'n manier vast te leggen dat uiteindelijk het aanbod volledig aansluit op de onderwijsvraag. Met het onderwijsaanbod wordt bedoeld hoeveel lessen en hoeveel taken elke docent kan gaan uitvoeren. 


PORTAL Personeel