Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wanneer het nieuwe rooster gereed is, wilt u deze natuurlijk gaan publiceren. Naast de publicatie van het rooster zijn er nog meer zaken die geregeld moeten worden bij de start van het nieuwe schooljaar. Denkt u bijvoorbeeld aan de koppeling met uw leerlingadministratie, het importeren van ouders om ze vervolgens bepaalde rechten in het portal te kunnen geven. 

Inhoudsopgave

Trefwoorden

Koppelingen, exporteren, importeren, leerlingadministratie, douane, publiceren, jaarrooster, rechten, kijkrechten, bewerkrechten, gebruikers

  • No labels