Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataInleiding

De sectieverdeling is een grove opzet voor de uiteindelijke lessenverdeling; u geeft aan hoeveel lesuren u voor een docent inplant per sectie. U kunt met behulp van de sectieverdeling inzichtelijk maken of uw onderwijsvraag aansluit bij het onderwijsaanbod. 

PORTAL Personeel > Sectieverdeling

Docent in sectie plaatsen

Een docent moet in een sectie zitten, voordat u lesuren in een sectie aan een docent kunt toekennen. U plaatst een docent als volgt in een sectie:

 1. Ga naar Personeel > Sectieverdeling
 2. Selecteer een roosterproject en eventueel een vestiging
 3. Zet het scherm in de modus 'plaatsen':
 4. Klik in een cel om een docent in een sectie te zetten.

De kleur van de cel geeft aan of een docent bevoegd, benoembaar, bekwaam of onbevoegd is voor een vak in die sectie.

Suggesties voor secties

Het portal kan u op basis van bevoegdheden van docenten suggesties geven:

 • Als een docent een bevoegdheid heeft voor een vak in de sectie, zal het portal een  tonen.
 • Als een docent in een sectie zit, maar geen bevoegdheid heeft voor een vak in de sectie, zal het portal een  tonen.

U heeft ook de mogelijkheid om voor één of meerdere docenten tegelijk de docenten naar suggestie toe te voegen aan een sectie:

 1. Selecteer één of meerdere docentregels met behulp van SHIFT+klik of CTRL+klik.
 2. Kies voor de knop <Toevoegen naar suggesties> om op alle plekken waar een  staat de docenten aan de betreffende sectie toe te voegen:

Om één of meerdere  docenten naar suggestie uit secties te halen gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer één of meerdere docentregels met behulp van SHIFT+klik of CTRL+klik.
 2. Kies voor de knop <Verwijderen naar suggesties> om op alle plekken waar een  staat de docenten uit de betreffende sectie te halen:

Sectieverdeling invullen

Voor het invullen van de sectieverdeling zet u het scherm in de modus 'Bewerken':

U kunt vervolgens per docent per sectie aangeven hoeveel lesuren u 1e of 2e graads verwacht uit te delen. Bij Graadsgebied kunt u vervolgens filteren welk graadsgebied u wilt zien.

We nemen docent dms in onderstaand voorbeeld.

Docent dms heeft een bevoegdheid voor Duits. Hij moet voor 8 eerstegraads lessen gepland worden in de sectie Duits en voor 2 tweedegraadslessen. Om dit te verwerken doorlopen we de volgende stappen:

 • Kies bij Graadsgebied '1e en 2de graads' 
 • Klik in de gekleurde cel bij de desbetreffende sectie
 • Vul het aantal te plannen 1e graads lessen in
 • Vul het aantal te plannen 2de graads lessen in
 • Klik op <Bijwerken>

Als we bij Graadsgebied kiezen voor '1e graads', dan zien we terug dat docent dms voor 8 eerstegraads lessen gepland staat in de sectie Duits.

Als we bij Graadsgebied voor '2de graads'. kiezen, dan zie we de 2 tweedegraads lessen terug:

Saldo 

 • Saldo in lesuur: Per docent ziet u het saldo in lesuur. De tooltip geeft per docent aan hoeveel uur de docent gepland kan worden voor lessen, wat de actuele planning voor inzet secties (1e/2e graads) is en het resterende lesuursaldo.

Docent dms moet vanuit de formatieplanning 18,7 lessen geven. Op dit moment staat hij voor 14,0 eerstegraads lessen gepland en voor 4 tweedegraadslessen. Het saldo in lesuur bij dms is dus 0,7.

 • Saldo in klokuur: Behalve het saldo in lesuur, kunt u ook het saldo in klokuur terugzien. De tooltip voor Saldo in klokuur geeft per docent aan hoeveel klokuren deze beschikbaar is voor lessen en taken, de actuele inzet taken, de verwachte inzet secties 1e en 2e graads en het resterende klokuursaldo. 


Voor het berekenen van een verwacht klokuursaldo neemt het portal een gemiddelde klokuurvergoeding per graadsgebied in de sectie.


Overnemen lessenverdeling in de sectieverdeling

PORTAL 19.04

Vanaf april 2019 is het mogelijk om de waarden van de lessenverdeling over te nemen in de sectieverdeling door gebruik te maken van de knop: Lessenverdeling overnemen.

Omdat de ontwikkeltijd gebaseerd is op de gegevens van de sectieverdeling kan het heel handig zijn om deze gegevens vanuit de lessenverdeling in een keer over te nemen, Zorg er voor dat u de gewenste docenten selecteert, meestal zult u dit voor iedereen willen doen. In dat geval selecteert u alle docenten met de shift knop. Een alternatief is een willekeurige docent selecteren en daarna de CTRL-A te gebruiken.


U krijgt dan een tussenscherm waarin getoond wordt bij welke docent welke waarden overgenomen worden.

Na sluiten van dit scherm worden de gegevens aangepast.

Sectieverdeling details

Vanuit het scherm van de sectieverdeling kunt u direct naar Sectieverdeling details, door op het vergrootklas te klikken:

We zien hier nogmaals alle te plannen lessen voor dms per sectie, met daar de bijbehorende klokuurvergoedingen.


Trefwoorden

Sectie-inzet, sectieverdeling, inzet secties, overnemen lessenverdeling, ontwikkeltijd

 • No labels