Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Inleiding

Nadat alle roostervoorbereidingen zijn gedaan en de randvoorwaarden zijn ingericht, komt u aan het daadwerkelijke roosteren van de lessen toe.  Er zijn verschillende manieren waarop u het roosteren van de lessen kunt aanpakken. Er zijn verschillende automaten, met verschillende instellingen beschikbaar.  Verschillende roosterconstructies kunnen om een specifieke aanpak vragen. Met andere woorden: er is niet één enige juiste strategie. Toch willen we graag een strategie toelichten die veel gebruikt wordt.

DESKTOP Roosteren (+ herindelen) 

Op deze pagina

Zie ook:

Stap 1: Bovenbouw afdelingen > clusteren

Per afdeling zorgt u voor een clusterschema. Dat betekent dat u afdeling voor afdeling in Phoenix opent en gaat clusteren. 

Geduld wordt beloond

Er wordt ons regelmatig gevraagd hoe lang je een bepaalde automaat aan moet zetten, alvorens hem af te breken. Dat is een lastig te beantwoorden vraag. Het is afhankelijk van onder andere de grootte van de afdeling. Maar over het algemeen geldt: geduld wordt beloond! Zet in Phoenix een grote afdeling met veel leerlingen en verschillende docenten gewoon eens een nachtje aan!

Afwisselen optimaliseren en maximaal klassikaal

Probeer zo veel mogelijk te schakelen van optimaliseer het schema naar maximaal klassikaal en vice versa. Er is steeds een andere uitgangssituatie die zorgt voor andere mogelijkheden.

Optimaliseer het roosterplan in Phoenix

Voordat u Phoenix verlaat en naar de volgen de stap gaat (het roosterplan), adviseren wij het roosterplan binnen Phoenix eerst te optimaliseren. De klassikale lessen worden op een gunstige wanneer in het clusterschema ingepast. Dat betekent dat de zogenaamde paaltjes die ontstaan een betere uitgangspositie hebben voor stap 2 (herplaatsen in het roosterplan). Tijdens die stap worden namelijk alleen de paaltjes als geheel herplaatst!

Pas als alle afdelingen zijn geclusterd, gaat u naar de volgende stap: Roosterplan maken.

Stap 2: Bovenbouwafdelingen Roosterplan > Herplaatsen 

Op het moment dat u voor alle afdelingen een clusterschema heeft, kunt u per afdeling een zogenaamd roosterplan gaan maken. Dat betekent dat de klassikale vakken nu ook een plek gaan krijgen, naast de reeds geclusterde vakken. In principe gaat u per afdeling een roosterplan maken, te beginnen met de moeilijkste afdeling. Immers hoe meer lessen ingeroosterd worden, hoe minder ruimte er over blijft voor de rest. Wellicht heeft u al meerdere jaren ervaring op uw school en weet u de volgorde moeiteloos te bepalen. Als dat niet het geval is, raden we u aan tijdig(!) te beginnen met proefroosteren. U kunt dan op uw gemak de afdelingen gaan roosteren en op deze manier bepalen welke afdeling lastiger is dan de andere. Meestal zijn de afdelingen met de grootste roosterbreedte de afdelingen die het moeilijkste te roosteren zijn.

 1. Selecteer het profiel Roosterplan
 2. Selecteer de betreffende afdeling
 3. Klik op de knop <Maak roosterplan>
 4. Kies voor Herplaatsen en klik op de knop <Volgende>
 5. Selecteer Geen bij weging van roosterbreedte-aspect (zie toelichting)
 6. Klik op de knop <Start automaat>
 7. Selecteer Clusterlijnen
 8. Selecteer de Quarpomaat
 9. Klik op <Automaat starten>


Toelichting weging roosterbreedte

Het totale aantal posities dat de roosterplanwizard mag gebruiken, zal door de inzet van de Quarpomaat in stand Q niet omhoog gaan. Immers: de quarps (de paaltjes) blijven in tact en worden alleen maar boven een andere, betere, positie gezet. Door de weging van de roosterbreedte op Geen te zetten, voorkomt u dat de roosterplanwizard de lessen zoveel mogelijk op uur 1 t/m 7 gaat zetten. Hij mag alle dagen en alle uren gebruiken, uur 2 t/m 8 is ook prima. Als u bij de randvoorwaarden van leerlingen heeft aangegeven dat het 8e uur minder gewenst is, houdt hij daar toch nog rekening mee!


Wizard heeft eigen strafpunten systeem

De automaat die het roosterplan herplaatst en verbetert, hanteert een eigen systeem van strafpunten. Deze is afhankelijk van de gemaakte instellingen in de wizard.

Moeilijke vakken eerst: Roosterplan+

Wellicht weet u dat bepaalde vakken lastig in te roosteren zijn. Bijvoorbeeld omdat u lokaalkrapte heeft, of omdat de vakdocent erg beperkt beschikbaar is. U kunt beginnen met het moeilijkste vak in plaats van met de moeilijkste afdeling. Pas als deze lessen geplaatst zijn, gaat u verder per afdeling. Met het profiel Roosterplan+ kunt u zelf bepalen welke lesverzameling, telgroep, vak of docent u via het roosterplan gaat inroosteren.

Stap 3: Bovenbouwafdelingen Roosterplan  > Verbeteren

Zodra de lessen in het roosterplan herplaatst zijn en er geen paarse bolletjes (leerlingbotsingen) te zien zijn, kunt u het roosterplan gaan verbeteren.

 1. Klik weer op de knop <Maak Roosterplan>
 2. Kies nu voor verbeteren en klik op de knop <Start automaat>
 3. Selecteer Blokken of Geen voorkeur
 4. Selecteer een automaat
 5. Klik op <automaat starten>

De clusterlijnen mogen nu worden losgelaten. Dat betekent niet dat uw clusterschema wordt losgelaten! Het clusterschema blijft bewaard en zorgt er op de achtergrond voor dat de gelijktijdigheden gewaarborgd blijven. Het kan echter wel zo zijn dat een 3 uurs vak dat samen met 2 uurs vakken op één lijn staat, het 3e uur op een meer gunstige positie kan roosteren.

Wizard heeft eigen strafpunten systeem

De automaat die het roosterplan herplaatst en verbetert, hanteert een eigen systeem van strafpunten. Deze is afhankelijk van de gemaakte instellingen in de wizard.

Stap 4: Bovenbouwafdelingen Roosterplan > Optimaliseren

Als er helemaal geen botsingen meer in uw roosterplan zitten, kunt u het roosterplan nog optimaliseren voordat u de lessen daadwerkelijk neerzet (inroostert). Het verschil met de voorgaande twee stappen is dat tijdens deze stap gedaan wordt alsof de lessen al echt in het rooster staan. Alle randvoorwaarden en strafpunten die u heeft ingericht, zijn nu van toepassing. Alle eventueel reeds ingeroosterde lessen, worden hierbij NIET verplaatst! 

 1. Klik op de knop <Optimaliseer roosterplan>
 2. Kies voor Blokken of Geen voorkeur
 3. Selecteer een automaat
 4. Klik op de knop <Automaat starten>
Optimaliseer Roosterplan >Arena Blokken of Geen voorkeurStap 5: Bovenbouwafdelingen Roosterplan > Neerzetten

Wanneer u tevreden bent over het roosterplan, kunt u alle lessen daadwerkelijk inroosteren. Dat noemen we "neerzetten". Zodra de lessen zijn neergezet, kleurt de betreffende afdeling groen. 

 1. Klik op de knop <Neerzetten>
 2. Zet de lessen in het rooster

Optillen van het roosterplan

Nadat u de lessen heeft neergezet, zijn ze daadwerkelijk ingeroosterd. U kunt echter deze lessen ook weer optillen. dat betekent dat ze van de positie worden gehaald en weer in het roosterplan terecht komen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u moeite krijgt met andere in te roosteren lessen.


Stap 6: Alle geroosterde afdelingen optimaliseren

Wanneer alle bovenbouw afdelingen geclusterd en ingeroosterd zijn, doet u er goed aan deze eerst langdurig te optimaliseren, voordat u naar stap 7 gaat. Kunt u gebruik maken van een Arena? Dan kunt u deze nu prima inzetten. De nachtwacht is een goed alternatief. U kunt afdeling voor afdeling optimaliseren, maar u kunt ook alle afdelingen tegelijk selecteren en optimaliseren. In het laatste geval krijgen alle afdelingen evenveel aandacht, maar wellicht wilt u de meest lastige afdeling eerst optimaliseren.

Stel leerling indelen zo lang mogelijk uit

Zodra u een automaat aanzet heeft u de mogelijkheid bepaalde instellingen te gebruiken. Probeer de optie: "leerling indelen" zo lang mogelijk niet te gebruiken. De kans bestaat dat groepen in een vroeg stadium scheef worden getrokken. In een later stadium waarin de ruimte steeds meer beperkt wordt, is dit lastig te corrigeren.

Stap 7: Onderbouw afdelingen > Roosterplan

De roosterplanwizard is ook heel geschikt voor uw onderbouwafdelingen. Om niet te eindigen met een afdeling waar weinig ruimte meer voor is, kunt u afdelingen gebundeld inroosteren. Zeker afdelingen waar gekoppelde lessen zijn of veel dezelfde docenten werkzaam zijn, komen voor bundelen in aanmerking. 


Stap 8: Optimaliseren alle afdelingen

Als alle lessen van alle afdelingen geroosterd zijn, kunt u verder gaan optimaliseren met de optie "leerling indelen" aan.


Trefwoorden