Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rollen niet meer gebruiken voor medewerkers, ouders en leerlingen

Vanaf de september-release in 2018 is het voor geen enkele schoolfunctie meer nodig om via rollen nog rechten toe te kennen. Sterker nog: het kan er voor zorgen dat bepaalde functionaliteit niet meer naar behoren werkt! De rollen bestaan nog wel, omdat ze nog nodig zijn voor externe partijen. Controleer dus bij Beheer > Gebruikers > Gebruikers of u nog gebruikers heeft met een rol. De enige gebruikers die nog een rol nodig hebben zijn mercesitslearning, magister en somtoday.

Check of rol een standaardrol is:

Wanneer een rol is ingesteld als standaardrol, dan dient u deze eerst hier te verwijderen:

  • Ga naar Beheer > Gebruikers > tabblad Standaardrollen
  • Dubbelklik op de cel met de standaardrol
  • Selecteer de lege regel en klik op <Enter>

Rollen verwijderen:

  • Ga naar Beheer > Gebruikers > tabblad rollen
  • Selecteer één of meerdere rollen
  • Klik op de knop <Verwijderen>

  • U krijgt een melding als de rol nog wordt gebruikt:
  • Klik op de knop <Verwijderen> om de rol(len) definitief te verwijderenOp deze pagina

Zie ook: