Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Als u met de roosterwensen uit het portal wilt werken, kunt u deze overnemen in de desktop. 

Voorbereiding desktop

Het is erg belangrijk dat u onderstaande paragraaf Voorbereiding desktop eerst goed doorleest voordat u iets in de desktop gaat doen met  roosterwensen/beschikbaarheden.

DESKTOP Docenten > Basisgegevens > Beschikbaarheden

Voorbereiding desktop


Opnieuw uw keuze opslaan

DESKTOP 19.07 Vanaf versie 19.07 wordt de instelling om roosterwensen uit het portal over te nemen opgeslagen in het zpb-bestand zelf in plaats van in het eig-bestand. Het is daarmee een projectinstelling geworden. U moet eenmalig de instelling voor het wel of niet overnemen van de roosterwensen bevestigen in de desktop, ook als u die keuze al eerder gemaakt heeft. Als er nog geen lokale instelling bekend is in het zpb-bestand wanneer u Docent Basis opent, dan krijgt u daarvan een melding.

U kunt de instelling aanpassen zoals wij hieronder aan u uitleggen.

Om de roosterwensen uit het portal over te kunnen nemen, is het Docenten basisscherm is aanzienlijk veranderd. Derhalve vragen wij u een keuze te maken of u met de docentwensen uit het portal wilt gaan werken of niet. U geeft dit aan in het menu Opties > Algemeen, bovenin het hoofdscherm van de desktop.

Als de keuze Nee is, blijft u het docenten basisscherm gebruiken zoals u gewend bent. U werkt met de bestaande panelen in het basisscherm. 

Mogelijk gegevensverlies

Als de keuze Ja is, worden bestaande wensen en eisen, die u eerder in dit scherm heeft ingevoerd (met ALT/SHIFT/KLIK-rechts) verwijderd! We raden u aan eerst een nieuwe versie aan te maken, zodat u altijd nog terug kunt keren naar de oude gegevens.

U werkt met een aantal nieuwe panelen in het basisscherm (Formulier, Instellingen, Dagen (portal), Dagdelen (portal)) als u wel wilt werken met de roosterwensen uit het portal. Deze krijgt u vanzelf in beeld als u kiest voor Panelen > Standaardpanelen.


Met roosterwensen uit het portal werken
 1. Klik op <Opslaan als...>
 2. Geef de nieuwe versie een naam waaruit duidelijk blijkt dat dit de laatste versie is waarin de oude docentvoorwaarden staan
 3. Klik op <Opslaan als...>
 4. Geef de nieuwe versie een naam waaruit duidelijk blijkt dat dit de eerste versie is waarin de nieuwe docentvoorwaarden staan
 5. Ga in het hoofdscherm naar Opties > Algemeen
 6. De onderste optie is 'Docentwensen overnemen uit portal?' Klik op deze regel zodat Nee verandert in Ja
 7. Klik op <OK>
 8. Er verschijnt een waarschuwing
 9. Klik op <OK>
 10. Ga naar Docenten > Beschikbaarheden
 11. Klik in het menu panelen op Standaardpanelen

Roosterwensen overnemen

Voor alle docenten

Of er wijzigingen zijn tussen het portal en de desktop, kunt u zien in het basisscherm voor docenten. Zodra u ververst heeft, staat er in de kolom "Wijziging" van het paneel Formulier, of er een verschil is bij de desbetreffende docent. 


U kunt geblokkeerde dagen/dagdelen, voorkeursdagen/dagdelen, sterke voorkeursdagen/dagdelen downloaden. Voor de aanvullende wensen zult u zelf randvoorwaarden moeten aanmaken. 

Met de knop  kunt u de gewijzigde gegevens in uw desktop plaatsen. 


