Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

DESKTOP

Bij het maken van een rooster voor de tweede periode is het vaak wenselijk dat het rooster zoveel mogelijk hetzelfde blijft als in de eerste periode.
Deze werkwijze is gemaakt om het rooster van periode 1 (tv1) te kopiëren naar periode 2 (tv2).

Hierbij geldt:

  • Er zijn verschillen in de lessentabel, soms meer lessen in tv1, soms in tv2. Ook kunnen vakken starten of eindigen in tv2. 
  • Bij de start van deze werkwijze zijn voor elk tijdvak het juiste aantal lessen aanwezig (u kunt dit controleren in het Groepen en Lessenscherm). 


1: Voorbereiding

Maak in het lesdomein een extra eigenschap aan met als titel: "roosterinfo". In deze kolom kunt u dan lessen markeren (zie stap 2 en 3) met de volgende informatie: 

- "alleentv1", voor alle lessen die alleen in tijdvak 1 worden gegeven 
- "alleentv2" voor lessen die alleen in tijdvak 2 worden gegeven 
- "botsOK" voor alle lessen die een geaccepteerde botsing genereren. 


2: Controleer op botsingen

Schoon de botsingen (Lesdomein- filter #Speciaal) zoveel mogelijk op. Geef alle overblijvende botsingen de extra eigenschap "botsOK" mee.
Als het goed is houdt u alleen botsingen over die bewust gecreëerd zijn en in tijdvak 2 niet hoeven te worden opgelost.

3: Markeer lessen die niet gekopieerd moeten worden

In het ´Groepen en Lessen'scherm selecteert u per afdeling alle lessen waarbij de lessentabel van tv1 en tv2 niet identiek is.
Via ´Bekijk lessen´ of sneltoets <L> kunt u in het lesdomein alle lessen van alleen tv1 markeren middels de extra eigenschap "alleentv1” in de kolom 'roosterinfo'. 
Dit doet u hierna ook voor de unieke lessen van tv2, met de code “alleentv2”.

Geef alleen de les die afwijkt de code mee. Dus bij een lessentabel van bv (4,3) geef je één les in de eerste periode de code mee en de rest niet. 

 

Docentwissels

LET OP: Indien er in tijdvak2 een wijziging van docent plaatsvindt, dient u deze met de extra eigenschap "alleentv2" te markeren en de oorspronkelijke les in tv1 met "alleentv1". 

Koppelingen

LET OP: Indien uw koppelingen van tijdvak 1 tot tijdvak 2 verschillen dient u de afwijkende lessen ook te markeren.

Voorbeeld:


Tijdvak 1: H1.ak1,V1.ak1 (3 lessen gekoppeld).

IDGrproosterinfo
1001aH1.ak1,V1.ak1
1002aH1.ak1,V1.ak1
1003aH1.ak1,V1.ak1alleentv1


Tijdvak 2: H1.ak1, V1.ak1 (2 lessen gekoppeld, 1 les los voor beide lesgroepen).

IDGrproosterinfo
1801aH1.ak1,V1.ak1
1802aH1.ak1,V1.ak1
1803aH1.ak1alleentv2
1804aV1.ak1alleentv2


4: Verwijder alle niet-unieke lessen van tv2

U filtert in het lesdomein  alle lessen van tv2, minus de lessen met extra eigenschap "alleentv2".
Wat u dan overhoudt zijn alle lessen uit tv2 die verwijderd mogen worden. U verwijdert deze selectie van lessen uit het domein.

5: Kopieer de lessen van tv1 naar tv2

U filtert op alle lessen van tv1 minus de lessen met extra eigenschap "alleentv1".
Pas van deze lessen de informatie in de kolom van het tijdvak aan van 'tv1' naar 'tv1,tv2'.

6: Lessen splitsen

Als laatste selecteert u de lessen met 'tv1, tv2' en splitst u in het lesdomein de lessen over beide tijdvakken (Lesdomein > Maak losse lessen per tijdvak op selectie). Zodoende heeft u alle lessen voor tv2 weer apart, maar ingeroosterd identiek aan tv1, en kunt u tv2 geheel zelfstandig verder gaan inroosteren.

Het aantal botsingen zal nu waarschijnlijk toegenomen zijn. De nieuwe botsingen in je rooster kunt u echter herkennen omdat deze niet de extra eigenschap "botsOK" hebben. 
Kijk nu eerst of er lokaalbotsingen tussen zitten, hierbij hoeft u alleen het lokaal te verwijderen. Bij alle overige lesbotsingen roostert u vervolgens één van de twee lessen handmatig uit. Hierna zullen ook de lesbotsingen in tv1 en tv2 identiek aan elkaar zijn. 

U heeft nu een basis waarin u alle niet geroosterde lessen in kunt gaan inroosteren. 

7: Strafpunten van vorig tijdvak negeren

De strafpunten die u reeds voor tijdvak 1 hebt opgelopen, kunt u voor een volgend tijdvak negeren. U regelt dit in de jaarplanner:

  • Ga naar Beheer > Schoolstructuur > Jaarplanner
  • verwijder het vinkje bij het tijdvak dat voorbij is
  • Klik op het groene vink om de jaarplanner te sluiten


  • Bij Roosteren ziet u in de selector nu:Instructievideo tijdvak inactief maken

  • No labels