Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

U kunt toetsroosters op verschillende manieren bekendmaken aan leerlingen en docenten:

 • via het portal
 • via Publiceren > Afdrukken > Print Centrum
 • via Publiceren > Toetsen > Individuele toetsroosters
 • via Onderhoud > Toetsrooster > Toetsroosteren
 • via Somtoday
 • via Magister

DESKTOP


Publiceren via het portal

Toetsen zonder groepen

Indien u toetsen zonder groepen heeft (bijvoorbeeld gangwacht of een rapportvergaderingen rooster), dan moet u handmatig de toets voorzien van een vestiging. Zonder vestigingscode wordt de toets niet gepubliceerd op het portal. Voor het toekennen van de vestiging gaat u naar het toetsdomein en maakt u een extra eigenschap #VESTIGING aan. Vervolgens voorziet u de toets van de vestiging door de zojuist aangemaakte kolom in te vullen.

Als het toetsrooster klaar is kunt u via Publiceren > Rooster Portal > Publiceer Rooster het rooster publiceren naar het portal.

Zie Publiceren basisrooster voor het publiceren van een basisrooster.

U kunt ook alleen toetsen publiceren. Kies hiervoor Publiceer roosters > Toetsrooster. De rest van het rooster blijft ongewijzigd. 

Wanneer de individuele leerling inlogt op de portal dan ziet hij/zij het individuele rooster. In het voorbeeld stonden er geen lessen in zijn rooster gepubliceerd.

Wanneer u kiest voor het publiceren via het portal kunnen de roosters ook opgevraagd worden via de app.

Publiceren via het printcentrum

Roosters kunnen ook verspreid worden door ze via het printcentrum te printen, te mailen of door er een aparte website van te maken..

Iedere leerling ziet dan zijn eigen individuele rooster.

Publiceren via individuele toetsroosters

De toetsroosters kunnen ook gepubliceerd worden via Publiceren > Toetsen > Individuele toetsroosters. U kunt roosters genereren van docenten, leerlingen en lokalen.


 In het eerste scherm kiest u afdeling(en) of groep(en) waarvan u de toetsroosters wilt genereren. Vervolgens klikt u op de <Leerlingroosters>, <Docentenroosters> of <Lokalenroosters>. In het volgende venster ziet u een overzicht van de gekozen toetsroosters. U kunt eventueel een alternatieve aanduiding opgeven voor een toets, mondeling of les. Tevens heeft u de mogelijkheid om de surveillant en de datum wel of niet te tonen met de bijbehorende knoppen. Onderaan kiest u voor <Maak website> om een aparte website te maken van de roosters of voor <Serie-print> om ze af te drukken met een printer of als PDF.

Publiceren via toetslijsten

DESKTOP 19.04

Eerder had u via Exporteren > Secundaire Gegevens > Toetslijsten de optie om toetslijsten te exporteren. Deze optie is in desktop versie 19.04 verplaatst naar de toetsroostermodule zelf via het menu Toetslijsten. Ook de optie om stickerlijsten te maken vindt u hier.

U kunt hier leerlinglijsten maken van iedere toets en deze lijsten gebruiken voor bijvoorbeeld een aan- en afwezigheidsregistratie en/of als informatieblad op de envelop met toetsen voor de surveillant.

In het venster Toetsen roosteren selecteert u de toetsen in de kolom Selectie, of u kiest voor Selecteer alle in het menu ToetslijstenIn de kolom Selectie is met een pijltje in een groene cel aangegeven voor welke toetsen er toetslijsten gemaakt zullen worden. Door te klikken kan de selectie worden weggehaald waardoor er voor die toets(en) geen toestlijst aangemaakt wordt. Klikken en slepen werkt in deze kolom ook en met een SHIFT+klik op de kolomkop kunt u de alle toetsen ineens selecteren en deselecteren.

Via het menu Toetslijsten > Weer te geven velden geeft u op welke leerlinginformatie u op uw toetslijsten wilt zien. Het standaardscherm Weergave opent zich met links de context leerlinglijstjes en het domein Leerling.

U kunt nu aangeven welke informatie van een leerling u op de toetslijst wilt zien. Met behulp van de knoppen onderin kunt u een regel invoegen (boven) of (onder). U heeft minimaal één regel nodig om informatie op te zetten.

 1. Kiest u voor meerdere regels houdt er dan rekening mee dat de toetslijsten dan sneller over meerdere pagina's komen.
 2. De regel met de lichtgroene kleur is geselecteerd en u kunt door te klikken op één of meer informatievelden in de kolom Veld aangeven welke informatie op de regel moet komen. Uw eerste keuze komt vooraan te staan en op dat informatieveld worden de leerlingen gesorteerd. Wilt u dus een lijst op alfabetische achternaam, dan kiest u als eerste het veld Achternaam.
  Kiest u voor veel informatievelden houdt er dan rekening mee dat de toetslijsten mogelijk horizontaal niet meer op 1 pagina passen en er een tweede pagina per toets wordt aangemaakt. Dit is meestal geen wenselijke situatie.

U kunt een informatieveld weer uit de regel halen door er nogmaals op de klikken. U kunt een geselecteerde regel verwijderen met de knop Verwijder regel.
Als u de juiste instellingen heeft aangebracht verlaat u het Weergave scherm met de knop OK.

