Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het is soms nodig om onderhoud te plegen aan het portal. Dit kan jaarlijks onderhoud zijn of speciaal onderhoud (omdat er bijvoorbeeld iets is gewijzigd op de school of in de software). Ook kan het zijn dat er iets mis is gegaan en u iets moet repareren.

  • No labels