Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In de Desktopversie 3.2.0 zit een bug waarbij de taakinzet gewist worden. Hieronder vindt u terug hoe u de taaktoekenningen kunt terugzetten.

Heeft u een leeg scherm bij taakbeheer?

De taken zijn na het kiezen voor Bewerken > Ververs gewist.

Heeft u het bestand nog niet opgeslagen?

Sluit het bestand zonder opslaan. 

Heeft u het bestand al wel opgeslagen?

We laten u hieronder zien hoe u de taken weer terug kunt zetten.

 1. Open een vorige versie van het roosterbestand (of eventueel een backup) waar de taaktoekenningen nog wel inzitten.
 2. Ga naar Projectbeheer > Domeinen en open het domein DocTaak 3. Exporteer de taken via het menu Transport > Exporteer naar bestand 4. Sla het bestand op met een herkenbare naam op een plek die u gemakkelijk kunt vinden (bijv. het bureaublad of Mijn Documenten).
 5. Open de laatste versie van uw roosterbestand (waar de taken gewist zijn).
 6. Ga naar Projectbeheer > Domeinen en open het domein DocTaak
 7. Importeer de taken via het menu Transport > Importeer uit bestand.


 8. Wijs het .txt bestandje aan dat u bij stap 4 hebt opgeslagen.
 9. Klik op <OK> in stap 1 van de Wizard.


 10. Kies in stap 2, onderin voor de knop <Autolabel> 


 11. Kies na het labelen voor <OK> en kies in het volgende scherm nogmaals voor <OK>.

 

Uw taken zijn teruggezet.

 

 • No labels