Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Op de pagina van de procesbewaking van pakketkeuzes kunt u direct per afdeling zien wat de voortgang is bij het invullen van de keuzepakketten.

PORTAL Management > Procesbewaking > Pakketkeuzes

Overzicht pakketkeuzes

Op de overzichtspagina voor pakketkeuzes wordt per afdeling de voortgang met een percentage aangegeven. Hebben alle leerlingen in de afdeling een geaccordeerd pakket, dan is de voortgang 100%.

  1. Ga in het portal naar Management > Procesbewaking > Pakketkeuzes
  2. Selecteer een roosterproject

Status keuzeformulier

Het overzicht geeft weer wat de status van het keuzeformulier is.

Leerling vult pakket in

Staat er een groene 'ja' in de kolom 'Gepubliceerd & zichtbaar' dan kunnen de leerlingen de keuzepakketten gaan invullen. 


De pagina toont hoeveel dagen er nog resteren tot de inleverdatum en hoeveel leerlingen het formulier nog moeten doorlopen of het pakket moeten inleveren. Leerlingen die de deadline hebben gemist en geen pakket hebben ingevuld, worden geteld in de kolom 'Niet op tijd ingeleverd'.

Decaan vult pakket in

Staat er bij de status Keuzeformulieren ook een keer 'nee'? Dan kunnen de leerlingen niet zelf hun pakket invullen en is de decaan hier dus verantwoordelijk voor. 


SituatieToelichting

De leerlingen kunnen de pakketten wel invullen.

De leerlingen kunnen de pakketten niet invullen.De inleverdatum is verstreken.

De leerlingen kunnen de pakketten niet invullen.Het formulier is niet gepubliceerd, er is geen uiterste inleverdatum ingevuld.

De leerlingen kunnen de pakketten niet invullen. De keuzepakketten zijn niet zichtbaar. Regel dit bij Onderwijs > Afdelingen

De leerlingen kunnen de pakketten niet invullen.Het formulier is niet gepubliceerd.

De leerlingen kunnen de pakketten niet invullen.De pakketten zijn niet zichtbaar, maar er is wel een uiterste inleverdatum.

De leerlingen kunnen de pakketten wel invullen.Er is geen uiterste inleverdatum.

De leerlingen kunnen de pakketten niet invullen. Er zijn twee formulieren gepubliceerd voor deze afdeling.

De leerlingen kunnen de pakketten niet invullen.

De leerlingen kunnen de pakketten niet invullen. Er is geen formulier gekoppeld, maar er is wel een uiterste inleverdatum.

De leerlingen kunnen de pakketten niet invullen. Er is geen formulier gekoppeld, maar de uiterste inleverdatum is al wel verstreken.

Status pakketkeuze

Als leerlingen hun pakket hebben ingeleverd, of als de decaan zelf de pakketten heeft ingevuld, moeten de pakketten nog geaccordeerd worden. De decaan heeft de verantwoordelijkheid om de pakketten te accorderen om tot een voortgang van 100% te komen.


Trefwoorden

Pakketkeuze, keuzepakketten, overzicht, voortgang, status, akkoord, ingeleverd

  • No labels