Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zermelo zet regelmatig een nieuwe versie van het portal neer. Het kan zijn dat u even opnieuw moet inloggen voordat u de nieuwste versie te zien krijgt. Hieronder kunt u zien welke wijzigingen zijn aangebracht.

DatumAanpassingen

17-11-2020 

20.11.0

Voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Verbeteringen:

 • [WebApp] Voor een docent weergeven of een les wel/niet/gedeeltelijk online is
 • [WebApp] Vrijstelling zichtbaar maken bij pakketcontrole ouders in de webapp
 • [WebApp] Groep wordt nu getoond in detail-weergave les
 • [WebApp] Wachtwoord wijzigen nu mogelijk

Opgelost probleem:

 • [Beheer] Gegevens versiecontrole Zermelo Desktop na 90 dagen verwijderen

20-10-2020

20.10.0

Voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe roosterpublicatie verwijzen we u naar het updateblad.

Verbeteringen:

 • [Beheer] PublicatieMigratie: Ingangsdatum vervroegen
 • [Schoolstructuur] Geplande lessen: helptekst bij koppelen groepen verduidelijkt

Opgeloste problemen:

 • [Pakketkeuze] Pakketkeuze: niveau-aanpassing werd niet meegenomen bij pakketwijziging
 • [Portalinterface] Downloaden TeamViewer via portal werkt in Chrome 85+

16-9-2020

20.09.3

Verbeteringen:

 • [Inschrijfmodule] Inschrijfmodule: wanneer reguliere les vervalt kunnen leerlingen zich inschrijven voor gelijktijdige keuzelessen

Opgeloste problemen:

 • [Inschrijfmodule] Deelname (details): ook bij geen mentorgroepen "alle mentorgroepen" beschikbaar
 • [Inschrijfmodule] Voortzetten: onverwachte fout bij voortzetten afspraakdeelnames naar afspraak zonder lokaal
 • [Leerlingen] Afspraakdeelname > Deelname (details): weer mogelijk om alle leerlingdeelnames te tonen
 • [Leerlingen] Afspraakdeelname > Deelname (details): roostermaker kan weer inschrijving van leerling bewerken

9-9-2020

20.09.2

Opgeloste problemen:

 • [Roosters] Mijn rooster: iCal-export werkt weer
 • [Ouderavond] Gesprek opslaan gaat ook goed als 'opmerking voor docent' niet is toegestaan
 • [Inschrijfmodule] Weekoverzicht: het laden van dit scherm is sneller geworden

9-9-2020

20.09.1

Opgeloste problemen:

 • [API] Fout verholpen als User-Agent niet bestaat, zodat de roosterkoppeling naar een aantal externe partijen weer werkt

8-9-2020

20.09.0

Voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Verbeteringen:

 • [Beheer] Instellingen: read-only instellingen zien er niet meer bewerkbaar uit
 • [Formatie] Bulkoptie toegevoegd bij lessenverdeling details en takenverdeling details
 • [Formatie] takenverdeling (details): kolom Vervangen toegevoegd
 • [Inschrijfmodule] Afspraakdeelname: Meervoudige selectie nu mogelijk voor afspraken en leerlingen bij toevoegen deelname
 • [Inschrijfmodule] Home>Mijn lessen>Toon afspraakdeelnames: Kolom afdeling(stamklas) toegevoegd
 • [Inschrijfmodule] Inschrijving voortzetten: waarschuwing toegevoegd als doorvoeren overschrijding van capaciteit veroorzaakt
 • [Inschrijfmodule] Inschrijvingen voortzetten: 'huidige toestand' sluit nu aan op gemaakte keuze in stap 1
 • [Inschrijfmodule] Kolom Onderwerp toegevoegd aan afspraakdeelname weekoverzicht en (details)
 • [Inschrijfmodule] Leerlingen>Afspraakdeelname>Deelname(details): kolom stamklas toevoegen
 • [Inschrijfmodule] Mentor heeft nu ook optie <Bulkwijziging>
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling: in kolom 'vak' worden nu alleen nog maar vakken getoond
 • [Lessenverdeling] Opties in bulkoptie die niet bewerkbaar zijn voor niet-formatiebeheerders worden niet langer getoond
 • [Roosters] Afspraken verwijderen: waarschuwing toevoegen als inschrijvingen verwijderd worden
 • [Roosters] Verwijderen van afspraken in het portal
 • [Beheer] PublicatieMigratie: Bij release verwijderen van afspraken na de switch-datum (portal opschonen)
 • [Beheer] PublicatieMigratie: De API accepteert na de switch-week publicaties niet meer op de oude manier
 • [Beheer] PublicatieMigratie: Ingangsdatum nieuwe roosterpublicatie
 • [Beheer] PublicatieMigratie: Versiecontrole Zermelo Desktop (nieuwe pagina)
 • [Inschrijfmodule] Deelname (details): filteropties Afdeling / Mentorgroep en Leerling(en) toegevoegd
 • [Inschrijfmodule] Inschrijvingen voortzetten: voorstel kan nu aangepast worden
 • [Inschrijfmodule] Inschrijvingen voortzetten: waarschuwing toegevoegd als activiteiten/toetsen én afmeldingen voorkomen in de bronweek

Opgeloste problemen:

 • [AVG] Oude portal-log regels worden nu periodiek verwijderd
 • [Export] Keuzepakket-statistieken: CSV-export is nu niet meer in html
 • [Formatie] Formatiekaart afdrukken: bij lessen wordt nu weer de vestigingsnaam genoemd
 • [Formatie] Formatiekaart: bij vervanging lessen wordt nu weer de vestigingsnaam genoemd
 • [Gebruikersbeheer] Roostermaker: bij Gebruikers worden nu ook werknemers getoond
 • [Inschrijfmodule] Afspraakdeelname > Deelname (details): telling inschrijvingen verversen nu direct
 • [Inschrijfmodule] Afspraakdeelname > Weekoverzicht: Aanw plan wordt nu ook correct geteld voor Activiteiten
 • [Inschrijfmodule] Afspraken: menu ontbrak bij maatwerkcoördinator als "Alle roosters bekijken" uit staat voor werknemers
 • [Inschrijfmodule] Handmatig toevoegen afspraakdeelname gaf niet-optionele deelname aan optionele les
 • [Inschrijfmodule] Inschrijfmodule: vinkje "Inschrijving leerlingen bewerken" nu wel altijd zichtbaar voor mc01 + admin
 • [Inschrijfmodule] Inschrijfmodule: waarschuwing toegevoegd bij in bulk creëren van botsingen bij inschrijvingen leerlingen
 • [Inschrijfmodule] Inschrijvingen voortzetten, stap 2: alle mogelijk deelnames uit bronweek zijn nu ook in beeld
 • [Inschrijfmodule] Maatwerkcoördinator: loepje bij Afspraken werkte niet correct als gefilterd op 'hele week'
 • [Inschrijfmodule] Melding Gegevensprobleem verbeterd bij aanpassing tijdvakken als er een inschrijfprocedure is
 • [Inschrijfmodule] Weekoverzicht: leerlingen zijn nu ook zichtbaar als geen reguliere les in rooster
 • [Inschrijfmodule] Weekoverzicht: uitgevallen afspraken telt niet meer mee voor 'dubbele afspraken'
 • [Leerlingen] Keuzepakketten: filter van stamklas oud werkt nu goed
 • [Lessenverdeling] CSV Export Lessenverdeling Details toonde interne ID van afdeling bij gekoppelde afdelingen en/of vakken
 • [Login/Security/Rechten] Beveiligingsbeleid: 2FA verplichten is nu niet mogelijk voor maatwerkcoördinator
 • [Management] Overgangsmatrix: doelprojecten zijn nu ook alfabetisch gesorteerd
 • [Management] Overgangsmatrix: Totaalkolom optelling "uit" telt nu alleen het gefilterde bronproject
 • [Pakketkeuze] Pakketkeuze: onverwachte fout opgelost bij filter op pakketlabel
 • [Pakketkeuze] Pakketkeuze: snelkoppeling bij Decaan gaf standaard "alle weken" en alle afdelingen
 • [Roosters] Roosterweergave: blokuur met elk uur een eigen vervanger wordt nu gesplitst weergegeven
 • [Roosterweergave] Roosteroverzichten: afmelding voor één les van een blokuur is nu zichtbaar
 • [Schoolfuncties] Pakketkeuze: knop <bulkwijziging> was onterecht actief voor maatwerkcoördinator
 • [Schoolstructuur] Roosterproject: schooljaar moet nu tussen 1000 en 3000 liggen

19-8-2020

20.08.3

Opgeloste problemen:

 • [Inschrijfmodule] Inschrijving door leerling hoogt nu wel het 'verwacht aantal leerlingen' op. Dit voorkomt dat teveel leerlingen zich kunnen inschrijven.

13-8-2020

20.08.2

Opgeloste problemen:

 • [Beheer] Fout opgelost bij het opslaan van instellingen

11-8-2020

20.08.1

Opgeloste problemen:

 • [Beheer] Filter op HTML wordt nu toegepast op het Portal bericht (bij inloggen)
 • [Beheer] Logs: "Onverwachte fout" opgelost bij openen pagina

4-8-2020

20.08.0

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Verbeteringen:

 • [API] API: endpoint /users/~me/rules achter license.developer instelling zetten
 • [API] Impersonation beveiligd met "Soort gebruiker"
 • [API] X-Impersonate header voor liverooster
 • [Formatie] Formatiekaart: sortering van regels in de tabellen logisch gemaakt
 • [Formatie] Toevoegen knop "Huidige dag" in kalender portal
 • [Gebruikersbeheer] Verborgen kolom "Soort gebruiker" bij gebruikersbeheer
 • [Koppelingen] Kalender (dagselector): weeknummers en knop <Vandaag> toegevoegd
 • [Lessenverdeling] Formatie: bulkinvoer voor vervanging van lessen en taken mogelijk
 • [Pakketkeuze] Pakketkeuze: na start schooljaar wordt nu standaard pakketwijziging aangeboden bij bewerken pakket
 • [Personeel] Portalinterface: kalendertje mét weeknummers en knop "vandaag" in diverse schermen toegevoegd
 • [Portalinterface] Extra pagina's voor testers en ontwikkelaars


Opgeloste problemen

 • [API] Roosters: onderwerp afspraak in het verleden onbewerkbaar gemaakt (portal)
 • [Beheer] API: Twee projecten in hetzelfde schooljaar met dezelfde vestiging niet meer mogelijk
 • [Export] Export keuzepakketten voor Somtoday heeft nu correcte datumnotatie
 • [Inschrijfmodule] Weekoverzicht: Leerling kan nu wel worden afgemeld voor een les die naast een blokuur staat geroosterd
 • [Onderwijs] Keuze-aanbod: duidelijkere meldingen als verwijderen niet lukt
 • [Onderwijs] Lokalen: "Onverwachte fout" opgelost bij scrollen in lokalen lijst
 • [Portalinterface] Browserdisco verholpen (in veel gevallen)
 • [Portalinterface] Geplande groepen: "Onverwachte fout" bij filteren op checkbox Lln. Corr handmatig
 • [Portalinterface] Geplande groepen: Actief filterveld kan niet meer gedeactiveerd worden.
 • [Portalinterface] Roosteroverzicht leerling: starttijd - eindtijd bij een les toegevoegd
 • [Prognoses] Prognoses: leerling krijgt nu status "onbekend" als 50%-50% op twee scholen
 • [Roosterwensen] Keuzeformulier: onnodig extra venster bij dupliceren is verwijderd
 • [Roosterwensen] Roosterprojecten: bij het ontkoppelen van het schooljaar verschijnt nu een waarschuwing
 • [Roosterwensen] Roosterwensenformulier: onnodig extra venster bij opslaan is verwijderd
 • [Schoolstructuur] Schoolstructuur: tijdvak is nu te verwijderen met zwarte ('overrulede') nul bij Geplande lessen
 • [Schoolstructuur] Schoolstructuur: tijdvak is nu te verwijderen wanneer er geplande vakkeuzelessen zijn

14-7-2020

20.07.0

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Verbeteringen:

 • [Formatie] Takenverdeling: fout opgelost bij wisselen van project
 • [Portalinterface] Voornaam docent toegevoegd in alle schermen bij personeel
 • [Portalinterface] Kolom leerlingnaam nu eenduidig in het portal (Achternaam, voornaam, tussenvoegsel)
 • [WebApp leerlingen] Er wordt nu getoond of een keuzeafspraak online is
 • [WebApp leerlingen] In de dag- en weekweergave tonen we of een keuzemoment gesloten is d.m.v. slotje

Opgeloste problemen:

 • [Inschrijfmodule] Inschrijvingen voortzetten: "Onverwachte fout" bij details opgelost
 • [Keuzepakketten] Prognostische totalen per pakketdeel nu ook voor opleidingen en profielen


24-6-2020

20.06.3

Opgelost probleem:

 • [Formatie] Inzet vestigingen: het aanpassen van de hoofdvestiging verwijdert geen lestoekenningen meer

17-6-2020

20.06.2

Opgelost probleem:

 • [API] Probleem verholpen bij afspraken opvragen

10-6-2020

20.06.1

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Verbeteringen:

 • [Formatie] Nieuwe salaristabellen toegevoegd
 • [API] Het veld plannedAttendanceLastModified wordt nu ook geüpdatet als er een aanpassing is in wel/niet online zijn

Opgelost probleem:

 • [Portalinterface] Het icoontje voor opmerkingen bij afspraken van het type pauze is nu correct

27-5-2020

20.06.0

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Verbeteringen:

 • [API] API: Nieuw afspraaktype voor pauzes en tussenuren toegevoegd
 • [Portalinterface] Atlas grafiekmodussen toegevoegd: Laatste uur en Laatste kwartier
 • [Portalinterface] Nieuwe modus bij het bekijken grafiek enkele opdracht: Laatste kwartier
 • [Portalinterface] Nieuwe modus bij het bekijken grafiek enkele opdracht: Laatste uur
 • [Portalinterface] Nieuwe modus bij het bekijken grafiek meerdere opdrachten: Laatste uur
 • [Portalinterface] Nieuwe modus bij het bekijken grafiek meerdere opdrachten: Laatste kwartier
 • [Portalinterface] x-as verduidelijking bij het tekenen van de grafiek van meerdere opdrachten
 • [Roosterweergave] Roosters: Weergave van pauzes en tussenuren in het portal
 • [Roosterweergave] Webapp: Weergave van pauzes en tussenuren in WebApp (type interlude)

Opgeloste problemen:

 • [API] API: gebruiker met alleen rolrechten kon geen onlineStudents opvragen
 • [API] Schoolfunctie roostermaker kan nu project koppelen in desktop
 • [Formatie] Formatie > Planning: teamleider kan weer formatiekaarten voor team afdrukken
 • [Formatie] Personeel > Taaktoekenning details: toevoegen taak toont weer de taaknaam
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling (details): Sectieleider krijgt geen foutmelding meer

13-5-2020

20.05.1

Opgelost probleem:

 • [Login/Security/Rechten] SAML: gebruikers met hoofdletters in NameID kunnen weer inloggen

12-5-2020

20.05.0

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Opgeloste problemen:

 • [Beheer] Nieuw roosterproject op basis van bestaand project: vestigingen nu meteen zichtbaar
 • [Inschrijfmodule] Afspraakdeelname (details): vinkje "optioneel" is niet meer bewerkbaar in portal
 • [Ouderavond] Gespreksdagen en gesprekstijden ouder nu beter gesorteerd in webapp
 • [Pakketkeuze] Keuzepakketten: toekennen van vrijstelling is versneld
 • [Pakketkeuze] Keuzeformulieren: onterechte melding 'keuzes komen niet voor op doelafdeling' verholpen
 • [Personeel] Roosterwensenformulier: tekst plakken vanuit Word geeft geen "Niet toegestane handeling" meer
 • [Personeel] Lessenverdeling: Apple gebruikers kunnen nu met Command-klik meer dan één docenten op een les plaatsen
 • [Personeel] Lessenverdeling (details): tooltip in kolom vervanging is weer zichtbaar
 • [Personeel] Sectieverdeling: aantal te plannen lessen mag nu tot 60 worden ingevuld
 • [Personeel] Sectieverdeling: "Onverwachte fout" opgelost bij overnemen lessenverdeling voor specifieke sectie
 • [Roosters] Docentenoverzicht: filter docentcode gaf soms verkeerde resultaat
 • [Roosters] Roosteroverzicht leerling: keuzemoment met meerdere opties toont nog lokaal voor online deelname
 • [Schoolstructuur] Geplande groepen: <Groepen naar verwachting> maakt nu het juiste aantal groepen, ook als er vakkeuzelessen zijn
 • [Schoolstructuur] Vakanties: <Standaardvakanties overnemen> levert geen "intern probleem op het portal" meer op

Verbeteringen:

 • [Atlas] Bij twee grafieken met dezelfde naam wordt nu de start-tijd weergegeven in de titel
 • [Login/Security/Rechten] SAML: Mogelijkheid om op NameID op te geven ipv emailadres toegevoegd
 • [Personeel] Inzet vestigingen: Roostermaker heeft nu toegang tot dit tabblad om vestigingsplaatsing te kunnen wijzigen
 • [Personeel] Inzet nevenvestigingen: tabblad hernoemd en verplaatst
 • [Prognoses] Link naar Overgangsmatrix voor betreffende afdeling toegevoegd
 • [Prognoses] Het is nu mogelijk een opmerking te plaatsen bij uitstroomleerlingen
 • [Prognoses] Alle prognose-opmerkingen van een leerling tonenworden nu getoond in tooltip in prognosescherm
 • [Prognoses] Kolom opmerking met opmerkingicoontjes toegevoegd
 • [Prognoses] Sneltoets (loepje) naar tabblad Prognose (details) toegevoegd
 • [Prognoses] In tabblad (details) kolom 'waarschuwing prognose in ander project' en (verborgen) kolom 'school' toegevoegd
 • [Prognoses] In tabblad (details) regel voor uitstroom leerlingen toegevoegd
 • [Ouderavond] Grafiek voortgang bij ouderavond toegevoegd
 • [Schoolstructuur] Geplande groepen: filter vakken geeft nu alleen relevante keuzes van project weer
 • [Schoolstructuur] Geplande Groepen: keuzes zonder type worden niet langer getoond in filter kolom 'vak'


22-4-2020

20.4.10

Extra release: voor een uitgebreide beschrijving van het werken met het onderdeel Segmenten en de zichtbaarheid in het portal verwijzen we u naar het updateblad.

Verbeteringen:

 • [Roosters] Voor leerling zichtbaar in portal en webapp of deelname aan les Online is.
 • [Roosters] Voor docent zichtbaar welke leerlingen Online deelnemen aan les
 • [API] /appointments?user=... geeft nu het lokaal als "online" terug bij online deelname aan les
 • [API] Veld in API bij participations toegevoegd om aan te geven of leerling online les volgt
 • [API] Veld onlineStudents bij appointments toegevoegd

21-4-2020

20.04.5

Extra release: voor een uitgebreide beschrijving van het accorderen van keuzepakketten door ouders en de verbeteringen bij de weergave van mondelingen verwijzen wij u naar het updateblad.

Opgeloste problemen:

 • [Koppelingen] Koppelingen Som gebruikersimport accepteert nu ook een lege geboortedatum
 • [Roosters] Mijn rooster: snelkoppeling voor verwachte leerlingen nu op leerlingaantal geplaatst

Verbeteringen:

 • [Portalinterface] Kolom Leerling bij Mijn Afspraken en Afspraken
 • [Portalinterface] Menu Mijn Lessen is hernoemd naar Mijn Afspraken
 • [Portalinterface] Mijn Afspraken en Afspraken: csv export opmerkingen worden juist geëxporteerd
 • [Portalinterface] Mondelinge toetsen als apart afspraaktype weergeven in het portal
 • [Roosters] Mijn lessen: kolom 'Onderwerp van de afspraak' is standaard breder gemaakt

14-4-2020

20.04.0

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Opgeloste problemen:

 • [Formatie] Lessenverdeling (details): filter op Doc reg. werkt nu correct
 • [Formatie] Personeel > Contracten: bewerken hoofd- en nevenvestigingen niet meer mogelijk in dit scherm
 • [Formatie] personeel > formatie > planning: saldo vorig jaar wordt nu correct overgenomen
 • [Formatie] Sectieverdeling (details): bij één vestiging klopt de controle op vestigingsplaatsing weer (verversprobleem)
 • [Formatie] Sectieverdeling (details): niet toegestane handeling bij het importeren van nieuwe sectietoekenningen
 • [Formatie] Teamleider: Niet toegestane handeling opgelost bij doorklik naar dossier
 • [Ouderavond] Webapp (ouders): wanneer er geen man/vrouw is ingevoerd bij gebruikers wordt het er nu vertaald als Dhr./Mw.
 • [Ouderavond] Webapp: Internet Explorer 11 wordt nu ondersteund
 • [Ouders] Ouderavond: Zoeken op stamklas werkt nu weer correct
 • [Ouders] Ouders: tekst "gearchiveerde leerling" vervangen door "gearchiveerde leerling of leerling zonder roosterproject"
 • [Portalinterface] Personeel > Financieel: "Onverwachte fout" verholpen bij heropenen na wissen onthouden project
 • [Takenverdeling] Takenverdeling: export neemt alleen nog de getallen mee
 • [WebApp] WebApp op iPad blijft niet langer verversen als de tab in de achtergrond is

Verbeteringen:

 • [Bevoegdheden] Bij verwijderen Nevenvestiging bij werknemer worden ook de taak- les en sectietoekenningen verwijderd
 • [Formatie] Formatieplanning: ontwikkeltijd en inzetbare uren ook onder bulkwijziging beschikbaar gemaakt
 • [Formatie] Formatie: Aanpassen van de hoofdvestiging van een werknemer in Inzet nevenvestigingen
 • [Formatie] Formatie: Aanpassing Sectieverdeling Basis: kleuren en kolommen
 • [Formatie] Formatie: Berekening samenvattingsregels bij selectie "alle vestigingen" toegevoegd
 • [Formatie] Formatie: CSV-import mogelijk van formatiegegevens in scherm planning
 • [Formatie] Formatie: filteren op sectie in sectieverdeling mogelijk gemaakt
 • [Formatie] Formatie: Inzet van een docent op een andere vestiging duidelijk zichtbaar maken in Lessenverdeling (Details) en Takenverdeling (Details)
 • [Formatie] Formatie: Kolom met vestiging toegevoegd in Lessenverdeling en Takenverdeling
 • [Formatie] Formatie: mogelijkheid om "alle vestigingen" te selecteren toegevoegd
 • [Formatie] Formatie: tabblad Inzet nevenvestigingen
 • [Formatie] Inzet Nevenvestiging: Controleer vestigingsinzet
 • [Formatie] Inzetbalans: Overzicht onderwijsvraag vs onderwijsaanbod per sectie, vestiging, en graadsgebied
 • [Formatie] Lessenverdeling / Taakverdeling: kenbaar maken dat docent nog niet geactiveerd op vestiging terwijl wél ingezet
 • [Formatie] Personeel > formatiekaart > bij afdruk meer ruimte voor Taaknaam beschikbaar
 • [Formatie] Sectieverdeling details: toon waarschuwing als de werknemer niet aan de vestiging is verbonden
 • [Formatie] Sectieverdeling: Saldo Sectie wordt hernoemd naar Inzetbalans Sectie
 • [Importeren] Somimport is van binnen geherstructureerd
 • [Koppelingen] Somimport: relatie met ouders blijft nu bestaan als leerling niet meer actief is
 • [Koppelingen] Somtoday import is sneller gemaakt
 • [Ouderavond] Een gewijzigde, niet-opgeslagen gespreksmogelijkheid of voorkeur krijgt een andere weergave.
 • [Ouderavond] Ouderavond webapp: Knop wijzigt van 'gesprekken aanvragen' naar 'gesprekken zijn aangevraagd' na klikken
 • [Ouderavond] Ouderavond webapp: Knop wijzigt van 'voorkeuren opslaan' naar 'Voorkeuren zijn opgeslagen' na opslaan
 • [Ouderavond] Ouderavond: maximum aantal tekens van opmerking voor docent is opgehoogd naar 1300
 • [Ouderavond] Ouderavond: maximum aantal tekens van opmerking voor roostermaker is opgehoogd naar 1300
 • [Ouderavond] Ouderavond: tekst boven ouderavond 'Selecteer hier een ouderavond'
 • [Ouderavond] WebApp Ouders: Masterpage ouderavond toont alleen gegevens die zijn opgeslagen in het portal
 • [Ouders] Import ouders: kolom 'deelname' kan nu ook worden gesynchroniseerd
 • [Ouders] Startpagina voor ouders in WebApp
 • [Ouders] Webapp Ouders: na klikken op 'gesprekken opslaan' direct doorsturen naar tabje Voorkeuren
 • [Ouders] Webapp Ouders: na klikken op 'voorkeuren opslaan' direct doorsturen naar masterpage
 • [Personeel] Sectieverdeling: Filter voor de sectie toegevoegd
 • [Portalinterface] Interface: Modus plaatsen of bewerken vernieuwd in alle schermen

10-3-2019

20.03.0

Voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe managementopties bij de lesstatistiek en onderwijstijd verwijzen we u naar het updateblad.

