Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Wanneer de roostermaker de bulkbevordering heeft gedaan, kunt u als teamleider of mentor de prognoses op leerlingniveau gaan bijhouden. In dit hoofdstuk laten wij u zien hoe dit werkt.

PORTAL Leerlingen > Prognoses


Menustructuur portal en uw schoolfunctie

De beschikbare menu-opties, die u ziet in het rode hoofdmenu van het portal (aan de linkerkant), hangen af van uw schoolfunctie in het portal. Om de prognoses van leerlingen te kunnen bewerken, heeft u op zijn minst de schoolfunctie mentor of teamleider nodig. Met de schoolfunctie mentor kunt u de prognoses aanpassen voor de leerlingen in uw huidige mentorgroep. Met de schoolfunctie teamleider kunt u de prognoses aanpassen voor de leerlingen in uw huidige afdeling.

Andere schoolfuncties die in het portal de prognoses kunnen aanpassen zijn roostermaker en applicatiebeheerder.


Instructievideo prognoses bewerken


Starten met prognoses bewerken

Prognosticeren doet u altijd van een bronproject (huidige schooljaar) naar een doelproject (volgend schooljaar). Dit kunt u als volgt instellen:

 1. Ga naar Leerlingen > Prognoses > Prognoses
 2. Bij Bronproject selecteert u het roosterproject van het huidige schooljaar en bij Bronafdeling kiest u de huidige afdeling. Eventueel kunt u hier ook de huidige mentorgroep kiezen
 3. Vervolgens selecteert u bij Doelproject het roosterproject van het volgende schooljaar
 4. Om de prognoses te kunnen bewerken, klikt u op de knop <Bewerken> rechtsboven in de werkbalk.

Vervolgens heeft u verschillende mogelijkheden om prognoses in te vullen, handmatig per leerling, meerdere leerlingen tegelijkertijd met een bulkplaatsing, of bestaande prognoses omzetten naar een voorkeursplaatsing. Deze en andere mogelijkheden leggen we u hieronder verder uit.


Meerdere doelprojecten?

Wellicht zijn er meerdere projecten per schooljaar in uw portal aanwezig. In het geval dat een leerling naar een andere school binnen het portal gaat, kunt u het doelproject voor die leerling aanpassen.

Kolommen (on)zichtbaar maken

U ziet alleen de kolommen met afdelingen waarvoor een plausibele overgang geldt. Dat betekent dat een leerling in jaarlaag 2 naar jaarlaag 3 bevorderd kan worden of kan blijven zitten in jaarlaag 2. Daarnaast ziet u ook standaard de kolom Uit. Deze is bedoeld voor leerlingen die uitstromen.

Door met de rechtermuisknop op een van de kolomkoppen te klikken, kunt u andere afdelingskolommen aanzetten of juist weer uitzetten. Als u Toon alle doelafdelingen aanvinkt, dan krijgt u alle afdelingskolommen te zien.

Status

Er zijn verschillende statussen voor de prognose mogelijk:

 • Uitstroom: de leerling stroomt uit dit project (hij/zij gaat van school af, of naar een ander project binnen uw portal)
 • Onbekend: er is geen percentage dat hoger is dan de rest. Met andere woorden: er is geen voorkeursprognose
 • Voorkeur: er is in een voorkeursprognose, dit is de afdeling met het hoogste percentage
 • OK: een leerling staat voor 100% in een afdeling
 • Fout: het totaal van de percentages is meer dan 100.

Handmatig prognosticeren van een leerling in een afdeling

U kunt handmatig een leerling prognosticeren in een afdeling, door bij de betreffende leerling in de cel van de gewenste afdeling te klikken. Het maakt hierbij niet uit of u de modus plaatsen of bewerken gebruikt.

In dit voorbeeld staat een leerling voor 100% op uitstroom. We verwachten echter dat hij toch naar 3 havo gaat: 

 1. Selecteer de gewenste afdeling bij de leerling
 2. In de pop-up voert u het prognosepercentage in voor de gekozen afdeling. In dit voorbeeld geven we de leerling 80% kans voor h3. Eventueel vult u dit aan met opleiding, profiel en opmerking
 3. Wanneer u de prognose en de plaatsing wilt doorvoeren, klikt u op de knop <Bijwerken>
 4. Dit is het resultaat:

  De leerling is nu voor 80% geplaatst in afdeling h3 en de status van de plaatsing is aangepast van uitstroom naar voorkeur

Dankzij de deelname van de leerling op de afdeling, zijn andere gebruikers van het portal nu in staat verdere informatie toe te voegen bij deze leerling. Zo kan de decaan van de toekomstige havo 3 afdeling nu een keuzepakket voor deze leerling invoeren. 


100%

Per leerling kunt u niet meer en niet minder dan 100% in totaal invoeren. Wanneer u in totaal meer dan 100% heeft ingevoerd, krijgt u een melding in de statuskolom. Wanneer u minder dan 100% invoert, wordt het resterende percentage in de kolom Uit gezet.

Handmatig verwijderen van een leerling uit een afdeling

Het handmatig verwijderen van een leerling uit een afdeling, kan op twee verschillende manieren, afhankelijk van de modus waarin u werkt. Als de modus op plaatsen staat, dan kunt u op de cel klikken waar u de leerling uit wilt verwijderen. Als de modus op bewerken staat, dan kunt u het percentage van de betreffende afdeling op 0 zetten. Indien u een leerling uit een afdeling verwijdert, zal ook alle betrokken informatie (zoals pakketkeuzes of lesgroepindelingen) verwijderd worden.

In dit voorbeeld staat een leerling voor 20% geprognosticeerd in 2 havo. We verwachten echter dat deze leerling van school af gaat als hij/zij blijft zitten.

