Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In dit hoofdstuk behandelen we het installeren koppelen en in gebruik nemen van de app op uw smartphone of tablet. Met de app kunt u uw eigen rooster of het rooster van uw kind bekijken.

Op de volgende pagina's vindt u korte stappenplannen met beknopte beschrijvingen van de Zermelo App.

  • No labels