Opgeloste problemen:

 • [Inschrijfmodule] Deelname (details): mentor krijgt geen "Gegevensprobleem" meer bij aanmelden leerling die alleen keuzelessen heeft
 • [Inschrijfmodule] Inschrijfmodule: leerling krijgt geen "Intern probleem op het portal" meer bij inschrijven als er alleen keuzelessen zijn voor die week
 • [Leerlingen] Leerlingen > Overzicht > Afdelingsdeelnames: status leerpad wordt weer correct berekend
 • [Management] Lesstatistiek: toont nu alleen vakken in vakkenpakket leerling
 • [Ouders] WebApp: ouder die geen rooster mag bekijken krijgt nette melding
 • [Roosters] Afspraken: het is niet meer mogelijk om een negatieve capaciteit van een lokaal in te voeren

Verbeteringen:

 • [Login/Security/Rechten] Jaarstatistiek onderwijs: ook zichtbaar voor teamleider
 • [Login/Security/Rechten] Ouders: menu-opties Ouderavond uit portalinterface verwijderd voor gebruikerstype ouder
 • [Login/Security/Rechten] Weekstatistiek: ook zichtbaar voor teamleider, maatwerkcoördinator
 • [Management] Aanpassing berekening lesstatistiek
 • [Management] Afspraken: kolom Onderwijstijd toegevoegd aan bulkwijziging
 • [Management] Bekijken van de verdeling van gerealiseerde onderwijstijd
 • [Management] Jaarstatistiek Leerling: Minimaal aantal lessen per week zichtbaar in het overzicht
 • [Management] Onderwijstijd: Bekijken van de berekende minimale onderwijstijd per week

1-2-2020

20.02.0

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Opgeloste problemen:

 • [Login/Security/Rechten] Prognoses: Knoppen onterecht actief voor teamleider en mentor als prognoses bewerken <uit> staat
 • [Login/Security/Rechten] SAML: handmatige instellingen stuurde verkeerde entityID bij inlogverzoek
 • [Pakketkeuze] Roosterwensen + pakketkeuzes: controle op niet overlappende periodes hersteld
 • [Roosterwensen] Roosterwensen: dag verplicht werken werd bij verstreken deadline niet goed visueel weergegeven bij de docenten

4-2-2020

20.01.3

Opgeloste probleem:

 • [API] Bij afdelingswissel leerling wordt (plannedAttendance)lastmodified van afspraken nu wel bijgewerkt voor de toekomst

23-1-2020

20.01.2

Opgeloste probleem:

 • [Roosterwensen] Docent kan roosterwens nu ook inleveren indien er reeds een "verplicht werken" is aangegeven

23-1-2020

20.01.1

Opgeloste problemen:

 • [Inschrijfmodule] Afspraakdeelname > Weekoverzicht: "Onverwachte fout" opgelost bij leerling met leeg pakket
 • [API] Inloggen als ouder vanuit WIS gaf een "onverwachte fout"

21-1-2020

20.01.0

Voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe mogelijkheden bij de ouderavond, de webapp voor ouders, de roosterwensen en het vastleggen van de beschikbaarheid verwijzen we u naar het updateblad.

Opgeloste problemen

 • [Inschrijfmodule] Afspraakdeelname: "Onverwachte fout" opgelost bij voortzetten keuze bij toets op dezelfde dag als keuze
 • [Inschrijfmodule] Roostermaker&Maatwerkcoördinator: kon onterecht inschrijvingen bewerken van afdelingen waar deze geen coördinator van is
 • [Inschrijfmodule] Roostermaker&Maatwerkcoördinator: Onderwerp van de afspraak bewerken kon "Niet toegestane handeling" opleveren

Verbeteringen

 • [Ouderavond] Ouderavond: 'rooster zichtbaar' vinkje
 • [Personeel] Docent mag ingeleverd formulier nog aanpassen indien niet geaccordeerd en als inleverdatum niet verstreken is
 • [Roosterwensen] Roosterwensen: dag/dagdeel-wensen exporteren + importeren

17-12-2019

19.12.0

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Opgeloste problemen:

 • [Mijn keuzeformulier] Knoppen nu ook direct in beeld bij groot aantal keuzes
 • [Beheer] Inlogprobleem bij nieuwe portals verholpen
 • [Keuzeformulieren] Geen gearchiveerde afdelingen meer in beeld
 • [Keuzeformulieren] "Onverwachte fout" opgelost bij dupliceren formulier
 • [Keuzeformulieren] "Onverwachte fout" opgelost bij stap zonder naam
 • [Afspraken] Capaciteit van afspraak blijft behouden bij upload wijzigingen les
 • [Afspraken] Export bevat nu groepen bij vakkeuzelessen
 • [Afspraken] Roostermaker kan het loepje naar Deelname (details) nu wel gebruiken
 • [API] Bij roosterpublicatie krijgen de afspraken van één instantie nu dezelfde waarde voor 'lastModified'

Verbeteringen:

 • [Rooster] Afdeling is toegevoegd aan pop-up met afspraakdeelnames
 • [Gebruikers] Tekst "(zonder aanhalingstekens)" toegevoegd aan mail met gebruikersnaam en wachtwoord
 • [Admin-paneel] Instellingen: de lay-out is verbeterd
 • [Inschrijfmodule] Inschrijven voor keuzeles als reguliere les vervalt is nu mogelijk
 • [Inschrijfmodule] Weekoverzicht: indicatiekolom toegevoegd voor overschrijding maximale inschrijving t.o.v. lessentabel
 • [Inschrijfmodule] Deelname (details) waarschuwing toegevoegd als doorvoeren inschrijving botsing of overschrijding van capaciteit veroorzaakt
 • [Inschrijfmodule] Mentor mag nu onder het minimaal aantal inschrijvingen komen bij een leerling
 • [Inschrijfmodule] Snelheidsverbetering bij inschrijven door mentor en leerling
 • [Inschrijfmodule] Inschrijvingen voortzetten: vakantieweken kunnen niet langer geselecteerd worden

28-11-2019

19.11.2

Verbeteringen:

 • [Webapp] Het rooster wordt nu alleen opgehaald als er iets veranderd is

14-11-2019

19.11.1

Opgeloste problemen:

 • [Prognoses] "Niet toegestane handeling" opgelost bij tabblad instroom
 • [Inschrijfmodule] Ook het wissen van afspraakdeelname updatet nu de laatstgewijzigd-tijd van een afspraak

12-11-2019 

19.11.0

Opgeloste problemen:

 • [Formatie] Meerwerk: Toeslag (klu) wordt nu correct berekend op huidige (zichtbare) saldo
 • [Koppelingen] Correcte link naar handleiding onder "Mededeling van de dag"
 • [Login/Security/Rechten] Schoolfunctie Roostermaker: heeft nu altijd recht om groepen te 'activeren'
 • [Management] Jaarstatistiek leerling: tooltip "Onderwijstijd verwacht" veranderd in "Lestijd gepland"
 • [Management] Jaarstatistiek leerling: totaalregel lijnt nu correct uit
 • [Management] Jaarstatistiek onderwijs: tooltip "Onderwijstijd verwacht" veranderd in "Lestijd gepland"
 • [Management] Weekstatistiek: totaalregel lijnt nu goed uit met de overige regels
 • [Management] Weekstatistiek: optelling van lessen bij vakken is nu ook correct bij filtering
 • [Management] Weekstatistiek: som bij vakken telt nu alleen gefilterde gegevens
 • [Management] Weekstatistiek: sorteren op vak werkt nu correct
 • [Management] Weekstatistiek: tooltip "Onderwijstijd verwacht" veranderd in "Lestijd gepland"
 • [Management] Weekstatistiek: totaalregel lijnt nu correct uit met kolommen
 • [Portalinterface] Algemeen: tab-toets in browser Firefox werkt nu correct
 • [Portalinterface] Algemeens: CTRL+A werkt nu weer correct in Firefox versie 65.0.1
 • [Roosters] Roosteroverzichten: foutief vastgehouden volgend schooljaar bij navigeren is verholpen
 • [Schoolstructuur] Schoolstructuur: Een afwijkende kerstvakantie in week 1 2020 wordt nu goed overgenomen bij tijdvakken

Verbeteringen:

 • [API] Deelnames kunnen opgevraagd worden met If-Modified-Since om alleen iets terug te krijgen als er wijzigingen zijn
 • [Login/Security/Rechten] Gevoelige instellingen (zoals het Somtoday wachtwoord) zijn niet meer zichtbaar bij "instellingen"
 • [Management] Lesstatistiek: teamleiders hebben nu ook rechten op de verschillende tabbladen
 • [Personeel] Volledige taaknaam in tabblad Takenverdeling kolom TAAK i.p.v. de afkorting
 • [Portalinterface] Snelheid voor een grid-selectie inverteren (Ctrl+I) is verbeterd

17-10-2019

19.10.1

Opgeloste problemen:

 • [Inschrijven] foutmelding "Intern probleem op het portal" opgelost bij leerlingen met geen enkele reguliere les

15-10-2019

19.10.0

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Opgeloste problemen:

 • [API] Foutmelding opgelost bij opvragen van appointment.lastModified bij kapotte afspraak
 • [Export] SomToday export Rooster geeft geen "Onverwachte fout" meer bij uitzonderlijk veel vak-op-afdelingen
 • [Inschrijfmodule] Weekoverzicht: wisselen van mentorgroep gaf geen leerlingnummers en -namen voor de mentor
 • [Inschrijfmodule] Een keuze verwijderen bij een gelijke min en max bij inschrijfkaders was lastig voor de mentor
 • [Ouderavond] Bij wisselen schooljaar is niet meer de verkeerde ouderavond geselecteerd
 • [Ouderavond] Extra gesprekstijden toevoegen houdt nu rekening met een eventuele pauze tussen twee gesprekken
 • [Roosters] Rooster per afdeling toont nu ook vakkeuzelessen
 • [Roosters] Afspraken: loepje was onterecht uitgegrijsd voor vakkeuzelessen voor de maatwerkcoördinator
 • [Schoolstructuur] Kalender bevat nu kalenderjaren ná 2020

Verbeteringen:

 • [Inschrijfmodule] Inschrijven voor keuzeles als andere keuzeles vervalt kan nu
 • [Inschrijfmodule] Admin heeft geen recht meer om de afspraakdeelnames te bewerken in Deelname (details)
 • [Inschrijfmodule] Bewerken knop (schrijfbeveiliging) toegevoegd aan Weekoverzicht
 • [Inschrijfmodule] Toon uitval van lessen in Afspraakdeelnames in het portal
 • [Roosters] Weergeven van 'afdeling.vak' bij vakkeuzelessen
 • [Roosters] De maatwerkcoördinator kan nu het onderwerp van een afspraak bewerken
 • [Roosters] De maatwerkcoördinator kan nu de capaciteit van gelieerde lessen bewerken in bulk


7-10-2019 
19.09.3
Opgelost probleem:
 • [Export] Somtoday export Rooster (naar bestand) vanuit portal geeft geen toetsen en mondelingen meer mee

24-09-2019 

19.09.2

Opgelost probleem:

 • [Login/Security/Rechten] Afspraken: niet langer mogelijk om uitval van afspraak met klik in portal te bewerken

13-9-2019

19.09.1

Opgeloste problemen:

 • [Login] Single sign on leerling: Keuze voor de webApp stuurde de gebruiker toch door naar het portal
 • [Roosters] Rooster per afdeling toont nu ook vakkeuzelessen
 • [Koppelingen] Export rooster Somtoday: geen onverwachte fout meer bij uitzonderlijk veel vakken op een afdeling

10-9-2019

19.09.0

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Opgeloste problemen:

 • [API] DB: ontbrekende foreign key constraint op schoolfunctionsettings toegevoegd
 • [Formatie] Formatiebeheerder in portal zonder formatie-licentie: meerdere foutmeldingen verholpen
 • [Formatie] Formatiebeheerder: afdruk formatiekaart geeft niet langer "Niet toegestane handeling" als gefilterd op team
 • [Gebruikersbeheer] Gebruikersbeheer: foutmelding bij <Hernoemen> verholpen voor schoolfunctie Leerlingadministratie
 • [Koppelingen] Export rooster Somtoday: bevat nu ook vakkeuzelessen
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling (details): teamleider, roostermaker en sectieleider mogen nu ook <Afwezig melden>
 • [Login/Security/Rechten] Formatiebeheerder krijgt "niet toegestane handeling" bij invoer regio bij vakanties
 • [Login/Security/Rechten] Prognoses: formatiebeheerder krijgt niet langer foutmelding na selectie van mentorgroep
 • [Login/Security/Rechten] Publicatie: Roostermaker van 18-19, maar niet van 19-20: levert niet meer een verwijderd rooster op
 • [Onderwijs] Keuze-aanbod: verwijderen als geplande groep bestaat geeft duidelijkere foutmelding.
 • [Ouderavond] Ouderavond: knop <Pauzewensen> verwijderd bij Roosteren op datum en bij Roosteren op tijd
 • [Ouders] Import ouders: achternaam wordt weer geïmporteerd
 • [Portalinterface] APP: switcht niet zomaar meer naar details van een les
 • [Prognoses] Prognoses: Foutmelding bij derde keer bewerken van dezelfde prognose verholpen
 • [Roosters] Webapp: optionele les is nu te zien ook als er een reguliere les op hetzelfde moment staat
 • [Roosterwensen] Roosterwensen: akkoord werknemer blijft behouden na aanpassen prioriteit
 • [Schoolstructuur] Nieuw roosterproject toevoegen gebaseerd op vorig jaar: gearchiveerde projecten niet meer in selector

Verbeteringen:

 • [API] API verzoeken voor afspraken, deelnames e.d. die te weinig filters meegeven weigeren
 • [API] API: het afgedankte endpoint /schoolyears is verwijderd
 • [API] Lessenverdeling details: Duur lestoekenning kan nu ook worden aangepast als er een vervanging is
 • [Atlas] Atlas: waarschuwing in portal toegevoegd bij archiveren van opdrachten
 • [Login/Security/Rechten] Schoolfunctie Decaan nu beschikbaar voor klanten zonder Decaan-licentie
 • [Login/Security/Rechten] Schoolfunctie Formatiebeheerder is nu beschikbaar voor klanten zonder Formatie-licentie
 • [Ouderavond] Ouderavond: blokkade in client vanuit portal voor alle docenten
 • [Ouderavond] Ouderavond: default-instelling pauzewensen toegevoegd aan Toevoegen Ouderavonden
 • [Ouderavond] Ouderavond: Pauzewensen docenten in portal opslaan
 • [Ouderavond] Ouderavond: peilweek in vakantie is nu verboden
 • [Ouderavond] Ouderavond: Peilweek is nu verplicht bij toevoegen nieuwe ouderavond
 • [Roosters] De weekweergave toont nu het aantal mogelijke keuzes
 • [Roosters] De weekweergave toont nu lesuren als er geen tijdrastervarianten in de week zitten
 • [Roosters] Roosterweergave portal: Teken dat er een optionele les naast een reguliere les staat
 • [Start Zermelo] Waarschuwing toegevoegd bij starten van Zermelo Desktop zonder schoolfunctie Roostermaker in 19-20

6-9-2019

19.08.10

Opgelost probleem:

 • API: bij wisselen inschrijving wordt plannedAttendanceLastModified nu correct bijgewerkt

4-9-2019

19.08.9

Opgeloste problemen:

 • Publiceren: Roostermaker van 18-19 maar niet van 19-20 levert niet meer een verwijderd rooster op

3-9-2019

19.08.8

Opgeloste problemen:

 • Deelnames aan lessen worden nu correct verwijderd bij publicatie
 • LLn verw wordt nu correct bijgewerkt bij publicatie
 • API /appointments: alle standaardvelden zijn nu beschikbaar voor ItsLearning

28-08-2019

19.08.7

Opgeloste problemen:

 • De WebApp toonde een verkeerd rooster wanneer er binnen de week met verschillende tijdrastervarianten wordt gewerkt
 • Ouders/verzorgers met kinderen op verschillende scholen (projecten), binnen hetzelfde portal, konden eventueel onterecht roosters van al hun kinderen bekijken 

26-08-2019

19.08.6

Opgeloste problemen:

 • Deelname (details) : onverwachte fout bij klikken op bulkwijziging verholpen
 • Contracten: onverwachte fout bij afdrukken opgelost
 • API: bij wisseling inschrijving wordt lastModified en het verwacht aantal leerlingen nu correct bijgewerkt. Dit is van belang voor de koppeling met andere systemen.

22-08-2019

19.08.5

Opgelost probleem:

 • Inschrijfmodule: schoolfunctie roostermaker kan niet meer handmatig inschrijvingen bewerken in het portal

21-08-2019 

19.08.4

Opgelost probleem:

 • Melding 'gegevensprobleem' bij publicatie opgelost

21-08-2019 

19.08.3

Opgeloste problemen:

 • [API] optionele deelnames waarbij leerlingen worden verwacht, worden nu correct verwijderd bij vervallen les
 • [Inschijfmodule] Afspraakdeelname van leerling wordt nu goed bijgewerkt bij pakketwijziging / groepswissel
 • [Inschijfmodule] WebApp: Inwisselen van keuzelessen werkt nu correct
 • [Koppelingen] Export rooster Somtoday: bevat nu ook vakkeuzelessen
 • [Koppelingen] Export rooster Somtoday: uitgevallen les komt niet in export
 • [Leerlingen] Dagoverzicht: Lessen zichtbaar bij afdrukken
 • [Login/Security/Rechten] Roostermaker, prognoses: "Niet toegestane handeling" opgelost

Verbeteringen:

 • [API] API: controleer POST-verzoeken op dubbele id's
 • [Portalinterface] Roosters: bij vakkeuzelessen wordt nu ook de afdeling getoond
 • [Portalinterface] Roosteroverzichten: icoon toegevoegd bij keuzelessen

14-08-2019 

19.08.2

Verbetering:

 • Snelheidsverbetering voor schoolfunctie Roostermaker, Maatwerkcoördinator en Docent doorgevoerd
13-08-2019

19.08.1

Opgeloste problemen:

 • [Importeren] Vakanties, import: "Overwachte fout" bij koppelen kolom opgelost
 • [Inschijfmodule] Teamleider: optie "Inschrijving leerling bewerken" wordt niet meer getoond
 • [Koppelingen] Exports Somtoday: bij afdeling met maar één klassikaal vak wordt stamklas nu correct verlengd met vaknaam
 • [Leerlingen] Melding "Gegevensprobleem" bij verwijderen afdelingsdeelname leerling verholpen
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling: "Onverwachte fout" bij wisselen van sectie of team opgelost
 • [Login/Security/Rechten] Geplande lessen: Koppelen Vakkeuzelessen door Roostermaker geeft bij tweede keer koppelen "onverwachte fout"
 • [Login/Security/Rechten] Ingelogd blijven: Werd onterecht naar andere gebruiker overgezet bij "inloggen als"
 • [Login/Security/Rechten] Inlogpagina: "Status Zermelo Portal" is weer zichtbaar
 • [Login/Security/Rechten] Jaarstatistiek leerling: nu ook beschikbaar voor teamleider
 • [Login/Security/Rechten] Schoolfunctie Maatwerkcoördinator en teamleider: foutmelding verholpen in Deelname (details)
 • [Management] Procesbewaking > Prognoses: "Onverwachte fout" verholpen bij selecteren overgang
 • [Onderwijs] Geplande lessen: "Onverwachte fout" na groeperen van gegevens opgelost
 • [Onderwijs] Schoolfunctie Mentoren: selectie project zonder mentorgroepen geeft niet langer een "onverwachte fout"
 • [Personeel] Sectieverdeling (details): groepering op sectie gaf "onverwachte fout" bij muis over groepsheader
 • [Portalinterface] Deelname (details): kolom lesuur sorteert nu correct
 • [Portalinterface] Foutmelding opgelost bij verbergen laatste paneel
 • [Portalinterface] Lessentabel: "onverwachte fout" bij switchen naar vestiging zonder lessentabel opgelost
 • [Roosterwensen] Roosterwensenformulier: niet meer verplicht om voorkeurstype te selecteren

Verbeteringen:

 • [Inschijfmodule] Inschrijfronde: de mogelijkheid om betrokkenheid 'Zelfstudie' aan te geven toegevoegd
 • [Inschijfmodule] Weekoverzicht: kolom 'aanwezig gepland toetsen/activiteiten' toegevoegd
 • [Login/Security/Rechten] Bij "Ingelogd blijven" wordt nu een toelichting getoond
 • [Management] Procesbewaking: onverwachte fout bij exporteren 'pakketkeuzes' verholpen
 • [Roosters] Link naar Handleiding toegevoegd bij schermen Roosteroverzichten en Afspraken

06-08-2019

19.08.0

Voor een uitgebreide beschrijving voor het inschrijven voor keuzelessen, de nieuwe webapp voor leerlingen en andere nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Opgeloste problemen:

 • [Login/Security/Rechten] API: beveiligingsregels voor lezen van werknemers aangescherpt
 • [Management] Lesstatistiek vak op hoger niveau klopte niet bij vakkeuzelessen met gekoppelde vakken
 • [Ouderavond] Ouderavond, gespreksmogelijkheden: onterechte foutmelding over "Docent is geen medewerker in het portal"
 • [Portalinterface] Legenda roosterpublicatie is verwijderd naar aanleiding van de nieuwe roosterweergave
 • [Roosters] Roosterweergave heeft niet meer blauwe letters op een blauwe achtergrond
 • [Roosters] Filter op lokalen en lesgroepen in weekoverzicht (details) werkt nu correct
 • [Roosters] Leerlingdeelname toevoegen: Filter op lesgroep werkt nu correct
 • [Roosters] Mijn rooster: onverwachte fout opgelost bij doorklikken naar andere roosteroverzichten
 • [Roosters] Onverwachte fout bij toevoegen leerlingdeelname met schoolfunctie roostermaker opgelost
 • [Roosters] Roosterweergave: vervanger opgevangen les wordt nu getoond bij oude docent in rooster

Verbeteringen:

