Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Als u de dagroostermodule hebt opgestart, komen er verschillende vensters in beeld. Er is een hoofdvenster waar de roosters bewerkt kunnen worden en diverse hulpvensters.

Mocht u per ongeluk een venster hebben weggeklikt, dan kunt u altijd weer terug naar een standaard-layout. Via het menu Vensters > Scherm lay-out kunt u kiezen uit twee standaard-layouts waar u op terug kunt vallen. Via het menu Weergave > Celinhoud kunt u aanpassen welke informatie er in de cellen getoond wordt. 

DESKTOP Onderhoud > Dagrooster > Dagroosteren

Op deze pagina

Zie ook

Wat ziet u in het dagroosterscherm?

Als u de dagroostermodule opent, krijgt u een soortgelijk beeld:

De klassen die aandacht van ons vragen, komen automatisch in beeld. Dit zijn bijvoorbeeld klassen waar een van de docenten ziek is en er zal mogelijk een vervanger op die les gezet worden. De "probleemlessen" worden in het rood aangegeven.

Verder ziet u aan de linkerzijde van het rooster een of meerdere codes staan bij situaties die als een probleem worden gezien. Dit kunnen de volgende varianten zijn:

 • (L) een lokaal te weinig, te veel of dubbel bezet
 • (B) een les op een geblokkeerd uur
 • (V) een les die vervangen moet worden (alleen indien vervangbelang is ingevuld!)
 • (T) een tussenuur bij een klas (alleen als afdeling een tussenuurgewicht heeft)
 • (X) een botsende les
 • (Z) een zwevende les.


Tussenuren van leerlingen

DESKTOP 19.05 Vanaf desktop versie 19.05 ziet u dat uitgevallen lessen die resulteren in een tussenuur van leerlingen niet meer donkerrood worden. In plaats daarvan ziet u dat er onder de les een witte cel met rode rand staat, met daarin het aantal leerlingen dat een tussenuur heeft.

Dit ziet u niet alleen bij tussenuren, maar ook bij andere uren ziet u hoeveel leerlingen van die klas geen les hebben op dat moment.

Of u dit niet of wel ziet, is afhankelijk van de instellingen in het menu Weergave. U kunt daar de optie Toon aantal lln met tussenuur per klas aan of uit zetten.


Tip:

De sneltoets <M> zorgt ervoor dat de lessen die als een probleem worden gezien, in één keer op het scherm komen!

Als de klas donkergroen is, betekent dit dat die les geselecteerd is. Bij lessen die niet als een groene cel worden weergegeven is dit een blauwe rand en bij keuzelessen een groene rand. Groepskeuze lessen herkent u aan de groene tekst en vakkeuze lessen aan de rode tekst.

Daarnaast ziet u ook de vensters

 • KlasSelector waarin de stamklassen met een tussenuur rood, met een zwevende les geel en met een lokaalprobleem blauw zijn gemarkeerd
 • DocentSelector waarbij de rode docenten een “probleem” hebben (kan ook een “gewone” blokkade zijn waarom ze geen les kunnen geven) en de bruine docenten al les geven en de witte geen les geven
 • LokaalSelector waarin alle blauwe lokalen aangeven dat zij in gebruik zijn en alle witte dat zij beschikbaar zijn
 • Actielijst met de recent op het rooster uitgevoerde acties
 • VervangSelector waarmee u vervangingen kunt verwerken.

U kunt de zes vensters op verschillende manieren eruit laten zien en op verschillende plaatsen positioneren. Alle aanpassingen kunt u vinden in het menu Weergave. De instellingen hiervan blijven bewaard.

Het is mogelijk om binnen de selectoren te filteren. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld de roosters van een specifieke sectie wilt zien. Het scherm van de selector geeft aan hoeveel gefilterde objecten er worden getoond

Basishandelingen in het dagrooster

U klikt in het selector-scherm van de gewenste soort (stamklassen, docenten/vervang of lokalen) één of meerdere elementen aan en de roosters worden in het Dagroosterscherm erbij gezet. Als u in het klassenrooster een uur aanklikt, komen de roosters van de docent en van het lokaal van die les erbij te staan en de andere roosters verdwijnen, tenzij u die roosters vastgezet hebt. (zie hiervoor de volgende paragraaf)

Een andere praktische mogelijkheid is het volgende: u hebt een klassenrooster staan en u wilt even de roosters van alle docenten die die dag lesgeven aan die klas erbij hebben.
U houdt daartoe de shiftknop ingedrukt en sleept met de muis over de uren: alle docentroosters worden er dan bij geplaatst.

Een rooster vastzetten

Hoewel het meestal prettig is dat bij het aanklikken van een uur in een lesrooster de niet ter zake doende roosters verdwijnen, is dit niet altijd gewenst. Als u in het Dagroosterscherm op klas-, docent- of lokaalnaam klikt, wordt het rooster “vastgezet”, dat wil zeggen dat het rooster niet verdwijnt als u een ander uur aanklikt. Klikt u er nog een keer op dan doen de roosters weer dynamisch mee.

Wilt u alle roosters in één keer vastzetten (of weer dynamisch maken!) dan kunt u dat doen via menu Selecteer > Roosters vasthouden of de spatiebalk als sneltoets.

Het basisvenster leegmaken

U kunt het dagroostervenster leegmaken door gebruik te maken van de toetsenbord-toetsen

 • D (docenten),
 • K (klassen)
 • L (lokalen)
 • V (vervangers)

De roosters van deze soorten worden dan weggehaald. Let op: de roosters die u vastgezet had, zijn ook weg!