Via Maak Lijsten gaat u uiteindelijk een bestand aanmaken. Er verschijnt een scherm Exportparameters. Daarin kunt u middels het plaatsen of verwijderen van een vinkje een optie aan en uit zetten. Als u de juiste instellingen heeft gemaakt gaat u door met de knop OK, waarna de verkenner zicht opent om uw bestand op te slaan.

Toetsen naar Somtoday of Magister


Automatische roosterkoppeling Somtoday

Als u de automatische roosterkoppeling van Somtoday met Zermelo heeft ingesteld en u publiceert het toetsrooster naar het portal, dan neemt Somtoday ook de toetsen over als afspraken van het portal. U heeft het toetsrooster dan beschikbaar in Somtoday om te delen met de leerlingen en docenten van uw school.


Als u geen gebruik maakt van de automatische roosterkoppeling met Somtoday of u heeft Magister op school, dan zijn er wat meer dingen om rekening mee te houden bij het exporteren van toetsen naar uw leerlingadministratiesysteem. Als u toetsen vanuit de desktop wil exporteren naar Somtoday of Magister dan moet u van de toetsen lessen maken. Beide programma's nemen namelijk geen andere afspraken dan lessen over door middel van een export. Toetsen in Zermelo zijn opgeslagen in het toetsdomein, niet in het lesdomein en zijn daarmee gebruikelijk geen lessen. Wij hebben daar een oplossing voor. U kunt toetsen exporteren van het toetsdomein naar het lesdomein. Hierbij zijn er twee dingen waarmee u rekening moet houden:

 • U kunt alleen toetsen exporteren naar het lesdomein als de toetstijden gelijk zijn aan de lestijden

Als u toetsen exporteert naar het lesdomein, dan worden de toetsen ingeroosterd op een lesuur in plaats van op een tijdstip met een bepaalde lengte. Elk stukje overlap met een lesuur leidt tot een volledige les bij de export. Heeft u normaliter lesuren van 50 minuten en u heeft een toets van 75 minuten, afhankelijk van het startmoment wordt de toets geëxporteerd tot 2 of 3 lesuren en beslaat dan in plaats van 75 minuten maar liefst 100 of 150 minuten.

 • Uw leerlingadministratiesysteem herkent toetsgroepen niet. Toetsen met afwijkende toetsgroepen moet u handmatig opbouwen in Somtoday of Magister.

Als u leerlingen individueel verdeelt over lokalen, dan zijn uw lesgroepen niet meer intact en heeft u zogenaamde toetsgroepen gemaakt. Toetsgroepen wijken wat betreft indeling af van lesgroepen en krijgen een aparte '#Toets.lesgroep' naam, zoals de lesgroepen '#Toets.b4bi_binask5' en '#Toets.b4bi_binask6' in de onderstaande afbeelding. Het lesdomein herkent deze indeling gewoon. Uw leerlingadministratiesysteem echter niet. Daarom moet u toetsen met een individuele indeling handmatig opbouwen. Zolang u de lesgroepen bij toetsen intact houdt en leerlingen groepsgewijs over lokalen verdeelt, heeft u dit probleem niet.

Als u toetsen wilt exporteren van het toetsdomein naar het lesdomein, doet u dat als volgt:

 1. U gaat vanuit uw toetsroosterbestand naar Onderhoud > Toetsrooster > Toetsroosteren
 2. In het menu Lestransport kiest u voor Exporteer toetsen naar het lesdomein
 3. U krijgt de volgende waarschuwing te zien  1. Als u toetsen exporteert naar het lesdomein, dan blijven de toetsen ook bestaan in het toetsdomein. Doet u hier niks mee, dan krijgt u botsingen te zien bij het dagroosteren, waarbij een toets-les botst met de originele toets. U kunt de toetsen in het toetsdomein verwijderen. Deze informatie, zoals afwijkende start- en eindtijden, bent u dan kwijt.

  2. U moet ervoor zorgen dat elke toets in een tijdvak staat met hoogstens één week er in. Als dat nog niet het geval is, moet u bij Beheer > Jaarplanner voor elke week van uw toetsperiode een tijdvak aanmaken.

 4. Als u zeker weet dat u toetsen wilt omzetten naar het lesdomein dan kiest u voor <Ja>
 5. Vervolgens krijgt u de mededeling te zien dat de lessen zijn aangemaakt en zijn toegevoegd aan de lesverzameling #Toetsen 6. In het lesdomein kunt u de toetsen opzoeken. In het lesdomein zijn een aantal extra kolommen toegevoegd voor uw toetsen, namelijk 'XVakdocent', '#Toetsnaam' en '#Toetsminuten'. In het onderstaande afbeelding ziet u een voorbeeld van hoe uw lesdomein eruit komt te zien met de toetsen:


  1. De blauw omlijnde lessen representeren een H5 scheikunde toets van 100 minuten
  2. De rood omlijnde les is een toets met een speciale toetsgroep in de kolom 'Grp', deze toets heeft individueel ingedeelde leerlingen en kunt u niet exporteren naar Somtoday of Magister.


Nu u de toetsen geëxporteerd heeft naar het lesdomein, kunt u de toetsen vermomd als lessen exporteren voor Somtoday of Magister. Dit doet u op dezelfde manier als dat u uw dagrooster exporteert.