 • [API] Een lokaal kan worden ingezet als leerplein
 • [API] Schoolfunctie Mentor heeft beperkte rechten om afspraakdeelnames te bewerken
 • [Inschijfmodule] Afspraken: link naar deelname details ook voor maatwerkcoördinator, mentor en teamleider
 • [Inschijfmodule] Bij het ontbreken van een lokaal geldt een onbeperkte capaciteit
 • [Leerlingen] Leerlingen > Eigenschappen: Formatiebeheerder kon Bewerken knop onterecht activeren
 • [Login/Security/Rechten] Inschrijfmodule: toegang voor roostermaker en teamleider
 • [Login/Security/Rechten] Licentiecontrole inschrijfmodule o.b.v. licentie onderhoud
 • [Onderwijs] Gebruikers: kolom 'Rollen' standaard verborgen
 • [Onderwijs] Schoolfuncties: kolom 'Rollen' weggehaald
 • [Portalinterface] Afspraken / Mijn Lessen: betere tooltips bij Docent en Roosterwijzigingen
 • [Portalinterface] Projectinstellingen verplaatsen naar Beheer > Roosterprojecten > Projectinstellingen
 • [Portalinterface] Snelkoppeling: mentor heeft snelkoppeling om naar weekoverzicht te gaan
 • [Login/Security/Rechten] "Inloggen als" nu ook mogelijk voor de webapp
 • [Portalinterface] Mijn Rooster: afspraakdeelnames worden getoond aan docent
 • [Portalinterface] Mijn Lessen: afspraakdeelnames worden getoond aan docent

Hotfixes:

 • 6-8-2019: Het was korte tijd voor leerlingen mogelijk via de nieuwe webapp hun eigen rooster te bekijken ook als dat in de instellingen uit stond.
 • 7-8-2019: Als single-sign-on was ingesteld zonder redirect werd er per abuis geen mogelijkheid geboden op de nieuw login pagina om hier gebruik van te maken. Deze mogelijkheid is weer toegevoegd.
 • 12-08-2019: Het importeren van gebruikers uit Somtoday loopt niet meer vast op nevenvestigingen

11-07-2019

19.07.2

Opgeloste problemen:

 • [Koppelingen] Roosterexport Somtoday: De juiste klassikale lesgroep komt nu mee in roosterexport
 • [Koppelingen] Leerpaden Somtoday: Nieuwe elementcodetabel toegevoegd voor 2019-2020

09-07-2019

19.07.1

Opgelost probleem:

 • [Koppelingen] Importeren van gebruikers uit Somtoday loopt niet meer vast op nevenvestigingen

02-07-2019

19.07.0

Opgelost probleem:

 • [Management] Vervangingen worden nu buitenbeschouwing gelaten bij bepalen status lessenverdeling

Verbetering:

 • [Roosterwensen] Bulkoptie om prioriteit te kunnen veranderen voor selectie docenten

11-6-2019

19.06.0

Voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Opgeloste problemen:

 • [Formatie] Foutmelding opgelost bij aanpassen quotum Meerwerk
 • [Formatie] Personeel > financieel > aanstellingen (overzicht per maand) liep vast op aanstelling met einddatum in december
 • [Importeren] In diverse schermen issues bij importeren opgelost.
 • [Lessenverdeling] Tooltip herstelt bij docent in kolomkop
 • [Lessenverdeling] Opslaan lay-out gaf Gegevensprobleem
 • [Ouderavond] Foutmelding gegevensprobleem bij aanvragen gesprekken door ouder verholpen
 • Schoolstructuur] Foutmelding gegevensprobleem opgelost bij toevoegen afdelingen
 • [Schoolstructuur] Niet langer mogelijk een afdelingsnaam met een spatie te laten eindigen (om crash in desktop te voorkomen)
 • [Sectieverdeling] "Onverwachte fout" opgelost bij <lessenverdeling overnemen> bij roosterproject met meerdere vestigingen

Verbetering:

 • [Atlas] Aantal niet-ingedeelde leerlingen bij clusteren in Atlas zichtbaar in info-balk


20-5-2019

19.05.3

Opgelost probleem:

 • [Keuzepakket] Bij lege vestigingsnaam kreeg schoolfunctie (niet admin) foutmelding bij openen scherm Pakketkeuze
 • [Prognoses] Foutmelding "Overwachte fout" verholpen bij het openen scherm Prognoses

Verbeteringen:

 • [Prognoses] Vestigingsselector toegevoegd
 • [Personeel] Scherm Formatie onthoudt nu het geselecteerde team


14-5-2019

19.05.0

Voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe mogelijkheden binnen Dagroosteren en het downloaden van de aanvullende roosterwensen voor docenten verwijzen we u naar het updateblad.

Opgeloste problemen:

 • [Koppelingen] NullPointerException opgelost bij automatische import ouders/lln/doc Somtoday -> Zermelo
 • [Personeel] Werknemer wizard gaf "Onverwachte fout" bij toevoegen nieuwe werknemer
 • [Roosters] iCal export: gaf foutmelding voor Ouders
 • [Roosterwensen] Docent ziet nu ook opmerking teamleider/formatiebeheerder over aanvullende wen
 • [Roosterwensen] Roostervoorkeurstype met dag(deel)-equivalent > 0 levert nu aanpassing in beschikbaarheid
 • [Roosterwensen] Eigen lay-out opslaan veroorzaakte een "Onverwachte fout"

Verbeteringen:

 • [Formatie] Nieuw tabblad: Financieel > Functiemix
 • [Management] Nieuw tabblad: Procesbewaking > Lessenverdeling
 • [Roosterwensen] Filteren op status (beschikbaar, voorkeur, sterke voorkeur, geblokkeerd) bij dagen is nu mogelijk in overzicht


16-4-2019

19.04.0

Voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe mogelijkheden binnen Atlas (clusteren en Roosterplan) en het downloaden van de standaard roosterwensen voor docenten verwijzen we u naar het updateblad.

Opgeloste problemen:

 • [Formatie] Regels verwijderd bij printen Formatiekaart indien niet toegepast (toeslag lesoverschot en incidentele vervangingen)
 • [Login/Security/Rechten] Verbeteringen voor rechten van schoolfunctie Teamleider
 • [Pakketkeuze] Tweede keer invullen van pakketkeuze gaf geen waarschuwing bij afsluiten zonder opslaan
 • [Portalinterface] Arcering van optionele lessen was verdwenen
 • [Roosterwensen] Docent krijgt geen aanstelling meer in beeld bij geen Formatielicentie
 • [Roosterwensen] Filter op vestiging & 'alle teams' toonde teveel regels
 • [Roosterwensen] Waarschuwing wordt getoond wanneer afwijzing door wijziging zouden komen te vervallen
 • [Roosterwensen] Knop om een week terug te gaan werkt nu wel

Verbeteringen:

 • [Atlas] Resultaten Cluster- en Roosterplanopdrachten zichtbaar in portal
 • [Formatie] Indicatie loonkosten (details per maand) toegevoegd
 • [Formatie] Projectinstelling Ontwikkeltijd toegevoegd
 • [Formatie] Berekening Ontwikkeltijd toegevoegd aan Formatie > Planning
 • [Formatie] Ontwikkeltijd toegevoegd aan Formatiekaart
 • [Formatie] Mogelijkheid om Lessenverdeling in Sectieverdeling over te nemen
 • [Formatie] Salaristabellen toegevoegd aangepast aan de nieuwe CAO
 • [Importeren] Dagen en Dagdelen (bij Roosterwensen) kunnen nu met csv worden geïmporteerd
 • [Importeren] Sectieverdeling (details) heeft mogelijkheid om csv te importeren
 • [Onderwijs] Diverse opties voor Bulkwijziging toegevoegd aan Geplande Lessen
 • [Portalinterface] Vernieuwde Week- en dagnavigatie toegevoegd aan diverse schermen
 • [Roosterwensen] Prioriteit bij Roosterwensen veranderd in Verplicht, Zeer belangrijk en Belangrijk
 • [Roosterwensen] Lichte voorkeur veranderd in Voorkeur
 • [Roosterwensen] Deactiveren van voorkeurstypes toegevoegd
 • [Roosterwensen] Docent: tooltip toegevoegd om volledige opmerking te kunnen lezen


12-03-2019

19.03.0

Opgeloste problemen:

 • [Afspraken] Na klein verversen blijft nu gefilterd
 • [Algemeen] Applicatieservers konden vastlopen als er teveel resultaten waren
 • [API]  vakkenlijst geeft nu [] bij een afspraak zonder vak of onderwerp ipv een [null]
 • [Gebruikers] Onverwachte fout opgelost bij filteren
 • [Importeren] Importprobleem Vakanties opgelost
 • [Importeren] Importprobleem Geactiveerde taken opgelost
 • [Importeren] Importprobleem Uitbredingen opgelost
 • [Pakketkeuze] Filteren op label filtert betrokkenheid nu correct mee
 • [Pakketkeuze] Niveau-aanpassing op dezelfde afdeling is niet meer mogelijk
 • [Pakketkeuze] Verwijderen pakketwijziging leerling kan nu weer
 • [Personeel] Werknemer-wizard: contract toevoegen voor bestaande gebruiker lukte alleen na dubbelklikken op <Volgende>
 • [Roosterweergave] Afgemelde leerlingen komen nu correct door naar de app
 • [Roosterweergave] Loepje en waarschuwingsicoon staan niet meer over elkaar heen bij hele korte afspraken
 • [Roosterweergave] Overlappende uitgevallen/afgemelde lessen blijven nu wel zichtbaar voor leerlingen
 • [Roosterweergave] Werknemer kreeg "Niet toegestane handeling" bij wisselen van project
 • [Roosterweergave] Mondeling nu zichtbaar boven uitgevallen les
 • [Roosterweergave] Onverwachte fout bij openen roosteroverzichten bij projecten zonder schooljaar

Verbeteringen:

 • [Pakketkeuze] Er wordt nu ook gesorteerd op label
 • [Afspraken] Tooltips toegevoegd bij een aantal kolommen

05-03-2019

19.02.10

Opgeloste problemen:

 • Enkele kleine aanpassingen op het gebied van performance en stabiliteit van het portal
 • Snelheidsverbetering van roosteren met Atlas

04-03-2019

19.02.9

Opgelost probleem:

 • [Roosters] Filteren van appointments op branch sneller gemaakt

27-02-2019

19.02.8

Opgelost probleem:

 •  [Koppelingen] It's Learning krijgt weer correcte informatie uit veld appointment.lastmodified

26-02-2019

19.02.7

Opgeloste problemen:

 • [Roosters] Queries op appointments met modifiedSince sneller gemaakt
 • [Roosters] iCal is sneller gemaakt

21-02-2019

19.02.6

Opgeloste probleem:

 • [Importeren] Importeren leerlingeigenschappen werk weer

20-02-2019

19.02.5

Opgelost probleem:

 • [Roosters] Opmerking van roostermaker weer zichtbaar in Roosteroverzichten

19-02-2019

19.02.4

Opgelost probleem:

 •  [Roosters] Opmerking van docent weer zichtbaar in de app (en in andere systemen die 'remark' gebruiken)

15-02-2019

19.02.3

Opgelost probleem:

 • [Koppelingen] Somtoday kan weer ouderavondgesprekken inlezen via de Zermelo API

14-02-2019

19.02.2

Opgeloste problemen:

 • [Login/Security/Rechten] Roosteroverzichten toont alleen docenten en leerlingen uit het eigen project
 • [Login/Security/Rechten] Roostermaker kan roosteroverzichten bekijken, ook als het schoolfunctie-recht voor werknemers uit staat
 • [Login/Security/Rechten] Foutmeldingen opgelost voor gebruikers met rechten via rollen
 • [Roosters] De iCalendar-export geeft nu een rooster voor twee weken
 • [API] Appointments: "startWeekOffset" en "endWeekOffset" zijn weer beschikbaar

13-02-2019

19.02.1

Opgeloste problemen:

 • [Login/Security/Rechten] Het is voor docenten en leerlingen weer mogelijk om roosters van anderen te bekijken
 • [Koppelingen] Foutmelding over "onvoldoende rechten" opgelost bij het aanvragen van gesprekken voor een ouderavond in Somtoday

12-02-2019

19.02.0

Voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe roosterweergave en de nieuwe mogelijkheden rondom maatwerkvakken, keuzeroosters en roosterwensen voor docenten verwijzen we u naar het updateblad.

Overige verbeteringen:

 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling (details): Kolomkop Opmerkingen "Voor formatiebeheerder" hernoemd naar "Voor schoolleiding"
 • [Pakketkeuze] Leerlingen: Melding toegevoegd bij handmatig verwijderen afdelingsdeelname over aanwezigheid keuzepakket
 • [Portalinterface] Verbetering lay-out van pagina's Afspraken en Mijn lessen
 • [Roosters] Commentaarveld opmerking_roostermaker en opmerking_docent toegevoegd aan afspraken
 • [Login/Security/Rechten] Docent heeft recht om Opmerkingenveld bij eigen afspraken te bewerken

Opgeloste problemen:

 • [Formatie] Verloven: opgelost gegevensprobleem bij importeren van CSV-bestand
 • [Lessenverdeling] Achtergrondkleur van bevoegdheid bij eerste invoer hersteld
 • [Login/Security/Rechten] Sectieleider kan lessenverdeling weer openen en bewerken
 • [Login/Security/Rechten] Schoolfunctie roostermaker krijgt niet langer een niet toegestane handeling bij snelbrowsen in roosteroverzicht in week 31 2018

29-01-2019

19.01.1

Opgelost probleem:

 • [Ouderavond] Ouder kreeg "onverwachte fout" bij het versturen van aanvragen wanneer opmerking voor docent UIT staat

19-01-2019

19.01.0

Verbetering:

 • [Portalinterface] Zoeken in menustructuur in het portal toegevoegd

Opgeloste problemen:

 • [API] Portalbeheer: nieuwe vestigingscode mag geen leestekens of spaties meer bevatten
 • [Ouderavond] Docent ziet nu kolom Opmerking van roostermaker voor ouders
 • [Schoolstructuur] Stamklasnaam moet nu uniek zijn binnen een roosterproject


18-12-2018

18.12.0

Zermelo Atlas is nu beschikbaar. Meer informatie kunt u vinden op Update 18.12 - Desktop en Portal - Atlas

Opgeloste problemen:

 • [Koppelingen] Somtoday gebruikersimport: docent met status toekomstig blokkeert niet langer de automatische import
 • [Ouderavond] Voor ouders nu duidelijk dat roostermaker opmerking voor docent ook kan lezen

Verbeteringen:

 • [Atlas] Nieuwe pagina Beheer > Atlas opdrachten toegevoegd
 • [Atlas] Nieuwe pagina Beheer > Admin-paneel > Atlas overzicht toegevoegd
 • [Personeel] Contracten: melding bij <Verwijderen> is aangepast
 • [Portalbeheer] Duidelijkere melding toegevoegd in de logs wanneer het saml2.certificate niet klopt

4-12-2018

18.11.4

Opgelost probleem:

 • [Roosters] Leerlingen zien weer roosters in hun agenda via de ICS export en de iCal-link

3-12-2018

18.11.3

Verbeteringen:

 • [API] Het is niet meer mogelijk om met een gebruiker die alleen de schoolfunctie leerling heeft op het endpoint appointments het veld students op te vragen.

30-11-2018

18.11.2

Verbeteringen:

 • [Login/Security/Rechten] De beveiliging van de bestandsopslag is verbeterd.

14-11-2018

18.11.1

Opgelost probleem:

 • [Schoolstructuur] Tijdvakken weer zichtbaar in portals zonder formatielicentie.

13-11-2018

18.11.0

Verbeteringen (15):

 • [Gebruikersbeheer] Melding toegevoegd bij het aanmaken of hernoemen van een gebruiker met zelfde code als een gearchiveerde gebruiker
 • [Leerlingen] Export CSV Leerling > Eigenschappen is hernoemd
 • [Formatie] Verloftype krijgt een percentage "eigen bijdrage salaris"
 • [Formatie] Financieel (voorheen Salaris) aangevuld met Indicatie loonkosten
 • [Formatie] Financieel (voorheen Salaris) bulkwijziging werkgeverslasten toegevoegd
 • [Formatie] Indicatie loonkosten: groeperen volgens vestiging / standaard functiecategorie / salarisschaal mogelijk
 • [Personeel] Nieuwe tabblad Eigenschappen voor invoer data 'Docent vanaf' en 'Op school vanaf'
 • [Personeel] Nieuwe pagina Personeel > Lessenverdeling > Incidentele vervangingen
 • [Personeel] Nieuwe werknemer toevoegen: melding toegevoegd bij invoer ongeldig e-mailadres
 • [Personeel] Nieuwe werknemer toevoegen: na toevoegen contract wordt nu automatisch ververst
 • [Personeel] Nieuwe werknemer toevoegen: het is nu mogelijk om meerdere aanstellingen tegelijk toe te voegen
 • [Ouderavond] Ouderavondroostermaker: mag aantal tafels bij lokalen aanpassen via de Ouderavondclient & in het portal
 • [Rechten] Code-verbetering aan rechtencontrole in de User Interface
 • [API] Publiceren is sneller gemaakt
 • [API] Verbetering van de API rechtencontrole op projectinstelling "werknemer mag eigen formatiekaart bekijken"

Opgeloste problemen (15):

 • [Gebruikersbeheer] Gebruikers: letters in leerlingnummers zijn niet meer mogelijk
 • [Gebruikersbeheer] Geboortedatum: "Gegevensprobleem" bij import met leeg geboortedatum-veld opgelost
 • [Gebruikersbeheer] Leerlingen kunnen geen gebruikerstype admin meer gemaakt worden
 • [Portalinterface] Wisselen tussen schermen geeft niet langer **emptyValue** in selector
 • [Schoolstructuur] Tijdvakken worden nu gesorteerd op naam
 • [Prognoses] "Onverwachte fout" opgelost bij nieuwe afdelingsdeelname in 18-19 als leerling ook al prognose in 19-20 heeft
 • [Prognoses] "Onverwachte fout" verholpen voor teamleider bij invoer nieuwe afdelingsdeelname
 • [Koppelingen] Somtoday gebruikersimport: fout opgelost bij leerling in (gearchiveerd) project zonder schooljaar
 • [Formatie] Teamleider krijgt niet langer foutmelding bij openen pagina
 • [Formatie] "Gegevensprobleem" bij importeren Persoonlijk Budget opgelost
 • [Formatie] Aanstellingen planning: importeren van (nieuwe) aanstelling gaf gegevensprobleem
 • [Personeel] Incidentele vervanging (details): Export van overzicht incidentele vervanging toont nu correcte datum/tijd
 • [Personeel] Nieuwe werknemer toevoegen: bij gebruiker met bestaand contract is <Volgende> nu verboden
 • [Personeel] Er kan geen contract meer toegevoegd worden voor een gearchiveerde gebruiker
 • [Ouderavond] Werknemer ziet nu ook menu Ouders > Ouderavonden als deze geen OP'er is

07-11-2018

18.10.1

Opgeloste problemen:

 • [Login/Security/Rechten] Fout opgelost in beveiligingsregels die werknemers hun eigen personeelsgegevens laten lezen
 • [Koppelingen] Somtoday gebruikersimport: Fout opgelost bij leerling in (gearchiveerd) project zonder schooljaar
 • [Lessentabel] Export neemt weer alle kopregels mee

16-10-2018

18.10.0

Verbetering:

 • Microsoft Edge wordt vanaf nu ondersteund voor gebruik door leerlingen en docenten

27-09-2018

18.09.4

Opgelost probleem:

 • [Salarissen]  Salaris aanpassen voor een docent paste alle voorgaande aanpassingen van de sessie ook aan

19-09-2018

18.09.3

Opgelost probleem:

 • [Login/Security/Rechten] Menu Afspraken weer in beeld voor werknemers

18-09-2018

18.09.2

Opgelost probleem:

 • [Gebruikersbeheer] "Fout" opgelost bij genereren en versturen van wachtwoorden voor groot aantal gebruikers

13-09-2018

18.09.1

Opgelost probleem:

 • [Login/Security/Rechten] SAML: we accepteren nu tot 5 minuten tijdsverschil

11-09-2018

18.09.0


Zie voor uitgebreide beschrijving van de grootste verbeteringen: Update 18.09 - Desktop en Portal

Verbeteringen (8):

 • [Gebruikersbeheer] Schoolfunctie Ouder geeft recht op bekijken en bewerken ouderavondgesprekken
 • [Login/Security/Rechten] Mijn rooster / Mijn lessen: zichtbaarheid alleen op basis van schoolfunctie(-instellingen)
 • [Login/Security/Rechten] Werknemers zien niet langer het menu 'onderwijs' met het tabje 'vakanties'
 • [Portalinterface] Afspraken: datum kiezen en browsen verbeterd
 • [Portalinterface] Ouders > Overzicht: panelen aan pagina toegevoegd
 • [Portalinterface] Verbetering projectselectie: schoolfunctie geeft alleen recht op selecteren bijbehorend project
 • [Portalinterface] Schoolstructuur > Teams: teamleden-tooltip opgeknipt in twee kolommen voor de leesbaarheid
 • [Gebruikersbeheer] Een gebruiker kan gemarkeerd worden als gebruikerstype 'admin'

Opgeloste problemen (14):

 • [Beheer] Keuzes: importeren zet niet langer automatisch vinkje bij Roostercode aan
 • [Formatie] Aanstellingen > Uitbreidingen: Dubbele foutmelding opgelost na wijzigen en start na eind plaatsen
 • [Gebruikersbeheer] Schoolfunctie admin: ziet nu ook informatie op de welkomst-pagina
 • [Importeren] Afdelingsdeelnames: "Onverwachte fout" opgelost bij selecteren Stamklas vóór Afdeling bij importeren
 • [Login/Security/Rechten] Mijn rooster: snelbrowsen onterecht mogelijk voor schoolfunctie zonder recht op 'alle rooster bekijken' (gevolg: "Onverwachte fout")
 • [Login/Security/Rechten] Mijn rooster: snelbrowsen onterecht mogelijk voor schoolfunctie zonder recht op 'alle rooster bekijken' (gevolg: "Onverwachte fout")
 • [Login/Security/Rechten] Wachtwoord wijzigen: minimum aantal tekens opgehoogd naar 8 tekens
 • [Onderwijs] Afdelingen: onverwachte fout bij tweede afdeling toevoegen als Roostermaker opgelost
 • [Ouderavond] Ouder ziet vinkje "extra lang gesprek" nu terug in overzichtsscherm aanvragen
 • [Pakketkeuze] Keuzepakketten: aanpassing statussen en statusfilter
 • [Pakketkeuze] Snelkoppeling pakketkeuze verdwijnt nu ná de uiterste inleverdatum
 • [Portalinterface] Roosteroverzicht docenten: tussenvoegsel was niet zichtbaar
 • [Portalinterface] Vestigingen: "Onverwachte fout" opgelost na verversen bij lege exportcode
 • [Schoolstructuur] Vakanties: voor nieuwe vakanties is de naam verplicht

31-07-2018

1.21.3

Opgeloste problemen (6):

 • [Onderwijs] Geplande lessen: afwijkend aantal docenten per les wordt nu wel overgenomen uit geplande groepen
 • [Koppelingen] Keuzepakketten naar Magister: Probleem met &-teken opgelost
 • [Koppelingen] Somtoday API import: "NullPointerException" opgelost als project zonder jaar
 • [Formatiekaart] Afdruk bij filter op team bevat nu ook lessen van andere teams
 • [Formatiekaart] Afwezigheid taken wordt nu correct getoond
 • [Schoolfuncties] Mentoren: "Onverwachte fout"opgelost bij project zonder roostergroepen

10-07-2018

1.21.2

Opgeloste problemen (5):

