Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Op deze pagina geven we u een voorzet voor een document waarin u een inventarisatie kunt maken van de randvoorwaarden van uw school. Dit kan u helpen om een goed beleidsdocument te maken van de voorwaarden die verwerkt moeten worden in uw rooster. Daarmee kunt u ook makkelijker beoordelen of uw rooster aan de gewenste eisen en wensen voldoet.


Op deze pagina

Zie ook:

Werkwijze

Op deze pagina vindt u een Excel-bestand met daarin een opzet voor het verzamelen van roosterbeleid en roosterwensen.

De informatie voor de roosterwensen van de docenten en de lokalen-inrichting is in dit document  niet meegenomen. De docenten staan er niet in omdat dit onderdeel volledig in het portal is verwerkt. De lokaal-inrichting is hierin niet verwerkt omdat dit te complex is om te vangen in een excel-document.

U downloadt het document en u plaatst daarin uw schooleigen informatie en gaat er mee aan de slag.

Het document ondersteunt standaard een school met maximaal 6 tijdvakken. Heeft u er meer, dan moet u even knutselen in Excel. Heeft u er minder, dan kunt u in Excel kolommen verwijderen die u niet nodig heeft.

Stappenplan


 1. Download het bestand.
 2. Ga naar uw portal en maak een export van de pagina geplande groepen. Let op dat u een volgorde kiest die u handig vindt. U kunt deze later niet meer wijzigen als u al gegevens heeft genoteerd.

  Open het export venster in het Zermelo Portal en volg de volgende stappen:
  A. Sla het CSV bestand op; open het bestand. Kopieer de gehele inhoud en plak het in cel A1 van dit tabblad.
  B. Versleep de (automatisch) geselecteerde gegevens naar cel A1 van dit tabblad.
  C. Kopieer de (automatisch) geselecteerde gegevens en plak ze in cel A1 van dit tabblad. Gebruik Excel functie "Tekst naar kolommen" om de gegevens uit te splitsen in meerdere kolommen (scheidingsteken: puntkomma ';').

  U hoeft in dit tabblad verder niets te doen. (Het maakt niet uit dat dit commentaar in beeld blijft.)

 3. U plaatst deze export in het excelbestand op de pagina zermelo-geplande-groepen-export.
  Plaats op deze pagina een grid van de pagina Onderwijs > Geplande groepen > Geplande groepen uit het Zermelo Portal. 
  - Let u op de sortering op die pagina!
  - Plaats de gegevens in cel A1 (helemaal boven links).


 4. U doet hetzelfde voor de export van de afdelingen. Deze plaatst u op de pagina zermelo-export-afdelingen.


 5. Op de pagina onderwijskundig beleid kunt u nu de zaken invullen die daarvoor van belang zijn.
 6. Op de pagina leerlingen kunt u de informatie invullen die per afdeling van belang is.
 7. Op de pagina docenten kunt u de zaken invullen die per docent van belang zijn.
 8. Op de pagina Instellingen in het Excel-bestand, vindt u nog een aantal algemene instellingen die van belang kunnen zijn voor uw school. Vul ook deze pagina in en verwerk deze later in het roosterbestand.

Beveiliging van de werkbladen

Om te voorkomen dat u te makkelijk cellen overschrijft met handgeschreven informatie, zijn er in de eerste drie werkbladen kolommen met informatie beveiligd. U kunt deze zelf indien nodig opheffen. Het wachtwoord daarvoor staat beschreven op het blad info.

U kunt er ook voor kiezen om na het opheffen van de beveiliging, deze niet opnieuw aan te zetten. Wil u dit wel doen, selecteer dan opnieuw de kolommen die u wilt beveiligen, ga naar het startscherm in Excel naar de lettertype-instellingen en klik op het tekentje rechtsonder. Ga naar de pagina Bescherming en klik op OK. De beveiliging staat nu weer aan.


Gebruik het document om uw rooster te vullen met de juiste informatie. Deel vooral ook dit document als roostermaker met uw leidinggevende, zodat steeds duidelijk is, welke informatie in Zermelo is ingevoerd.


 • No labels