Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding 

In het portal kunt u met behulp van de procesbewaking van de lessenverdeling de voortgang bewaken van de toekenning van lessen.

Als u als gebruiker de schoolfunctie Roostermaker, Formatiebeheerder, Teamleider of Applicatiebeheerder heeft, dan is de procesbewaking voor u beschikbaar. De pagina is een alleen lezen scherm; net als de andere managementinformatie pagina's.

PORTAL Management > Procesbewaking > Lessenverdeling

Voortgang per team

U ziet de voortgang van de lessenverdeling per team. Voor elk team ziet u of er te weinig of te veel lessen zijn toegekend. De weergegeven voortgang betreft alleen het aantal toegekende lesuren, niet het aantal docenten.


Gekoppelde lessen met meerdere teams

Bij een gekoppelde geplande les (met meerdere groepen) kunnen meerdere teams horen. Dezelfde geplande les wordt voor alle gerelateerde teams meegenomen bij de vergelijking van lesvraag en lesaanbod. Je kunt de lesuren van meerdere teams niet bij elkaar optellen tot een zinvol totaal, omdat je bepaalde lesuren mogelijk meermaals zou tellen.

Het is ook niet zinvol om de lesuren van hetzelfde team over meerdere weken bij elkaar op te tellen. Het gaat meestal om dezelfde situatie die betrekking heeft op meerdere weken.


Als het aantal verdeelde lessen precies overeenkomt met de onderwijsvraag, dan ziet u dat de cellen groen zijn. Als er te veel lessen zijn toegekend, dan ziet u dat de cel van het betreffende team rood is. Als er te weinig lessen zijn toegekend, dan ziet u dat de cel van het betreffende team oranje is. Vervolgens ziet u in de laatste twee kolommen staan bij welke sectie er te veel of te weinig lessen zijn toegekend. Deze kunt u zelf opzoeken via Personeel > Lessenverdeling.


Vervanger en afwezig

Lestoekenningen met het type "vervanger" of "afwezig" hebben geen invloed op de getallen en status in dit scherm.

  • Vervanger: in dit scherm gaat het alleen om de vergelijking tussen lesvraag en lesaanbod. Het maakt niet uit aan welke docent de lesuren toegekend zijn.
  • Afwezig: dit type lestoekenning wordt gebruikt om voor bepaalde lesuren bewust geen vervanger aan te wijzen. Dit resulteert dus niet een tekort om mee te nemen in dit scherm.

Het aanwijzen van een vervanger heeft geen invloed op de weergegeven teams of secties. Deze worden bepaald op basis van de geplande lessen, niet de toegewezen docenten.