Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het onderhoud is succesvol afgerond.


Op dinsdag 27 december, tijdens de kerstvakantie, gaan we groot onderhoud plegen aan het portal om de stabiliteit en snelheid te kunnen blijven waarborgen.

Beschrijving van de werkzaamheden

Ieder schoolportal heeft zijn eigen database, en op dit moment staan al deze databases op één krachtige server. Aan het begin van dit schooljaar hebben we gemerkt dat het toenemende gebruik van het portal ervoor zorgt dat we richting de maximale capaciteit van de server groeien. Na een aantal aanpassingen draait het systeem inmiddels weer soepel, maar we willen dit ook in de toekomst kunnen blijven waarborgen. We gaan daarom de schoolportals en de bijbehorende databases verdelen over vijf nieuwe servers. Doordat het portal in de cloud draait, is dit een relatief eenvoudige procedure. 

Wat betekent dit voor u?

Het portal zal van 10:00-18:00 alleen beschikbaar zijn om gegevens te bekijken (read-only). U kunt dus geen gegevens of instellingen aanpassen. Het onderhoud is gepland van 10:00-18:00, maar als alles voorspoedig verloopt is het mogelijk eerder klaar. We zullen u op de hoogte houden via het statusbericht op de loginpagina van het portal.

Het kan zijn dat het portal gedurende deze tijdstippen af en toe iets langzamer is of dat u een enkele foutmelding te zien krijgt. Naar verwachting verdwijnen deze problemen snel weer vanzelf, maar mocht een probleem aanhouden dan kunt u als beheerder contact opnemen via het helpdesknummer. Overigens is de helpdesk zelf in de kerstvakantie gesloten, dus we kunnen u dan niet helpen met inhoudelijke vragen over uw jaarrooster. Bij minder dringende problemen kunt u ook mailen.

Veelgestelde vragen

  1. Wat kan ik allemaal wel en niet doen tijdens het onderhoud? U kunt gewoon gegevens (zoals roosters) bekijken. U kunt geen gegevens aanpassen. U kunt ook geen ouderavondgesprekken aanvragen.
  2. Wat merk ik van het onderhoud? Het kan zijn dat het portal iets langzamer is of dat u een enkele foutmelding krijgt. Ook kan het zijn dat u een keer opnieuw moet inloggen.
  3. Kan ik gewoon gebruik maken van Zermelo Desktop? Ja, u kunt alleen geen gegevens uploaden via bijvoorbeeld de portalconnector. Als u zeker wilt weten dat u geen problemen ondervindt kunt u de software ook "offline" opstarten.
  4. Verandert er nog iets aan de functionaliteit of het uiterlijk van het portal? Nee, alles blijft ongewijzigd. De werkzaamheden vinden diep onder de motorkap plaats.
  5. Als ik geen verbinding kan maken met het portal, hoe kan ik dan zien of dit probleem bij Zermelo ligt of bij mijzelf? U kunt kijken op stats.zportal.nl om te zien of het portal in het algemeen wel bereikbaar is.
  • No labels