Pagina-navigatiestructuur
Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata

Inleiding

Rollen als aanvulling op schoolfuncties

Het is voor steeds meer zaken mogelijk om gebruikers rechten te geven via de schoolfuncties. Die methode is een stuk overzichtelijker dan het gebruiken van rollen. Het bestaande systeem met rollen wordt nu nog ondersteund maar dit systeem zal langzaam uitgefaseerd worden.

Er staan een hoop gegevens in het Zermelo Portal. Niet iedereen mag alle gegevens zien of aanpassen. Gebruikers hebben daarom een aantal rollen en rollen hebben een aantal rechten. Alle rechten van alle rollen van een gebruiker worden bij elkaar opgeteld en het resultaat zijn de effectieve rechten van de gebruiker. Deze effectieve rechten bepalen wat een gebruiker wel en niet mag doen.

PORTAL Beheer > Gebruikers > Rollen

Op deze pagina

Zie ook:

Admin-rol

Wanneer u start met het portal, is er reeds één rol aangemaakt: admin. Deze rol is toegekend aan de gebruiker "admin". Hiermee is geregeld dat de applicatiebeheerder (admin) alle rechten heeft in het portal, inclusief het recht om anderen rechten te geven.

Rol toevoegen

Naast de rol "admin" kunt u zelf rollen aanmaken. Veel rechten kunt u inmiddels regelen met schoolfuncties, maar een aantal rechten dient u nu nog aanvullend met een rol vast te leggen.

Het toevoegen van een rol gaat als volgt:

 1. Ga naar Beheer > Gebruikers >Rollen
 2. Klik op de knop <Toevoegen>
 3. Geef de rol een naam
 4. Klik op <Enter>
 5. Geef de rol rechten


Als u in de tabel op een rol klikt, verschijnt in het rechter paneel de lijst met alle rechten die deze rol heeft. De rechten zijn gegroepeerd in verschillende categorieën: Roosters, Mededelingen, Persoonsgegevens, Gebruikersrechten, Modules, Programma's. Het merendeel behelst het bekijken van bepaalde gegevens of het bewerken ervan. 

Rol toekennen

U kunt een rol aan één of meerdere gebruikers toekennen. Docenten, leerlingen en ouders/verzorgers krijgen bij het importeren een gebruikerstype mee. Op basis van dit type kunt u een groep gebruikers selecteren.

 1. Ga naar Beheer > Gebruikers > Gebruikers
 2. Plaats een vinkje boven de kolom van een gebruikerstype
 3. Selecteer al deze gebruikers door de bovenste te selecteren en de onderste terwijl u de <shift> ingedrukt houdt
 4. Klik op de knop <Rollen toekennen>
 5. Selecteer de rol en klik op <Opslaan>


Overzicht gebruikersrechten

Een aantal rechten zijn simpel ja of nee. Bij andere is het zo dat het recht bepaalt hoe uitgebreid de toegang is.

RechtResultaat
geenDeze gebruiker mag niets van dit onderwerp inzien of wijzigen.
eigenDeze gebruiker mag alleen zijn eigen items inzien of wijzigen. Dit zijn bijvoorbeeld de lessen waar deze gebruiker zelf aan meedoet.
gerelateerdDeze gebruiker mag alleen items inzien of wijzigen waaraan hij gerelateerd is. Dit zijn bijvoorbeeld de keuzepakketten van de afdelingen waarvan deze gebruiker als decaan is aangemerkt. Voor het aanmerken van een gebruiker als decaan, zie Inrichten van het portal (nieuwe klanten).
hele PortalDeze gebruiker mag alle items van dit type inzien of wijzigen.

Roosters

Het bekijken van roosters kunt u inmiddels regelen met de schoolfuncties (leerling, werknemer, ouder/verzorger)

Mededelingen

Op dit moment zijn mededelingen voor alle scholen in het portal of voor een bepaalde vestiging. Mededelingen per persoon of lesgroep zullen in een later stadium ondersteund worden.

