Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In het portal geeft u aan welke secties voor kunnen komen. U kunt deze secties per project activeren om vervolgens vakken in de secties te plaatsen. In verschillende schermen heeft u de mogelijkheid om op sectie te filteren.


PORTAL Beheer > Portal-inrichting > Secties


Op deze pagina

Zie ook:

Sectie (portal) toevoegen 

In het portal voert u secties portalbreed in:

 1. Ga naar Beheer > Portal-inrichting > Secties
 2. Klik op <Toevoegen>.
 3. Vul een afkorting voor de sectie in en eventueel een naam en klik op <Toevoegen>.

De sectie is nu in uw portal toegevoegd en kan per project worden geactiveerd.

Sectie (portal) verwijderen

U kunt een sectie als volgt verwijderen:

 1. Open in het portal  Beheer > Portal-inrichting > Secties.
 2. Selecteer de sectie die u wilt verwijderen.
 3. Klik op <Verwijderen>.

Sectie activeren in project

De secties die u in de stap hierboven hebt toegevoegd kunt u per project activeren:

 1. Ga naar Onderwijs > Schoolstructuur > geactiveerde secties.
 2. Selecteer een roosterproject.
 3. U kunt de secties per vestiging activeren door in de cel te klikken waarna deze groen wordt:

Sectie deactiveren in project

De secties die u in de stap hierboven hebt toegevoegd en geactiveerd, kunt u uiteraard ook per project deactiveren:

 1. Ga naar Onderwijs > Schoolstructuur > geactiveerde secties.
 2. Selecteer een roosterproject.
 3. U kunt de secties per vestiging deactiveren door in de groene cel te klikken waarna deze weer grijs wordt.

Vak in sectie zetten

U kunt een vak op een afdeling in een bepaalde sectie zetten via het scherm van de Geplande Groepen:

 1. Ga naar Onderwijs > Geplande groepen.
 2. Selecteer een regel door erop te dubbelklikken.
 3. Kies de bijbehorende sectie via het dropdownmenu in de kolom 'Sectie':


U kunt in bulk meerdere vakken tegelijk in een sectie plaatsen:

 1. Ga naar Onderwijs > Geplande groepen
 2. Selecteer de regels die u wilt bewerken
 3. Klik op de knop <Bulkwijziging>.
 4. Zet een vinkje voor 'veld bijwerken:' in de regel bij 'Sectie'.
 5. Kies een optie in het veld achter 'Sectie'.
 6. Klik op <Bijwerken>.

  Trefwoorden

  vaksectie, vaksectie toevoegen, vaksectie verwijderen, actieve secties