Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

DESKTOP

In dit hoofdstuk laten we u zien hoe u het rooster kunt publiceren zodat het zichtbaar wordt in het portal en in de app. Ook ziet u hoe u eenvoudig afdrukken kunt maken van uw rooster in een Word-document en hoe u leerlinglijsten kunt afdrukken.

Voor het bekijken en afdrukken van roosters die u zelf kunt configureren verwijzen wij u ook naar het Print Centrum.

Menu Publiceren > Publiceer roosters > Basisrooster.

Op deze pagina

Zie ook:

Rooster publiceren naar het portal

Een nieuw basisrooster publiceren

Het rooster is klaar, en u wilt het gaan publiceren zodat het zichtbaar wordt voor de gebruikers van het portal. Het publiceren van het basisrooster gaat altijd per week. Per publicatie kunt u één of meerdere weken selecteren.

Om het basisrooster te publiceren, gaat u naar Publiceren > Publiceer roosters > Basisrooster.


Er wordt een scherm geopend, waarin u alle weken van het schooljaar ziet staan.  

U selecteert een week door met de linker muisknop een van de dagen van de te publiceren week te klikken.
De geselecteerde week wordt groen.

Door met uw muis te slepen kunt u ook meerdere weken in één keer selecteren. Handig wanneer u bijvoorbeeld voor het eerste tijdvak het basisrooster wilt publiceren. 

Wanneer u de juiste week of weken geselecteerd heeft, dan klikt u onderaan op de knop <Selecteer deze dagen>. De software gaat nu op het portal kijken welke lessen (afspraken) er al staan. Daarna opent een overzicht waarin per dag vermeld staat welke lessen er toegevoegd gaan worden aan het portal.

Met het menu aan de bovenkant kunt u verschillende dagen bekijken. Om het rooster te publiceren moet u als laatste stap klikken op  , links bovenaan het scherm. Wilt u de lessen op dit moment (nog) niet publiceren naar het portal, dan kunt u deze actie annuleren door te klikken op 

Nadat u klikt op de knop voor het publiceren van het rooster krijgt u een voortgangsscherm te zien waarin de lessen naar het portal worden geupload. Het publiceren van de lessen naar het portal kan, afhankelijk van het aantal lessen en de snelheid van uw internetverbinding, even duren. 

Het rooster is nu gepubliceerd op het portal. Gebruikers kunnen nu het rooster bekijken als ze inloggen op het portal of het rooster bekijken in de app.

Gewijzigd basisrooster publiceren

Mocht u nog wijzigingen willen aanbrengen in het reeds gepubliceerde rooster, dan is dat ook mogelijk.
U publiceert op exact dezelfde manier het vernieuwde basisrooster.
De software detecteert dat er al lessen aanwezig zijn op het portal.
Indien nodig worden oude lessen verwijderd en de nieuwe lessen gepubliceerd. 

Roosters bekijken

Na het publiceren van het rooster kunt u kijken welke lessen er al op het portal staan.
Hiervoor gaat u naar Publiceren Rooster Portal > Bekijk roosters.

Er opent een scherm met een weekselector waar u selecteert welke dagen u wilt bekijken. 
U kunt meerdere dagen tegelijk bekijken, mits deze zich binnen één en dezelfde week bevinden..
De roosters zijn alleen te bekijken voor de dagen uit uw bestand. Zit er dus maar één week in het bestand, dan kunt ook alleen maar de roosters van die ene week bekijken.

Wanneer u de juiste dag(en) geselecteerd heeft, dan klikt u onderaan op de knop <Selecteer deze dagen>.

De afspraken uit het portal worden geladen.
Standaard ziet u een overzicht van de roosterwijzigingen..
Bovenaan het scherm kunt u switchen naar Totaaloverzicht.


PORTAL 

In het portal kunt u bij Roosters > Afspraken zien welke afspraken u naar het portal hebt gepubliceerd. Hier word, per dag, de lijst met afspraken weergegeven waar u ook direct kunt zien of een les is uitgevallen, welke wijzigingen er zijn en hoeveel leerlingen zich hebben en kunnen inschrijven.

