Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De roostervoorbereiding vindt volledig plaats in het portal. Dat betekent dat een nieuw roosterproject als eerste in het portal wordt aangemaakt. In het portal worden zaken als de lessentabel, secties, bevoegdheden, bulkbevordering, prognoses, planning van de onderwijsvraag, lessenverdeling op orde gemaakt.

Op het moment dat de roostermaker ook in de desktop een project voor het volgende schooljaar wil aanmaken om bijvoorbeeld te gaan poef clusteren en roosteren, kan deze alle data uit het portal downloaden en starten met het roosterproces.

In de onderliggende pagina's lichten we graag de verschillende activiteiten op het gebied van de roostervoorbereiding toe.