Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Op de pagina van de procesbewaking van prognoses kunt u direct per afdeling zien wat de voortgang is bij het invullen van de prognoses.

PORTAL Management > Procesbewaking > Prognoses

Aantal leerlingen per status

Op de overzichtspagina voor prognoses wordt per afdeling de voortgang met een percentage aangegeven. Staan alle leerlingen volledig in één afdeling of stromen ze volledig uit, dan is de voortgang 100%.

  1. Ga in het portal naar Management > Procesbewaking > Prognoses
  2. Selecteer een overgang


De tabel toont per afdeling de huidige prognosestatus van elke leerling. In bk1 zitten 84 leerlingen die als volgt zijn verdeeld:

  • 12 leerlingen hebben een voorkeur voor een bepaalde afdeling
  • 1 leerling stroomt waarschijnlijk uit
  • 71 leerlingen hebben een 100% prognose voor één afdeling.


Leerlingen die bijvoorbeeld een prognose hebben van 50%-50% komen in de categorie 'Onbekend' terecht. Leerlingen met meer dan 100% aan prognoses komen in de kolom 'FOUT' tevoorschijn.

Weergaves

Standaard ziet u in het scherm absolute getallen. Maar u kunt ook nog kiezen voor andere weergaven. 


In de prognostische weergave wordt in elke kolom de leerling geteld voor het betreffende percentage per status. Bij de totaalweergave ziet u geen uitsplitsing per status maar een overzicht van de deelnames en uitstroom.


Trefwoorden

Prognoses, percentages, leerlingen, overzicht, voortgang, proces, management, roostervoorbereiding, overgang, statistiek, bevordering, plaatsing, rapportage

  • No labels