Roosters verwijderen

In het scherm "Roosters bekijken" kunt u ook afspraken verwijderen:

  1. Selecteer een dag
  2. Zet het filter op Totaaloverzicht
  3. Selecteer één of meerdere lessen (alle lessen: shift+klik op kolomkop)
  4. Klik op de knop <Verwijderen>
  5. Klik op het groene vinkjeAfdrukken van roosters en leerlinglijsten

Naast het publiceren naar het portal, kunt u ook roosters afdrukken naar een Word-document. 
Ook kunt u leerlinglijsten printen van de groepen in uw roosterbestand.

Afdrukken van roosters

Naast het publiceren van het rooster op het portal, kunt u ook de roosters afdrukken naar een Word-document.
Hiervoor gaat u naar Publiceren > Afdrukken > Roosters.

U kunt kiezen uit het rooster voor Docenten, Leerlingen of Klassen en groepen 

U kiest de gewenste optie.

Daarna opent een scherm waarin u een keuze kunt maken uit het tijdvak dat u wilt afdrukken.
U kunt ook een keuze maken uit compacte of niet-compacte roosters.

Bij compacte roosters wordt alle informatie op één regel weergegeven:

 

Bij de niet-compacte weergave er meerdere regels gebruikt worden:

 

Daarnaast kunt u ook nog eventueel commentaar opgeven, welke wordt toegevoegd aan de roosters in het document.

Na het bevestigen van uw keuze met  , krijgt u een scherm te zien waarin u verschillende parameters kunt instellen.

Hier kunt u aangegeven of u per object een apart document wilt hebben en of u bijvoorbeeld boven elke pagina de schoolnaam wilt weergeven.
Nadat u alle instellingen goed heeft gezet, klikt u op <OK> .

Er opent een venster waarin u een map moet selecteren waarin u uw document of documenten wilt opslaan.
Eventueel kunt u ook nog een nieuwe map aanmaken waarin u de bestanden wilt opslaan.
Nadat u de juiste map heeft geselecteerd, klikt u op <OK> .

Er opent een Windows verkenner venster waarin u het gemaakte bestand/bestanden ziet staan.
Het bestand kunt u nu openen in Word.

Leerlinglijsten

Naast roosters, is het ook mogelijk om leerlinglijsten af te drukken.
Ga hiervoor naar Publiceren > Afdrukken > Leerlinglijsten 

 

Er opent een scherm waarin u kunt aangeven welke leerlinglijsten u wilt exporteren.

U klikt de gewenste optie aan.

Er opent een scherm waarin u een selectie kunt maken van de gewenste objecten om te exporteren.
Standaard staan alle objecten geselecteerd. U kunt objecten (de)selecteren door ze met de linkermuisknop aan te klikken.

U kunt bij <Weergave>  de weergave van de lijsten aanpassen

 

U kunt eventueel extra kolommen met informatie toevoegen of verwijderen. De kolommen worden in de software "regels" genoemd.
U kunt de weergave van een regel aanpassen door op de regel te klikken. De regel wordt dan groen. Aan de rechterkant kunt u een object toevoegen of verwijderen aan de weergave.
Indien gewenst kunnen er regels verwijderd worden door de regel te selecteren en dan de klikken op <Verwijder regel> .
U kunt ook regels toevoegen door te klikken op <Voer regel in (boven)> of <Voer regel in (onder)>. Er wordt dan, afhankelijk van de gekozen optie, een regel ingevoerd boven of onder de geselecteerde regel.

Wanneer de lay-out naar wens is aangepast, klikt u op <OK> .

Vervolgens klikt u op <Export>

U krijgt de optie de leerlinglijsten te exporteren in tekst of in een Word-document.
Nadat u de gewenste optie heeft gekozen, krijgt u een scherm te zien waarin u verschillende parameters kunt instellen.

Hier kunt u aangegeven of u per object een apart document wilt hebben en of u bijvoorbeeld boven elke pagina de schoolnaam wilt weergeven.
Nadat u alle instellingen goed heeft gezet, klikt u op <OK> .

Er opent een venster waarin u een map moet selecteren waarin u uw document of documenten wilt opslaan.
Eventueel kunt u ook nog een nieuwe map aanmaken waarin u de bestanden wilt opslaan.
Nadat u de juiste map heeft geselecteerd, klikt u op <OK> .

Er opent een Windows verkenner venster waarin u het gemaakte bestand/bestanden ziet staan.

Trefwoorden


  • No labels