 • [Login/Security/Rechten] Teamleider: "Onverwachte fout" opgelost bij wisselen projecten in Prognoses
 • [Login/Security/Rechten] Teamleider: kan doelprojecten weer wijzigen bij gebruik snelkoppeling
 • [Management] Overgangsmatrix: "Onverwachte fout" opgelost bij niet-gearchiveerd leeg roosterproject
 • [Koppelingen] Export pakketkeuze nam alleen de opleiding mee als de LAS-code was ingevuld
 • [Schoolfuncties] Bij gebruiker toevoegen waren de namen van de gebruikers niet zichtbaar

03-07-2018

1.21.1

Verbetering:

 • [Beheer] Nieuwe elementcodetabel toegevoegd voor 2018-2019

Opgeloste problemen (11):

 • [Formatie] Lessenverdeling: Foutmelding verholpen bij weergave docent zonder hoofdvestiging
 • [Formatie] Takenverdeling (details): filter op 'Doc reg.' werkt nu correct
 • [Gebruikersbeheer] Gebruikers: gegevens admin wijzigen levert niet langer "Niet toegestane handeling" op
 • [Login/Security/Rechten] Formatiebeheerder en roostermaker: geen foutmelding meer bij het deactiveren van een (lege) sectie
 • [Login/Security/Rechten] Formatiebeheerder: knop voor toevoegen secties nu terecht uitgegrijsd
 • [Login/Security/Rechten] Leerling krijgt niet langer een foutmelding bij openen Roosteroverzichten Leerlingen
 • [Login/Security/Rechten] Leerling: namen weer zichtbaar wanneer aangevinkt via instellingen schoolfunctie
 • [Login/Security/Rechten] Roostergroepindelingen/Stamklassen: foutmelding verschijnt niet langer bij laden van de pagina
 • [Management] Overgangsmatrix: geeft niet langer een foutmelding bij niet gearchiveerd leeg roosterproject in portal
 • [Pakketkeuze] Pakketkeuze: paneel keuzeformulier verdwijnt niet meer bij klein verversen
 • [Pakketkeuze] Snelkoppeling pakketkeuze bij leerling werkt weer

26-06-2018

1.21.0

Zie voor gedetailleerde uitleg van de meest belangrijke verbeteringen het Portal updateblad 1.21

Overige verbeteringen (7)

 • [Koppelingen] Keuzepakketten exporteren voor Somtoday kan nu ook met 01-08-2018 als startdatum
 • [Lessentabel] Kolommen zijn nu standaard breder
 • [Schoolstructuur] Er verschijnt nu een waarschuwing bij het wijzigen van het type van een keuze
 • [Formatie] <Saldo vorig jaar overnemen> kan nu ook toeslag incidentele vervangingen meenemen
 • [Formatie] <Saldo vorig jaar overnemen> kan nu ook toeslagonderhoudsverlof meenemen
 • [Terminologie] 'Medewerker' heet nu ook bij Gebruikerstype wijzigen en bij Schoolfuncties 'Werknemer'
 • [Algemeen] Kleine aanpassing in pop-up om "Bewerken" aan te zetten

Opgeloste problemen (21)

 • [Rechten] Leerlingadministratie kan niet meer onterecht leerlingen in stamklas plaatsen indien afdeling 'desktop leidend'
 • [Schoolfuncties] Snelkoppelingen werken weer
 • [Formatie] "Fout bij communicatie" opgelost bij laden lessenverdeling
 • [Formatie] Filters worden beter onthouden bij het wisselen tussen tabbladen
 • [Formatie] Links naar Dossier en Formatiekaart werken weer
 • [Formatie] Aanpassen indiensttreding leraar/school geeft na aanpassen geen leeg scherm meer bij Dossiers
 • [Formatie] Controle op maximum AST en DESK toegevoegd in Formatie > Planning en Formatie > Totaal
 • [Formatie] Waarschuwing voor discrepanties gecorrigeerd bij Uitbreidingen en Verlof onderhoud
 • [Formatie] Overrulede AST of DESK in Verlof Onderhoud wordt nu goed doorgewerkt op formatiekaart
 • [Formatie] Onderhoudsverloven worden niet langer verrekend met het totaalsaldo op de formatiekaart
 • [Formatie] Nog maar één sterretje bij 'toeslag lesoverschot' op formatiekaart
 • [Formatie] Detailweergave aangepast als er een uitbreiding met handmatig AST, DESK, of lessen&taken is op formatiekaart
 • [Leerlingen] Leerling met prognose van 50% of minder krijgt nu status 'onbekend' i.p.v. 'voorkeur' bij Instroom
 • [Koppelingen] Probleem opgelost bij het toevoegen van leerlingen bij Somtoday gebruikersimport
 • [Importeren] "Gegevensprobleem" opgelost bij importeren Geactiveerde taken
 • [Importeren] "Gegevensprobleem" opgelost bij importeren van een niet-geheel-getal bij Lessentabel
 • [Schoolstructuur] "Onverwachte fout" opgelost bij Leerpaden als een keuze van opleiding naar profiel veranderd is
 • [Algemeen] Het verversen van het hele portal na een foutmelding is nu minder vaak nodig
 • [Algemeen] Tweede schuifbalk verwijderd bij formatiekaart
 • [Algemeen] Verversprobleem opgelost bij verwijderen vinkjes bij AST/DESK bij Projectinstellingen
 • [Algemeen] Tabbladen Taken, Taakgroepen, Salarisschalen en salaristabellen verborgen in portals zonder formatie-licentie

18-06-2018

1.20.4

Opgelost problemen:

 • [Contracten] "Gegevensprobleem" opgelost bij importeren
 • [Gebruikers] "Gegevensprobleem" opgelost bij automatische import uit Somtoday

12-06-2018

1.20.3

Opgelost problemen:

 • [Tokens] De token pagina maakte in sommige gevallen tokens met te veel rechten aan. Er is contact geweest met de klanten bij wie dit speelde.
 • [Gebruikers] Wachtwoorden importeren werkt weer
 • [Handleiding] Leerlingen > Prognoses > Instroom linkt nu naar de correcte pagina
 • [Handleiding] Personeel > Persoonlijk Budget linkt nu naar de correcte pagina

31-05-2018

1.20.2

Opgeloste problemen:

 • [Leerlingen] "Onverwachte fout" opgelost bij wisselen afdeling bij stamklassen
 • [Pakketkeuze] "Onverwachte fout" opgelost bij wisselen schooljaar en wisselen afdeling
 • [Pakketkeuze] Foutmelding opgelost bij opslaan keuzeformulier
 • [Pakketkeuze] Verversprobleem opgelost bij keuzeformulier

28-05-2018

1.20.1

Opgeloste problemen:

 • [Leerlingen] "Onverwachte fout" opgelost bij exporteren csv in scherm Prognoses
 • [Formatie] "Niet toegestane handeling" opgelost bij importeren in Takenverdeling (details)
 • [Formatie] "Onverwachte fout" opgelost bij wisselen met lege sectie in scherm Lessenverdeling
 • [Formatie] "Gegevensprobleem" opgelost bij importeren in scherm Verloven
 • [Formatie] "Niet toegestane handeling" opgelost bij importeren in Aanstellingen en Uitbreidingen

22-05-2018

1.20.0

Zie voor gedetailleerde uitleg van de meest belangrijke verbeteringen het Portal updateblad 1.20

Overige verbeteringen (26)

 • [Autorisatie] De knop "Start Client" is verwijderd uit de navigatiebalk van het portal
 • [Autorisatie] Leerlingadministratie kan pagina's onder Roostergroepindelingen bekijken
 • [Autorisatie] Leerlingadministratie: Snelkoppeling naar Instroom toegevoegd
 • [Autorisatie] Leerlingadministratie: Toegang tot verschillende nieuwe pagina's i.v.m. koppeling SOM en Magister
 • [Autorisatie] Leerlingadministratie kan leerling in stamklas plaatsen
 • [Autorisatie] Leerlingadministratie kan nu afdelingsdeelnames toevoegen en importeren via leerling -> overzicht
 • [Autorisatie] Leerlingadministratie mag gebruikersgegevens aanpassen van leerlingen
 • [Autorisatie] Projectselectie: Er is een begin gemaakt om voor schoolfuncties in projectselectoren alleen de relevante projecten te laten zien
 • [Autorisatie] Roostermaker kan nu contracten toevoegen/verwijderen in het portal
 • [Formatie] Afkorting taak moet vanaf nu uniek zijn. Dubbele afkortingen die reeds bestaan worden nog ondersteund
 • [Formatie] Je kunt geen taakgroepen meer aanmaken met een reeds bestaande of zonder afkorting en/of naam
 • [Formatie] Lessenverdeling: Taaktoekenningsinformatie beschikbaar in tooltip bij "te plannen lessen"
 • [Formatie] Op pagina Personeel > Overzicht > Dossiers zijn de selectors en het laadgedrag verbeterd
 • [Gebruikers] Waarschuwing toegevoegd bij wissen wachtwoord
 • [Handleiding] Op diverse plaatsen is de link naar de directe handleiding aangepast of toegevoegd.
 • [Importeren] Bevoegdheden: tooltip geeft duidelijker aan welk format een datum moet hebben
 • [Importeren] Contracten: hoofdvestiging is nu een verplicht veld bij een contract
 • [Importeren] Import van leerpaden nu ook mogelijk
 • [Importeren] Overbodige velden bij imports zijn nu verwijderd
 • [Importeren] Taken: Als kolom Taak leeg is dan wordt hier voortaan de afkorting voor ingevuld
 • [Leerlingen] Leerlingen > Overzicht: opleiding(en) en profiel(en) zijn nu die van na de laatste pakketwijziging
 • [Leerlingen] Roostergroepindelingen: Totaal aantal leerlingen (prognostisch) wordt nu getoond in samenvattingsregel
 • [Lessentabel] In lessentabel is de kolom Vak standaard vastgezet
 • [Pakketkeuze] Keuzeformulieren: èn-èn ingangseis van stap mogelijk gemaakt bij 'wanneer tonen?'
 • [Pakketkeuze] Kolom toegevoegd met geslacht van leerlingen (niet standaard zichtbaar)
 • [Prognoses] Pagina Instroom: selectorwaarde "instroom voor dit project" toegevoegd voor gebruikers van de automatische SOM-import

Opgeloste problemen (40)

 • [Afdrukken] Afdrukken in portal via Chrome: Geen witte pagina's meer vanaf tweede afdruktaak
 • [Afdrukken] Pakketbrieven: afdrukken in Internet Explorer kon fout gaan wanneer er eerder formatiekaarten geprint waren.
 • [Afdrukken] Formatiekaart: tweede keer afdrukken formatiekaart in Internet Explorer gaat niet langer fout
 • [Afdrukken] Formatiekaarten: Onverwachte fout met vinkje "onderhoud" uit opgelost
 • [Afdrukken] Op print formatiekaart: verwijzingen naar opmerkingen zijn nu correct gekoppeld
 • [Autorisatie] Formatiebeheerder en roostermaker hebben nu rechten om docent-aan-sectie-toekenning te verwijderen
 • [Autorisatie] Leerlingadministratie heeft nu alleen keuze uit projecten waar deze via de schoolfunctie aan gekoppeld is
 • [Autorisatie] Leerlingadministratie: "Niet toegestane handeling" bij filter op 'alle ongeplaatste leerlingen' opgelost
 • [Autorisatie] Medewerker: kan niet langer onterecht formatiekaart 18-19 zien wanneer deze elders een project selecteert
 • [Autorisatie] Roostermaker krijgt geen foutmelding meer bij pagina Keuze-aanbod
 • [Autorisatie] Roostermaker: Bewerken knop nu ook uitgegrijsd wanneer roostermaker geen recht heeft om onderwijsvraag te bewerken
 • [Autorisatie] Roostermaker: Projectinstellingen nu beperkt weergegeven
 • [Autorisatie] Teamleider: "Niet toegestane handeling" opgelost bij Incidentele vervangingen
 • [Autorisatie] Teamleider: Bij taakvervanging zag teamleider meer dan alleen de docenten van het eigen team waardoor er foutmeldingen konden ontstaan
 • [Exporteren] Export Leerlingen > Overzicht > Eigenschappen geeft nu correcte namen weer bij meerdere ouders
 • [Formatie] Formatiekaarten: van schooljaar naar schooljaar bladeren werkt nu wel
 • [Formatie] In de kolom teams worden niet langer alleen de ID's getoond
 • [Formatie] Persoonlijk Budget: berekening wtf PB-aanvullend was niet correct bij uitbreiding
 • [Formatie] Persoonlijk Budget: gekozen aanvulling wordt weer correct opgeslagen wanneer overgangsregeling BAPO handmatig aan is gezet
 • [Formatie] Vervanging beide docenten op les door één en dezelfde docent nu wel mogelijk
 • [Gebruikers] Gebruikers opruimen: Er is weer projectselectie mogelijk om gebruikers op te ruimen
 • [Gebruikers] Gegevens gearchiveerde gebruiker kunnen niet meer bewerkt worden
 • [Importeren] Contracten: onverwachte fout opgelost wanneer een specifiek team geselecteerd is
 • [Importeren] Gebruikers: Magister UUID met accolades er omheen importeren levert niet langer foutmeldingen op
 • [Importeren] Lessentabel: Kolommen die je op niet gebruiken zet worden nu niet meer onterecht ingelezen
 • [Importeren] Salaris importeren: Labelen schaal en trede leverde soms problemen op
 • [Importeren] Salarisimport met alleen schaal of trede was onterecht mogelijk
 • [Importeren] Verplichte velden bij import taken weken af van verplichte velden bij handmatig taak toevoegen
 • [Importeren] Werknemer met de afkorting "nee" of "ja" kon geen geïmporteerde aanstelling krijgen
 • [Lessenverdeling] "Gegevensprobleem" opgelost bij opslaan opmerking bij docent bij een vervanging
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling details: "niet toegestane handeling" bij vervanging opgelost
 • [Onderwijs] Geplande groepen: "Onverwachte fout" bij wisselen tussen 2 projecten met meerdere vestigingen opgelost
 • [Ouderavond] Cursor over kolomkop Extra lang gesprek gaf "Onverwachte Fout"
 • [Pakketkeuze] Keuzeformulieren: aanpassing naam na dupliceren stap wordt nu correct opgeslagen
 • [Pakketkeuze] Keuzeformulieren: Ingangseis werkte niet altijd bij negatieve keuze
 • [Pakktekeuze] Keuzeformulieren: "Gegevensprobleem" en gegevensverlies bij dupliceren keuzestap i.c.m. aanpassing 'Wanneer tonen?' opgelost
 • [Prognoses] Kleur controle (rood) op plausibele doelafdelingen is nu correct
 • [Prognoses] Standaardprognoses: Waarschuwingen worden nu correct verwijderd na wissel doelproject
 • [Roosters] Legenda voor afspraken wordt weer volledig getoond
 • [Roosters] Onverwachte fout bij selectie van project zonder schooljaar opgelost

18-04-2018

1.19.5

Opgeloste problemen:

 • [Logs] Er is een probleem opgelost met het opslaan van logs dat bij de release van 1.19.4 was ontstaan.

05-04-2018

1.19.4

Opgeloste problemen:

 • [Formatie] Er kunnen weer contracten toegevoegd of geïmporteerd worden. Dit was in portalversie 1.19.3 niet meer mogelijk.

04-04-2018

1.19.3

Opgeloste problemen:

 • [Formatie] Geplande afwezigheid lessen wordt nu ook meegeteld wanneer vervanger ontbreekt
 • [Formatie] Ga naar details (via loepje) filtert nu direct op selectie bij Lessenverdeling en Takenverdeling
 • [Formatie] Salarisschalen importeren kan nu ook met kleine letters
 • [Formatie] Foutmelding verholpen bij Beschikbaarheden
 • [Formatie] Lessenverdeling geeft nu niet meer "Geen resultaten"
 • [Formatie] Foutmelding verholpen bij Persoonlijk Budget
 • [Management] Snelheidsverbetering bij Prognoses
 • [Management] Doelafdelingen zijn nu alfabetisch gesorteerd bij Overgangsmatrix
 • [Management] Instroom wordt na sortering nu altijd als eerste school getoond bij Overgangsmatrix
 • [Management] Bij sorteren op aantal leerlingen verandert volgorde van scholen niet meer bij Overgangsmatrix
 • [Management] Sortering bij 'dagen tot inleverdatum' verbeterd bij Pakketkeuzes
 • [Pakketkeuze] Foutmelding verholpen bij import keuzepakketten uit DeDecaan.net
 • [Pakketkeuze] Dubbel gebruikerstype leidt niet meer tot ontbrekende pakketten

Verbeteringen:

 • [Interface] Panelen van kolommen kunnen nu in- en uitgeschakeld worden
 • [Schoolfuncties] Mentorgroepen zijn nu gegroepeerd per afdeling

20-03-2018

1.19.2

Opgeloste problemen:

 • [Formatie] Aanstellingen kunnen importeren als formatiebeheerder
 • [Formatie] Formatiekaart: bij handmatig overrulede getallen worden weer correct sterretjes getoond
 • [Formatie] Formatiekaart: lange vestigingscode overlapt niet meer met andere tekst
 • [Formatie] Opname PB basisverlof kijkt onterecht naar Reductie lessen en taken i.p.v. omvang verlof
 • [Formatie] Projectinstellingen voor Persoonlijk budget op 0 zetten veroorzaakt geen foutmelding meer bij inloggen
 • [Formatie] Snelheidsverbetering bij het afdrukken van formatiekaarten in bulk
 • [Formatie] Teamleider: Formatiekaarten in bulk afdrukken is weer mogelijk
 • [Management] Procesbewaking > Pakketkeuze: filter op roosterproject wordt nu onthouden
 • [Management] Er worden niet meer te veel filteropties getoond in de kolom 'Verantwoordelijk'
 • [Rechten] Schoolfunctie Decaan had onterecht geen import-knop
 • [Rechten] Ouderavondroostermaker heeft recht op schoolInSchoolYear gekregen
 • [Rechten] Pagina keuzeformulieren nu ook zichtbaar met alleen trial-licentie
 • [Rechten] Schoolfunctie-instelling-gerelateerde rechten werken weer
 • [Rechten] Teamleider: stamklasindeling wijzigen is weer mogelijk

Verbeteringen:

 • [Formatie] Salaris: CSV import salaris
 • [Formatie] Aanstellingen > Verloven: Een PB-aanvullend verlof krijgt nu al tijdens het toevoegen de Formatie-berekening onderhoud
 • [Formatie] Aanstellingen > Verloven: Een PB-aanvullend verlof krijgt nu al tijdens het toevoegen de juiste vinkjes bij 'AST red.' en 'DESK red.'

08-03-2018

1.19.1

Opgeloste problemen:

 • Het scannen van de QR code voor twee-factor-authenticatie mislukte op iOS.
 • De mogelijkheid om twee-factor-authenticatie aan te zetten wordt niet meer aangeboden als de gebruiker met single-sign-on is ingelogd.

Verbeteringen:

 • Voor twee-factor-authenticatie is op twee plekken een link naar de handleiding toegevoegd.

07-03-2018

1.19

Zie ook Update Portal 1.19 en Migratie Portal 1.19 Formatie (7 maart 2018)

Verbeteringen:

 • [Bevoegdheden] CSV import: Bevoegdheden kunnen geïmporteerd worden
 • [Portalinterface] Geplande groepen > afd.% voorspellen: gaat nu op basis van absoluut aantal leerlingen niet prognostisch.
 • [Koppelingen] Tekst bij de Somtoday koppel pagina aangepast

Opgeloste problemen:

 • [Onderwijs] Lessentabel importeren is nu ook mogelijk wanneer een afdeling en een tijdvak dezelfde naam hebben
 • [Portalinterface] Links naar handleiding verwijzen naar de juiste locatie
 • [Beheer] Tabblad systeemtaken is niet meer zichtbaar wanneer je geen pilot licentie voor de SOMtoday koppeling hebt

14-02-2018

1.18.2

Opgeloste problemen:

 • [Admin-paneel] Snelheidsverbetering in tabblad API tokens
 • [Roosteroverzichten] Onverwachte fout opgelost bij wisselen van afdeling bij tabblad Groepen
 • [Ouder-import] Gedeactiveerde ouder wordt niet meer dubbel genoemd
 • [Ouder-import] Melding gedeactiveerde ouders/verzorgers verschijnt niet meer te vaak

06-02-2018 

1.18.1

Verbeteringen:

 • [Ouderavond] Gespreksaanvragen: Stamklas wordt nu getoond in verschillende portal-schermen
 • [Ouderavond] Mijn Gespreksaanvragen: tekst in het "opmerking voor docent" geeft extra toelichting
 • [Ouderavond] Ouderavond: admin ziet tabjes 'Mijn gespreksaanvragen' en 'Gesprekken met mij' niet als deze geen ouder en/of docent is
 • [Ouderavond] Ouderavond: 'Opmerking aan docent' staat bij het aanmaken van een nieuwe ouderavond standaard aan
 • [Ouderavond] Pagina's Gespreksaanvragen / Ouderavondrooster: Compacte weergave opmerking ouder aan docent

Opgeloste problemen:

 • [API] Het ophalen van gebruikers is nu gesplitst in batches van 1024
 • [API] Portalinrichting > Keuzes: keuze verwijderen levert geen API-foutmelding meer op
 • [Formatie] Verloven: opmerking voor directie weer zichtbaar
 • [Login/Security/Rechten] Pakketkeuze: roostermaker met recht op pakketkeuze bewerken mag weer begeleid kiezen
 • [Login/Security/Rechten] Verkeerde SAML-instellingen zorgen er niet langer voor dat de loginpagina niet meer beschikbaar is
 • [Ouderavond] Ouderavonden: Het is niet meer mogelijk om twee ouderavonden met dezelfde naam aan te maken in hetzelfde roosterproject
 • [Pakketkeuze] Keuzepakketten: filter op aanwezigheid opmerking werkt nu correct

31-01-2018

1.18.0

Zie ook Update Desktop 3.11 en Portal 1.18

Opgeloste problemen:

 • [Leerlingen] Importeren afdelingsdeelnames uit bestand met meer dan 100 rijen nu mogelijk
 • [Ouderavond] Eerste import ouders: reeds bestaande uuid en leerlingrelaties blijven onveranderd
 • [Ouderavond] Ingelogd als ouder: Onduidelijke foutmelding verholpen als ouder geen recht heeft voor gespreksaanvragen

Verbeteringen:

 • [Ouderavond] Opmerking voor docent kan nu worden uitgeschakeld
 • [Portal algemeen] Sneltoetsen toegevoegd om menu's (linkerkant) snel open of dicht te zetten (Ctrl+[ en Ctrl+])

31-01-2018

1.17.2

Opgeloste problemen:

 • [Pakketkeuze] In een keuzeformulier worden alle wijzigingen bij extra randvoorwaarden nu opgeslagen
 • [Pakketkeuze] API-foutmelding bij het verwijderen van een keuzeformulier opgelost
 • [Formatie] De afdruk-knop bij Formatiekaarten is niet meer uitgegrijsd
 • [Roosteroverzichten] Kopgegevens geven niet meer de verkeerde week aan bij afdrukken weekrooster
 • [Roosteroverzichten] Lokaalnaam wordt nu getoond bij afdrukken lokaalrooster
 • [Roosteroverzichten] Groepsnaam wordt nu getoond bij afdrukken groepsrooster

23-01-2018

1.17.1

Verbetering:

 • Keuzepakket leerlingen: Knoppen kiezen, bekijken en opsturen zijn verder naar het begin van de regel verplaatst zodat deze ook bij kleine schermen in beeld komen

Opgeloste problemen:

 • Formatiekaart: foutmelding verholpen bij klikken op selector andere docent
 • Functionaliteit Extra voorwaarde bij keuzeformulier: pakketdeel kan weer toegevoegd worden via rechtermuisknop
 • Foutmelding bij opstarten desktop verholpen

15-01-2018

1.17.0

Zie ook Update Portal 1.17.