U kunt de volgende gegevens aantreffen na het overnemen:

voorkeursvrije dag/dagdeel (voorkeur) – er staan 0 lessen op deze dag/dagdeel geroosterd, voorkeur is gelukt

voorkeursvrije dag/dagdeel (sterke voorkeur) – er staan 0 lessen op deze dag/dagdeel geroosterd, voorkeur is gelukt

voorkeursvrije dag/dagdeel (voorkeur) – er staan 5 lessen op deze dag geroosterd, deze voorkeursdag/dagdeel is niet gelukt

voorkeursvrije dag/dagdeel (sterke voorkeur) – er staan 4 lessen geroosterd (er zijn gefixeerde lessen), voorkeur is niet gelukt

geblokkeerde dag/dagdeel – gelukt

geblokkeerde dag/dagdeel – er staan 2 lessen (gefixeerd) op deze dag, blokkade niet gelukt

Vrij dag/dagdeel in rooster docent – alle zijn lessen zijn geroosterd

Vrij dag/dagdeel in rooster docent – nog niet alle lessen zijn geroosterd


Individuele docent(en) niet overnemen

In het paneel Instellingen kunt u per docent aangeven of u de roosterwensen uit het portal niet wilt overnemen. 

 • Klik op de regel van de docent in kolom Overname op <ja>
 • De tekst wijzigt in nee en de cel wordt rood 

De betreffende docent wordt nu genegeerd bij het overnemen van roosterwensen. Pas als u de overname weer op ja zet, worden wensen voor deze docent(en) weer overgenomen.

Vertaling in Randvoorwaarden uitgebreid

De roosterwensen (voorkeursdagen/dagdelen) die u uit het portal heeft overgenomen, worden als uitgebreide randvoorwaarden aangemaakt. U herkent ze aan de paarsblauwe kleur.

In onderstaande tabel leggen we uit hoe de roosterwensen uit het portal vertaald zijn naar de uitgebreide randvoorwaarden. In het portal zijn er drie docenten met roosterwensen: adm, bou en bso.

In de desktop zijn er na overname de volgende randvoorwaarden aangemaakt:

DocPrioriteitVertaling (desktop)Uitgebreide randvoorwaarden
adm

Belangrijk


 1. Beschikbare dagen = 4
 2. Beschikbare dagdelen = 8
 3. Voorkeur woensdag vrij (5.000)
 4. Voorkeur vrijdag vrij (5.000)

Zeer belangrijk
 1. Beschikbare dagen = 4
 2. Beschikbare dagdelen = 8
 3. Voorkeur woensdag vrij (10.000)
 4. Voorkeur vrijdag vrij (10.000)
 5. Eis dat minimaal één vrije dag woensdag of vrijdag is (1.000.000)

Verplicht
 1. Beschikbare dagdelen = 8
 2. Eis dat minimaal één vrije dag woensdag of vrijdag is (1.000.000)

bou

Belangrijk

 1. Beschikbare dagen = 3
 2. Beschikbare dagdelen = 6
 3. Voorkeur maandag vrij (5.000)
 4. Voorkeur woensdag vrij (5.000)
 5. Voorkeur vrijdag vrij (5.000)

Zeer belangrijk
 1. Beschikbare dagen = 3
 2. Beschikbare dagdelen = 6
 3. Voorkeur maandag vrij (10.000)
 4. Voorkeur woensdag vrij (10.000)
 5. Voorkeur vrijdag vrij (10.000)
 6. Eis dat minimaal één vrije dag ma, wo of vr is (1.000.000)

Verplicht
 1. Beschikbare dagdelen = 6
 2. Eis dat minimaal twee vrije dagen ma, wo of vr zijn (1.000.000)

bso

Belangrijk


 1. Beschikbare dagen = 3
 2. Beschikbare dagdelen = 6
 3. Sterke voorkeur donderdag vrij (25.000)
 4. Voorkeur woensdag vrij (5.000)
 5. Voorkeur vrijdag vrij (5.000)

Zeer belangrijk
 1. Beschikbare dagen = 3
 2. Beschikbare dagdelen = 6
 3. Voorkeur woensdag vrij (5.000)
 4. Voorkeur vrijdag vrij (5.000)
 5. Sterke voorkeur donderdag vrij (50.000)
 6. Eis dat minimaal één vrije dag wo, do of vr is (1.000.000)

Verplicht
 1. Beschikbare dagdelen = 6
 2. Voorkeur donderdag vrij (100.000)
 3. Eis dat minimaal twee vrije dagen wo, do of vr zijn (1.000.000)

Portalwens aanpassen of verwijderen

Een portalwens in het uitgebreide scherm kunt u niet wijzigen. U kunt de randvoorwaarde echter wel verwijderen. 

