Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Een telgroep wordt veelal gebruikt om met lokaalkrapte om te gaan.
Stel dat u vijf gymlokalen heeft, dan wilt u per lesuur niet meer dan vijf gymlessen geroosterd hebben. Anders komt u gymlokalen tekort. Wellicht heeft u de telgroepwizard gebruikt nadat de lokaalwensen zijn ingevoerd. De wizard maakt de noodzakelijke telgroepen aan, met de bijbehorende randvoorwaarden. 

U heeft echter ook de mogelijkheid zelf telgroepen met randvoorwaarden aan te maken. In dit hoofdstuk leert u hoe u dat kunt bewerkstelligen.

DESKTOP Roosteren > Roosteren Pro > Randvoorwaarden > Telgroepen uitgebreid Telgroep of lesverzameling aanmaken

 1. Klik op de knop  <Telgroepen inrichten>
 2. Klik op de knop <Nieuw>
 3. Selecteer Telgroepen of Lesverzameling en klik op <OK>
 4. Geef de telgroep/lesverzameling een naam en klik op <OK>
 5. Klik in het filterscherm op Vak
 6. Selecteer alle vakken die gebruik maken van de gymlokalen
 7. Klik op de knop <filter>
 8. Klik op de formule bij 'filter >>' om de formule te kopiëren
 9. Klik in het scherm van de telgroepen en lesverzamelingen in de lege cel van de nieuwe telgroep
 10. Klik met rechts om de formule te plakken
 11. Klik op  om na te gaan of de formule werkt
 12. Klik ter controle in de regel van de telgroep/lesverzameling in de kolom Aantal. Het lesdomein opent zich gefilterd op de lessen in de telgroep/lesverzameling
 13. Merk op dat je naast lokalen en lessen ook leerlingen en docenten kunt tellen, u past dit aan door in deze cel te klikken
 14. Sluit het scherm af met het groene vinkje


Verschil telgroep en lesverzameling

Een lesverzameling is een verzameling lessen. Deze kunt u maken om bijvoorbeeld een randvoorwaarde te laten gelden voor een beperkte selectie lessen. Met de lesverzameling geeft u dan aan over welke lessen u het wilt laten gelden. Een telgroep telt iets. Lessen, lokalen, leerlingenaantal. Hier kunt u vervolgens ook strafpunten aan koppelen. 


Telgroepen aanmaken

Het aanmaken van Telgroepen is ook te benaderen via Roosteren Pro > Structuur > Telgroepen en Lesverzamelingen en met de knoppencombinatie Ctrl+Shift+L.

Telgroepen verwijderen

Het verwijderen van Telgroepen of Lesverzamelingen doet u door de naam leeg te maken, hierna drukt u op de knop om de Telgoep of Lesverzameling te verwijderen.

Randvoorwaarde bij telgroep maken

Maximum of minimum aantal per positie

Nu hebben we de telgroep voor alle lessen die gebruik maken van het gymlokaal. Vervolgens is het van belang dat we hier de juiste randvoorwaarde bij aanmaken.

 1. Selecteer de telgroep in het tabblad Telgroepen van de selector
 2. Voer het maximale aantal lessen per positie in. In ons voorbeeld is dit 5
 3. Voer het aantal strafpunten in bij overschrijding van dit aantal. In ons voorbeeld 800.000
 4. Als we nu de roosterautomaat aan zouden zetten, zal deze proberen op geen enkele positie meer dan 5 gymlessen te plaatsen. In onderstaand voorbeeld is het op 3 posities (nog) niet gelukt.

DESKTOP 3.10 Als u een telgroep heeft ingericht waarbij u op voorhand al te weinig posities heeft, dan krijgt u hiervoor strafpunten ook al moet de automaat nog lessen inroosteren. In het onderstaande voorbeeld ziet u een telgroep ZXS19228. Op twee plekken wordt het maximaal aantal posities overschreven, dit levert 2000 strafpunten op. Er moeten nog 7 lessen worden ingeroosterd en er zijn slechts 6 posities beschikbaar. Er is dus één positie te weinig, waarvoor ook alvast 1000 strafpunten worden gegeven.


Maximaal aantal posities

Het is ook mogelijk het aantal posities waarop de lessen uit de telgroep geroosterd mogen worden te maximaliseren. Dit kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor zogenaamde banduren.

Voorbeeld: de mentoruren van de brugklassen moeten tegelijkertijd het rooster in. 

 1. U maakt een telgroep van de mentorlessen van alle brugklassen
 2. In het scherm van Telgroepen uitgebreid selecteert u de telgroep
 3. In het extra venster Eigenschappen van Telgroep, voert u een 1 in bij maximaal aantal posities
 4. In de kolom Strafpunten, vult u de strafpunten in
 5. Zodra de roosterautomaat wordt aangezet, zal deze proberen de lessen van de telgroep op één positie te plaatsen

Posities bundelen

Stel dat u een randvoorwaarde wilt inrichten voor de pauzesurveillance. Docenten krijgen een les PS in hun rooster om te surveilleren in de pauze tussen uur 4 en uur 5. Het maakt niet uit of deze les op uur 4 of op uur 5 staat. Er moeten minstens 3 surveillanten aanwezig zijn in de pauze. U maakt de randvoorwaarde hiervoor als volgt aan:

 1. Selecteer de telgroep in het tabblad Telgroepen van de selector
 2. Klik op de knop Uurbundeling in de knoppenbalk
 3. Voer de uurbundeling per positie in. In ons voorbeeld is dit 2 voor lesuur 4, omdat u lesuur 4 en 5 wilt bundelen
 4. Voer het minimale aantal lessen per positie in. In ons voorbeeld is dit 3
 5. Voer het aantal strafpunten in bij te weinig surveillanten. In ons voorbeeld 9.000

  Invoer uurbundeling

  Let op, u kunt deze getallen alleen invullen in het voorste gedeelte van de cel. In het voorbeeld kunt u het maximum van 3 lessen en de 9.000 strafpunten niet onder uur 5 invullen, maar wel onder uur 4.

 6. Als we nu de roosterautomaat aan zouden zetten, zal deze proberen op uur 4 en 5 per dag minimaal 3 surveillance-lessen te plaatsen. In onderstaand voorbeeld is het op alle posities gelukt. Om ervoor te zorgen dat er geen surveillance-lessen op uren 1 t/m 3 en 6 t/m 9 komen, moet u nog strafpunten invoeren voor 'straf bij teveel'


Trefwoorden

telgroep, lo, gym, pauze, pauze-surveillance, surveillance, banduur, banduren