Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De schoolleiding krijgt op deze handleiding inzicht in het aangeboden en gerealiseerde onderwijs. We hebben een aantal onderwerpen zo bij elkaar gezet dat u zowel vooraf als achteraf zicht kunt houden op de stand van zaken en daarmee managementinformatie in beeld houdt.

We starten met procesbewaking, waarin u in het voorjaar bijhoudt, hoe de kwaliteit van uw gegevens is en waar u ziet of u te veel of te weinig mensen in dienst heeft, verspreid over de secties.

Binnen de Lesstatistiek ziet u alle informatie over lessen, waar leerlingen zich hebben ingeschreven en hoeveel lessen er hebben plaatsgevonden.

Bij de Onderwijstijd worden per leerling alle lessen, toetsen en activiteiten bij elkaar opgeteld.

Managementinformatie verhuisd naar portal

Op dit moment is een aantal onderdelen reeds verhuisd naar het portal. De komende periode zullen de mogelijkheden in het portal verder worden uitgebreid. We kunnen ons voorstellen dat dit verwarrend kan zijn. Daarom hebben we een pagina gemaakt waarop u kunt lezen wat de huidige stand van zaken is en waar u welke informatie vandaan haalt.

Onderwijstijd en lesstatistiek: portal versus desktop

  • No labels