Verschillende wensen per tijdvak

Het kan voorkomen dat een docent voor de verschillende tijdvakken, ook verschillende wensen heeft. In het portal kunnen er wensen zijn aangemaakt voor een peilweek in een ander tijdvak. Zodra u de roosterwensen wilt downloaden, krijgt u de volgende melding:

U kunt vervolgens in het docenten basisscherm de tijdvakken op apart zetten, zodat u de afwijkende wensen voor het andere tijdvak ook kunt downloaden.

Controle op de roosterwensen

In het paneel Instellingen kan het voorkomen dat u een uitroepteken in de kolom controle ziet staan. 

Een voorbeeld: docent cpr heeft een beschikbaarheid van 5 dagen en 10 dagdelen. Hij heeft echter wel een geblokkeerde dag in het portal opgegeven.

De tooltip bij de controle zegt:

De wens/blokkade wordt wel gewoon overgenomen, maar is eigenlijk tegenstrijdig met de beschikbaarheid.

Aanvullende wensen uit het portal overnemen

Indien docenten in het portal een aanvullende wens hebben aangevinkt is dit zichtbaar in Docenten basis > Paneel Formulier. In de kolom Aanv.wensen komt te staan hoeveel aanvullende wensen er zijn aangevinkt. Houdt u de muis op dit getal dan ziet u welke aanvullende wensen er zijn aangevinkt.

U vindt de roostervoorkeurstypes uit het portal terug via Roosteren Pro > Randvoorwaarden > Docenten > Standaardwaarden verzamelingen docenten. Hier kunt u zelf de randvoorwaarden aanmaken en aanpassen om aan te geven wat er moet gebeuren indien uw docent voor de betreffende aanvullende wens heeft gekozen.

Docenten verzamelingen voor roosterwensen

De verzamelingen met docenten van de roosterwensen tonen altijd een 0 bij Aant doc. Deze verzamelingen corresponderen met de aanvullende roosterwensen in het portal en dienen leeg te blijven. De verzamelingen in het domein Roosterwensen werken dus anders dan de andere verzamelingen.


De randvoorwaarden die u heeft aangemaakt bij Standaardwaarden verzamelingen docenten geeft u aan docenten met aanvullende roosterwensen, door nogmaals op de knop <Roosterwensen> te klikken in het Docenten basis scherm.

Dit ziet u vervolgens terug bij Docenten uitgebreid.

Aanvullende roosterwensen overnemen

Als u de randvoorwaaden voor de aanvullende roosterwensen aanpast bij Standaardwaarden verzamelingen docenten, dan krijgen de docenten pas deze gewijzigde randvoorwaarden als u opnieuw de roosterwensen downloadt in Docenten Basis.

Vergeet dus niet nogmaals op <Roosterwensen> te klikken na het aanpassen van de randvoorwaarden, ook al zijn er geen wijzigingen zichtbaar ten opzichte van het portal.


Aanvullende wensen en hun dagequivalent

Als uw docent een aanvullende wens heeft aangevinkt waar hij of zij een dag of dagdeel voor moet inleveren wordt dit automatisch verrekent in de beschikbare dagen en beschikbare dagdelen. Achter de contractuele dagen en/of dagdelen komt dan (+1) te staan. Dit wordt bij het downloaden naar de desktop overgenomen in de desktop.  

Strafpunten-editor voor overnemen Roosterwensen

DESKTOP 19.05 Voor de expert gebruiker hebben we in het scherm Basis randvoorwaarden voor docenten een strafpunten-editor toegevoegd.  U vindt deze in Docenten Basis > Bewerken > Portal-strafpunten. Hier kunt u de strafpunten aanpassen die gebruikt worden bij het vertalen van de roosterwensen uit het portal naar de uitgebreide randvoorwaarden in de desktop. De randvoorwaarden met de nieuwe strafpunten worden geschreven zodra u op de knop <Roosterwensen> klikt.