Let opMoet de roostermaker of decaan de keuzeformulieren niet kunnen bewerken? U kunt na de update 1.17 het recht 'Keuzeformulieren bewerken' via schoolfuncties uitzetten.

Verbeteringen

 • [Pakketkeuze] Bekijken en bewerken keuzeformulieren en keuzepakketten wordt nu geregeld via schoolfuncties
 • [Pakketkeuze] Keuzemomenten kunnen nu worden gekopieerd
 • [Pakketkeuze] Mogelijkheid tot filteren en zoeken voor invoer keuzes bij stap toegevoegd
 • [Pakketkeuze] In de pakketbrief is nu het veld adres toe te voegen
 • [Pakketkeuze] Nieuwe functionaliteit, de 'ingangseis': Keuzemoment alleen tonen als leerling aan voorwaarde voldoet
 • [Pakketkeuze] De term 'keuzes' bij het maken van keuzeformulieren is aangepast naar 'stappen'
 • [Pakketkeuze] Bij doorlopen keuzeformulier alleen relevante extra voorwaardes zichtbaar
 • [Pakketkeuze] Pagina Keuzeformulieren heeft nu een projectselector gekregen
 • [Pakketkeuze] Scherm 'keuzeformulieren bewerken' kan pijlen tonen naar opvolgende stappen
 • [Pakketkeuze] Volgende keuze direct bewerkbaar in de lijst met keuzes
 • [Pakketkeuze] Resterende keuze in het pakket krijgt ook de lila kleur mee

Opgeloste problemen

 • [Gebruikersbeheer] Bij het bewerken van een gebruiker verspringt projectenteller niet langer naar 0
 • [Leerlingen] Afdelingsdeelname wisselen neemt weer zoveel mogelijk (keuze)vakken mee naar nieuwe afdeling
 • [Login/Security/Rechten] Keuzeformulier is niet meer in te zien zonder bewerkrechten
 • [Pakketkeuze] Verbeterde weergave bij toevoegen keuzes
 • [Pakketkeuze] Keuzeformulier verwijderen resulteert niet meer in Fout bij communicatie
 • [Pakketkeuze] Er wordt nu correct berekend of er keuzes in het formulier voorkomen die niet aan de doelafdeling gekoppeld zijn
 • [Pakketkeuze] Keuzepakketten importeren: pakketopmerking vervangen door 'opmerking voor de leerling' en 'opmerking voor de decaan'
 • [Pakketkeuze] Schermgrootte van keuzeschermen bij doorlopen van formulier wordt nu automatisch aanpassen aan grootte van pakket
 • [Pakketkeuze] Vrijstellingen worden niet langer meegeteld bij totalen in pakketkeuze
 • [Portalinterface] Versienummer van het portal wordt weer in het (rode) zijmenu getoond
 • [Prognoses] Bij eerste keer klikken wordt standaardprognose weer goed toegepast

12-12-2017

1.16.1

 • Geplande groepen: bij wisselen roosterproject wordt het scherm nu standaard herberekend 
 • Leerlingen > Pakketkeuze: Importeren van een pakketkeuze in een bepaalde peilweek werkt nu correct 
 • Leerlingen: opleiding wordt weer overgenomen bij csv-import van nieuwe leerlingen
 • Prognoses:Invoering opleiding of profiel bij Prognoses / Prognoses (details) wordt weer correct opgeslagen 

11-12-2017

1.16.0

 • Upgrade GWT

02-12-2017

1.15.5

Opgeloste problemen:

 • Fout opgelost bij het aanmaken van een nieuw project o.b.v. een bestaand project

22-11-2017

1.15.4

Opgeloste problemen:

 • Importeren van verloven met datum format dd-mm-yyyy geeft geen foutmelding meer
 • Geen foutmelding meer over 'announcements' bij gebruikers zonder vestiging (bijvoorbeeld ouders)

21-11-2017

1.15.3

Opgeloste problemen:

 • Het opvragen van mededelingen werkte weer in 1.15.2, maar dit was niet efficient kon tot een hoge belasting op het portal leiden. Dit is aangepast.

21-11-2017

1.15.2

Verbeteringen:

 • Ongeleid kiezen: Een keuze toevoegen incl. label o.b.v. foutmelding
 • Mijn Keuzepakket: beschikbaarheid bekijk-knop nu ook voor afdelingen zonder een keuzeformulier

Opgeloste problemen:

 • De leerlingen die per abuis terugkwamen bij het opvragen van een rooster voor versie 1.15.1 bleken noodzakelijk voor het inlezen van roosters/ouderavondgesprekken door Somtoday. Dit was aangepast als onderdeel van het oplossen van het performanceprobleem, maar deze aanpassing bleek gelukkig niet noodzakelijk. De aanpassing is teruggedraaid.
 • Onverwachte fout opgelost bij lessenverdeling details bij tooltip aantal vervangers
 • Keuzepakketten: foutmelding verholpen bij toevoegen Akkoord
 • Formatiekaarten: foutmelding verholpen wanneer teamleider formatiekaarten team bekijkt
 • API melding: Fout bij communicatie bij geleid doorlopen vakkenpakket i.c.m keuze van type "overig"
 • Roosteroverzichten: foutmelding "onverwachte fout" opgelost bij veranderen van filter op docent of leerling
 • Naam keuzeformulier ontbreekt bij invullen formulier door leerling
 • Pakketkeuzes: Label [leerlingcode] wordt weer op Pakketbrief afgedrukt
 • Mededelingen: weer zichtbaar voor leerling en docenten
 • Gepubliceerde lessen portal kunnen via desktop weer verwijderd worden
 • Keuzes van het type 'overig' worden weer gedownload in het keuzepakket

16-11-2017

1.15.1

Opgeloste problemen:

 • De roosters worden efficiënter opgevraagd. Dit was in 1.15.0 een stuk langzamer geworden en de belasting zorgde voor een aantal portals voor problemen.
 • Bij het opvragen van een rooster werd per abuis altijd de lijst met leerlingen teruggegeven.

16-11-2017

1.15.0

Zie ook Update Desktop 3.10 en Portal 1.15.

Verbeteringen:

 • [Formatie] Mogelijkheid om taken/ taakverdeling te kunnen importeren
 • [Formatie] Ook formatiefuncties (waaronder staffels) worden gekopieerd naar een nieuw project obv voorgaand project
 • [Ouderavond] Ouderavond in het portal krijgt een peilweek
 • [Pakketkeuze] Het is nu mogelijk om de pakket-opmerking en prognoses-opmerking mee te nemen bij afdrukken van pakketten
 • [Portalinterface] Kolommen van schaakborden filteren op totaalwaarden
 • [Schoolstructuur] Aanstellingen en startersregelingen worden niet gekopieerd naar volgend schooljaar

Opgeloste problemen:

 • [API] Instroom: rechten hersteld voor diverse schoolfuncties
 • [Beheer] Standaardfilter op Logs is nu direct actief
 • [Formatie] Regels boven kolommen (met overzichtscijfers) verspringen niet langer
 • [Lessenverdeling] Filteren op sectieleden en teamleden werkt weer
 • [Login/Security/Rechten] Benaderen van Home -> Mijn Lessen veroorzaakt geen foutmelding meer
 • [Onderwijs] Geplande groepen: aanpassing tellingstype past ook de leerlingcorrectie aan
 • [Ouderavond] Gesprek zonder moment krijgt niet langer lokaal toebedeeld (ook bij verwijderen publicatie blijft lokaal staan)
 • [Ouderavond] Tafel is niet meer zichtbaar in het portal, zodra gesprek gedepubliceerd is
 • [Ouders] De import loopt niet meer vast op gebruikers zonder het type ouder/verzorger
 • [Portalinterface] Werkbalk boven grids schaalt nu correct mee
 • [Prognoses] Prognoses en Prognoses (details) tonen niet langer gearchiveerde projecten bij Bronproject
 • [Schoolstructuur] Verwijderen van een afdeling wordt niet meer geblokkeerd door een standaardprognose


16-10-2017

1.14.2

Opgeloste problemen:

 • SOM import: ouders met meer dan één leerling worden weer correct geïmporteerd
 • Mijn lessen: Docent kan weer opmerking invullen bij eigen afspraken/lessen
 • Tijdvakken: foutmelding opgelost bij vakantie die in twee kalenderjaren valt

10-10-2017

1.14.1

Opgeloste problemen:

 • Foutmelding Teamleider en Formatiebeheerder "Niet toegestane handeling" bij Lessenverdeling verholpen
 • Foutmelding Teamleider en Formatiebeheerder "Niet toegestane handeling" bij Takenverdeling verholpen
 • Takenverdeling: "Onverwachte fout" verholpen bij het filteren op sectie
 • Personeel > Overzicht: "Onverwachte fout" opgelost indien school geen formatie-licentie

4-10-2017

1.14.0

Verbeteringen (5)

 • [Ouders] Ouders importeren o.b.v. export bestand Magister nu mogelijk
 • [Roosteroverzichten] In filters alleen projecten waar de gebruiker aan deelneemt
 • [Lokalen] CSV-import nu mogelijk
 • [Rollen] Waarschuwing toegevoegd dat rollen uitgefaseerd worden op het rollen tabblad
 • [pilot SOMtoday] Aanpassingen voor de SOMtoday API gegevens-import

Opgeloste problemen (3)

 • [Formatie] Taken met negatieve uren veroorzaakte een foutmelding
 • [Formatie] Taakvervanging werd niet doorgerekend in tabblad Totaal
 • [Keuzepakketten] Bij afdrukken Portal scherm wordt achtergrond (kleur) nu weergegeven

26-9-2017

1.13.9

 • De timeout voor requests is tijdelijk buiten kantooruren verlengd zodat Itslearning zonder problemen de roosters kan opvragen.

20-9-2017

1.13.8

 • Roosteroverzicht: tabblad Afdelingen weer zichtbaar voor leerlingen en docenten
 • Ouderimport: Fout bij zoeken hoogste oudercode opgelost

13-9-2017

1.13.7

 • Ouderavond: data in portal kloppen weer na aanpassen datum in client

13-09-2017

1.13.6

 • [Formatie] Schoolfunctie Formatiebeheerder krijgt geen foutmelding bij bekijken Formatiekaarten
 • [Ouders] Ouder-import: leerlingen met komma én spatie gescheiden ook kunnen importeren
 • [Ouders] Ouder-import: Ouders die al bestonden, worden niet langer onterecht toegevoegd
 • [Rechten] Roosteroverzichten > Docenten: Voornaam voor medewerkers weer toegevoegd
 • [Rechten] Roosteroverzichten: Foutmelding bij opvragen van roosters is verholpen

29-08-2017

1.13.5

 • Import gebruikers: kolom 'Projecten' wordt nu terecht niet geselecteerd
 • Importeren geboortedatum werkt weer
 • Schoolfuncties > Instellingen > Teamleider > Lessenverdeling bewerken is weer toegevoegd
 • Leerling ziet nu standaard weer achternamen van docenten
 • Ouder kan in de app weer roosters van kinderen opvragen
 • Ouder krijgt menu-optie Roosters weer in beeld recht via rol

23-08-2017

1.13.4

 • SOMToday tokens voor de ouderavond werken niet meer
 • Ouder krijgt niet meer de melding dat hij/zij het veld "maxNumberOfRequests" niet mag bekijken.
 • ICS-export werkt nu ook als de rechten om roosters te bekijken zijn toegekend via schoolfuncties
 • iCal-URL: Groepen en lokalen worden weer weergegeven
 • Ouderavonclient opent niet meer
 • De standaard teruggegeven velden van een afspraak zijn anders als je rechten van schoolfuncties komen

16-08-2017

1.13.3

 • [Leerlingen] Gegevensprobleem opgelost bij handmatig toevoegen leerling met opleiding of profiel
 • [Leerlingen] Afdelingsdeelnames van nieuwe leerlingen zijn weer te importeren
 • [Personeel] Bij toevoegen van een contract waren begin- en einddatum standaard onterecht beschikbaar
 • [Rechten] Instellingen bij schoolfuncties voor projecten waar gebruiker niet bij hoort worden nu genegeerd
 • [Rechten] Instellingen bij schoolfuncties voor gearchiveerde projecten worden nu genegeerd

14-08-2017

1.13.2

 • Het uploaden van roosters werkte niet meer.
 • Gebruiker met alleen roosterbekijkrechten van schoolfuncties zag geen roosters op de startpagina

10-08-2017

1.13.1

 • Er kon een fout optreden bij het tonen van een foutmelding.
 • Het afhandelen van te lange verzoeken gebeurde niet correct, met tot gevolg dat de servers van het portal zich opnieuw konden opstarten. Dit kon enige vertraging veroorzaken.

09-08-2017

1.13.0

Zie ons Update Desktop 3.9 en Portal 1.13 blad voor meer informatie.

Verbeteringen (18)

 • [algemeen] Behoud van filters na verversen
 • [algemeen] Handige selectoren bij toevoegen
 • [algemeen] Roosteroverzichten: Afspraaktijden worden onafhankelijk van de tijdzone weergegeven
 • [algemeen] Standaard client-side filteren aangezet
 • [algemeen] Werknemer-selectors nu zoveel mogelijk combobox-selectoren
 • [api] Update API request GroupInDepartments: leerjaar, opleiding(en) en mentor(en)
 • [formatie] Geactiveerde Taken: Toevoegen Taak heeft nu een handigere selector
 • [formatie] Persoonlijk budget: visuele verbeteringen in kolombreedtes, veldnamen en tooltips
 • [formatie] Takenverdeling Basis: link naar detailpagina
 • [formatie] Scherm Staffelfunctie formatie afsluiten met kruisje: geeft nu melding opslaan ja/nee
 • [lessentabel] Lesuur per tijdvak mag nu tussen de 0 en 100 liggen
 • [ouderavond] Het recht voor het starten van de ouderavondclient is niet meer verplicht voor het mogen inzien van Gespreksaanvragen
 • [ouderavond] Ouderavond: gearchiveerde ouderavond niet meer zichtbaar bij tab gespreksaanvragen
 • [ouderavond] Snelkoppeling ouderavond filtert niet meer onterecht op aangevraagde gesprekken
 • [pakketkeuze] Indicator voor aanwezige opmerkingen toegevoegd
 • [rechten] Rollen: Ouders met recht roosters Gerelateerd zien niet meer het menu Afspraken
 • [ouderavond] CSV import Zermelo Portal van Ouders
 • [ouderavond] Schoolfunctie: Roostermaker Ouderavond

Opgeloste problemen (41):

 • [algemeen] Bij gebruik van ESC werd toch de waarde doorgevoerd
 • [algemeen] Controle op en melding bij afwijkende computertijd toegevoegd bij inloggen portal
 • [algemeen] Automatisch vastzetten kolommen weer juist
 • [algemeen] Bovenste rij schuift correct mee bij veranderen kolombreedte in diverse schermen
 • [algemeen] Kolom lichtte onbedoeld op na scrollen
 • [algemeen] Snelkoppeling prognoses doet het weer
 • [algemeen] Verversen van schaakbord-samenvattingsregels na selectie-wisseling gecorrigeerd
 • [algemeen] Vestigingsselectie op een pagina wordt consequent onthouden
 • [algemeen] Gebruikers: geboortejaar moet nu tussen 1900 en 2050 liggen
 • [algemeen] Pagina Roosterprojecten: jaren werden meermaals getoond in filter
 • [algemeen] Roostergroepen: Naam is nu verplicht bij Groep toevoegen
 • [api] Leerlingen kunnen niet meer in een stamklas of mentorgroep van een andere afdeling belanden
 • [api] Roostermaker kreeg foutmelding bij selectie mentorgroep
 • [formatie] Contracten: rijhoogte wordt niet meer aangepast aan lange opmerking
 • [formatie] Een te lange taaknaam was niet correct zichtbaar op de (online) formatiekaart
 • [formatie] Formatie > Planning: onterechte afronding op 3 decimalen bij totale omvang (fte) groter dan 1 verwijderd
 • [formatie] Formatiekaart: toeslag lesoverschot wordt niet meer meegeteld wanneer sectieverdeling is gekozen als de bron inzet lessen
 • [formatie] Nieuw project o.b.v vorig jaar: bij aanmaken nieuw project worden nu alle geactiveerde taken overgenomen
 • [formatie] Sectieverdeling: problemen met laden/teken schaakbord verholpen
 • [formatie] Taakgroepen: aanpassingen worden direct zichtbaar
 • [formatie] Takenverdeling (details): Filter op meerdere taken werkt nu correct
 • [formatie] Takenverdeling: Saldo in Geactiveerde taken en Takenverdeling geeft nu correcte kleurindicatie
 • [formatie] Verloven: foutmelding bij vinkje jaarverlof verwijderen verholpen
 • [formatie] Persoonlijk budget of Startersregeling toevoegen: reeds bestaande codes worden nu uitgegrijsd
 • [gebruikers] Portal bevroor na hernoemen gebruiker die al bestaat
 • [geplande.groepen] Geplande groepen: Afdelingspercentage voorspellen ververst scherm niet
 • [geplande.groepen] Geplande groepen: Bij een klassikaal vak hebben de kolommen lln prog, lln corr. en lln verw. de zelfde waarden als in het afdelingsoverzicht
 • [geplande.groepen] Geplande groepen: foutmelding bij verwijderen (bij sommige gebruikers)
 • [lessenverdeling] Bevoegdheidsstatistiek nu correct, ook bij gebruik team-/sectieselector voor docenten buiten team/sectie
 • [lessenverdeling] Filtering op afdeling en sectie werkt nu goed
 • [lessenverdeling] Standaard aantal uren lesvervanging nu die van de oorspronkelijke docent
 • [lessenverdeling] Mogelijke lege selectielijst verholpen bij toevoegen
 • [ouderavond] Gespreksaanvragen: snel zoeken op ouders en sortering werkt weer
 • [ouderavond] Tabblad Gespreksaanvragen toonde onterecht knop Aanvragen en versturen
 • [pakketkeuze] Met bulkactie kan je geen geaccordeerde keuzes meer aanpassen
 • [rechten] Schoolfuncties: foutmelding bij openen Prognoseschermen verholpen bij het hebben van meerdere schoolfuncties
 • [rechten] Admin moet in het portal alle rechten omtrent ouderavond hebben
 • [rechten] Schoolfunctie sectieleider nu weer te verwijderen bij gebruiker
 • [roosters] Les met meerdere docenten toont in nu in docentrooster alle docenten
 • [schoolstructuur] Geplande groepen: Sorteren op roostergroepen is verbeterd
 • [schoolstructuur] Pakketdeel verwijderen gaf foutmelding

13-7-2017

1.12.6

Opgeloste problemen:

 • [interface] Bij het scrollen op verschillende pagina's konden regels van leerlingen verspringen

12-7-2017

1.12.5

Opgeloste problemen:

 • [import] Bij het importeren van afdelingsdeelnames is niet langer hoofdlettergevoelig op afdeling en stamklas
 • [keuzepakket] Bij het scrollen op de pagina van Keuzepakketten konden regels van leerlingen verspringen

3-7-2017

1.12.4

Opgeloste problemen:

 • [Lokalen] Het is weer mogelijk om het portal lokalen toe te voegen.

 • [Portalinterface] De oplichting van kolomkoppen waarop gesorteerd wordt werkt nu correct.

 • [Tijdvakken] formatie-gewicht anders instellen en wisselen van project geven geen foutmeldingen meer.

14-06-2017

1.12.3

Verbeteringen:

 • [api] Het verwijderen van oude tokens kon veel te lang duren
 • [import] Importeren gebruikers met CSV-bestanden kan weer zonder foutmelding
 • [mededeling] Mededeling toevoegen bij project met één vestiging geeft geen foutmeldingen meer

07-06-2017

1.12.2

Verbeteringen:

 • [Personeel] Personeel: handigere selectoren voor docenten bij Toevoegen
 • [Portalinterface] Uitklapmogelijkheid voor weergave commentaar bij werknemer weggehaald
 • [Portalinterface] Toevoegen van objecten: unieke waarde van een verplicht veld wordt nu automatisch geselecteerd
 • [Portalinterface] Rij-oplichting in grids werkt nu overal
 • [Portalinterface] Kolom-oplichting in grids werkt nu overal
 • [Portalinterface] Instroom: stijl van scherm nu hetzelfde als andere schermen
 • [Portalinterface] Eenvoudig kunnen sorteren op meerdere kolommen met Ctrl-klik
 • [Portalinterface] Pagina Instroom: telling onderaan is nu zoals bij andere schaakborden
 • [Portalinterface] Optie 'Verberg deze kolom' toegevoegd

Opgeloste problemen:

 • [Formatie] Lessenverdeling: Fout bij vervanging van een gesplitste les verholpen
 • [Personeel] Schoolfunctie Roostermaker: Menu-optie Takenverdeling niet meer zichtbaar
 • [Leerlingen] Bij importeren wordt nu vooraf de data in het portal ververst
 • [Portalinterface] Samenvattingsregels bij schaakbord verspringen niet meer na het verbergen van een kolom

01-06-2017

1.12.1

In versie 1.12.0 waren extra integriteitscontroles toegevoegd voor het publiceren van afspraken (roosters). Er werd o.a. gecontroleerd of de vestiging van de lesgroep gelijk was aan de vestiging van de afspraak. Deze wijziging had echter tot gevolg dat een gekoppelde afspraak over meerdere vestigingen niet meer gepubliceerd kon worden. Dit probleem is met versie 1.12.1 opgelost.

Verbeteringen:

 • [API] Controle of de betreffende groep(en) bij de afspraak ook behoren bij het project

 • [API] Controle of de betreffende lokalen bij de afspraak ook behoren bij het project

31-05-2017

1.12.0

Zie Update Portal 1.12.

In deze versie vindt u onder andere bij de Sectieverdeling het klokuursaldo, een update van het scherm Lessenverdeling en een update van de Formatiekaart.

Verbeteringen:

 • [Formatie] Formatiekaart: Opmerkingen voor de docent worden nu getoond (optioneel)
 • [Formatie] Formatiekaart: Termen AST en DESK zijn nu volledig uitgeschreven
 • [Formatie] Sectieverdeling heeft een 'ga naar details'-optie (vergrootglas)
 • [Formatie] Opmerkingen voor docent en formatiebeheerder zichtbaar in tooltip
 • [Formatie] Klokuursaldo o.b.v. inzet secties bij sectieverdeling
 • [Formatie] Online formatiekaart: Geplande inzet o.b.v. sectieverdeling tonen
 • [Formatie] Online Formatiekaart: Nieuwe weergave modus voor werken met inzet lessen of inzet secties
 • [Formatie] Afdrukken Formatiekaart: Toon inzet o.b.v. inzet secties
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling: Totale lesuren netto voor de lestoekenning zichtbaar in de cel

Opgeloste problemen:

 • [Beheer] Bevoegdheid invoeren/bijwerken sorteert nu alfabetisch op naam
 • [Beheer] Het aanmaken van tokens via het scherm "API token toevoegen" werkt weer.
 • [Beheer] Keuzes: bij het verwijderen van een keuze komt geen foutmelding meer
 • [Formatie] Formatie: Inzet Les handmatig wordt niet langer gekopieerd naar volgend schooljaar
 • [Formatie] Formatiekaart: bij lessen wordt nu de correcte graad weergegeven
 • [Gebruikersbeheer] LWOO toeslagfactor mag nu in alle gehele getallen worden ingevoerd
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling (details): sorteren op werknemer is nu weer alfabetisch
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling: tooltip bij inzet docent geeft nu aantal uur per tijdvak weer
 • [Login/Security/Rechten] Zonder Decaanmodule is de schoolfunctie decaan niet meer toe te kennen
 • [Onderwijs] Geplande lessen: koppelen van geplande groep laat niet meer de htmlcode voor italic zien
 • [Schoolstructuur] Keuze-aanbod: Sortering op aantal activaties werkt nu correct

22-05-2017

1.11.2

Opgeloste problemen

 • [beheer] Nieuw roosterproject toevoegen (zonder gebaseerd op in te vullen) is weer mogelijk
 • [beheer] Teams: het is weer mogelijk om teams waar afdelingen aan gekoppeld zijn te verwijderen
 • [lessenverdeling] Lessenverdeling (details): een regel verwijderen ververst nu meteen het scherm
 • [onderwijs] Onderwijs > Lessentabel: lessentabel import gaat beter om met onbekende vakken
 • [pakketkeuzes] De administrator kan weer pakketten (de-)accorderen

15-05-2017

1.11.1

Opgeloste problemen:

 • [Importeren] Contracten: begin- en einddatum worden bij import weer gecontroleerd
 • [Importeren] Contracten: synchroniseren werkt weer
 • [Leerlingen] Portal accepteert weer nieuwe leerlingen uit de desktop
 • [Roosters] Mededelingen: de selector voor roosterprojecten laat geen gearchiveerde projecten meer zien

10-05-2017

1.11.0

Zie Update Desktop 3.8.1 en Portal 1.11.
In deze versie vindt u onder andere een update van het scherm Lessenverdeling en de mogelijkheid om leerlingen een LWOO-indicatie te geven.