 1. Kies de modus bewerken
 2. Selecteer de cel waaruit u de deelname wilt verwijderen
 3. In de pop-up past u vervolgens het percentage aan naar 0

  Wanneer u deze wijziging wilt doorvoeren, klikt u op de knop <Bijwerken>
 4. (optioneel) Het kan zijn dat deze deelname extra informatie bevat. Bijvoorbeeld wanneer een leerling een keuzepakket heeft dat gekoppeld is aan deze deelname. In dat geval krijgt u een extra waarschuwing te zien, waarin gevraagd wordt of u zeker weet dat u deze deelname wilt verwijderen. Alle betrokken informatie zal dan ook verwijderd worden
 5. Dit is het resultaat:

  De deelname op afdeling 2 havo is verwijderd en het verwijderde percentage (20%) is geplaatst bij uitstroom

Vakkenpakket behouden

Wanneer een leerling een keuzepakket heeft op een afdeling waarvan u het percentage op 0 gaat zetten, verwijdert u definitief het vakkenpakket van deze leerling. Wanneer u minimaal 1% laat staan, blijft het vakkenpakket bewaard. Middels een melding wordt u er op attent gemaakt dat er bij een leerling, bij wie u 0% invoert, nog een keuzepakket bestaat.

Als de leerling alleen een klassikaal vakkenpakket heeft of geen nieuw vakkenpakket heeft hoeven te kiezen, bijvoorbeeld omdat het vakkenpakket gekozen is voor meerdere jaren, dan is het niet nodig om een vakkenpakket te bewaren met een 1% prognose. U kunt immers altijd nog de pakketkeuze opnieuw overnemen van het voorgaande schooljaar.

Leerlingen in bulk plaatsen

Het is mogelijk om meerdere leerlingen tegelijk te selecteren en deze in bulk voor een bepaald percentage in een afdeling te plaatsen.
U gebruikt hiervoor de knop <Bulkplaatsing> en geeft vervolgens aan welke afdeling het betreft en welk percentage u wenst te hanteren.

In dit voorbeeld ziet u dat wij de prognostische waarde van 20% in afdeling h2 bij een achttal leerlingen willen verlagen naar 10%.

Selectiemogelijkheden

U kunt meerdere leerlingen selecteren op de volgende wijze:

 • Selecteer de eerste leerling en daarna met SHIFT + klik de laatste leerling. U kunt nu een lijst leerlingen selecteren
 • Houd tijdens het selecteren de CTRL toets ingedrukt. U kunt nu individuele leerlingen aanklikken en selecteren
 • Gebruik de toetscombinatie CTRL + A om alle leerlingen in het scherm te selecteren.

Leerlingen een voorlopige plaatsing geven

Wanneer een leerling een voorkeursplaatsing heeft voor 3 havo, kan het zijn dat u deze wilt omzetten naar een voorlopige plaatsing. In dat geval wordt de voorkeur omgezet naar 100% en de andere deelnames worden verwijderd. U kunt dit handmatig doen of semi-automatisch laten uitvoeren door het portal. Wanneer u een voorkeursplaatsing om wilt zetten naar een (voorlopige) plaatsing, doet u het volgende: 

 1. Selecteer de betreffende leerling
 2. Klik op de knop <Plaats naar voorkeur>

 3. Dit is het resultaat:
 4. Dit kunt u uiteraard ook voor meerdere leerlingen tegelijkertijd doen.

Overgangsadvies meegeven

In het tabblad <Prognose (details)> heeft u de mogelijkheid een prognose-opmerking te plaatsen. Deze opmerking is zichtbaar voor de ontvangende teamleider en mentor. Ook is hier het pakket van de leerling te zien.

Nieuwe instroom

Leerlingen die van een andere school komen, hebben geen afdelingsdeelname in het huidige bronproject. Deze leerlingen zijn dus niet zichtbaar in het tabblad <Prognoses>. Deze leerlingen moeten eerst als gebruiker (type leerling) in het portal worden geïmporteerd. Vanaf dat moment zijn de leerlingen zichtbaar bij Leerlingen > Prognoses > Instroom.

De instroom is onderverdeeld in drie categorieën:

 • instroom voor dit project

  Als u de nieuwe leerlingen via de koppeling met Somtoday automatisch in uw portal heeft ingelezen, vindt u de leerlingen onder dit filter terug. Dit zijn leerlingen die reeds aan het juiste project zijn gekoppeld, echter hebben ze nog geen afdelingsdeelname. Via deze plek (tabblad instroom) kunt u de leerlingen in een afdeling plaatsen.

 • reeds geplaatste leerlingen

  De leerlingen die reeds een afdelingsdeelname hebben in het correcte project, vallen onder deze categorie. Waarschijnlijk zijn dit leerlingen waarvan u de afdelingsdeelnames al heeft geïmporteerd bij Leerlingen > Overzicht.

 • alle ongeplaatste leerlingen

  Dit zijn de leerlingen die reeds zijn geïmporteerd als gebruiker, maar die nog geen enkele relatie hebben met een project en afdeling. Deze leerlingen dienen dus nog een afdelingsdeelname in een project te krijgen.


Trefwoorden

overgangsadvies bewerken, percentage, overgangspercentage, doelafdelingen, bronproject, doelproject, bulkaanpassing, opmerkingen, prognose-opmerking, tijdelijke plaatsing, prognose verwijderen, percentage verwijderen, percentage aanpassen, prognose aanpassen, huidig schooljaar, nieuw schooljaar, project andere vestiging, andere school, uitstroom, school verlaten, van school af, doublanten, doubleurs, blijven zitten, voorkeur

 • No labels