Persoonsgegevens

He mogen bekijken van adresgegevens, kunt u aan een rol toekennen. Het bekijken van namen kan inmiddels bij de schoolfuncties worden geregeld.

Gebruikersrechten

Deze rechten bepalen wat een gebruiker allemaal mag doen op het gebied van gebruikers en hun rechten. Gewone gebruikers zullen hier niets van hebben maar de administratie en de applicatiebeheerder gebruiken deze mogelijkheden in hun werk.

RechtBekijkenWijzigen
gebruikersHet is mogelijk om te zien wie er allemaal mogen inloggen (gebruikersnaam) en wat hun rollen zijn.Het is mogelijk nieuwe gebruikers aan te maken en deze rollen toe te kennen.
API tokensHet is mogelijk om te zien welke tokens er allemaal zijn aangemaakt door andere gebruikers.De tokens van andere gebruikers kunnen gewijzigd of verwijderd worden.
bestandenHet is mogelijk bestanden die op het portal zijn opgeslagen op te vragen via WebDAV.Er kunnen nieuwe bestanden via WebDAV worden geupload naar het portal en bestaande bestanden kunnen gewijzigd of verwijderd worden.
instellingenDe algemene instellingen van het portal kunnen worden bekeken.De algemene instellingen voor het portal kunnen worden gewijzigd.
adminrechtHet is mogelijk te zien welke rollen er allemaal zijn en welke rechten deze rollen hebben.Het is mogelijk om rollen aan te maken en te verwijderen.

Overige Modules

RechtBekijkenWijzigen
KeuzeformulierenHet is mogelijk de keuzeformulieren te bekijkenHet is mogelijk de keuzeformulieren te wijzigen
KeuzepakkettenHet is mogelijk de keuzepakketten van leerlingen te bekijken

Het is mogelijk de keuzepakketten van leerlingen te wijzigen

GespreksaanvragenHet is mogelijk de gespreksaanvragen te bekijkenHet is mogelijk de gespreksaanvragen te wijzigen
Ouderavondbeheer
Dit regelt u bij de schoolfunctie Roostermakers (ouderavond)

Programma's

De Zermelo Cliënt (delegeercentrum) is inmiddels verouderd

De Zermelo Desktop regelt u bij schoolfuncties (Roostermakers(school)).

Standaard rollen per school  

DESKTOP 3.09

U kunt in het portal zelf aangeven wat de standaard gebruikersrol zou moeten zijn. Dit doet u bij Beheer > Gebruikers > Standaard. Wanneer u leerlingen upload vanuit de desktop, krijgen de leerlingen direct de standaardrol toegekend.

Desktop 3.10: Standaardrol is verouderd

Vanaf desktopversie 3.10 kunt u geen gebruikers meer uploaden. Gebruikers worden in het portal geïmporteerd. Dat betekent dat het gebruik van standaardrollen vanaf desktopversie 3.10 is achterhaald.


Voorbeelden van rollen

Ouder

U kunt ouders naast de schoolfunctie (bekijken van roosters) aanvullend rechten geven via een rol om ouderavondgesprekken te mogen wijzigen:

 • Overige modules > Gespreksaanvragen > Wijzigen > eigen gespreksaanvragen

Hiermee is het mogelijk om gesprekken voor een ouderavond aan te vragen voor de eigen kinderen.


Docent

U kunt docenten naast de schoolfunctie (bekijken van roosters) aanvullend rechten geven via een rol om ouderavondgesprekken te mogen inzien:

 • Overige modules > Gespreksaanvragen > Bekijken > gerelateerd

Roostermaker (school)

De roostermaker krijgt de meeste rechten via de schoolfunctie Roostermaker (school). Via een rol kan de roostermaker eventueel aanvullende rechten krijgen:

 • Roosters > Bekijken en Wijzigen van alle roosters (voor het kunnen publiceren van roosters vanuit de desktop)


 • Geen labels