Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Wanneer u een toetsweek heeft die niet gelijk is aan een complete week, dan kunt u de planningsperiode aanpassen, zodat u precies die dagen in de toetsroostermodule ziet, die bij uw toetsperiode horen.

DESKTOP Beheer > Schoolstructuur > Jaarplanner


In het geval u geen volledige week in uw jaarplanner heeft staan, dan kan het voor het publiceren van het toetsrooster nodig zijn om toch de resterende dagen van de week weer toe te voegen aan de toetsperiode.

Op deze pagina

Zie ook

Planningsperiode aanpassen

Wanneer u een toetsweek heeft die niet gelijk is aan een complete week, dan kunt u de planningsperiode aanpassen door in de afgeknipte week naar de jaarplanner te gaan via Beheer > Schoolstructuur > Jaarplanner.

U selecteert bij tijdvakken de juiste week en vervolgens klikt u de dagen die niet bij de toetsweek horen weg. Op deze dagen zullen dan geen toetsen geroosterd worden.


Tip

Het aanpassen van de planningsperiode kan handig zijn omdat u dan niet deze dagen hoeft te blokkeren bij het verdelen van de toetsen over de dagen. Weet u niet van te voren hoeveel dagen er precies nodig zijn, dan kunt u beter dat wél met blokkades regelen die u eventueel later weghaalt als er een dag bij moet.


Toetsweek over meerdere weken

Als u ervoor kiest om de toetsweek te spreiden over meerdere weken en deze weken vallen in hetzelfde tijdvak, dan krijgt u bij het openen van de toetsroostermodule de mededeling dat het voor toetsperioden en activiteiten nodig is om met gesplitste tijdvakken te werken. De desktop kan dit automatisch voor u doen. U hoeft alleen te bevestigen met <Ja>.

U krijgt hierna nog de vraag of u de lessen ook wil splitsen over de tijdvakken. Meestal is het bij toetsroosters het handigste om ook hier voor <Ja> te kiezen en de lessen te splitsen over losse weken.


Werkdag start - en eindtijd

U kunt de start- en eindtijd van de dagen in een toetsrooster aanpassen naar de tijden waarop de toetsen beginnen en eindigen. Dit doet u in de toetsroostermodule Onderhoud > Toetsrooster > Toetsroosteren.

U gaat in het hoofdscherm van de toetsroostermodule naar het menu Opties > Werkdag start- en eindtijd. Daar kunt u de aanvangstijd van toetsen vastleggen en aanpassen.


U kunt de begin en/of eindtijd aanpassen door met de cursor respectievelijk aan het begin of aan het eind van de groene balk te gaan staan en deze te verslepen naar de juiste tijd.


Pas op!

De eindtijd is ook de eindtijd van de mondelingen. Als u de toetsdagen te vroeg laat eindigen bestaat de kans dat u niet al uw mondelingen geroosterd krijgt!