Verbeteringen:

 • [Formatie] Het scherm Lessenverdeling (details) laat nu informatie zien over de roostergroep
 • [Formatie] Kijkrechten voor de formatie-overzichten voor teamleiders
 • [Gebruikers] Nieuwe pagina: Gebruikers > Extra Leerlinginformatie

 • [Lessentabel] Lessentabel importeren is nu mogelijk

 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling Details: gesuggereerde week bij Toevoegen/Vervangen is verbeterd
 • [Lessenverdeling] Schoolfunctie Teamleider kan lessenverdeling doen
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling filteren op team mogelijk

 • [Lessenverdeling] Saldo-informatie wordt getoond bij lessenverdeling

 • [Schoolstructuur] Afdeling kan één of meerdere teams bevatten

Opgeloste problemen:

 • [Formatie] Contracten: Vestigingsnaam veroorzaakt geen fout meer bij importeren/bijwerken contracten
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling (details): Bij toevoegen zijn contract en geplande les nu verplicht
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling: van een gastdocent (van een andere vestiging) wordt nu het correcte team weergegeven
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling (details): bij filter op sectie nu ook niet-selectieleden in beeld die op een les van de sectie staan
 • [Login/Security/Rechten] Schoolfunctie roostermaker krijgt geen onterechte foutmelding meer bij toevoegen in Sectieverdeling (details)
 • [Pakketkeuze] Dupliceren keuzeformulier is weer mogelijk
 • [Pakketkeuze] Verwijderen keuzeformulier is weer mogelijk
 • [Pakketkeuze] Pakketkeuze: Melding "Onverwachte fout" bij selecteren statistiek-knop opgelost

04-05-2017

1.10.5

Opgeloste problemen

 • [Gebruikersbeheer] Handmatig nieuwe gebruiker toevoegen werk weer
 • [Gebruikersbeheer] Controle op gebruikers aanmaken werkt weer correct bij gebruik hoofdletters
 • [Gebruikersbeheer] Foutmelding bij gebruiker toevoegen is verholpen als de eerste invoer een fout bevatte
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling details: knop 'vervangen' werkt weer
 • [Login/Security/Rechten] Gebruikers: admin met schoolfuncties formatiebeheerder mag weer naw-gegevens wijzigen
 • [Login/Security/Rechten] Prognoses: teamleider zonder rechten voor Overgangsadviezen bewerken krijgt geen foutmeldingen meer
 • [Pakketkeuze] Admin mag akkoord-vinkje bij pakketkeuzes weer uizetten
 • [Portalinterface] Gebruiker hoeft niet meer opnieuw in te loggen bij rechtenprobleem tijdens laden van een pagina

02-05-2017 

1.10.4 

Opgeloste problemen:

 • [Onderwijs] De onderwijsvraag wordt nu in alle schermen berekend op 2 decimalen nauwkeurig
 • [Schoolstructuur] Roostergroepen: verversingsproblemen bij mentorgroep en veld mentor(en) verholpen
 • [Rechten] Schoolfunctie Roostermaker: Tabblad Projectinstellingen beschikbaar gemaakt tot inkijken
 • [Rechten] Schoolfunctie Roostermaker heeft nu juiste rechten in scherm Afdelingen
 • [Rechten] Schoolfunctie Roostermaker met lessenverdeling bewerken mag sectie(uren)verdeling doen
 • [Rechten] Schoolfunctie Roostermaker: mag nu mededelingen aanmaken/wijzigen
 • [Leerlingen] Wijzigen afdelingsdeelname: optie #uit wordt niet meer getoond

20-04-2017

1.10.3

Opgeloste problemen:

 • [Formatie] Onderwijsvraag bij koppeling wordt weer correct getoond
 • [Lessenverdeling] Lessenverdeling (details): foutmelding bij schoolfunctie Sectieleider verholpen
 • [Gebruikersbeheer] Gebruikers: synchroniseren van gebruikers haalt niet langer de rol weg
 • [Login/Security/Rechten] Schoolfunctie Roostermaker mag nu ook tijdvakken aanmaken in het portal
 • [Login/Security/Rechten] Schoolfunctie Roostermaker kon onterecht geen secties activeren/de-activeren in project
 • [Login/Security/Rechten] Schoolfunctie Roostermaker mag nu ook het tabblad sectieleider bij schoolfuncties zien
 • [Login/Security/Rechten] Schoolfunctie Roostermaker heeft nu voldoende rechten om lessen te koppelen in het portal
 • [Login/Security/Rechten] Schoolfunctie Roostermaker: het icoontje voor snelkoppeling naar Dossier is verwijderd
 • [Pakketkeuze] Import keuzepakketten: samenvattingsregels worden nu automatisch weggefilterd
 • [Formatie] Schoolfunctie Roostermaker: foutmelding bij openen Geplande Groepen (details) is verholpen
 • [Formatie] Sectieleider ziet niet langer de formatievelden bij Lessenverdeling Details

19-04-2017

1.10.2

Opgeloste problemen:

 • [api] Schoolfunctie roostermaker: kon onterecht niet filteren op team bij contracten
 • [api] Schoolfunctie roostermaker mocht onterecht geen Instroomleerlingen plaatsen
 • [api] Schoolfunctie roostermaker kon onterecht correctie lesvergoeding bewerken
 • [api] Rol Keuzepakket Wijzigen geeft geen recht meer op (de-)accorderen, dat mag alleen de decaan
 • [formatie] Lesvraag was niet zichtbaar bij Geplande groepen
 • [formatie] Deeltijdverlof: bij uitzetten handmatige berekening werd omvang pas berekend na verversen scherm
 • [gebruikers] Geboortedatum toevoegen bij aanmaken gebruiker levert nu geen foutmelding meer op
 • [gebuikers] Geboortedatum is nu door de formatiebeheerder bewerkbaar
 • [lessenverdeling] Lessenverdeling (details): foutmelding bij keuze voor Sectie verholpen
 • [onderwijs] Geplande lessen: kon onterecht geen decimaal invoeren bij lesvraag handmatig
 • [pakketkeuze] Nieuw/gewijzigde keuzeformulieren worden weer opgeslagen
 • [roosters] Detailweergave afspraak (roosters) is de afkorting van de dag niet langer in het Engels

14-4-2017

1.10.1

Opgeloste problemen:

 • Geplande lessen lesuren op handmatig kunnen nu weer leeggemaakt worden
 • Formatiebeheerder had geen recht op op het bekijken van het veld TeachingLevel.
 • Het toevoegen van een keuze keuze mislukte met "Intern probleem".

13-04-2017

1.10.0

Zie ook Update Desktop 3.8 en Portal 1.10

Verbeteringen:

 • [api] Snelheidsverbetering bij verscheidene API-aanvragen door portalinterface
 • [api] Snelheidsverbetering bij algemene rechtencontrole
 • [formatie] Snelheidsverbetering voor schoolfunctie Formatiebeheer (school) bij het werken met Geplande Groepen
 • [formatie] Snelheidsverbetering bij Sectieverdeling (details)
 • [formatie] CSV export: de samenvattingsregels worden nu meegenomen
 • [formatie] Formatiekaarten: link naar handleiding pagina aangepast
 • [importeren] CSV import: niet relevante kolommen worden automatisch verborgen
 • [interface] Snelheidsverbetering bij laden/verversen portalinterface
 • [interface] Snelheidsverbetering door parallel opvragen van gegevens in de portalinterface
 • [keuzeformulier] Snelheidsverbetering bij Keuzeformulieren
 • [leerlingen] CSV import: nieuwe leerlingen importeren bij Leerlingen > Overzicht (mits als gebruikers aanwezig)
 • [leerlingen] Eenvoudig wijzigen van de stamklas Leerlingen > Overzicht
 • [leerlingen] Huidig scherm afdelingsdeelname hernoemen naar Overzicht
 • [lessenverdeling] Snelheidsverbetering in Lessenverdeling
 • [lessenverdeling] Een les voor 0 uur wordt verborgen bij de lessenverdeling
 • [pakketkeuze] Snelheidsverbetering bij Keuzepakketten waar ook onnodig keuzeformulieren werden geladen
 • [pakketkeuze] Snelheidsverbetering voor schoolfunctie Decaan bij werken met keuzeformulieren en pakketkeuzes
 • [pakketkeuze] Snelheidsverbetering bij scherm Keuzepakketten
 • [pakketkeuze] CSV import: Import optie voor Qompas toegevoegd bij Keuzepakketten
 • [personeel] CSV import: Contracten kunnen worden geïmporteerd (mits als gebruikers aangemaakt)
 • [personeel] CSV import: Verloven kunnen geïmporteerd worden
 • [leerlingen] Eenvoudig leerling van afdeling wisselen bij Leerling > Overzicht

Opgeloste problemen:

 • [api] Schoolfunctie Roostermaker heeft nu voldoende rechten voor uitvoeren nieuwe Groepen en lessen scherm
 • [formatie] Foutmelding verholpen bij overnemen saldo vorig jaar voor nieuwe docenten
 • [gebruikers] Gebruikers bekijken werkte alleen wanneer Gebruikers wijzigen ook aan stond
 • [importeren] CSV import: Probleem bij openen bestand mededeling opgelost
 • [leerlingen] Schoolfunctie Leerlingadministratie kreeg foutmelding bij plaatsen leerling in afdeling
 • [leerlingen] Stamklasindeling in portal wat onterecht bewerkbaar bij "desktop leidend"
 • [leerlingen] Schoolfunctie roostermaker kon onterecht geen stamklasindeling wijzigen
 • [pakketkeuze] Pakket vorig jaar overnemen: foutmelding verholpen bij ontbrekend vorig schooljaar
 • [pakketkeuze] CSV export: Pakketkeuze export schrijft kolomkoppen weer goed weg
 • [pakketkeuze] Oude stamklas wordt niet meer als nummer getoond in het scherm pakketkeuze van een afdeling
 • [personeel] Sectieverdeling: filteren op graadsgebied toont nu ook juiste graadsinzet bij docent


29-03-2017

1.9.0

Zie ook Update Portal 1.9

Verbeteringen:

 • [Formatie] Teamleider kan de formatiekaarten bekijken van zijn/haar teamleden
 • [Formatie] Formatie Planning (nieuw): optie Boeking van planning naar onderhoud
 • [Formatie] Bij Aanstellingen > Verloven is nu tekstueel zichtbaar of het om een jaarverlof of deeltijdverlof gaat
 • [Formatie] Formatie Planning (update): Layout verbeteringen
 • [Formatie] Formatie Uitbreiding (update): Layout verbeteringen
 • [Formatie] Formatie Inzet Nevenvestigingen (update): Layout verbeteringen
 • [Formatie] Formatie Planning: Tooltips voor de berekening van lesruimte en taakruimte
 • [Formatie] Formatie Planning: Huidig taaksaldo (taakruimte - inzet taken) zichtbaar

Opgelost probleem:

 • [API] Kleine snelheidsverbetering doorgevoerd in het portal

22-03-2017

1.8.2

Opgeloste problemen:

 • [onderwijs] Foutmelding verholpen bij het verwijderen van de laatste geplande groep
 • [personeel] CSV import: er kunnen nu 2 aanstellingen voor één docent worden geïmporteerd
 • [leerling] BIj het handmatig aanmaken van een nieuwe afdelingsdeelname werden de opleiding en het profiel niet opgeslagen

09-03-2017

1.8.1

Opgeloste problemen:

 • [formatie] Van een bestaande taaktoekenning is het niet meer mogelijk de docent of de taak te wijzigen
 • [importeren] CSV import: Kolom stamnr werd onterecht verborgen bij import pakketkeuzes uit Magister
 • [importeren] CSV import: De import mislukte wanneer er een regel was met een lege waarde bij bijvoorbeeld leerlingcode of docentcode
 • [onderwijs] Geplande groep was soms niet correct te verwijderen
 • [pakketkeuze] Bij pakketbrieven afdrukken ontbrak de mogelijkheid om het leerlingnummer te plaatsen
 • [pakketkeuze] Bij pakketbrieven afdrukken worden pakketdeel labels met spaties weer goed weergegeven
 • [rechten] Keuzepakketten: De rechten "Keuzepakket bekijken/wijzigen hele portal" werken weer

06-03-2017

1.8.0

Zie ook: Update Portal 1.8

Verbeteringen

 • [formatie] Totaalregels voor Formatie Saldo, Lesuursaldo en gemiddelde lessentabel toegevoegd
 • [gebruikersbeheer] CSV import Gebruikers: geboortedatum d-m-jjjj wordt nu ook geaccepteerd
 • [importeren] Bij CSV-imports worden zoveel mogelijk kolommen voorgeselecteerd op basis van de kopregel
 • [importeren] Na het uitvoeren van een import wordt de betreffende pagina ververst
 • [importeren] CSV import verwijdert automatisch de extra kolomkop
 • [interface] Optie Open Handleiding (rechts op de navigatiebalk) start nu direct de relevante pagina op de handleiding
 • [interface] De naam van de portalpagina wordt nu weergegeven in het tabblad van de browser
 • [interface] Enkele klik op checkbox geeft nu ook de vraag of bewerken moet worden ingeschakeld
 • [onderwijs] Geplande groepen: Nieuwe optie Groepen naar verwachting (in bulk toevoegen en verwijderen van groepen o.b.v. verwacht aantal groepen)
 • [onderwijs] Geplande groepen: Een geplande groep zonder lessenverdeling, koppeling, of afwijkend aantal lesuren wordt nu zonder bevestiging verwijderd
 • [onderwijs] Geplande groepen: Nieuw pop-up scherm bij het verwijderen van groepen, waarin informatie over lessenverdeling, koppelingen, afwijkend aantal lesuren en roostergroepen wordt getoond.
 • [onderwijs] Geplande groepen (details): toont informatie over koppelingen, aangepaste lessentabel en roostergroep
 • [onderwijs] Geplande groepen (details): handmatig geplande groep verwijderen
 • [pakketkeuze] Nieuwe mogelijkheid klassikale vakken in een keer toe te voegen
 • [pakketkeuze] CSV import pakketkeuzes: opmerking kan nu ook worden geïmporteerd
 • [pakketkeuze] Het geleid kiezen van een pakketkeuze geeft nu een waarschuwing bij annuleren
 • [pakketkeuze] Het scherm Keuzeformulier bewerken geeft een waarschuwing bij annuleren en de mogelijkheid tot opslaan
 • [personeel] CSV import: aanstellingen (planning en onderhoud) kunnen geïmporteerd worden
 • [personeel] CSV import: Persoonlijke budgetten kunnen geïmporteerd worden
 • [schoolstructuur] CSV import: Keuzes en pakketdelen kunnen geïmporteerd worden

Opgeloste problemen:

 • [gebruikersbeheer] CSV import Gebruikers: controle toegevoegd op het uniek zijn van het SomUUID
 • [gebruikersbeheer] CSV import Gebruikers: foutief geslacht bij nieuwe gebruiker houdt synchronisatie bestaande gebruikers niet meer tegen
 • [gebruikersbeheer] CSV import Gebruikers: lege geboortedatum houdt import niet meer tegen
 • [lessentabel] CSV export: de kolomgroepering (in dit geval de afdelingen) wordt nu ook weggeschreven
 • [lessentabel] Wanneer een geplande groep betrokken was bij een les met een afwijkend aantal lesuren (t.o.v. de lessentabel) dan werd dit niet weergegeven
 • [onderwijs] Een roosterproject met één vestiging selecteert weer automatisch deze vestiging
 • [pakketkeuze] Bij het invoeren van meerdere opleidingen bij één leerling wordt bij de totalen per vak de prognose verdeeld over de opleidingen
 • [pakketkeuze] Selectie afdeling kon soms niet werken bij projecten met één vestiging
 • [pakketkeuze] De snelkoppeling keuzepakket (Decaan) is niet meer zichtbaar bij leerlingen
 • [pakketkeuze] Bij kopiëren van schooljaar wordt het keuzeformulier niet meer gekoppeld aan het nieuwe schooljaar
 • [pakketkeuze] Filteren op leerlingnummer en naam werkt weer
 • [pakketkeuze] Schoolfunctie Decaan heeft geen onterechte dupliceer-knop meer
 • [pakketkeuze] CSV export: de kolomgroepering wordt nu ook weggeschreven
 • [personeel] De kolom Code was soms te smal
 • [prognoses] Filter van opleiding bij Prognoses details werkt weer
 • [rechten] Het recht Ouderavondbeheer staat nu onder 'Wijzigen' i.p.v. onder 'Bekijken'

07-02-2017

1.7.10

Opgeloste problemen:

 • Gebruikers: de kleine verversknop ververst nu ook het filter op 'gearchiveerd'
 • Bij schoolstructuur > afdelingen werkt de sorteerfunctie bij jaarlaag nu
 • Schoolfuncties > Mentoren: sortering op mentorgroep werkt nu
 • Bij verwijderen prognose uit afdeling is de waarschuwing hersteld dat een keuzepakket verloren kan gaan
 • Bevoegdheid bijwerken kan nu ook bij Bevoegdheden in plaats van alleen bij Bevoegdheden (details)
 • Portalinrichting > Keuzes: Keuzes en Pakketdelen zijn weer zichtbaar
 • Dupliceren van keuzeformulieren werkt weer correct
 • Datumveld bij keuzeformulier aanmaken/dupliceren hersteld
 • Gebruikers: gebruikerstype en wachtwoord worden weer overgenomen bij toevoegen nieuwe gebruiker
 • Roosterproject toevoegen o.b.v. bestaand project geeft geen foutmelding meer

02-02-2017

1.7.9

Verbeteringen:

 • [onderwijsvraag] Geplande groepen: wijzigen sectie/vaktype/rekenmethode kan nu in bulk
 • [API] Ondersteuning voor talkrequests?familyMemberSomUUID=...
 • [formatie] Omvang van persoonlijk budget recht instelbaar maken bij Projectinstellingen
 • [formatie] Formatiesfunctie uitbreiden met nieuwe rekenmethode schijven
 • [formatie] Nieuwe formatiefunctie toeslag lesoverschot
 • [formatie] Nieuwe formatiefunctie max les
 • [formatie] schoolfunctie Formatiebeheerder geeft nu rechten voor bevoegdheden
 • [interface] Een <enter> na een invoer zorgt voor opslag

Opgeloste problemen

 • [interface] Snelkoppelingen overgangsadvies voor teamleiders is verwijderd
 • [prognoses] Prognoses van 55% worden niet meer weergegeven als 55,00000000001
 • [prognoses] Prognoses: annuleren van het aanmaken van een prognose laat een prognose met 0% staan
 • [leerlingen] In het scherm Roostergroepindelingen wordt stamklas oud nu correct weergegeven

05-01-2017

1.7.8

In deze versie vindt u een aantal aanpassingen bij aanstellingen. We hebben deze wijzigingen voor u op een rij gezet op het Update aanstellingen 1.7.8 en we nodigen u van harte uit dit te lezen.

Ook vindt u twee nieuwe schermen in het portal bij Onderwijs > Keuze-aanbod: Graadgebied en Lesvergoeding.
 

Verbeteringen:

 • Onderhoudsaanstellingen hebben nu een salarisveld
 • Onderhoudsaanstellingen kunnen nu ingevoerd worden met wtf
 • Bij een aanstelling kan nu een functiecategorie (DIR, OP, OOP) worden toegevoegd
 • Planningsaanstelling houdt rekening met een start- en eindtijd
 • Nieuw scherm bij Onderwijs→ Keuze-aanbod: Graadsgebied. Het graadsgebied is te bewerken per vak op afdeling
 • Nieuw scherm bij Onderwijs→ Keuze-aanbod: Lesvergoeding. De lesvergoeding is te bewerken per vak op afdeling
 • Verbeterd in diverse schermen: naast de rij wordt ook de kolom opgelicht bij mouse-over
 • Bij aanstellingen is een betere controle bij de invoer van een start- en einddatum
 • Lokalen toevoegen in het portal is weer mogelijk
 • Nieuwe standaarprognose plaatsen geeft geen foutmelding meer
 • Import keuzepakketten uit SOMtoday geeft nu correcte standaard scheidingsteken op
 • Teamleiders krijgen bij prognoses geen foutmelding meer bij filteren op mentorgroep
 • Roostermakers krijgen bij teams geen foutmelding meer
 • Roostermakers krijgen bij het openen van de Portalconnector geen foutmelding meer
 • Het recht om vestigingen te bewerken is nu gekoppeld aan de applicatiebeheerder
 • Het afdelingsprecentage voorspellen bij Geplande groepen werkt nu correct
 • Een gebruiker met bevoegdheid kan nu hernoemd worden
 • Een gebruiker met 'opmerking voor roostermaker' kan hernoemd worden
 • Een gebruiker met gespreksblokkade kan hernoemd worden
 • Standaardprognoses geeft waarschuwing als er naar meerdere projecten wordt geprognostiseerd
 • Het handmatig wijzigen van het aantal klokuren voor lesverlichting bij een startersregeling werkt weer
 • Een formatiebeheerder kan geen gegevens meer zien van andere school
 • Bij prognoses is het mogelijk het plaatsen naar voorkeur te annuleren

15-12-2016

1.7.7

Interne aanpassingen voor het opvragen van ouderavondgesprekken om de snelheid en betrouwbaarheid van het portal te verbeteren.

