Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Personen binnen en buiten uw school (leerlingen/ouders/docenten) geeft u toegang via Schoolfuncties. Voor externe partijen gaat dit iets anders. Deze loggen niet zelf in, maar maken direct gebruik van een API token. Daarnaast is het voor externe partijen nog mogelijk het verouderde rollensysteem te gebruiken. Hiermee kunt u de externe partij toegang geven tot bepaalde gegevens zonder dat deze in een project in het portal hoeven deel te nemen.

We zijn hard aan het nadenken over een nieuw systeem om externe partijen toegang te geven. We hopen hier in de loop van 2020 meer informatie over te kunnen geven.

De externe partij heeft contact gehad met Zermelo over welke rechten deze nodig heeft. U kunt altijd met Zermelo contact opnemen om te kijken of deze informatie nog actueel is.

Stap 1: Gebruiker aanmaken

U maakt een gebruiker aan voor de externe partij. Deze geeft u de naam van het bedrijf of de dienst. Deze gebruiker hoeft NIET te kunnen inloggen en heeft geen wachtwoord nodig. Hoe u een gebruiker aanmaakt kunt u zien op Gebruikers toevoegen en verwijderen.

Stap 2: Rol aanmaken en toekennen (indien nodig)

Mogelijk kiest u ervoor om de externe partij simpelweg een schoolfunctie te geven. Als dit voldoet dan kunt u deze stap overslaan.

Een voordeel van rechten toekennen met behulp van een rol is dat de externe partij niet "als persoon" hoeft deel te nemen aan uw project.

Stap 2a: Rol aanmaken

Het toevoegen van een rol gaat als volgt:

 1. Ga naar Beheer > Gebruikers >Rollen
 2. Klik op de knop <Toevoegen>
 3. Geef de rol een naam
 4. Klik op <Enter>
 5. Geef de rol rechten


Als u in de tabel op een rol klikt, verschijnt in het rechter paneel de lijst met alle rechten die deze rol heeft. De rechten zijn gegroepeerd in verschillende categorieën: Roosters, Mededelingen, Persoonsgegevens, Gebruikersrechten, Modules, Programma's. Het merendeel behelst het bekijken van bepaalde gegevens of het bewerken ervan. 

Stap 2b: Rol toekennen

U kent de rol aan de eerder aangemaakte gebruiker toe.

 1. Ga naar Beheer > Gebruikers > Gebruikers
 2. Filter op Alle gebruikers
 3. Selecteer de gebruiker
 4. Klik op de knop <Rollen toekennen>
 5. Selecteer de rol en klik op <Opslaan>


Stap 3: Aanmaken van een API token

De laatste stap is het aanmaken van een API token.

 • Ga naar Beheer > Admin-paneel > API tokens
 • Kies voor <Toevoegen>
 • Maak een token aan voor de gebruiker die u voor de externe partij heeft aangemaakt met een houdbaarheidsdatum (bijvoorbeeld voor 1 jaar): 
 • Klik daarna op <Opslaan>

De token wordt hierna getoond. U kunt het token en uw portaladres doorgeven aan de externe partij.

Overzicht gebruikersrechten

Een aantal rechten zijn simpel ja of nee. Bij andere is het zo dat het recht bepaalt hoe uitgebreid de toegang is.

Recht

Resultaat

geenDeze gebruiker mag niets van dit onderwerp inzien of wijzigen.
eigenNiet gebruiken, niet meer ondersteund.
gerelateerdNiet gebruiken, niet meer ondersteund.
hele portalDeze gebruiker mag alle items van dit type inzien of wijzigen.

Roosters

Als de externe partij iets met roosters doet moet u waarschijnlijk alle bekijkrechten op "hele portal" zetten.

Mededelingen

Op dit moment zijn mededelingen voor alle scholen in het portal of voor een bepaalde vestiging.

Persoonsgegevens

He mogen bekijken van adresgegevens, kunt u aan een rol toekennen.

Gebruikersrechten

Deze rechten bepalen wat een gebruiker allemaal mag doen op het gebied van gebruikers en hun rechten. Gewone gebruikers zullen hier niets van hebben maar de administratie en de applicatiebeheerder gebruiken deze mogelijkheden in hun werk.

Recht

Bekijken

Wijzigen

Details
gebruikersHet is mogelijk om te zien wie er allemaal mogen inloggen (gebruikersnaam) en wat hun rollen zijn.Het is mogelijk nieuwe gebruikers aan te maken en deze rollen toe te kennen.

Het gaat om de volgende gegevens voor ALLE gebruikers:

 • leerlingnummer/afkorting/gebruikersnaam
 • email adres
 • gearchiveerd ja/nee
 • heeft de gebruiker een wachtwoord en logt deze in met 2FA?
 • schoolfuncties van de gebruiker
 • rollen van de gebruiker
 • bij welke projecten een gebruiker betrokken is
 • of de gebruiker inlogt via een extern systeem
 • extra gebruikersnaam/AD gebruikersnaam
 • UUID in Somtoday of Magister
API tokensHet is mogelijk om te zien welke tokens er allemaal zijn aangemaakt door andere gebruikers.De tokens van andere gebruikers kunnen gewijzigd of verwijderd worden.
instellingenDe algemene instellingen van het portal kunnen worden bekeken.De algemene instellingen voor het portal kunnen worden gewijzigd.
adminrechtHet is mogelijk te zien welke rollen er allemaal zijn en welke rechten deze rollen hebben.Het is mogelijk om rollen aan te maken en te verwijderen.

Overige Modules

Recht

Bekijken

Wijzigen

KeuzeformulierenHet is mogelijk de keuzeformulieren te bekijkenHet is mogelijk de keuzeformulieren te wijzigen
KeuzepakkettenHet is mogelijk de keuzepakketten van leerlingen te bekijken

Het is mogelijk de keuzepakketten van leerlingen te wijzigen

GespreksaanvragenHet is mogelijk de gespreksaanvragen te bekijkenHet is mogelijk de gespreksaanvragen te wijzigen
Ouderavondbeheer
Dit regelt u bij de schoolfunctie Roostermakers (ouderavond)