Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Belangrijk

Vanaf de september-release in 2018 is het voor geen enkele schoolfunctie meer nodig om via rollen nog rechten toe te kennen. De rollen bestaan nog wel, omdat ze nog nodig zijn voor externe partijen. Controleer dus bij Beheer > Gebruikers > Gebruikers of u nog gebruikers heeft met een rol. De enige gebruikers die nog een rol nodig hebben zijn mercesitslearning en somtoday.

Rollen verwijderen

  • Ga naar Beheer > Gebruikers
  • Zorg dat u alle gebruikers in beeld heeft (geen filter)
  • Selecteer alle gebruikers
  • Klik op de knop <Rollen toekennen>
  • Selecteer niets en klik op <Opslaan>


Op deze pagina

Zie ook:  • No labels