14-12-2016

1.7.6

Verbeteringen:

 • Sectieverdeling: Het bewerken van uren is weer mogelijk
 • Lessenverdeling: De opbouw van het scherm is sneller gemaakt
 • Geplande groepen: De formatiebeheerder en roostermaker mogen weer geplande groepen bewerken
 • Geplande groepen: Er zijn meerdere groepen te selecteren bij het verwijderen van geplande groepen
 • Ouderavond: Ouders ziet alleen nog de ouderavond(en) waar gespreksmogelijkheden voor hen zijn
 • Ouderavond: De snelkoppeling bij een ouder voor de ouderavond werkt nu correct
 • Ouderavond: Een gearchiveerde ouderavond is niet meer zichtbaar voor ouders
 • Ouderavond: Het verwijderen van een gespreksaanvraag door ouder in portal verwijdert nu ook de opmerking voor de docent
 • Ouderavond: Een gezinsloze ouder kan geen ouderavond meer selecteren
 • Ouderavond: De ingeroosterde gesprekken voor ouders worden nu gesorteerd op datum en starttijd
 • Ouderavond: Het aanvragen van gespreksmogelijkheden wordt nu bijgehouden in een portal-log
 • Takenverdeling: Een teamleider krijgt bij het bewerken van urenaantallen geen foutmelding meer
 • Dossiers: Een teamleider krijgt geen foutmelding meer bij selecteren van een werknemer in het dossier
   

01-12-2016

1.7.5

Verbeteringen:

 • Er is een nieuw tabje Lesvergoeding (bij Schoolstructuur > Keuze-aanbod) voor het eenvoudig invullen van de lesvergoeding
 • Opmerkingen van ouders voor de roostermaker vanuit SOMtoday zijn nu zichtbaar in het portal.
 • Het scherm Takenverdeling werkt weer naar behoren
 • In de bewerkmodus bij Takenverdeling wordt 'Taakinzet' en 'Saldo' weer automatisch bijgewerkt
 • Toegekende taken bij docenten met andere hoofdvestiging worden nu in rood aangegeven
 • Er is een nieuw scherm Bevoegdheden voor het eenvoudig invullen van bevoegdheden
 • Bij het koppelen van geplande lessen worden groepen nu onthouden
 • Bij de gebruiker admin is het niet meer mogelijk om de rol te ontnemen of het wachtwoord te wissen
 • In het scherm Lessenverdeling is de kolom roostergroep toegevoegd
 • Er zit een snelheidsverbetering in het scherm Lessenverdeling
 • De foutmelding bij het invoeren van een vakantie die buiten het schooljaar valt is verbeterd.
 • Een teamleider kan bij Dossiers alleen nog zijn eigen teamleden selecteren
 • In het scherm Lessentabel wordt nu correct horizontaal gesorteerd op tijdvak

25-11-2016

1.7.4

Opgeloste problemen:

 • Het aantal leerlingen van een klassikaal vak bij Geplande Groepen wordt nu correct berekend
 • Decanen kunnen Keuzepakketten weer openen
 • Negatieve taakuren bij Takenverdeling zijn weer in te voeren
 • Roostercodes mogen nu ook hoofdletters bevatten
 • Lokalen kunnen nu ook via het portal verwijderd worden
 • Lessenverdeling (details) signaleert nu docenten die niet gelieerd zijn aan de vestiging van de les
 • Voor de "admin"-gebruiker kan geen externe authenticatie meer worden aangezet, noch kan deze worden gearchiveerd
 • Start- en einddatum verspringen niet meer bij het toevoegen of bewerken van een mededeling
 • Teamleiders en mentoren kunnen prognoses weer bewerken
 • De bevoegdheidsstatistieken bij Lessenverdeling werken weer correct
 • Wederom hebben we diverse verversingsproblemen opgelost

16-11-2016

1.7.3

Opgeloste problemen:

 • Het portal gaat weer goed om met versie 3.1 van Zermelo Desktop als het om Formatie gaat
 • De link op de pagina Lessenverdeling naar de details van een geplande les werkt weer correct
 • Teamleiders kunnen de pagina Contracten weer openen
 • Formatiebeheerders en sectieleiders kunnen weer zonder foutmelding een vervangende lestoekenning toevoegen
 • De prognoses op de pagina Instroom zijn weer te bewerken
 • Mededelingen zijn niet meer een dag te vroeg zichtbaar
 • Verscheidene verversingsproblemen zijn opgelost

14-11-2016

1.7.2

Opgeloste problemen:

 • De gebruikerspagina werkt bijna weer naar behoren. Wel ontbreekt de telling van het aantal gebruikers nog
 • Contracten kunnen wederom verwijderd worden, ook als de docent aan een sectie verbonden is
 • De formatiebeheerder kan weer Takenverdeling per team doen zonder foutmeldingen

10-11-2016

1.7.1

Opgeloste problemen:

 • Bij keuze-aanbod is het nu mogelijk om te sorteren
 • Sorteren bij geactiveerde secties werkt weer
 • De totale standaardprognose wordt nu rood gekleurd indien meer dan 100%
 • Bij het openen van dossier van één van de teamleden krijgt teamleider geen foutmelding meer

9-11-2016

1.7.0

Zie Update Desktop 3.6 en Portal 1.7.

13-10-2016

1.6.12

Voor de single-sign-on pilot met SAML 2.0 of ADFS:

 1. De tijd tussen de servers van Zermelo en de servers van de school mag nu 10 minuten verschillen.

6-10-2016

1.6.11

Opgeloste problemen:

 1. Voor sommige lessen, waaronder degene weggeschreven met Zermelo Desktop 3.4 of eerder, werden groepen en lokalen niet getoond.

5-10-2016

1.6.10

Opgeloste problemen:

 1. In versie 1.6.9 werden niet altijd de afdelingen meer getoond bij groepen.
 2. In versie 1.6.9 werkte de iCal functionaliteit niet meer.

4-10-2016

1.6.9

Interne aanpassingen voor het opvragen van roosters om de snelheid en betrouwbaarheid van het portal te verbeteren.

30-9-2016

1.6.8

Enkele interne verbeteringen om het opsporen van fouten in het portal makkelijker te maken.

27-9-2016

1.6.7

Verbeteringen:

 1. De nieuwe ouderavond-functionaliteit in SOMToday op het gebied van opmerkingen voor de roostermaker wordt nu ondersteund.
 2. Enkele kleine aanpassingen op het gebied van performance en stabiliteit van het portal.

23-9-2016

1.6.6

Verbeteringen:

 1. Op een flink aantal plekken is filteren gerepareerd of verbeterd.
 2. Het activeren van taken werkt weer.
 3. Mededelingen kunnen weer worden verwijderd.
 4. Het toevoegen van gebruikers, teams, en ouderavonden werkte tijdelijk niet meer. Dit is verholpen.

19-9-2016

1.6.5

Verbeteringen:

 1. Ouders/verzorgers met een lange gebruikersnaam (van meer dan 15 tekens) kunnen nu in een gezin worden geplaatst.
 2. Een storing bij een andere partij waar we mee koppelen via LDAP heeft nu minder invloed op de stabiliteit van het portal.
 3. Verdere aanpassingen om de stabiliteit van het portal bij grote drukte te verbeteren.

15-9-2016

1.6.4

Performanceverbeteringen om de grotere drukte op het portal op te vangen.

13-9-2016

1.6.3

Een gebruikte component is vervangen door een nieuwere versie, om herhaling van de storing van vanochtend te voorkomen.

5-9-2016

1.6.2

Nieuwe mogelijkheden:

 1. Er is ondersteuning toegevoegd voor lesuurnamen, in plaats van dat er alleen nummers worden getoond. Hier is Zermelo Desktop 3.5.1 voor nodig.

Verbeteringen:

 1. Onterechte foutmelding na filteren op rol bij wijzigen rol / gebruikerstype / externe authenticatie. Archiveren en terugplaatsen kan nog steeds een melding geven.
 2. Iemand met het recht op 'eigen lessen' of 'gerelateerd' krijgt geen onterechte foutmeldingen meer door snelbrowsen.
 3. Roosteroverzicht Afdelingen toont nu alleen lessen van de bijbehorende afdeling.

23-8-2016

1.6.1

Een paar kleine interne aanpassingen.

17-8-2016

1.6.0

Nieuwe mogelijkheden:

 1. [formatie] Persoonlijk budget: kleur van cel geeffectueerd graag rood (teveel) of geel (te weinig) kleuren t.o.v. totaal
 2. [gebruikers] Kioskmodus voor het portal waar leerlingen hun rooster kunnen opzoeken
 3. [interface] Nieuwe menustructuur voor portal 1.6.
 4. [interface] Pagina Contractparameters verwijderd, onderdelen ondergebracht bij Overzicht en Formatie Planning
 5. [interface] Eerste kolom (code) wordt in ieder scherm vastgezet
 6. [interface] Gebruikers met een schoolfunctie hebben nu snelkoppelingen op hun dashboard
 7. [koppeling] Koppeling SOM voor leerlingen, docenten en ouders (pilot)
 8. [roosters] Snel browsen toevoegen aan rooster Portal
 9. [roosters] Nieuwe roosteroverzichten: Klasroosters en lokaalroosters
 10. [roosters] ICS export voor roosters
 11. [schoolfuncties] Schermpje voor uitloggen toont nu ook schoolfuncties.
 12. [schoolfuncties] Het is nu mogelijk om voor een aantal schoolfuncties in te stellen dat ze bepaalde taken niet mogen uitvoeren.

Verbeteringen:

 1. [formatie] Bij het veld indiensttreding werd niet gecontroleerd op geldigheid datum
 2. [formatie] Dossier afdrukken toonde docentafkorting bij Straat en Functiecategorie
 3. [pakketkeuze] Ingeleverd (vinkje) wordt verwijderd als de decaan het pakket handmatig wijzigt
 4. [prognoses] Prognoses: waarschuwing toegevoegd bij verwijdering prognose met vakkenpakket
 5. [roosters] Lesuur is nu zichtbaar bij afspraken, mijn lessen en welkom pagina

14-7-2016

1.5.7

 1. De API versie 2 geeft weer net zoals voorheen de details van een gebruiker terug bij het aanpassen ervan. Het aanpassen werkt ook weer correct.
 2. Het is nu weer mogelijk om een gearchiveerde gebruiker te hernoemen.

13-7-2016

1.5.6

 1. Het probleem van 1.5.5 over de foutmeldingen is als het goed is nu wel volledig opgelost.

4-7-2016

1.5.5

De afgelopen weken doken een aantal mysterieuze problemen op waardoor sommige gegevens niet gewijzigd konden worden door teamleiders of door decanen. Na een paar keer proberen lukte het vaak wel. We hebben een gebruikte component geüpdatet en het probleem lijkt opgelost.

23-06-2016

1.5.4

Verbeteringen:

 1. [formatie] Scherm Personeel > Taakbeheer > Geactiveerde Taken is per taak uitgebreid met: de totale inzet, aantal docenten en resterend saldo o.b.v. budget.
 2. [formatie] Scherm Personeel > Taakbeheer > Taaktoekenningen geeft bij groeperen op taakgroep een subtotaal
 3. [gebruikers] Importeren van gebruikers met meer dan één rol werkt nu weer
 4. [gebruikers] Importeren van gebruikers geeft een waarschuwing als een gebruiker reeds gearchiveerd is
 5. [pakketkeuze] Statistiekscherm gaf een foutmelding wanneer de betreffende afdeling geen Keuzes op Afdeling had.

13-06-2016

1.5.3

Verbeteringen:

 1. [api] Het opvragen van afdelingen is nu sneller
 2. [formatie] Contract is nu in één keer te verwijderen in portal
 3. [formatie] Kolommen "Uit spaarpot" en "Totaal" van plaats verwisselen bij Persoonlijke budgetten
 4. [formatie] Dubbel contract in portal aanmaken niet meer mogelijk
 5. [gebruikers] Toevoegen van reeds gearchiveerde gebruiker geeft nu een foutmelding
 6. [interface] Het gebruik van de "vorige" knop in browser op de iPad werkt nu weer
 7. [pakketkeuze] In Keuzepakkettenscherm is de totaalregel per vak nu prognostisch ipv absoluut
 8. [pakketkeuze] Samenvattingsregel leerlingaantallen bij pakketkeuze nu correct uitgelijnd
 9. [pakketkeuze] Pakketoverzicht: Keuzes werden gesorteerd op omschrijving i.p.v. op code
 10. [pakketkeuze] Vrijstellingen worden niet langer meegeteld bij totalen in pakketkeuze
 11. [prognoses] Inrichting stamklasindeling portal: termen zijn nu desktop leidend en portal leidend
 12. [prognoses] Op het scherm groepsindeling wordt nu ook de prognose voor een leerling getoond en de totalen worden prognostisch geteld
 13. [roosters] Opvragen rooster leerling werkt nu weer correct bij openen portal op een tablet

26-05-2016

1.5.2e

Verbeteringen:

 1. [formatie] De schoolfunctie sectieleider kon een foutmelding geven bij het controleren van de rechten
 2. [formatie] Bij afsluiten van formatiebeheer (via Zermelo Desktop/Client) kon u een foutmelding krijgen dat gegevens niet naar het portal weggeschreven konden worden.

25-05-2016

1.5.2

Nieuwe mogelijkheden

 1. [schoolfunctie] Er is een nieuwe schoolfunctie Sectieleider (zie: Schoolfuncties_OUD)
 2. [mail] Mail wordt nu verzonden via onze eigen servers. 

Verbeteringen:

 1. [prognose] Invoeren van een opleiding bij overgangsadvies werkte niet meer
 2. [formatie] Beschikbaarheden (dagen/dagdelen) waren ook bewerkbaar als er niet gekozen was voor handmatig

19-05-2016

1.5.1

Verbeteringen:

 1. [pakketkeuze] Bij het importeren van pakketkeuzes (csv) kwam er een onterechte een foutmelding en werd de import afgebroken
 2. [formatie] Bij het toevoegen van een persoonlijk budget zijn de handmatige velden standaard niet meer bewerkbaar
 3. [formatie] In het overzicht dossier kon een verkeerd aantal dagen en dagdelen worden getoond
 4. [formatie] Bruto klokuren worden nu correct afgerond en zonder decimalen getoond.
 5. [roosterweergave] Wijzigingen deze week toonde kolom docent als java-tekst

12-05-2016

1.5.0

Informatie over de nieuwe mogelijkheden kunt u vinden op: Update Portal 1.5

Nieuwe mogelijkheden:

 1. [nieuw] Keuzepakketten importeren in het portal (csv)
 2. [nieuw] Het bewerken van prognoses van instroom en/of nieuwe leerlingen
 3. [nieuw] Nieuwe schoolfunctie leerlingadministratie
 4. [export] CSV export: voorstel bestandsnaam is nu afhankelijk van het venster
 5. [export] CSV-export: ook de statistieken bij keuzepakketten zijn nu te exporteren naar csv
 6. [formatie] Bij Aanstellingen werd de schaal en trede van het contract niet getoond
 7. [formatie] Slimmer zoeken op code/naam bij het toevoegen van een contract
 8. [gebruikersbeheer] Bij het importeren van gebruikers worden de tips duidelijker weergegeven
 9. [interface] Laatst gekozen vestiging in portal wordt nu onthouden
 10. [interface] Nieuwe icoontjes voor import / export / diagram
 11. [interface] Op meerdere plaatsen in het portal wordt nu de naam van de vestiging getoond ipv de afkorting
 12. [pakketkeuze] Bij Extra voorwaarden wordt nu ook gefilterd op aan de afdeling gekoppelde keuzes
 13. [schoolstructuur] Afdelingen kunnen nu in het portal worden hernoemd

Verbeteringen

 1. [api] Foutmelding bij het zoeken op UUID van gebruikers via API
 2. [export] CSV export gebruikt nu standaard weer een puntkomma als scheidingsteken (ipv TAB)
 3. [export] CSV export: Opslaan van bestand met gebruik Internet Exporer
 4. [formatie] Salarisinformatie (Schaal + Trede) nu zichtbaar bij aanstellingen
 5. [formatie] Filters in het scherm Personeel > Contracten werken nu wel
 6. [formatie] Filteren bij taken en taaktoekenningen werkte niet altijd goed
 7. [formatie] Dossier: nevenvestiging toonde een intern ID ipv afkorting van de vestiging
 8. [import] Importwizard gebruikers toonde verkeerde icoon (toevoegen/bijwerken) als de gebruikerscode hoofdletters bevat
 9. [interface] Nieuwe filtering toont geen nieuwe objecten, en laat verwijderde objecten nog zien
 10. [ouderavond] Appointment type 'talk' wordt nu vertaald naar 'gesprek' in welkom scherm docenten
 11. [pakketkeuze] Automatische selectie vestiging (als er maar één vestiging is) werkt niet bij pakketkeuze
 12. [pakketkeuze] Oranje kleur bij extra voorwaarde in keuzeformulier klopte niet altijd.
 13. [pakketkeuze] Na aanpassen doelgroep bij keuzeformulier werden in het formulier de beschikbare keuzes niet direct bijgewerkt
 14. [pakketkeuze] Rechtsklik op een lege cel bij Pakketkeuzes toonde een leeg menu
 15. [prognoses] Filteren op leerlingnummer bij Prognoses in het Portal is gemaakt
 16. [schoolstructuur] De namen van groepen op afdelingen konden onterecht hoofdletters bevatten

14-4-2016

1.4.3

Verbeteringen:

 1. [pakketkeuze] Keuzepakketten afdrukken toont weer de stamklasnaam en niet alleen het ID.
 2. [pakketkeuze] Afdeling wordt weer getoond bij Mijn Keuzepakket leerling.
 3. [pakketkeuze] Door leerling ingeleverd keuzepakket wordt niet meer leeg getoond aan decaan.
 4. [export] Onterechte spaties worden niet meer meegenomen in de CSV-export.
 5. [export] CSV-export van formatie-inzet nu ook geschikt voor Excel 2013.
 6. [pakketkeuze] Keuzes in extra voorwaarden van een keuzeformulier die verder niet op het keuzeformulier voorkomen leiden niet meer tot een foutmelding bij invoer door leerlingen.
 7. [afdelingsdeelname] Nieuwe leerling kan weer correct toegevoegd worden bij Afdelingsdeelname.
 8. [rechten] Schoolfunctie decaan geeft geen recht meer om keuzeformulieren te wijzigen.

Nieuwe mogelijkheden:

 1. [pakketkeuze] Het pakketoverzicht na invullen van een keuzeformulier biedt de mogelijkheid keuzes te laten weergeven op volgorde van invullen (per pakketdeel).
 2. [pakketkeuze] De uiterste inleverdatum keuzeformulier wordt rood wanneer deze verstreken is.
 3. [pakketkeuze] Pakketkeuzes afdrukken levert nu op alle pagina's een koptekst met kolomnamen .
8-4-2016
 1. [ouderavond] In sommige gevallen kon het opvragen van gespreksaanvragen erg langzaam zijn. Het was soms zo langzaam dat er een time-out optrad en dat er een aantal schermen niet konden starten. Dit probleem is nu opgelost.

07-04-2016

1.4.2

Een nieuwe mogelijkheid:

 1. [nieuw] De teamleider kan de stamklasindeling wijzigen voor zijn afdelingen, zie Indelen in stamklassen

Een aantal verbeteringen:

 1. [afdelingsdeelname] Afdelingsdeelname toevoegen kan nu alleen voor gebruikers met het type leerling
 2. [afdelingsdeelname] De waarde van stamklas oud kon soms verdwijnen (Let op! Eenmalige fix is weghalen en terugplaatsen van het schooljaar bij een project)
 3. [export] CSV-export: het scherm Keuzepakketten kan nu ook geexporteerd worden naar een csv-bestand
 4. [export] CSV-export: fout bij exporteren Aanstelling en Persoonlijk Budget opgelost
 5. [export] CSV-export: kolommen worden nu onder de juiste kolomkop geplaatst
 6. [export] CSV-export: bij een csv-bestand van keuzepakketten werden niet alle velden meegenomen
 7. [ouderavond] Kolom "Opmerking van de roostermaker" verbergen voor ouders in scherm Mijn gespreksaanvragen in het portal
 8. [pakketkeuze] Term 'Overigen' voor keuzes zonder type is hernoemd naar 'Overige keuzes'
 9. [pakketkeuze] Het scherm Keuzeformulieren waarschuwt voor niet-gekoppelde keuzes aan een afdeling in een keuzeformulier
 10. [pakketkeuze] Leerlingen kunnen een keuzeformulier niet meer invullen als er niet-gekoppelde keuzes aan een afdeling op staan
 11. [pakketkeuze] Het dropdownmenu in Keuzeformulieren dupliceren toonde geen portalprojecten achter de afdelingen
 12. [pakketkeuze] Bij het afdrukken van pakketkeuzes wordt nu standaard ook de afdeling getoond
 13. [pakketkeuze] De knoppen Toevoegen/Verwijderen op de pagina Keuzes zijn weer zichtbaar voor decanen
 14. [rechten] De schoolfunctie Roostermaker geeft nu recht op het bewerken van Keuzes op Afdeling
 15. [rechten] De schoolfunctie Roostermaker kan nu keuzes toevoegen/verwijderen/bewerken
 16. [rechten] De schoolfunctie Decaan kon onterecht het type wijzigen van een keuze
 17. [schoolstructuur] Rechtsklik op een lege cel bij Keuzes op Afdeling toonde een leeg menu
 18. [schoolstructuur] Het scherm Keuzes op Afdeling waarschuwt voor niet-gekoppelde keuzes op afdelingen op keuzeformulieren

30-3-2016

1.4.1

 1. Het opvragen van leerlingen op een afdeling kon in sommige gevallen erg lang duren.
 2. In sommige gevallen kon er een foutmelding optreden bij het bewerken van een gebruiker.
 3. De bug die was opgelost in 1.3.13 (101% bij prognoses) zat er per abuis weer in.

23-3-2016

1.4.0

Informatie over de nieuwe mogelijkheden kunt u vinden op Update Desktop 3.3 en Portal 1.4.

Er is ook een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd en een aantal problemen opgelost:

 1. Het is nu mogelijk om het rooster af te drukken op A6 formaat (voor in de agenda bijvoorbeeld)
 2. Portal zonder decaan-licentie heeft nu ook tab Keuzes bij Beheer > Schoolstructuur
 3. Meer opties bij afdrukken keuzepakketten
 4. Vakken binnen pakketdeel in Pakketoverzicht worden nu alfabetisch gesorteerd
 5. Pakketoverzicht afdrukken geeft waarschuwing bij te kleine letters in Internet Explorer
 6. Op het pakketoverzicht van een leerling kan zichtbaar worden gemaakt of het pakket geaccordeerd is (of niet)
 7. Toelichting ouderavond wordt verborgen voor ouders als er geen toelichting is
 8. Bevestiging versturen gespreksaanvragen en opmerkingen
 9. Een admin-gebruiker kan zichzelf niet meer gemakkelijk archiveren
 10. Teamleden worden niet meer als nummer weergegeven als geen (hoofd)vestiging
 11. ''Handtekening decaan'' vervangen door ''Handtekening vertegenwoordiger school'' bij printen pakketbrief vanuit portal
 12. Niet gebruikte kolommen worden verborgen voor ouders in scherm Mijn gespreksaanvragen in het portal
 13. Keuze of pakketdeel zonder Naam is niet meer mogelijk
 14. Het afdrukken van een rooster waarbij niet op alle dagen lessen staan werkt nu goed.
 15. Toevoegen afdelingsdeelname zonder percentage wordt beter afgevangen
 16. Uitleg bij Opruimen/archiveren verwijst naar de juiste knop en geeft goede uitleg.
1.3.13
 1. De percentages voor prognoses telden in sommige gevallen op tot 101%.

25-2-2016

1.3.12

 1. Voor decanen/roostermakers: bij het aanmaken of bewerken van een keuzeformulier werd het type van een keuzemoment sinds 15-2-2016 getoond in het Engels. Ook was het gedrag bij het aanpassen niet altijd correct. Deze problemen zijn opgelost.

18-2-2016

1.3.11

 1. Filter op dagen bij Afspraken werkt weer in alle gevallen.

15-2-2016

1.3.10

 1. Nieuwe lessen (en activiteiten) worden nu wel in het welkom dashboard op het portal bij de wijzigingen getoond.
 2. Het type van een keuze kan nu wel op verplicht of splitser gezet worden in Internet Explorer.
10-2-2016
 1. Aanpassing van de API waardoor Zermelo Desktop weer correct de stamklas-oud kan inlezen.

