Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zermelo Portal: wat is er nieuw?

De versie 1.1 van het portal is voor u beschikbaar. In deze nieuwe versie zitten een aantal interessante uitbreidingen. Wij geven u een overzicht van de nieuwe mogelijkheden.

Ouderavond in het portal

Ouders hebben vanaf nu ook toegang tot het portal. Met een ouderaccount kunnen zij gesprekken aanvragen voor één of meerdere kinderen uit hun gezin. Per gesprek is een opmerking te plaatsen voor de docent. Daarnaast kan er ook voor de roostermaker een opmerking worden opgegeven.

Een nieuwe functionaliteit in portalversie 1.1 is dat er een maximaal aantal gespreksaanvragen per kind ingesteld kan worden. U kunt als roostermaker ook een uiterste aanvraagdatum voor het aanleveren van gespreksaanvragen invoeren. Dit geeft de ouders de mogelijkheid om altijd de aangevraagde gesprekken te bekijken en eventueel te wijzigen totdat de aanvraagdatum is verlopen.

Zodra de gesprekken zijn ingeroosterd door de roostermaker krijgen de ouders dat te zien in het overzicht van gesprekken. Ouders kunnen zelf het rooster afdrukken. De roostermaker heeft de mogelijkheid opmerkingen te plaatsen bij een gesprek voor ouders, bijvoorbeeld wanneer dit een extra gesprek is dat aangevraagd is door de docent, of wanneer het gesprek vanwege de drukte niet ingeroosterd kon worden.

Pakketkeuzes en Decanen

Vanaf versie 1.1 van het portal is het mogelijk om medewerkers schoolfuncties te geven. Op basis hiervan kunt u vervolgens specifieke bekijk- of bewerkrechten aangeven. De eerste functie is het aangeven van de rol decaan.

U kunt per afdeling in een roosterproject aangeven wie de decaan is. Een medewerker kan voor meerdere afdelingen decaan zijn.

Als u wilt dat de decaan alleen de keuzepakketten en formulieren van zijn eigen afdeling mag zien, dan kunt u het recht bij keuzeformulieren en keuzepakketten wijzigen in gerelateerd. 


In het overzicht van keuzepakketten ziet u nu onderaan staan wie de decaan is voor deze afdeling. Ook nieuw is de mogelijkheid om  het overzicht van keuzepakketten af te drukken.

Portal layout verbeterd

Sinds de release van versie 1.0 van het Portal in februari van dit jaar zijn er een aantal nieuwe onderdelen toegevoegd. 

Onderwerpen ondergebracht in tabs

In de oude situatie stond het onderwerp (in dit geval Gebruikers) als titel boven de verschillende menu opties: 

In versie 1.1 van het Portal hebben we de titels verwijderd en het onderwerp als menu optie toegevoegd. Vervolgens zijn de oorspronkelijke menu opties verplaatst naar tabjes: 

Dit levert u twee voordelen op. Allereerst heeft u alle schermen die betrekking hebben op dit onderwerp direct bij elkaar. Extra voordeel is dat wanneer u het linkermenu inklapt, u het volledige beeldscherm kunt gebruiken zonder telkens te moeten wisselen. 

Menu onderdelen opnieuw verdeeld en hernoemd

We hebben direct van de gelegenheid gebruik gemaakt de menu onderdelen logischer te verdelen en te hernoemen. Een overzicht van alle wijzigingen:

1.01.1
menuonderwerpitemmenuonderwerpitem
BeheerProjectenScholen en schooljarenBeheerPortalSchool
   BeheerPortalSchooljaren
BeheerProjectenVestigingenBeheerPortalVestigingen
BeheerProjectenRoosterprojectenBeheerPortalRoosterprojecten
BeheerProjectenVestiging in ProjectBeheerPortalRoosterprojecten
BeheerSchoolstructuurKeuzevakkenLeerlingenPakketkeuzeKeuzevakken
BeheerGebruikersGebruikersrechtenBeheerGebruikersRollen
BeheerInstellingenAPI tokensBeheerGebruikersAPI tokens
BeheerInstellingenInstellingenBeheerPortalInstellingen
PersoneelPersoneelOverzichtPersoneelOverzicht 
PersoneelPersoneelFormatiedossiersPersoneelContractbeheerContracten
PersoneelPersoneelFormatie-parametersPersoneelContractbeheerFormatie-parameters
PersoneelPersoneelStaffelfuncties voor contractenPersoneelContractbeheerStaffelfuncties
RoostersOverzichtenRoosters van gebruikersRoostersRoosteroverzichtenRoosters van gebruikers
RoostersOverzichtenRoosters van lesgroepenRoostersRoosteroverzichtenRoosters van lesgroepen
RoostersOverzichtenRoosters van lokalenRoostersRoosteroverzichtenRoosters van lokalen
Start ZermeloStart ZermeloStart Desktopnvtnvtnvt
Start ZermeloStart ZermeloStart Clientnvtnvtnvt

Handige verbeteringen

Portalversie 1.1 brengt ook een aantal kleine, maar zeer handige verbeteringen met zich mee. Een greep uit de aanpassingen:

Mededelingen per vestiging

Mededelingen zijn nu per vestiging op te geven. Afhankelijk van de deelname van de leerling aan een afdeling (en dus vestiging) krijgt de leerling de mededeling te zien. Dit is vooral handig voor portals met meerdere scholen.

Standaard gebruikersrol per school

U kunt nu per school opgeven wat de standaard gebruikersrol moet zijn voor leerlingen, docenten en ouders. Wanneer een gebruiker voor de eerste keer aangemaakt wordt vanuit het portal wordt deze standaardrol aan de gebruiker gekoppeld. Ook dit is met name praktisch als  u in uw portal meerdere scholen heeft die afwijkende gebruikersrechten aan bijvoorbeeld leerlingen willen koppelen.  

Inloggen als gebruiker

De optie om in te loggen als een bepaalde gebruiker werkt alleen wanneer u admin-rechten heeft.  U kunt dan vanuit het  Gebruikersoverzicht kiezen voor inloggen als gebruiker. In een nieuw venster krijgt u dan het portal te zien alsof u de betreffende gebruiker bent. Dit is handig wanneer u bijvoorbeeld wilt controleren of de rechten correct zijn ingesteld.

Afdrukken

U kunt nu ieder scherm eenvoudig printen met de knop afdrukken rechts bovenin.

Snel starten van Desktop via toolbar

In de hoofdtoolbar is nu standaard een snelkoppeling naar de Zermelo Desktop beschikbaar. Zo kunt u de Desktop direct starten zonder dat u naar het juiste hoofdmenu hoeft te navigeren.

Contracten toevoegen en verwijderen

Het is nu mogelijk handmatig medewerkers middels een contract toe te voegen aan een roosterproject en ook weer te verwijderen. 

Extra informatie leerlingen bij Leerlingen > Afdelingsdeelname

Afdelingsdeelname toont nu ook n.a.w. gegevens van de leerling (naast de deelname in afdeling, prognose percentage en stamklas oud). I.c.m. afdrukken kan iedereen eenvoudig leerlinglijsten publiceren. 


Aantal leerlingen (prognostisch en absoluut) bij Schoolstructuur > Afdelingen

Het overzicht voor afdelingen toont nu ook het totaal aantal leerlingen. Zowel prognostisch als absoluut. 

 

 

  • No labels