Een les verplaatsen

Selecteer de les die u wilt verplaatsen. Met gewoon klikken kunt u de les op een lege plek in het rooster van de klas of docent zetten. Met control-klik kunt u de les ook op een plaats zetten waar al een andere les staat.
Dit kan alleen in het docent- of klasrooster gebeuren. Die andere les is nu zwevend. In een klassenrooster wordt de les nu geel gekleurd, in een docent- of klasrooster zal die les nu zwevend boven de geplaatste les komen te staan.

Een zwevende les terugplaatsen

Selecteer de zwevende les die u wilt terugplaatsen. Met CTRL-klik in het docentrooster kunt u de zwevende les terug inroosteren. 

Een vervanger toekennen

Soms is het niet mogelijk of ongewenst een rooster dicht te krijgen door lessen te verplaatsen. Toch mag de klas geen tussenuur hebben en in dat geval zal een andere docent dus de les moeten vervangen. Indien de optie Weergave >Toon vervangers aanstaat, zullen boven in het Dagroosterscherm (onder het lokaal of de lokalen) de vervangers komen te staan. Dit kan ook met sneltoets V.

U kunt op 3 manieren een geselecteerde les die uitvalt van een vervanger voorzien:

 1. Als er een vervangpool is en een docent is beschikbaar, kunt u deze aanklikken in de regel(s) waar de beschikbare vervanger(s) staan;
 2. In het VervangSelectorscherm kunt u met CRTL-klik direct een docent als vervanger op de les zetten, ook al zit hij/zij niet in de vervangpool!


In het vervangselectorscherm is meer informatie aanwezig over reeds eerdere door de docent opgevangen lessen of vervallen lessen van die docent.

Een niet geplande vervanger toekennen
Het kan voorkomen dat er geen (geschikte) vervangers zijn en er toch een vervanger moet komen en u weet ook al wie. In dat geval kunt u met CTRL-klik in het VervangSelector-scherm een geschikte docent aanklikken die nu de geselecteerde les vervangt.

Een lokaal toekennen

Selecteer de les waaraan u een lokaal wilt toekennen. Control-klik nu in het LokaalSelector-scherm op het lokaal waar u de les wilt laten plaatsvinden. In het LokaalSelector-scherm zijn de lokalen die al bezet zijn op dat uur lichtblauw. Het lokaal dat bij de geselecteerde les hoort, is donkerblauw. 

Toch kunt u daar wel de les laten plaatsvinden alleen zal in het LokaalSelector-scherm het lokaal nu rood worden omdat er een probleem is.

Lokalen die geblokkeerd zijn, zijn grijsgekleurd met een rood driehoekje in de rechterbovenhoek. In bovenstaand voorbeeld is dat het geval bij lokaal B151.

In de afbeelding ziet u dat er in lokaal A026 een lokaalbotsing is opgetreden. We kunnen dit oplossen door de betreffende les te selecteren (klik sneltoets <M> om alle problemen in beeld te krijgen). Eén van de twee lessen die in lokaal A026 is ingeroosterd, moet nu in een ander lokaal worden ingeroosterd. Met CTRL-Klik op een wit lokaal uit de lokaalselector, wordt het botsende lokaal gewijzigd, de rode kleur verdwijnt en het probleem is opgelost.

Lokaalbotsing accepteren

Wellicht heeft u bewust een lokaalbotsing in het rooster zitten. Om deze botsing niet constant als probleem in beeld te krijgen, kunt u deze accepteren:

 1. Selecteer met de gebiedsmodus de lessen met een lokaalbotsing
 2. Gebuik de toetscombinatie: <shift+L> om de botsing te accepteren

Problemen opnieuw tonen

Met de sneltoets <M> (of menu Selecteer > Toon Klasroosters met probleem) komen alle probleemlessen in beeld. Bij een grote hoeveelheid probleemlessen is het soms praktisch eerst de belangrijkste lessen aan te pakken en een aantal andere voorlopig even te negeren; die laatst genoemde roosters verwijdert u dan even van het Dagroosterscherm.

Op een gegeven moment wilt u echter zien welke problemen er nu eigenlijk nog over zijn om aan te werken. U kunt dan in de klasselector of in de docentselector naar de kleurtjes kijken en de betreffende elementen aanklikken zodat de roosters van die elementen weer in het Dagroosterscherm tevoorschijn komen, maar u kunt ook weer kiezen voor sneltoets M (of menu Selecteer >Toon klasroosters met problemen); dan komen in één keer de roosters van de nog overgebleven problemen op het scherm te staan.

Daarnaast is het mogelijk om met de sneltoets <C> een les die uitvalt niet meer bij de problemen te tonen. Dit gebeurt vaak bij de bovenbouw als er niet vervangen wordt. In dat geval accepteren we de lesuitval en deze les zal daarna niet meer als probleem naar voren komen. Ook als u een tussenuur wilt accepteren, kunt u dit met een sneltoets doen. Selecteer de betreffende les en toets sneltoets <N>. Het tussenuur wordt nu geaccepteerd en niet meer als probleem getoond. De sneltoetsen C en N zijn ook via knoppen te bedienen die bovenaan het scherm te vinden zijn., zoals u in de afbeelding hieronder ziet.

Deze lessen worden bij het roostervergelijk wel keurig weergegeven maar komen niet steeds terug bij de probleemgevallen.


Trefwoorden

Tussenuurtelling