8-2-2016

1.3.8

 1. Melding toegevoegd wanneer door (bulk)prognose van 0% een ingevuld keuzeformulier zou worden verwijderd
 2. Het aanmaken van teams gaf een foutmelding

4-2-2016

1.3.7

 1. Volgorde van teamleiders/-leden/-gastleden op teampagina nu alfabetisch, ook bij bewerken.
 2. Het opvragen van de keuzepakketten voor een (grote) lijst leerlingen is nu sneller.
 3. Link naar Portal release notes (klik op versie nummer)
 4. Het portal berekent nu zelf de startersvergoeding en het persoonlijk budget. Handmatige berekening is standaard uitgeschakeld.
 5. Als er geen geboortedatum bij een docent staat, wordt standaard alleen het basisbudgetrecht uitgerekend.
 6. Pakketten bekijken per formulier is niet meer mogelijk om verwarring te voorkomen.
 7. Het portal rekent beschikbaarheid (dagen en dagdelen) uit op basis van de aanstelling.
 8. Staffelfuncties zijn bewerkbaar in het portal
 9. Bij het importeren van Gebruikers kan ook de keuze voor LDAP ja/nee meegenomen worden

26-01-2016

1.3.6k

 1. Leerlingen zien nu hun keuzepakket correct weergegeven als ze op de pagina Mijn Keuzepakket klikken op "Pakket bekijken".
 2. Teamleiders krijgen geen foutmelding meer als ze de pagina Overgangsadvies openen.

21-1-2016

1.3.6i

 1. Bij het bekijken van een rooster op zondag wordt nu de correcte week aangegeven boven het rooster. Dit was eerst per abuis de vorige week, wat verwarring kon opleveren. De datum boven de dag was altijd al correct.

19-01-2016

1.3.6

 1. Keuzepakketten: U kunt nu voor alle geselecteerde leerlingen het keuzepakket van vorig schooljaar overnemen in de nieuwe afdeling. Zie: Keuzepakketten bekijken en bewerken.
 2. Keuzepakketten: U kunt nu voor alle geselecteerde leerlingen in één keer een keuzevak toevoegen aan of verwijderen uit het keuzepakket.
 3. Keuzepakketten: U kunt nu een overzicht van absolute en/of prognostische aantallen per vak per pakketdeel in beeld brengen en afdrukken middels de knop Statistieken.
 4. Keuzepakketten: U kunt nu voor alle geselecteerde leerlingen in één keer het pakketoverzicht afdrukken met daarop ruimte voor de handtekening van ouder/verzorger.
 5. Keuzepakketten: In het overzicht wordt nu ook de nieuwe stamklas van een leerling getoond in een aparte kolom.
 6. Keuzepakketten: In het overzicht vindt u nu onder de tooltip per keuzevak het aantal leerlingen dat het keuzevak gekozen heeft per pakketdeel, zowel in absolute als in prognostische getallen.
 7. Keuzepakketten: Verwijderen van een keuzevak of pakketdeel vraagt nu eerst om een bevestiging.
 8. Voor gebruikers met alleen leesrechten zijn de knoppen voor bewerken niet meer zichtbaar bij Keuzevakken.
 9. Bij invullen van het keuzeformulier worden opties nu consequent alfabetisch getoond.
 10. Afdrukken van het overzicht van keuzepakketten werkt weer.
 11. Keuzeformulier bewerken: Bij het wijzigen van het keuzetype tussen verplicht en minmax verdwijnt de opvolgerkeuze niet meer.
 12. Het toevoegen van een nieuw keuzeformulier geeft geen foutmelding meer bij het ontbreken van een minimum prognose.
 13. U krijgt nu een waarschuwing als u een keuzevak of pakketdeel wilt verwijderen dat in gebruik is in een keuzeformulier.
 14. Gespreksmogelijkheden worden weer automatisch geladen.
 15. Docent met recht 'Gespreksaanvragen bekijken' op 'gerelateerd' ziet nu niet meer 'Mijn gespreksaanvragen' (het tabblad voor ouders).
 16. De lijst op de pagina Ouderavond > Gesprekken met mij (voor een docent) is niet meer gegroepeerd per leerling.
 17. De telling van gesprekken voor een ouderavond is nu ook correct bij groepering per leerling.
 18. De pagina's Mijn Rooster en Mijn Lessen zijn niet meer zichtbaar voor ouders.
 19. Gebruikers: Het groene vinkje bij wachtwoord wordt uitgegrijsd als LDAP aanstaat.
 20. Gebruikerstype wijzigen geeft na filteren op rol geen foutmelding meer.
 21. De naam van een rol is nu niet meer te bewerken. Dit leidde voorheen namelijk tot een foutmelding.
 22. Gebruikers: Hernoemen naar reeds bestaande gebruikersnaam geeft nu duidelijke foutmelding.
 23. De eerste klik tijdens het bewerken van vestigingen op de pagina Roosterprojecten levert geen foutmelding meer.
 24. Kolom "email" wordt nu gevuld bij Beheer > Schoolfuncties > Mentoren.
 25. Bij het aanmaken van een nieuw wachtwoord is de gebruikersnaam niet meer hoofdlettergevoelig. (Sommige browsers vullen het veld automatisch in, wat tot problemen leidde.)
 26. Een wachtwoord toegekend door de admin-gebruiker mag nu ook bijzondere tekens bevatten. (Dit blokkeerde het inloggen.)
 27. De standaardrollen worden weer netjes teruggegeven door de API, waardoor een foutmelding in Zermelo Desktop wordt voorkomen.
 28. Bij het importeren van gebruikers werkt nu ook de kolom "geslacht" correct: een waarde beginnend met m, M levert het geslacht man, v of V levert vrouw.

18-12-2015

1.3.5

 1. De weergave van de niveaus op de rollen pagina is weer correct.
 2. Bij het klikken op "bewerken" voor een reeds ingeleverd keuzeformulier wordt nu direct het overzicht getoond.
 3. Bij pakketkeuzes die "verplicht" zijn geworden bij een kies x van y optie (omdat er niets te kiezen is) staat nu een toelichting.
 4. Er is op een aantal plekken sortering toegevoegd.
 5. Het bekijken van afdelingsroosters werkt nu weer voor alle scholen.
 6. Er wordt nu gecontroleerd of een docent niet per ongeluk naar zijn eigen vestiging wordt gedetacheerd.
 7. Het was gedurende de dag korte tijd niet mogelijk om afdelingen te selecteren in het pakketkeuze scherm.

17-12-2015

1.3.4

 1. Overal wordt nu het correcte weeknummer getoond (kon fout gaan bij week 43).
 2. Er kon een fout optreden op de pagina "Mijn Rooster".
 3. OOP en admin gebruikers kunnen nu weer mededelingen zien in de app.
 4. Het wissen van wachtwoorden van gebruikers werkt weer.

15-12-2015

1.3.3

 1. Het zoeken op personen bij het bekijken van roosters werkt weer goed en is nu gebruiksvriendelijker.
 2. Het aanmaken en verwijderen van teams gaat nu helemaal goed.
 3. Bij het bekijken van een ingevuld keuzeformulier werd bij op "Terug" klikken de laatste keuze tweemaal getoond.
 4. Er is niet langer een licentie voor formatiebeheer nodig om teamleiders aan te maken.
 5. De nevenvestigingen zijn nu zichtbaar bij het contract en bij de teams.
 6. Er kon een fout optreden bij het toevoegen van een verloftype.
 7. Er kon iets misgaan op de keuzepakketten pagina waardoor er geen afdeling meer gekozen kon worden.

14-12-2015

1.3.2

 1. Het bewerken van mededelingen door medewerkers voor de eigen school of voor het hele portal werkt weer als voorheen.
 2. Voor personen die geen rechten hebben om alle mededelingen op het hele portal te bekijken en die geen medewerker zijn wordt het scherm Roosters > Mededelingen niet meer getoond.
 3. De tekst bij de verschillende niveaus van het bekijken of bewerken van mededelingen is verduidelijkt.
 4. Geen foutmeldingen meer op de Tokens pagina.
 5. Het is nu mogelijk om een leerling uit een afdeling te verwijderen ook als deze leerling deelneemt aan groepen.
 6. De afdeling #uit wordt nu genegeerd bij het controleren van de deelnames aan een schooljaar.
 7. Voor vestigingen zonder naam wordt nu de afkorting getoond op je pagina Beheer > Portal > Roosterprojecten.

10-12-2015

1.3.1

In de loop van de dag zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 1. De koppeling met SOMtoday voor de ouderavonden (het inlezen van de gesprekken) werkt weer als voorheen.
 2. Aanpassingen voor mededelingen zodat voor OOP deze in het portal en in de app weer getoond worden.
 3. Bij het publiceren van roosters vanuit Zermelo Desktop kon er een "timeout" melding komen. Het portal reageert nu vele malen sneller op het verzoek wat Zermelo Desktop deed en alles moet nu weer goed werken. De oorzaak was een les met daarin bijzonder veel leerlingen.
 4. Mensen met het recht "mededelingen bekijken" op "hele portal" zien nu weer alle mededelingen op het Welkomscherm en in de app.
 5. Het versturen van wachtwoorden geeft nu geen foutmeldingen meer.

10-12-2015

1.3.0

Gedurende de dag zijn er een aantal bugs opgelost die te maken hadden met de nieuwe portalversie.

9-12-2015

1.3.0

Informatie over de nieuwe mogelijkheden kunt u vinden op Update Desktop 3.2 en Portal 1.3. Er zijn ook een aantal bugs opgelost.


16-11-2015

1.2.7

Opgeloste problemen

 1. Wanneer een ouder via het Portal bij een gespreksaanvraag koos voor een Extra lang gesprek, werd dit niet onthouden.


28-10-2015

1.2.6

Opgeloste problemen

 1. Bij het toevoegen van een ouderavond werden ook onterecht de gearchiveerde projecten weergegeven.
 2. Dubbelkikken op een niet aangevraagd project gaf een foutmelding bij ouderavonden

Verbeteringen:

 1. [ouderavonden] U kunt nu aangeven of ouders een opmerking voor de roostermakers mogen opgeven
 2.  [ouderavonden] U kunt nu aangeven of ouders een extra lang gesprek (dubbel gesprek) mogen aanvragen

1-10-2015

1.2.5

Opgeloste problemen:

 1. Het was als ouder in bepaalde gevallen mogelijk om voor een ouderavond één gesprek teveel aan te vragen.

29-9-2015

1.2.4

Opgeloste problemen:

 1. Op verschillende plekken kon bij het aanpassen van een datum deze op één dag verder komen te staan.

Verbeteringen:

 1. Bij het invullen van een keuzeformulier worden nu de volledige namen van opties in de extra voorwaarden getoond, in plaats van de afkortingen.
 2. In de keuzeformulier-editor en in de editor voor extra voorwaarden worden nu de volledige namen van de opties getoond.
 3. Bij het bewerken van het keuzeformulier wordt nu een waarschuwing gegeven als er geen startpunt is ingesteld.
 4. In het keuzepakketten scherm is de opmerking bij een leerling nu beter leesbaar voor de decaan.
 5. Het is nu niet meer nodig om gebruikers extra rechten te geven voor "schoolstructuur bekijken" voordat ze afdelingsroosters kunnen zien.
 6. Het opvragen van afdelingsdeelnames is sneller geworden.

17-9-2015

1.2.3

Voor beheerders:

 1. In FireFox kon een foutmelding tevoorschijn komen bij het aanmaken van een ouderavond.
 2. Op de loginpagina staat nu een mededeling dat het portal niet wordt ondersteund op Microsoft Edge.
 3. Het overlappen van lessen wordt alleen berekend op het moment dat een rooster getoond moet worden; het opvragen van een grote lijst met afspraken is daardoor een stuk sneller geworden.
 4. Bij het bekijken van details van overlappende lessen worden de statusicoontjes nu bij de correcte les getoond.

16-9-2015

1.2.2

Voor beheerders:

 1. Het is niet meer nodig om gebruikers ook rechten voor "schoolstructuur" te geven zodat ze roosters van afdelingen kunnen bekijken.
 2. Gebruikers die alleen maar "ouder" zijn worden niet meer getoond op de "Rooster van gebruikers" pagina.

15-9-2015

1.2.1

Opgeloste problemen:

 1. Bij het openen van het scherm "Afspraken" kon een foutmelding tevoorschijn komen.
 2. Er kon een foutmelding optreden bij het doorlopen van een keuzeformulier.
 3. Het aanmaken en kopiëren van keuzeformulieren werkt weer.
 4. De controles op een dubbele code of extra gebruikersnaam waren incorrect en konden onterecht aangeven dat iets dubbel was. Ook is een foutmelding op dit gebied verduidelijkt.

14-9-2015

1.2.0

Verbeteringen:

 1. Het portal is sneller geworden.
 2. Bij de roosterweergave kon soms de tijd gedeeltelijk wegvallen.
 3. Een 2e keer naar het mededelingenscherm gaan via een andere route in het menu kon een foutmelding geven.
 4. Er verschijnt nu een duidelijke foutmelding bij invoer van te veel tekens bij Opmerking voor roostermaker of docent bij het aanvragen van een ouderavondgesprek.
 5. Het is nu duidelijker dat de code op de Koppel app pagina maar 1x te gebruiken is en hoe je hem kunt vernieuwen.
 6. Het afdrukken van een roosters is verbeterd. Het gaat nu direct in plaats van via een extra afdrukvoorbeeld en de dagen worden nu getoond. Tevens worden lessen niet meer te breed als er veel docenten deelnemen aan een les of vergadering.
 7. Het is nu mogelijk om het rooster van een gehele afdeling te bekijken. Deze optie is alleen zichtbaar als u voldoende rechten heeft.

Pakketkeuze:

 1. Keuzeformulier invullen: knop 'Opslaan en later verder gaan' is toegevoegd en de melding bij het tussentijds verlaten is verduidelijkt.
 2. De toelichting bij het invullen van het keuzeformulier is verbeterd.
 3. Keuzeformulier invullen: de opties staan nu ook bij een splitser onder elkaar in plaats van naast elkaar.

Voor beheerders:

 1. Het importeren van gebruikers is verbeterd.
 2. Het toevoegen van een gebruiker zonder code is niet meer mogelijk.
 3. Mededelingen in het portal waren aan een vestiging van een gearchiveerd roosterproject te hangen.
 4. Het is nu mogelijk de remote help te starten vanuit het portal.
 5. Mailadressen worden nu met kleine letters opgeslagen en verwerkt.
 6. De API is nu toegankelijk voor andere webapplicaties (via CORS).
 7. Het is nu mogelijk om eenvoudig gebruikers als docent/leerling of ouder aan te merken.

Keuzeformulier bewerken:

 1. De layout van het scherm is verbeterd.
 2. Er zit een veel hoger maximum aan de lengte van een toelichting bij een keuze.
 3. Het scherm rechtsboven geeft aan of er problemen zijn gevonden in het formulier.
 4. Keuzeformulier doorlopen kan nu ook – zonder op te slaan – vanuit het scherm Bekijken/bewerken met de 'play'-knop.
 5. U krijgt een waarschuwing als u een keuzeformulier dat al gepubliceerd is gaat bewerken.

7-9-2015

1.1.12

In het geval dat er twee lessen tegelijkertijd geroosterd zijn met een kleine overlap worden nu beide lessen correct getoond.

3-9-2015

1.1.11

We hebben een aanpassing aan de rechtencontrole gedaan, wat tot gevolg kan hebben dat bij het opzoeken van het rooster van een gebruiker de volgende melding tevoorschijn komt: "U heeft alleen rechten om het rooster van uzelf of uw eigen kinderen te bekijken en ... is niet als kind van u bekend in het systeem." Als u deze melding onterecht krijgt kunt u het beste even opnieuw inloggen. Als dit niet werkt kunt u contact opnemen met de school.

De reden voor deze melding is dat voor de gebruiker het recht om roosters te bekijken voor één of meer onderwerpen op "gerelateerd" staat. Dit niveau betekent op dit moment dat ouders alleen het rooster van hun kinderen kunnen bekijken, en als het niet om een kind gaat wordt deze melding getoond.

In het geval van een leerling die alleen een aantal zaken van zijn eigen lessen mag bekijken hoort de permissie ingesteld te staan op "eigen". We hebben dit voor de scholen waar we dit fout zagen gaan dit al aangepast. Als dit nog niet gebeurd is kan de beheerder dit zelf doen.

25-8-2015

1.1.8

Opgeloste problemen:

 1. Het was niet altijd mogelijk om met het mailadres in te loggen.
 2. Bij het door de beheerder aanpassen van gegevens van een gearchiveerde gebruiker werd in de foutmelding niet getoond wat de gebruiker was waar het om ging. Dat was bij het importeren van meerdere gebruikers nogal onhandig.

24-8-2015

1.1.7

Opgeloste problemen:

 1. Bij het afdrukken van een rooster werd bij "voetafdrukken" van verplaatste lessen per abuis de inhoud soms ook afgedrukt. Deze les was daardoor niet meer te onderscheiden van een les die gewoon doorging.

19-8-2015

1.1.6

Opgeloste problemen:

 1. Bij het importeren van de lijst met gegevens bij het scherm Gebruikers importeren kon het importeren misgaan nadat er gesorteerd was in de tabel met te importeren gegevens. In dat geval konden gegevens van gebruikers door elkaar gehusseld worden. Het kon bijvoorbeeld gebeuren dat het mailadres van de ene persoon bij een andere persoon kwam te staan. Bijzonder verwarrend.
 2. Als iemand wel gebruikers mocht bekijken maar geen adressen kon toch het huisnummer zichtbaar worden. Bij de rest van het adres ging het goed, dat werd niet getoond.

15-8-2015

1.1.5

Opgeloste problemen:

 1. In sommige gevallen werkte het zoeken op roosters van andere personen nog niet optimaal.
 2. Als de beheerder een nieuwe gebruiker aanmaakte kwam deze niet direct in de lijst met gebruikers terecht.

14-8-2015

1.1.4

Opgeloste problemen:

 1. Het opzoeken van roosters voor andere personen werkt weer. Vanaf 1.1.3 konden gebruikers die geen rechten hadden voor gegevens van alle ander personen geen persoon meer selecteren bij Roosteroverzichten > Roosters van gebruikers. Nu kunnen deze gebruikers weer zoeken op afkorting/leerlingnummer.
 2. Op de beheerderspagina voor gebruikers kon een foutmelding optreden bij het verversen van de gegevens. Dit gebeurde alleen als er eerder al gefilterd was.
 3. Lessen met een groot aantal docenten zijn nu beter zichtbaar in de roosterweergave.
3-8-2015

Deze versie biedt een aantal nieuwe mogelijkheden voor beheerders. Tevens zijn enkele problemen opgelost.

Nieuwe mogelijkheden:

 1. Het is nu mogelijk om in te stellen dat ouders de roosters van hun kinderen kunnen bekijken. Het aanmaken van ouders en gezinnen gaat op dit moment nog via de ouderavondmodule. Zie Werken met ouders en gezinnen _OUD.
 2. Roosterprojecten kunnen nu gearchiveerd worden.
 3. Gebruikers kunnen nu hernoemd worden. Dit is handig als er een tijdelijke afkorting of leerlingnummer is gebruikt of als er een docentafkorting hergebruikt moet worden.
 4. Eerder gearchiveerde gebruikers kunnen nu teruggeplaatst worden. Het archiveren is tevens overzichtelijker geworden.
 5. Er is een optie toegevoegd aan de gebruikerspagina waarmee gebruikersaccounts die niet meer nodig zijn gearchiveerd kunnen worden. Zie Gebruikers toevoegen en verwijderen.
 6. In het menu rechtsboven is nu te zien welke rollen de huidig ingelogde gebruiker heeft. Dit maakt het makkelijker om eventuele problemen met rechten op te lossen.
 7. Het importeren van gebruikers en gebruikersgegevens is verbeterd. Het is nu mogelijk om het scheidingsteken en de codering te specificeren. Tevens worden alle velden uit de tabel ondersteund.
 8. Het is nu ook mogelijk adresgegevens van gebruikers te bekijken in het portal.
 9. Het filteren op verschillende schermen werkt nu beter en veroorzaakt geen rare problemen meer met het bewerken van de gegevens.
 10. De roosterkoppeling met Itslearning heeft de pilot fase verlaten.

Opgeloste problemen:

 1. Als een gebruiker zonder admin rechten op de gebruikerspagina een gebruiker aanklikte kon er een foutmelding getoond worden. Deze was overigens onschuldig.
 2. Het is nu niet meer mogelijk een gebruiker aan te maken met meer rechten dan u zelf heeft, behalve als u het adminrecht bezit.
 3. Als u de mogelijkheid heeft om mededelingen voor andere vestigingen te bekijken dan toont de software correct een lijst met roosterprojecten om uit te kiezen.
 4. De naam van de afdeling wordt nu correct getoond in het scherm "Leerlingen".
 5. Het is nu niet meer mogelijk om gebruikers aan te maken met een code die vreemde tekens bevat. Deze tekens konden op verschillende plekken tot problemen leiden.

26-6-2015

Er zijn een aantal problemen opgelost:

 1. Bij het aanmaken van mededelingen werd de einddatum per abuis geïnterpreteerd als "tot" in plaats van "tot en met".
 2. Een aantal componenten hebben nu een minimale grootte zodat ze zichtbaar blijven op smalle schermen.
 3. Een aantal taakbalken krijgt nu scroll-knoppen als het scherm smal is.
 4. Er wordt geen foutmelding meer getoond bij het voor de tweede keer openen van de mededelingenpagina. Wel zijn er nog teveel rechten nodig om deze pagina probleemloos te bekijken, hier zijn we mee bezig.
 5. Een aantal foutmeldingen is duidelijker geworden, voornamelijk deze die te maken hadden met het verwijderen van objecten.
 6. Het afdrukken van keuzepakketten toont nu dezelfde kolommen als op het scherm. Tevens wordt dezelfde sortering aangehouden. Ook is er een aanpassing gedaan aan de verwerking van vreemde tekens.

15-6-2015

Er zijn een aantal problemen opgelost:

 1. Het in Zermelo Desktop sluiten van het scherm Formatie-inzet kon een foutmelding geven door incorrecte response van het portal.
 2. Decanen met beperkte rechten kunnen nu ook geleid kiezen gebruiken in het portal.
 3. Decanen of andere personen die alleen leesrechten hebben kunnen nu een afdeling selecteren.
 4. Het systeem toonde een foutmelding bij het klikken op een staffelfunctie (formatiebeheer) die nog niet was ingesteld.
10-6-2015Zie Releaseblad Portal 1.1.
01-04-2015

Nieuw release van het portal met voornamelijk kleine bugfixes.

 1. [mededelingen] Tekst van een mededeling mag nu meer dan 1000 tekens zijn, het nieuwe maximum is 10.000.
 2. [ouderavond] (pilot gebruikers) Als er geen maximaal aantal gesprekken was opgegeven kregen ouders een foutmelding bij het aanvragen.
 3. [rechten] Recht 'Keuzepakketten bewerken' was ten onrechte nodig om de keuzepakketten te bekijken
 4. [rechten] Gebruikers kunnen weer hun eigen rollen bewerken (als ze niet meer rechten door zouden krijgen)
 5. [rechten] Portal Connector in de Zermelo Desktop kan nu ook nieuwe docenten aanmaken in het portal zonder dat er rechten voor formatie nodig zijn.
 6. [structuur] Schooljaar in portal: einddatum schooljaar kan niet meer voor begindatum liggen
 1. [pakketkeuzes] Hoofdmenu is hernoemd van Keuzepakketten naar Pakketkeuzes
 2. [pakketkeuzes] Het submenu is hernoemd van Beheer naar Keuzeformulieren
 3. [ouderavond] (pilot gebruikers) De benodigde rechten voor organisatie van ouderavond zijn gestroomlijnd
24-03-2015[Beheer] Filter op HTML wordt nu toegepast op het Portal bericht (bij inloggen)