Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Stap voor stap

U bent een ouder/verzorger en heeft één of meerdere gesprekken aangevraagd. U wilt nu graag weten wanneer en waar u wordt verwacht op de ouderavond.

  1. Log in op het portal van de school (schoolnaam.zportal.nl)
  2. Ga naar Ouders > Ouderavonden
  3. Selecteer eventueel de betreffende avond
  4. Het rooster van de gesprekken staat in het overzicht.


  • No labels