Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Om de verschillende processen tijdens de roostervoorbereiding goed te kunnen monitoren, zijn er een aantal overzichten in het portal beschikbaar. U kunt de voortgang van de prognoses, de pakketkeuzes en de lessenverdeling goed in de gaten houden. 

PORTAL > Management > Procesbewaking


Op deze pagina


Prognoses

Aantal leerlingen per status

Op de overzichtspagina voor prognoses wordt per afdeling de voortgang met een percentage aangegeven. Staan alle leerlingen volledig in één afdeling of stromen ze volledig uit, dan is de voortgang 100%.

  1. Ga in het portal naar Management > Procesbewaking > Prognoses
  2. Selecteer een overgang


De tabel toont per afdeling de huidige prognosestatus van elke leerling. In bk1 zitten 84 leerlingen die als volgt zijn verdeeld:

  • 12 leerlingen hebben een voorkeur voor een bepaalde afdeling
  • 1 leerling stroomt waarschijnlijk uit
  • 71 leerlingen hebben een 100% prognose voor één afdeling.


Leerlingen die bijvoorbeeld een prognose hebben van 50%-50% komen in de categorie 'Onbekend' terecht. Leerlingen met meer dan 100% aan prognoses komen in de kolom 'FOUT' tevoorschijn.

Weergaves

Standaard ziet u in het scherm absolute getallen. Maar u kunt ook nog kiezen voor andere weergaven. 


In de prognostische weergave wordt in elke kolom de leerling geteld voor het betreffende percentage per status. Bij de totaalweergave ziet u geen uitsplitsing per status maar een overzicht van de deelnames en uitstroom.


Pakketkeuzes

Overzicht pakketkeuzes

Op de overzichtspagina voor pakketkeuzes wordt per afdeling de voortgang met een percentage aangegeven. Hebben alle leerlingen in de afdeling een geaccordeerd pakket, dan is de voortgang 100%.

  1. Ga in het portal naar Management > Procesbewaking > Pakketkeuzes
  2. Selecteer een roosterproject

Status keuzeformulier

Het overzicht geeft weer wat de status van het keuzeformulier is.

Leerling vult pakket in

Staat er een groene 'ja' in de kolom 'Gepubliceerd & zichtbaar' dan kunnen de leerlingen de keuzepakketten gaan invullen. 


De pagina toont hoeveel dagen er nog resteren tot de inleverdatum en hoeveel leerlingen het formulier nog moeten doorlopen of het pakket moeten inleveren. Leerlingen die de deadline hebben gemist en geen pakket hebben ingevuld, worden geteld in de kolom 'Niet op tijd ingeleverd'.

Decaan vult pakket in

Staat er bij de status Keuzeformulieren ook een keer 'nee'? Dan kunnen de leerlingen niet zelf hun pakket invullen en is de decaan hier dus verantwoordelijk voor. 


SituatieToelichting

De leerlingen kunnen de pakketten wel invullen.

De leerlingen kunnen de pakketten niet invullen.De inleverdatum is verstreken.

De leerlingen kunnen de pakketten niet invullen.Het formulier is niet gepubliceerd, er is geen uiterste inleverdatum ingevuld.

De leerlingen kunnen de pakketten niet invullen. De keuzepakketten zijn niet zichtbaar. Regel dit bij Onderwijs > Afdelingen

De leerlingen kunnen de pakketten niet invullen.Het formulier is niet gepubliceerd.

De leerlingen kunnen de pakketten niet invullen.De pakketten zijn niet zichtbaar, maar er is wel een uiterste inleverdatum.

De leerlingen kunnen de pakketten wel invullen.Er is geen uiterste inleverdatum.

De leerlingen kunnen de pakketten niet invullen. Er zijn twee formulieren gepubliceerd voor deze afdeling.

De leerlingen kunnen de pakketten niet invullen.

De leerlingen kunnen de pakketten niet invullen. Er is geen formulier gekoppeld, maar er is wel een uiterste inleverdatum.

De leerlingen kunnen de pakketten niet invullen. Er is geen formulier gekoppeld, maar de uiterste inleverdatum is al wel verstreken.

Status pakketkeuze

Als leerlingen hun pakket hebben ingeleverd, of als de decaan zelf de pakketten heeft ingevuld, moeten de pakketten nog geaccordeerd worden. De decaan heeft de verantwoordelijkheid om de pakketten te accorderen om tot een voortgang van 100% te komen.

Lessenverdeling

Voortgang per team

U ziet de voortgang van de lessenverdeling per team. Voor elk team ziet u of er te weinig of te veel lessen zijn toegekend. De weergegeven voortgang betreft alleen het aantal toegekende lesuren, niet het aantal docenten.


Gekoppelde lessen met meerdere teams

Bij een gekoppelde geplande les (met meerdere groepen) kunnen meerdere teams horen. Dezelfde geplande les wordt voor alle gerelateerde teams meegenomen bij de vergelijking van lesvraag en lesaanbod. Je kunt de lesuren van meerdere teams niet bij elkaar optellen tot een zinvol totaal, omdat je bepaalde lesuren mogelijk meermaals zou tellen.

Het is ook niet zinvol om de lesuren van hetzelfde team over meerdere weken bij elkaar op te tellen. Het gaat meestal om dezelfde situatie die betrekking heeft op meerdere weken.


Als het aantal verdeelde lessen precies overeenkomt met de onderwijsvraag, dan ziet u dat de cellen groen zijn. Als er te veel lessen zijn toegekend, dan ziet u dat de cel van het betreffende team rood is. Als er te weinig lessen zijn toegekend, dan ziet u dat de cel van het betreffende team oranje is. Vervolgens ziet u in de laatste twee kolommen staan bij welke sectie er te veel of te weinig lessen zijn toegekend. Deze kunt u zelf opzoeken via Personeel > Lessenverdeling.


Trefwoorden

Prognoses, percentages, leerlingen, overzicht, voortgang, proces, management, roostervoorbereiding, overgang, statistiek, bevordering, plaatsing, rapportage, Pakketkeuze, keuzepakketten, overzicht, voortgang, status, akkoord, ingeleverd, overgang, matrix, instroom, doorstroom, uitstroom, rapportage, statistiek, managementinformatie, management